>၀င္းေပၞေမာင္ – ဴပည္သူကို ယုံပၝ

February 28, 2008

>

ျပည္သူကို ယုံပါ
၀င္းေပၚေမာင္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၀၈

ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ရရွိလာသမွ် ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းတိုင္းတြင္ မိမိတို႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရ နအဖက ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းေရးအတြက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပမည္ဟု ႐ုတ္တရက္ ေၾကညာလိုက္ရာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအၾကား ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ ၾကားသိေနရပါသည္။

ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အကင္းမေသေသးခ်ိန္၊ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိစၥ အာ႐ုံစိုက္ေနၾကခ်ိန္၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အေရးယူမႈမ်ား တိုးပြားေနခ်ိန္တြင္ နအဖဖက္က ဒီလိုေျခလွမ္းမ်ိဳး လွမ္းရန္မရွိဟု မိမိ္ အပါအ၀င္ အမ်ားစုက တြက္ဆထားခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အလြန္ ေႏွးေကြးေလးကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ နအဖ၏ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ပထမဆုံး တက္သုတ္႐ိုက္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဆႏၵခံယူပြဲ တခုႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ား အလ်ဥ္းမရွိပါဘဲ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာလိုက္ျခင္းသည္ လုံး၀ လက္ေတြ႔မက်သည့္ ႐ူးသြပ္မႈတခု ျဖစ္လင့္ကစား၊ နအဖ အေနႏွင့္မူ တစုံတခုကို အပိုင္ တြက္ဆထားပုံ ရပါသည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ နအဖ၏ လမ္းျပေျမပုံ ခုနစ္ဆင့္တြင္ ယခု ေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည့္ အဆင့္ ၄ `လူထုဆႏၵခံယူပြဲ´ က အဓိကအက်ဆုံး အဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တရား၀င္ ပလပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္အာဏာ တည္ျမဲေရးကို ရည္ရြယ္ေသာ –အမ်ိဳးသားညီလာခံ မွသည္ ေနာက္တႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔– ဟူသည့္ နအဖ၏ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္မွာ ညီလာခံအဆင့္မွာပင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ရပ္တန္႔ေနခဲ့သည္။ ေရွ႕မဆက္ႏိုင္ဘဲ တစ္လစ္ျဖစ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အဆုံးသတ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နအဖက ေၾကျငာခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္မွာပင္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား မတန္မဆ တိုးျမႇင့္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း ေပါက္ကြဲမႈ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ သတင္းႏွစ္ပတ္ အၾကာတြင္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးက ဆယ့္ကိုးႏွစ္အတြင္း အျပင္းထန္ဆုံး လူထုလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထုက နအဖ ညီလာခံကိစၥကို တလုံးတပါဒမွ် ေျပာဆိုုျခင္းမျပဳဘဲ `ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး´ ကိုသာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သံဃာႏွင့္ လူထုကို ပစ္သတ္ၿဖိဳခြဲခဲ့ေသာ နအဖက ေလးလအၾကာတြင္ ညီလာခံဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လူထုဆႏၵခံယူမည္ဟု ဇြတ္တိုးလွမ္းလိုက္ျပန္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု တၿပိဳင္တည္း ေၾကညာလိုက္သည္မွာလည္း ထူးျခားေနပါသည္။ နအဖသည္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအဆင့္ကို ေအာင္ပြဲခံ ေက်ာ္လႊားသြားရန္ ေသခ်ာၿပီဟု တြက္ဆထားေလသလား။

ဒီမိုကေရစီသုည

နအဖ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ –အမ်ိဳးသားညီလာခံ မွသည္ ေနာက္တႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ – ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္သည္ မူအရေရာ လုပ္ေဆာင္ပုံအရပါ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖီလာျဖစ္ေနသည္ကို အထူး ေျပာစရာလုိမည္ မထင္ပါ။ သို႔ေသာ္ တကမာၻလုံးက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနသည့္ၾကားမွပင္ နအဖက ေခါင္းမာမာျဖင့္ ဆက္လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ `အေျခခံဥပေဒ´ ဆိုသည့္ ေမွာက္ထားေသာ ဖဲတခ်ပ္ကိုငဲ့၍ အားလုံးက စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ေစာင့္ေနခဲ့ၾကလင့္ကစား၊ ယခု လွန္လိုက္တဲ့အခါမွာလည္း ထိုဖဲက ဗလာႀကီး ျဖစ္ေနျပန္ပါသည္။

အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ က်င္းပေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ညီလာခံမွ ခ်မွတ္လိုက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ `ဒီမိုကေရစီသုည´ ရလဒ္ကို ေပၚထြန္းေစသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ မူမ်ားကို ၏ႏွင့္သည္ ေျပာင္း၍ ပုဒ္ထီးပုဒ္မတပ္ကာ စာျပန္စီထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆိုသည္မွာလည္း ဒီမိုကေရစီသုည ဥပေဒသာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

သာမန္ၾကည့္လွ်င္ `လူသုံးမတ္ စစ္သားတမတ္´ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းေရးဟု ထင္စရာ ရွိသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္က်င့္သုံးရန္သာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဟင္းအိုးထဲ ဆားတဇြန္း ပိုခတ္မိလွ်င္ နည္းနည္းငန္သည္ကို သည္းခံ၍ စားႏိုင္ေကာင္း စားႏိုင္ပါမည္။ ဟင္းအိုးထဲ ေခ်းတဇြန္း ခတ္မိလွ်င္ေတာ့ အဆီေတြဘယ္ေလာက္၀င္း၀င္း အဆင္းေတြ ဘယ္လိုလွလွ ျမည္းမွ်ပင္ ျမည္းႏိုင္မည္ မထင္ပါ။

နအဖေရးထားသည့္ အေျခခံဥပေဒကို လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားသူတိုင္းက လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ေနၾကသည္မွာ တရားပါသည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလည္း လက္ခံႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီကို အာမ မခံေသာ အေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ထြက္ေပါက္ မဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ နအဖအတြက္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေနသလား။

ေမွာက္မလား မဲမလား

နအဖ၏ အေျခခံဥပေဒကို ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက အျပင္းအထန္ ေ၀ဖန္ေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုက စိတ္မ၀င္စားပါ။ ျပည္သူတေယာက္အဖို႔ ၀င္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခြင့္ မရွိသည့္ အေျခအေနတြင္ ထိုကိစၥကို လ်စ္လ်ဴျပဳထားသည္မွာ သဘာ၀က်ပါသည္။ ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားစုက နအဖ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို မီးဖိုေခ်ာင္မွ ထမင္းအိုးျဖင့္သာ တိုင္းပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏ က်ပ္တည္းမႈအ၀၀သည္ အစိုးရ ညံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း သိျမင္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ အခြင့္အေရး ရသည့္အခါတိုင္း မိမိတို႔၏ ဆႏၵအမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အခြင့္ရသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ မဆလအစိုးရကို ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ဒလေဟာ ၿပိဳက်လာခဲ့သည္။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က -တပါတီလား ပါတီစုံလား ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမယ္- ဟု ေျပာေသာအခါ လူထုက -မလိုေတာ့ဘူး ဆႏၵေတြေဖာ္ထုတ္ၿပီးၿပီ- ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ယခု ဆႏၵခံယူပြဲသည္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္က ပုံရိပ္ကို ထင္ဟပ္ေနျပန္ပါသည္။

မိမိတဦးတည္း ခန္႔မွန္းခ်က္အရ လူထုေပါက္ကြဲမႈမွာ ဆႏၵခံယူပြဲအႀကိဳကာလ ျဖစ္မည္ဟု တြက္ဆထားခဲ့မိသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္ျဖစ္ေတာ့ ထုိ႔ထက္ေစာခဲ့သည္။ ညီလာခံအၿပီးမွာတင္ ေပါက္ကြဲမႈက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တနည္းအားျဖင့္ လူထုက ဆႏၵကို ႀကိဳတင္ေဖာ္ထုတ္လိုက္တာဟု ဆုိႏိုင္ပါသည္။ စင္စစ္ လူထုက ညီလာခံရလဒ္ကို စိတ္မ၀င္စားေၾကာင္း ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ လူထု ေတာင္းဆိုသည္က `ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး´ တခုတည္းသာ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လူထုအေနျဖင့္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ိဳး ထပ္လုပ္ရန္ အေျခအေန ေပးေကာင္းမွ ေပးပါလိမ့္မည္။ အထိအခိုက္ အနည္းဆုံးႏွင့္ လူထုအဖို႔ စိတ္ဓာတ္ျမင့္တက္၍ သိကၡာရွိသည့္ နည္းလမ္းမွာ ဆႏၵခံယူပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ျခင္း တခုခု ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အင္အားစုမ်ားက ေမွာက္ သို႔မဟုတ္ မဲ ဖို႔အတြက္ တိုက္တြန္းေနၾကပါၿပီ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဆႏၵခံယူပြဲသည္ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း ေၾကညာထားပါသည္။ မူအားျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ဟု ေျပာလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူမိပါသည္။ ဒီမိုအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ကေတာ့ နအဖ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေမွာက္ သို႔မဟုတ္ မဲ တခုခုျဖင့္ တုံ႔ျပန္ၾကမွာ အေသအခ်ာ ျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္…

၉၀ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကို စစ္တပ္က ၿဖိဳခြဲ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္၊ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းၾကပါစို႔ဟု ကတိက၀တ္ ျပဳခဲ့သည္။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ရာတြင္-

ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားစုက ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံ ၀င္ေရာက္ရန္ သေဘာတူျခင္း

လူထုအမ်ားစုက ဒီမိုကေရစီရရွိမည့္ အညင္သာဆုံးနည္းလမ္းဟု ယုံၾကည္ျခင္း

စစ္အစိုးရဖက္က အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ ကတိအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ား အဓိကအျဖစ္ ပါ၀င္ေနၾကပါသည္။ ယခု ဆႏၵခံယူပြဲကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက မေထာက္ခံၾကပါ။ လူထုကလည္း ေထာက္ခံလိုက္၍ မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီရမည္ဟု မယုံၾကည္ၾကပါ။ နအဖဖက္ကလည္း အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား မရွိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခု ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ `လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ´ဟု ၀ိေသသတပ္ႏိုင္ရန္ အလြန္ကြာေ၀းေနပါသည္။ ေသြးထြက္သံယုိ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ကံမေကာင္းစြာ ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။

အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက လူထုတြင္ တိက်ခိုင္မာသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တခု ရွိေနခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူႏိုင္မည္ဟု အမ်ားစုက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုုစဥ္က မဆလလႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္မွာလည္း သိပ္မၾကာလွေသး။ အာဏာကို ခ်က္ခ်င္းမလႊဲေသးဟု ဆုိလွ်င္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ကိုေတာ့ျဖင့္ ေခၚယူေပးရလိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ အေျခအတင္ ျငင္းမေနရေအာင္ မိမိတို႔ မဲမ်ားကို အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ပုံေအာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ျပည္သူတရပ္လုံးက အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုံၾကည္ေလးစားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ပုံေအာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူတို႔က စစ္တပ္အေပၚထားရွိသည့္ အမုန္းႏွင့္ ေဒၚစုအေပၚထားရွိသည့္ အခ်စ္ကို မဲျပားျဖင့္ သက္ေသျပဳခဲ့သည္။

ယခု စစ္တပ္အေပၚထားရွိသည့္ အမုန္းမွာ ပို၍တိုးလာသလို ေဒၚစုအေပၚထားရွိသည့္ အခ်စ္မွာလည္း ပို၍တိုးလာသည္ဟု တြက္ဆႏိုင္ပါသည္။ ထုိစိတ္ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ လူထုကေတာ့ ေမွာက္မလား မဲမလား ႀကိဳက္ရာေျပာဟု စိမ္ေခၚမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမးစရာရွိလာပါသည္။ ဆႏၵခံယူပြဲကို လူထုအားျဖင့္ ဖ်က္ၿပီးလွ်င္ ဘာျဖစ္ေပၚလာမလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵခံယူပြဲပ်က္လွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲ အမွန္တကယ္ ေပၚလာမွာလား။ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ေပၚလာမွာလား။ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ အင္အားေတြ ၀င္ေရာက္လာမွာလား။ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္ၿပိဳကြဲမွာလား။ စသည္…

ဒီေမးခြန္းအတြက္အေျဖသည္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္သူတို႔အတြက္ ေျဖဆုိရန္ က်ပ္တည္းမည္ မွန္ေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔ကဖက္လည္း သိခ်င္မည္ အမွန္ုျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚစုေျပာသည့္ `ျပည္သူေတြကို လြဲမွားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ဘယ္ေတာ့မွ မေပးဘူး´ ဆုိသည့္စကားႏွင့္အညီ မလြဲမွားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ ရွိဖို႔လိုလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ဥပေဒ = အမိန္႔

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ထူးကို ေဆြးေႏြး၀ိုင္းတခုတြင္ ေမးခြန္းတခု ေမးၾကည့္ခဲ့ဖူးပါသည္။

“နအဖ က သူ႔လက္ထက္မွာ ဥပေဒျပ႒ာန္းတဲ့အခါ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္လိုက္တာကိုပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အဲသလို အမိန္႔ထုတ္ၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းရင္ေကာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသလား´´

ဦးေအာင္ထူးက ေတြးေတြးဆဆ ျပန္ေျဖပါသည္။

“လုပ္ဖို႔ေတာ့ အေတာ္မလြယ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ နအဖက အဲသလို မလုပ္ဘူးလို႔ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ မေျပာရဲဘူး´´

မိမိအယူအဆအရ နအဖသည္ အေျခခံဥပေဒကို အမိန္႔ျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ထင္ပါသည္။

အထက္တြင္ ေမးခြန္းႏွစ္ခု ေမးခဲ့ပါသည္။ နအဖသည္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအဆင့္ကို ေအာင္ပြဲခံ ေက်ာ္လႊားသြားရန္ ေသခ်ာၿပီဟု တြက္ဆထားေလသလား။ အေျခခံဥပေဒသည္ နအဖအတြက္ ထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေနသလား။

ယခုအထိ မိမိတို႔ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ ေမွာက္ေရး မဲေရး ကိစၥမွာ မဲျပား, မဲပုံး, မဲစာရြက္ စသည္တို႔အေပၚတြင္ အာ႐ုံတင္၍ ေျပာေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ လုပ္မည္ ဘယ္သူမွ မသိရေသးပါ။ နအဖ မီဒီယာပါ ၾကံ့ဖြံ႕ေထာက္ခံပြဲမ်ားတြင္ နအဖက ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈ မည္မွ်ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္မွာ ဆႏၵခံယူပြဲ မတိုင္မီ ၾကံ့ဖြံ႕ေထာက္ခံပြဲမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ က်င္းပၿပီး၊ ထုိေထာက္ခံမႈမ်ားအရ အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ညီလာခံ အေျခခံမူ ၁၀၄ ခ်က္ကို ၾကံ့ဖြံ႕ေထာက္ခံပြဲမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ဆႏၵခံယူပြဲ မတိုင္မီ လူထုအားစမ္းပြဲအျဖစ္ အဆိုပါေထာက္ခံပြဲမ်ားကို က်င္းပလာႏိုင္ပါသည္။ ေထာက္ခံပြဲမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အခ်ိန္ဇယားကို ကစားမည္ဟု တြက္ဆရပါသည္။

အကယ္၍ ဥပေဒကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့လွ်င္ နအဖက ငါတေကာေကာ၍ ပတ္ၾကမ္းတိုက္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ အတည္ျပဳရန္ အက်ပ္အတည္းေတြ႔ခဲ့လွ်င္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီလမ္းသည္ မထင္မွတ္ေသာ အခ်ိဳးအေကြ႔မ်ားႏွင့္ ထပ္မံရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရွိပါသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ အတိအလင္း ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို မယုံၾကည္သည့္ နအဖသည္ `မိုက္ပင္ပ်ိဳးလို႔ မိုက္ဆိုးခဲ့တာ ယခုလဲ မိုက္ဆဲမွန္စြာ ေရွ႕ကိုတိုးလို႕ ထမ္းပိုးမိုက္ဦးမွာ´ ဆိုသည့္ စကားအတိုင္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူတို႔ကေတာ့ ရရွိလာသမွ် ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းတိုင္းတြင္ မိမိတို႔ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု က်ေနာ္ ယုံၾကည္ေနမိပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ မွတ္ခ်က္–

ဒီစာကို ေရးၿပီးခ်ိန္မွာပဲ နအဖက ဆႏၵခံယူပြဲဥပေဒကို ျပ႒ာန္းေၾကာင္း ေၾကျငာပါတယ္။ ဥပေဒမွာ ဆႏၵမဲလက္မွတ္နဲ႔ မဲေပးရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဲေပးၿပီးတဲ့အခါ ေကာ္မရွင္က မဲေပးခြင့္ရွိသူ ဦးေရ, မဲေပးသူ ဦးေရ, ေထာက္ခံမဲေပးသူ ဦးေရ နဲ႔ ယင္းတို႔ရဲ့ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ကို ေၾကျငာရမယ္လို႔ပဲ ပါရွိပါတယ္။ ဘယ္ေရြ႕ဘယ္မွ် ဘယ္လိုရရင္ အတည္ျဖစ္မယ္လို႔ မပါရွိပါဘူး။ အလြန္ အ့ံၾသစရာေကာင္းပါတယ္။ က်ေနာ့္ယူဆခ်က္အရ ဆႏၵမဲေပးပုံစနစ္က အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္မယ္ မထင္ပါ။

(ဓာတ္ပုံ – ေအအက္ဖ္ပီ။ ခင္ေမာင္၀င္း )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)