ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၃) (Aung Din)

December 9, 2013

(ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၇၁၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၃၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို အနီးၾကည့္ အေ၀းၾကည့္ (၄၃)

ေအာင္ဒင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၃
အပိုင္း (၄၃) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားမွာ  ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားဆိုတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုပါဝင္ပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမတိုင္မီမွာ ၾကိဳတင္ တင္ျပထားတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေမးျမန္းျပီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိပုဂိၢဳလ္မ်ားက ေျဖၾကားရတဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္၊ အစည္းအေဝး တစ္ေန႕ကို ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေပါင္း ငါးခုကေန တစ္ဆယ္ခုခန္႕ ေမးျမန္းၾကျပီး တစ္ေန႕တာ အစည္းအေဝးက်င္းပခ်ိန္ရဲ့ အခ်ိန္တစ္ဝက္ေလာက္ၾကာျမင့္တတ္ပါတယ္၊ အခ်ိဳ႕ေမးခြန္းမ်ားဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားျဖစ္ေပမည့္ အမ်ားစုကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ မဲဆနၵနယ္ေျမနဲ႕သာ သက္ဆိုင္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီလို ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးၾကီးအတြင္းမွာ အေရးတၾကီးေမးျမန္းၾကတဲ့အတြက္ ေမးျမန္းၾကသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ ဥပေဒျပဳအခ်ိန္မ်ားကို ျဖဳံးတီးေနတယ္လို႕ ေဝဘန္ၾကတာလည္း ၾကားရပါတယ္၊ မွန္သင့္သေလာက္မွန္ပါတယ္၊ ဥပမာအခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္ပါ၊

# က်င္းပေနဆဲ ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းအခ်ိဳ႕

အုတ္တြင္းျမိဳ႕နယ္မဲဆနၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီျမင့္က အုတ္တြင္းျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာင္းရွစ္ဆယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ထန္းကုန္းအေနာက္ေက်းရြာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ေက်းလက္မီးလင္းေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႕ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးပါတယ္၊
သာယာဝတီျမိဳ႕နယ္မဲဆနၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္က သာယာဝတီျမိဳ႕နယ္ အလယ္ကုန္း-ဖိုးေခါင္လမ္းအား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ခင္းေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးပါတယ္၊
အဂၤပူျမိဳ႕နယ္မဲဆနၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက အဂၤပူျမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕စခန္းအတြက္ မီးျငိမ္းသတ္ယဥ္တစ္စီး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိသိလိိုေၾကာင္း ေမးပါတယ္၊ က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕နယ္မဲဆနၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစတီဖင္က က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းယန္းလမ္းႏွင့္ မိုင္းလားလမ္း ႏွစ္လမ္းအၾကား ေရထြက္ေပါက္ေနရာကို ေရလမ္းေၾကာင္းခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါတယ္၊
ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္မဲဆနၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိုးဝင္းက ရန္ကုန္ျမိဳ႕လမ္းမၾကီးမ်ားေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးပါတယ္၊ သဃၤန္းကြၽန္းျမိဳ႕နယ္မဲဆနၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႕က သဃၤန္းကြၽန္းျမိဳ႕နယ္ မီးသတ္စခန္းအား မီးသတ္စခန္း အဆင့္ (က) အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုပါတယ္၊
ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္မဲဆနၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးက ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္းခန္းစံျပေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းအား ၂၀၁၃-၂၀၁၄ စာသင္ႏွစ္တြင္ စာစစ္႒ာနအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိလိုေၾကာင္း ေမးပါတယ္၊ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မဲဆနၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာေဝက ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ျမိဳ႕မ အထက (ခြဲ) အတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိသိလိုေၾကာင္း ေမးပါတယ္၊
သာေကတျမိဳ႕နယ္မဲဆနၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက သာေကတျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုတြင္ ကူးစက္လူနာမ်ားႏွင့္ သာမာန္လူနာမ်ားအတြက္ ေဆး႐ံုသီးျခားေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ (သို႕မဟုတ္) သင့္ေတာ္ေသာေနရာသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ ေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္၊ 
အထက္ေဖာ္ျပပါ နမူနာ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေမးခြန္းေတြအားလုံးဟာ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ မဲဆနၵနယ္တစ္ခုတည္းနဲ႕ပဲ ပါတ္သက္ျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးအေရးအရာမေျပာနဲ႕ ခ႐ိုင္တစ္ခုလုံးအေရး၊ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးအေရးကိစၥေတာင္ မဟုတ္တာေတြ႕ရပါတယ္၊ တစ္ခါ ဒီေမးခြန္းေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေမးခြန္းထုတ္စရာမလိုပဲ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကသာ တာဝန္ယူစံုစမ္းသင့္တဲ့ကိစၥေတြပါ၊ ဒီေမးခြန္းေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့ တာဝန္ရွိပုဂိၢလ္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လႊတ္ေတာ္မွာ လာေရာက္ေျဖရွင္းရမွာမဟုတ္ပဲ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရ တာဝန္ခံမ်ားက ေျဖရွင္းရမွာပါ၊ တစ္ခုခုေတာ့လြဲေနတာ ေသခ်ာပါတယ္၊ 

# ဥပေဒျပဳစာရင္းကို နားမလည္ၾကျခင္း

ပထမေတြ႕ရတဲ့ ျပႆနာက ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒န္းထားတဲ့ သက္ဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားအလိုက္ ဥပေဒျပဳခြင့္ရွိတဲ့ အတိုင္းအတာကို နားမလည္ၾကတာပါ၊ 
“ရန္ကုန္ျမိဳ႕လမ္းမၾကီးမ်ားေပၚတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႕ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိခ်င္ပါသည္”ဆိုတာက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရနဲ႕ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးရမည့္ေမးခြန္းပါ၊ “သာယာဝတီျမိဳ႕နယ္ အလယ္ကုန္း-ဖိုးေခါင္လမ္းအား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ခင္းေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ ကိစၥ”ဟာလည္း ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရနဲ႕ပဲ သက္ဆိုင္ျပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရမွာပါ၊ “က်ိဳင္းတံုျမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းယန္းလမ္းႏွင့္ မိုင္းလားလမ္း ႏွစ္လမ္းအၾကား ေရထြက္ေပါက္ေနရာကို ေရလမ္းေၾကာင္းခ်ဲ႕ေပးႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ကိစၥ” ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရနဲ႕ သက္ဆိုင္ျပီး ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရမွာပါ၊
အခုေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တိုင္းေဒသၾကီး /ျပည္နယ္အစိုးရက ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ အေရးတယူေမးျမန္းေနၾကျပီး တိုင္းေဒသၾကီး /ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႕သာသက္ဆိုင္တဲ့ ကိစၥေတြကို တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ေနျပန္ပါတယ္၊ တေလာတုံးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္က တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ သုံးစြဲေနတဲ့ ေငြစကၠဴမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံု႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝဖို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္ခဲ့ပါေသးတယ္၊ ေငြစကၠဴ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႕သာ သက္ဆိုင္ျပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းရမည့္အဆိုပါ၊ ဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရဲ့ ဇယား (၁) ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳစာရင္း၊ ဇယား (၂) တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ဥပေဒျပဳစာရင္း၊ ဇယား (၃) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တိုင္း သို႕မဟုတ္ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းမ်ားကို သဲသဲကြဲကြဲနားမလည္ၾကတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနပါတယ္၊

# အာဏာမရွိေသာ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား

ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုက ဒီလို ေဒသဆိုင္ရာအေျခအေနေတြကို တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရေတြက ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိလို႕ပါ၊ ဦးသိန္းညြန္႕ေမးတဲ့ သဃၤန္းကြၽန္းျမိဳ႕နယ္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ကို မီးသတ္စခန္းအဆင့္ (က) အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ရန္ရွိ/မရွိ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ေမးျမန္းရင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရက တာဝန္ယူေျဖရွင္းႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ၊ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရလို႕ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးထားေပမည့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအာဏာသက္ေရာက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမရွိပါ၊ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဟာ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာနလက္ေအာက္ခံ မီးသတ္ဦးစီး႒ာနျဖစ္ပါတယ္၊ ဗဟိုကေန တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္မီးသတ္ဦးစီး႒ာန၊ ခ႐ိုင္အဆင့္မီးသတ္ဦးစီး႒ာန၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္မီးသတ္ဦးစီး႒ာန စသျဖင့္ အဆင့္လိုက္ဖြဲ႕စည္းထားျပီး အဆင့္လိုက္ အထက္၊ ေအာက္တာဝန္ခံၾကတာမို႕ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ မီးသတ္ဦးစီး႒ာနေတြဟာ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရေတြရဲ့ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား မဟုတ္ပါ၊ ဒါေၾကာင့္မို႕ ဒီျပႆနာကို တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္လႊတ္ေတာ္မွာ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး႒ာနကပဲ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္၊
အလားတူပဲ ေဒၚခင္ေစာေဝ ေမးျမန္းတဲ့ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ျမိဳ႕မ အစိုးရထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) အတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အစီအစဥ္ကို ျပည္နယ္ ပညာေရး႒ာနက အဆုံးအျဖတ္မေပးႏိုင္ပါ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့ ပညာေရးဝန္ၾကီး႒ာနကပဲ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္၊ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးေမးျမန္းတဲ့ သာေကတျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆး႐ံုတြင္ ကူးစက္လူနာမ်ားႏွင့္ သာမာန္လူနာမ်ားအတြက္ ေဆး႐ံုသီးျခားေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ (သို႕မဟုတ္) သင့္ေတာ္ေသာေနရာသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကို ရန္ကုန္တိုင္း က်န္းမာေရးဦးစီး႒ာနက မေျဖႏိုင္ပါ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က်န္းမာေရးဝန္ၾကီး႒ာနကပဲ ေျဖႏိုင္မွာပါ၊
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ နဲ႕ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားဆိုျပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကို ခြဲေဝက်င့္သုံးၾကတယ္လို႕ ဆိုေပမည့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအမ်ားစုကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အင္မတန္နည္းလွပါတယ္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သုံးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ အခြန္အတုတ္ေကာက္ခံေရး၊ ႏိုင္ငံျခားကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားစီမံခန္႕ခြဲေရး အာဏာမ်ားကိုသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက စီမံခန္႕ခြဲျပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ စက္မႈလက္မႈ၊ လူမႈဖူလံုေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႕ ေဒသနၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားထံ စီမံခန္႕ခြဲေစရပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအကန္႕အသတ္ရွိေနသ၍ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာ ေဒသဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားအတြက္ အေျဖမရွာႏိုင္ပဲ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာပဲ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေတြ ေမးေနၾကဦးမွာပါ၊

# အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္နဲ႕ ေမးခြန္းမ်ား

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ဟာ သူကိုယ္စားျပဳရာ မဲဆနၵနယ္နဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ အေရးကိစၥေတြကို အစိုးရတာဝန္ရွိပုဂိၢလ္မ်ားထံ စံုစမ္းေမးျမန္းတယ္ဆိုတာ သဘာဝက်တဲ့ တာဝန္တစ္ခုပါ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလည္း ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ သူတို႕ကိုယ္စားျပဳရာ မဲဆနၵနယ္နဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြကို ေမးျမန္းစံုစမ္းၾကပါတယ္၊ ဒါေပမည့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအတြင္းမွာ ေမးျမန္းတာမဟုတ္ပါ၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ၾကီး႒ာနကို တိုက္႐ိုက္ စာနဲ႕ ေရးသားေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့ ဝန္ၾကီး႒ာနတိုင္းမွာ “ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရး႒ာန” (Congressional Liaison Office) ေတြရွိျပီး အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားက ဦးေဆာင္ၾကပါတယ္၊ အဲဒီ႒ာနေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေမးျမန္းတဲ့ ေမးခြန္းေတြကို ႏွစ္ပါတ္ (အလြန္ဆုံး တစ္လ) အတြင္း စာနဲ႕ ေရးသားေျဖၾကားေပးရပါတယ္၊ လိုအပ္ရင္ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားကိုယ္တိုင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ကို လႊတ္ေတာ္ရုံးခန္းမွာ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျပီး ေမးျမန္းထားတဲ့ ကိစၥကို ရွင္းျပရပါတယ္၊ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႕ပဲ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ေမးခြန္းမထုတ္ၾကပါ၊ 
ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားဟာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲတင္ျပဖို႕၊ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ဖို႕၊ ျပင္ဆင္ဖို႕ နဲ႕ အတည္ျပဳဖို႕ (သို႕မဟုတ္) ကန္႕ကြက္ပယ္ခ်ဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊

# ဥပေဒျပဳေရး ဦးစားေပးၾကပါ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဥပေဒ ၅၈ ခုသာ ျပ႒န္းအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီအထဲမွာေတာင္ အစိုးရဝန္ၾကီး႒ာနမ်ားက ေရးဆြဲတင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားက ၄၉ ခု၊ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈံးနဲ႕ အမ်ားစုျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရးဆြဲတင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားက ၉ ခု၊ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈံးသာရွိပါတယ္၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားရဲ့ အခ်ိန္တစ္ဝက္ေလာက္က ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းတာ၊ ေျဖၾကားတာနဲ႕ ကုန္ဆုံးေနျပီး ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲ၊ တင္ျပ၊ ေဆြးေႏြးဖို႕ အခ်ိန္အင္မတန္နည္းလွပါတယ္၊ ဒီလိုပံုနဲ႕သာ ခရီးဆက္မယ္ဆိုရင္ ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ့ က်န္ေသးတဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလ မွာလည္း ဥပေဒမ်ားမ်ားစားစား တင္သြင္း၊ ေဆြးေႏြး၊ ျပ႒န္းအတည္ျပဳႏိုင္လိမ့္မယ္ မထင္ပါ၊
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ့ အဓိကတာဝန္ဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳးစီးပြါးျဖစ္ေစမည့္ ဥပေဒအသစ္မ်ား ေရးဆြဲျပ႒န္းဖို႕၊ အစိုးရရဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးဖို႕နဲ႕ အသုံးစားရိတ္ေတြအေပၚ ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာဖို႕၊ တိုင္းျပည္နဲ႕ လူထုအတြက္အက်ိဳးမရွိတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းဖို႕၊ ျပင္ဆင္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္၊ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္နီးပါး အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ရွင္သန္ခဲ့ရတာမို႕ အာဏာရွင္အဆက္ဆက္က ျပ႒န္းခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႕ အက်ိဳးစီးပြါးေတြကို ပိတ္ဆို႕ဟန္႕တားထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒအမ်ားအျပားကို ျပင္ဆင္၊ ဖ်က္သိမ္းဖို႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္၊ တစ္ႏွစ္တာအတြက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပခ်ိန္က နည္းလွတာမို႕တန္ဘိုးရွိလွတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအခ်ိန္ေတြကို ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ မကုန္ဆုံးေစသင့္ေတာ့ပါ၊ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းမ်ားအစား ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲ၊ တင္သြင္းဖို႕ ပိုျပီးလံု႕လစိုက္ထုတ္သင့္ပါျပီ၊
သတိျပဳဖို႕က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ရဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ၊ တာဝန္ေက်မႈကို လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ သူဘယ္ေလာက္ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ေရးဆြဲတင္သြင္းခဲ့တယ္၊ သူဦးေဆာင္တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ဘယ္ႏွစ္ခု အတည္ျပဳျပ႒န္းႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာနဲ႕ တိုင္းတာရပါတယ္၊ သူဘယ္ေလာက္ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္းေတြ ေမးခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႕ မတိုင္းတာၾကပါ၊
ဒါေၾကာင့္မို႕ မဲဆနၵနယ္တစ္ခုခ်င္းနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ အေရးကိစၥေတြကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီး႒ာနကို တိုက္႐ိုက္ စာျဖင့္ေရးသားေမးျမန္းျပီး သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီး႒ာနကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ့ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေလးေလးစားစားနဲ႕ ႏွစ္ပါတ္အတြင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးတဲ့ အေလ့အက်င့္တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပရာအခ်ိန္မ်ားကို ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ ပိုမိုအသုံးခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္၊

ေလးစားစြာ၊
ေအာင္ဒင္
ႏိုဝင္ဘာလ ၈၊ ၂၀၁၃


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:News Features, ေအာင္ဒင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)