>ဆန္ဖရန္စစၤဴမိႂႚေတာ္၀န္ႎႀင့္ ေကာင္စီကို အိုလံပစ္ကိစၤအတၾက္ ရႁတ္ခဵ

March 8, 2008

>

လူႚအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူမဵားက ဆန္ဖရန္စစၤကိုဴမိႂႚေတာ္၀န္ႎႀင့္ ေကာင္စီကို အိုလံပစ္ကိစၤအတၾက္ ရႁတ္ခဵ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္ ၀၀၂

မတ္ ၆၊ ၂၀၀၈

လူႚအခၾင့္အေရးဖက္က ရပ္တည္ဴခင္းႎႀင့္ အာဏာရႀင္ဆန္ကဵင္ေရးတိုႚတၾင္ ရာဇ၀င္ရႀိေသာ ဆန္ဖရန္စစၤကိုဴမိႂႚဳကီးမႀာ တရုတ္အိုလံပစ္မီးရႀႃးတိုင္ကို ေဴမာက္အေမရိကေဒသကိုယ္စား ဳကိႂဆိုလိုက္မိသည့္အတၾက္ ဒီတခၝတၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚမဵား၏ ရႁတ္ခဵဴုပစ္တင္ဴခင္းကို ခံေနရသည္။

၂၀၀၇ ႎႀစ္ကုန္ပိုင္းက ဴမန္မာဴပည္တၾင္ စစ္တပ္က သံဃာမဵားကို ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးႎႀိမ္ႎႀင္းခဲ့သည့္ အေရးအခင္းကို အေဳကာင္းဴပႂဴပီး ဴမိႂႚေတာ္က ဴမန္မာဴပည္သူမဵား၏ ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားမႁကို ေထာက္ခံေဳကာင္း၊ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံအားေပးေနသည့္ အစိုးရမဵား၊ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းမဵားကို ရႁတ္ခဵေဳကာင္း စာထုတ္ဴပန္ခဲ့ဴပီးကာမႀ ယခု ဴမန္မာဴပည္အေရးကိစၤမဵားကို ႎိုင္ငံတကာမႀ ၀င္ေရာက္ကူညီေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ေရးကို အစဥ္ ကန္ႚကၾက္ကာဆီးေနေသာ၊ လူႚအခၾင့္အေရးကိစၤမဵားတၾင္လည္း အစဥ္အလာမေကာင္းေသာ တရုတ္အစိုးရ၏ အိုလံပစ္မီးရႀႂးတိုင္ကို ၂၀၀၈ ဧဴပီတၾင္ ဳကိႂဆိုမည္ဟု စီစဥ္ဴပင္ဆင္ေနဴခင္းမႀာ စကားေရႀႚေနာက္မညီေသာ လုပ္ရပ္ဴဖစ္သည့္အဴပင္ လူႚအခၾင့္အေရး ကာကၾယ္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးကိစၤတိုႚကို လစ္လဵႃရႁရာေရာက္သဴဖင့္ ထု္ိဳကိႂဆိုေရးအစီအစဥ္မဵားကို ရုတ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုေနဳကသည္ဟု ဆိုသည္။

ဴမန္မာဴပည္ဒီမိုကေရစီေရးႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရးကိစၤမဵားဖက္က ရပ္တည္ဴပႆီး ေတာင္းဆိုေနဳကသူအဖၾဲႚအစည္းမဵားမႀာ သာသနေမာဠိ – ဴမန္မာရဟန္းေတာ္မဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္၊ ေဘးဧရိယာအေဴခစိုက္ BADA ဴမန္မာအေမရိကန္ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္မဵားအဖၾဲႚႎႀင့္ BPF ဗုဒၭဘာသာ၀င္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရး ဥပၝသကာမဵားအဖၾဲႚတိုႚ ဴဖစ္သည္။

အိုလံပစ္ အားကစားစိတ္ဓာတ္ကို ႎိုင္ငံေရးကိစၤေတၾနဲႚ ရႁပ္ေထၾးေအာင္ မလုပ္ပၝနဲႚ ဟု သက္ဆိုင္ရာတိုႚက ေဴဖရႀင္းေနဳကေသာ္လည္း BADA အဖၾဲႚက ကိုညၾန္ႚသန္းကမူ – လူႛအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾကို အုိလံပစ္အားကစားစိတ္ဓာတ္နဲႚ ေရာေထၾးမပစ္ဖိုႚ လုိေဳကာင္း တုန္ႚဴပန္လိုက္ပၝသည္။ တရုတ္အစိုးရသည္ ႎိုင္ငံတကာကလူႚအခၾင့္အေရးခဵႂိးေဖာက္မႁ အေရးအခင္းမဵားတၾင္ တာ၀န္ရႀိသည္ကုိ ဖုံးကၾယ္ေရႀာင္လၾဲေနရင္း ယခုဆိုလဵင္ ကမာၲႚလူႚဇာတ္ခုံတၾင္ အိုလံပစ္ကို အေဳကာင္းဴပဴပီး သူကိုယ္သူႚ ဂုဏ္သိကၡာရႀိႎိုင္ငံအဴဖစ္ ဴမႀင့္တင္လဵက္ ရႀိေနဴပီ ဴဖစ္ေဳကာင္း ၎က ေထာက္ဴပလိုက္သည္။

ယခုအခဵိန္တၾင္ တရုတ္အစိုးရႎႀင့္ အေပၝင္းအပၝမဵား၊ ဆန္ဖရန္စစၤကိုဴမိႂႚေတာ္၀န္ႎႀင့္ လူဳကီးမဵားကလည္း တရုတ္အိုလံပစ္ မီးရႀႃးတိုင္ဳကိႂဆိုေရး အစီအစဥ္မဵားကို လူုႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ဘာသာေရးအဖၾဲႚမဵားသိုႚ ဳကိႂတင္မေပၝက္ဳကားရေအာင္ သိုသိုသိပ္သိပ္ စီစဥ္ေနခဵိန္တၾင္ ကန္ႚကၾက္မည့္သူမဵား၊ လူမႁအဖၾဲႚအစည္းမဵားအားလုံးကလည္း မဟာမိတ္တပ္ဦးတခုသဖၾယ္ စုစည္းဴပီး အဳကီးကဵယ္ဆုံး ဆႎၬဴပကန္ႚကၾက္ပၾဲဳကီးဴဖင့္ တုန္ႚဴပန္ရန္ ဴပင္ဆင္ေနဳကဴပီဴဖစ္သည္။

ဴမိႂႚေတာ္၀န္သိုႚ ဒီေနရာကေန လက္မႀတ္ထုိး ကန္ႚကၾက္ေဳကာင္း ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ပၝသည္။ အဂႆလိပ္ဘာသာဴဖင့္ ထုတ္ဴပန္ေသာ BADA၏ သတင္းထုတ္ဴပန္ခဵက္ကို ဒီမႀာ ဖတ္ႎိုင္ပၝသည္။

နက္ဴဖန္တၾင္ ဴပႂလုပ္မည့္ BADA ၏ မန္မာႎိုင္ငံ အႎႀစ္ ၂၀ ေဴမာက္ လူႚအခၾင့္အေရးေနႚ အထိမ္းအမႀတ္ပၾဲသိုႚ တက္ေရာက္ဴပီး သတင္းမဵား ရယူႎိုင္ေဳကာင္းလည္း သိရသည္။ သံဃာေတာ္ အရႀင္နာယက၊ တရုတ္လူႚအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ ဟယ္ရီဝူ၊ ဴမန္မာဂီတသီခဵင္းသည္ ေမရီ၀င္း ႎႀင့္ ဴမန္မာအေရး မႀတ္တမ္း ရုပ္ရႀင္တိုႚ ဴပသမည္ဴဖစ္သည္။ ထို ၀က္ဆိုက္သိုႚ ဒီေနရာက သၾားဳကည့္ႎိုင္ပၝသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္