မိုုးမခ ၀ိုုင္းေတာ္သားမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ ခ်စ္သူမ်ား

April 10, 2012

About MoeMaKa & MoeMaKa Members
မိုုးမခ ၀ိုုင္းေတာ္သားမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ ခ်စ္သူမ်ား

USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန္ကုန္ ဆက္သြယ္ေရး – အမွတ္ ၂၅၄၊ ပထပ္၊ လမ္း ၄၀၊ ေက်ာက္တံတား၊ ရန္ကုန္။ (ဖုုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ျဖန္႔ခ်ိေရး – ဆိပ္ကမ္းသာစာေပ – အမွတ္ ၁၃ / ၃၈ လမ္း။ ပလာဇာေစ်းသစ္ ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄

မိုးမခ အေၾကာင္း

စတင္ခဲ့သည့္ အေျခခံ

အေမရိကန္နွင့္ ျပည္ပတိုင္းျပည္မ်ားသို့ ေျပာင္းေရႊ့လာၾကရေသာ ျမန္မာ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ ျမန္မာအမို်းသားေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို အေျချပုျပီး၊ ျမန္မာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အနုပညာ နွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား ေျပာဆိုခြင့္ တို့ တင္ျပနိုင္ရန္ နွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရိွ ျမန္မာလူမႈမိသားစုမ်ား၏ ေေခတ္ျပိုင္ ခံစားခ်က္၊ အေတြ့အၾကံုတို့ကို မွ်ေ၀ကိုယ္စားျပု နိုင္ရန္၊ အတြက္ မိုးမခကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ စတင္ ထူေထာင္သည္။

ဖဲြ့စည္းပံု အေျခခံ
အျမတ္အစြန္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ၊ ေစတနာ၀န္ထမ္း စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္သာ ဖဲြ့စည္းျပီး၊ တာ၀န္ယူနိုင္သူမ်ား နွင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ေဆာင္ရြက္သည္။

အခိ်န္၊ လူ နွင့္ စိတ္အင္အား အမ်ားဆံုး စိုက္ထုတ္ေပးသူမ်ားက အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းတို့နွင့္အတူ အၾကံေပးအမႈေဆာင္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္ေရးအဖဲြ့၀င္မ်ား စသည္ျဖင့္ ဖဲြ့စည္းထားသည္။

ေစတနာ ၀န္ထမ္း၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လုပ္ငန္းျဖစ္သည့္အတြက္၊ အလုပ္အဖဲြ့၀င္မ်ား၏ လုပ္အားနွင့္ေစတနာကို လုပ္ငန္းစာရိတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပီး လည္ပတ္သည္။ ရရိွသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စာေပပညာရွင္မ်ား၊ စာေပလုပ္ငန္းမ်ား၊ ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္းမ်ားသို့ အဓိကထား လွုဒါန္းသည္။

မိုးမခ ဂုဏ္ထူးေဆာင္မ်ား

၂၀၁၂ မိုးမခမိတ္ေဆြမ်ားဆု – ေဒၚေနာ္အုံးလွ၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း

၂၀၁၁ မိုးမခမိတ္ေဆြမ်ား – အင္န္အယ္ဒီေထာက္ကူသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၆၀၀

၂၀၁၀ သက္ၾကီးစာေပပညာရွင္ – ေမာင္သာရ၊ ဦး၀င္းေဖ၊ ေမာင္စြမ္းရည္၊ ေဒၚမာမာေအး

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မိုးမခခ်စ္သူမ်ား – အင္န္အယ္ဒီပါတီ၊ လူထု စိန္၀င္း၊ ေမာင္၀ံသ၊ အေတြးအျမင္မဂၢဇင္း

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ – မိုးမခခ်စ္သူမ်ား – ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္

လုပ္ငန္းအဖြဲ ႔ – ႏွစ္အလိုက္ႏွင့္ လက္ရွိ

နာယကအဖြဲ႔ – တင္မိုး (၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၆)၊ ေမာင္စြမ္းရည္ (၂ဝဝ၃ မွ)၊ မာမာေအး (၂ဝဝ၆ မွ)၊ ဦးဝင္းေဖ (၂ဝဝ၆ မွ)၊ ဦးေသာင္း (၂ဝဝ၇ – ၂ဝဝ၈)၊ ဟံသာ၀တီဦး၀င္းတင္ (၂၀၁၄)၊ ေမာင္မိုးသူ (၂၀၁၄)

အလုပ္အမႈေဆာင္ – ဇာနည္ဝင္း(၂ဝဝ၅)၊ ေမာင္ရစ္ (၂ဝဝ၃)၊ မ်ဴိးေအာင္လင္း (၂၀၀၉)

အယ္ဒီတာ အဖြဲ႔ -(အြန္လိုင္း) ေမာင္ရစ္ (၂ဝဝ၃)၊ ထိန္လင္း( ၂ဝဝ၄)၊ ဇာနည္ဝင္း (၂ဝဝ၄)၊ သူ (၂ဝဝ၇)၊ မ်ဳိးေအာင္လင္း (၂၀၀၉)၊ ကိုုဦး (၂၀၁၀)၊ ေအာင္ထက္ (၂၀၁၂)၊ ျငိမ္းခ်မ္းေအး (၂၀၁၅)၊ မင္းခိုုင္ (ထုုတ္လုုပ္ေရး) (၂၀၁၆)။ ခင္လြန္း (၂၀၁၆)။

အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ (ပုံႏွိပ္စာေစာင္) – ျမင့္ေက်ာ္၊ ခင္ေမာင္ေထြး၊ အိမ့္ခိုင္ဦး (၂၀၁၄)

မဂၢဇင္း အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔ – သားၾကီးေမာင္ေဇယ်၊ ထြန္း၀င္းျငိမ္း၊ ဇာဂနာ၊ ရာဇာ၊ ေအာင္ေ၀း

ေပၚလစီအတိုင္ပင္ခံ – ေအာင္ဒင္

ထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔

စာေစာင္ ႏွင့္ ဒီဇိုင္း – ကိုဦး၊ မသႏၱာ (၂ဝဝ၅)၊ ေအာင္ထက္ (၂၀၁၀)၊ ႏွင္းဆီျဖဴစာေပတိုက္ (၂၀၁၅)၊ မိုးZ (၂၀၁၆)၊ ျမတ္မင္း (၂၀၁၇)

နည္းပညာ – ဘီအိုင္တီ (၂ဝဝ၅)၊ ဝဏၰကိုကို (၂၀၀၈)၊ သာဂိ (၂၀၀၃)

ေစ်းဆိုင္၊ရြာေဆာ္ၾကီး၊ ျမန္မာလမ္းညႊန္ – ကိုေက်ာ္ (၂ဝဝ၆)

စီမံေထာက္ကူ – ခ်မ္းေျမ႔အိမ္ (၂ဝဝ၄)၊ မိုးစဲေန (၂၀၀၉)၊ ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)(၂၀၁၄)၊ ေက်ာ္မိုးလြင္ (မႏၱေလးတာ၀န္ခံ) (၂၀၁၄)

အသံ- ေရဒီယိုခ်စ္သူမ်ား (ဆစ္ဒနီ) – ဦးပန္တ်ာ(၂ဝဝ၆-၂၀၁၅)၊ (နန္းေဖာေဆး၊ ေစာအယ္ေကာ၊ ေမရီ၊ ခင္သက္ပန္၊ ႏွင္းျမတ္ခိုင္၊ သံစဥ္ရတနာ၊ နန္းသုုသုုခင္)။ သဇင္မိုး (၂၀၀၈)။

အရုပ္ – မိုးမခ ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား (၂၀၀၆)

သတင္း ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႔ (၂ဝဝ၄) – မိုးမခ အေထာက္ေတာ္မ်ား၊

ျဖန္႔ခ်ိေရး – ဆိပ္ကမ္းသာစာေပ – အမွတ္ ၁၃ / ၃၈ လမ္း။ ပလာဇာေစ်းသစ္ ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄

စာမူရွင္မ်ား၊ ပင္တိုင္ကေလာင္မ်ား ႏွင့္ စုတုျပဳ အဖြဲ႕ –

၂၀၀၆ ေမျငိမ္း (၂ဝဝ၆)၊ သူ (၂ဝဝ၆)၊ ေကာင္းကင္ျပာ (၂ဝဝ၆)

၂၀၀၇
အရွင္ဉာဏိက (၂၀၀၇)၊ ၾသရသ(၂ဝဝ၇)၊ မိုးမခဝင္း (၂ဝဝ၇)

၂၀၀၈ ေအာင္ေဝး (၂ဝဝ၈)၊ ညြန္႕ေထြး (၂ဝဝ၈) ၊ ေဇမိႈင္း (၂ဝဝ၈)၊ သန္းစိုးလႈိင္ (၂၀၀၈)၊ မိုးခ်ဳိသင္း (၂၀၀၈)၊ ေဟမန္သဇင္ (၂၀၀၈)

၂၀၀၉
သစ္ေကာင္းအိမ္ (၂၀၀၉)၊ ၀င္းျမတ္ (၂၀၀၉)၊ ေလာအယ္စိုး (၂၀၀၉)၊ ခိုင္မာေက်ာ္ေဇာ (၂၀၀၉)၊ ဂ်စ္တူး (မုံရြာ) (၂၀၀၉)၊ ပန္းခ်ီေအာင္လတ္ (၂၀၀၉)

၂၀၁၀
အရွင္ ကံထြန္းသစ္ (၂၀၁၀)၊ ကာတြန္း ေစာငို (၂၀၁၀)၊ ကာတြန္း ဘီရုမာ (၂၀၁၀)၊ ပန္းခ်ီ ေအာင္ထက္(၂၀၁၀)၊ ကာတြန္း ေဇာ္မႈိင္း(ဥကၠလံ) (၂၀၁၀)၊ ရန္၀င္း (ေတာင္တံခါး) (၂၀၁၀)။ ခင္လြန္း (၂၀၁၀)။ ကမာပုုလဲ (၂၀၁၀)

၂၀၁၁
အရွင္ဓမၼပီယ (၂၀၁၁)၊ ဇာဝါရီ (မယ္ရီလန္း) (2011)၊ Ko Tin Aye (2011)၊ ေက (2011)၊ Pwintphyu Nandar (2011)၊ မုိးယံမခ (2011)၊ ခင္ႏွင္းလြင္ (2011)၊ သူရိန္ထက္ (2011) ၊ ေဂ်ာ္ဒီး (၂၀၀၁)၊ သန္း၀င္းလႈိင္ (၂၀၁၁)။ ကာတြန္းကူမိုးၾကိဳး (၂၀၁၁)။ တူေမာင္ညိဳ (၂၀၁၁)

၂၀၁၂
ႏိုင္ဦးညိဳ (ဖိုးဇီးရိုး)၊ ေက်ာ္ဟုန္း (၂၀၁၂)၊ ကိုေက်ာ္ႏိုင္ (၂၀၁၂)၊ အရွင္ပညာနႏၵ (၂၀၁၂)၊ ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ) (၂၀၁၂)၊ ဖိုုးထက္ (၂၀၁၂)၊ ျငိမ္းခ်မ္းေအး (၂၀၁၂)၊ အိုုေကလင္း (၂၀၁၂)၊ ေမာင္ရင္ငေတ၊ (၂၀၁၂)

၂၀၁၃
ေမာင္ေက်းေရ (ေခတၱကယ္လီဖိုးနီးယား)၊ (၂၀၁၃)၊ ဦးဇ၀န (ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း)၊ ဟန္သစ္ႏိုင္၊ ဆူးအယ္လင္း၊ ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)၊ ကိုျဖိဳး၊

၂၀၁၄
ေနလင္းညီ၊ ကိုျဖဳိး ၊ ဖိုးစီ(ရုံးေတာ)၊ ကိုသန္းလြင္၊ ကာတြန္း ATH၊ လိုင္လုဏ္၊ ဆလိုင္းစြမ္းပီ၊ သက္ခိုင္၊ ေမာင္စုိးခ်ိန္၊ ဇင္လင္း၊ ထင္ေအာင္၊ သန္းေဌးေမာင္၊ ေက်ာ္မိုးလြင္ (မႏၱေလးတာ၀န္ခံ)

၂၀၁၅

ေမာင္ေမာင္စုိး၊ ဗိုလ္ထက္မင္း၊ လွေက်ာ္ေဇာ၊ ၀င္းေအာင္ၾကီး၊ စံလွၾကီး

၂၀၁၆

မင္းခိုင္၊ ဒီဇိုင္း – မိုးZ၊ ေဌးေအာင္၊ ခိုင္ၾကည္သစ္၊ ကမ္လူေ၀း၊ လင္းသက္ျငိမ္၊ ကာတြန္းေအာင္ေမာ္၊ KT#၊ ခင္ေလး၊

၂၀၁၇

ေအာင္ေမာ္ဦး၊ ဒီဇိုင္း ျမမင္း၊ ဆိပ္ကမ္းသာ

၂၀၁၈

ေကျငိမ္းခ်မ္း၊

(မွတ္ခ်က္ – မိုးမခ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားစာရင္းကို ခုႏွစ္အလိုက္ေဖာ္ျပထားသည္။ အခ်ဳိ႔မွာ ထိုႏွစ္အတြင္း တာ၀န္ယူခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႔မွာ ထိုႏွစ္ကတည္းက တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲသူမ်ား ျဖစ္သည္)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:

8 Responses to မိုုးမခ ၀ိုုင္းေတာ္သားမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ ခ်စ္သူမ်ား

 1. ထက္ေ၀း on June 6, 2012 at 3:29 pm

  ကၽြန္ေတာ္ စာမူပို႔ ခ်င္ပါတယ္ ဘယ္လို ပို႔ေပးရမလဲ လမ္းညႊန္ေပးပါလို႔ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္

  • admin on June 7, 2012 at 4:44 am
   • myozawlin on August 10, 2012 at 10:59 am

    ကၽြန္ေတာ္ စာမူပို႔ ခ်င္ပါတယ္ ဘယ္လို ပို႔ေပးရမလဲ လမ္းညႊန္ေပးပါလို႔ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္

 2. ywinphyo on August 28, 2012 at 10:38 pm

  ywinphyo on August 27,2012 at 10:36 PM
  စာပို႔ခ်င္လို႔ ဘယ္လိုပို႔ရမလဲ gmail လိပ္စာရွိရင္ေျပာျပေပးပါ။

 3. မိုးဦးထြန္း on September 23, 2012 at 5:28 pm

  စာမူပို႕ျခင္ရင္ ဘယ္လိုပုိ႕ေပးလို႕ရႏိုင္မလဲ။ Email ကေန တဆင့္ပို႕ေပးလို႕ရမယ္ဆိုရင္ Email address သိျခင္ပါတယ္။

 4. Thu Zaw on September 23, 2012 at 7:33 pm

  Dear Moemaka Editors,

  I’ve sent the news regarding the Ministry of Construction on 22nd Sep 2012.

  I just would like to know the status that whether the Moemaka is post this news.

  I would appreciate if you could assists to post this news in the Moemaka site as soon as possible.

  Kinldy let me know if the Moemaka is unable to post this news.

  Hope to read this news in the Moemaka site soon.

  Pls do not hesitate to contact me via email if you need further info about the Ministry of Construction.

  I’ll send to you more detail about Ministry of Construction soon.

  Cheers,
  KTZ

 5. admin on December 7, 2012 at 12:54 pm

  to send news & articles, please send to editors@ moemaka.com
  gmail – moemaka.com@gmail.com
  Thanks
  MoeMaKa Team

 6. ko lwin on December 29, 2013 at 3:04 am

  မိုးမခေ၇ဒီယိုနားေထာင္၈်္မရဘူး..

စာဖတ္သူေတြရဲ့ ေျပာေရးဆိုခြင့္

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)