Obama Trayvon Martin

July 20, 2013

သမၼတအိုုဘားမားက လူမည္းလူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖိုု႔ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာ
ႏိုုင္ငံတကာသာဂိ၊ ဇူလိုုင္ ၂၀ ၂၀၁၃
ဇူလိုုင္ ၁၃၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ တရားရုုံးက လက္နက္မဲ့၊ လူမည္းလူငယ္တဦးကိုု သတ္ျဖတ္သည့္ လူျဖဴမ်ဳိးႏြယ္အား အျပစ္မရွိဟုု ဆုုံးျဖတ္ခ်က္အျပီး အေမရိကန္တျပည္လုုံးတြင္ အသားအေရာင္ခြဲျခားသည့္ မတရားစီရင္မႈအျဖစ္ ဆူပူကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ လူမည္းမ်ားအေပၚ အေမရိကန္တရားရုုံးွႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ခြဲျခားႏွိမ္ခ်သည့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုုင္ငံသားအခြင့္အေရး တန္းတူရရွိမႈ (Civil Rights Movement) လိုုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လူမ်ဳိး အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈမ်ားကိုု အမ်ဳိးသားေရးအဆင့္ ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ လုုိေၾကာင္း ေျပာဆိုုလာၾကသည္။

ထိုုသိုု႔ ေျပာဆိုုသူမ်ားတြင္ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သူမ်ားအျပင္ လူမည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက တရားရုုံးေရွ႔ေနခ်ဳပ္ ႏွင့္ သမၼတကိုုယ္တိုုင္လည္း ပါ၀င္လာသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။ အေမရိကန္တရားရုုံးခ်ဳပ္ေရွ႔ေန Eric Holder (လူမည္း) က သူ႔သား ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုု လမ္းထြက္လ်င္ သတိထားရန္၊ ရဲမ်ား လက္နက္ကိုုင္မ်ားကိုု အတိုုက္အခံမလုုပ္မိရန္ သတိေပးရသည္ဟုု ၀န္ခံေျပာလိုုက္သည္။ သမၼတ Obama (လူမည္း) ကလည္း ငယ္စဥ္က အသားမည္းသည့္အတြက္ ခြဲျခားမႈ၊ သံသယျဖစ္မႈ ခံရေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းတြင္ လူမည္းလူငယ္မ်ား မတရားအၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ေနျခင္း အခ်ဳိးအဆမ်ားျပားေနသည့္ကိုု ေတြ႔ႏိုုင္ေၾကာင္း၊ ထုုိနည္းတူ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ယုုံၾကည္ကုုိးကြယ္ မတူညီသည့္အေပၚ ပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္းကိုု ႏိုုင္ငံသားအားလုုံးႏွင့္ စနစ္ကိုုယ္တိုုင္က လက္ခံျပီး ရင္ဆိုုင္ေျဖရွင္းရန္ တိုုက္တြန္းေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ထုုတ္ေျပာလိုုက္သည္။

(ကာတြန္းတြင္ အသတ္ခံရသူသာ လူျဖဴျဖစ္ေနျပီး၊ သတ္သူက လူမည္းဆိုုလ်င္ ဘယ္လိုုလဲဟုု ေမးခြန္းထုုတ္ထားသည္)
ထရီဗြန္မာတင္အမည္ရွိ ၁၇ ႏွစ္သား လူမည္းလူငယ္ကိုု ဇင္မားမင္းအမည္ရွိ ၂၉  ႏွစ္ လူရြယ္၊ ကိုုယ္ထူကိုုယ္ထလက္နက္ကိုုင္ ကင္းသမားက မသၤကာျပီး ေနာက္ေယာင္ခံ စုုံစမ္းရာမွ အခ်င္းျဖစ္ျပီး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရသည္ကိုု ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္ တရားရုုံး ခုုံသမာဓိအဖြဲ႔၀င္ အမ်ဳိးသမီး ၆ ဦးက အျပစ္မရွိဟုု ဆုုံးျဖတ္ျပီး တရားေသလႊတ္ပစ္ခဲ့သည္။ အဆိုုပါ ဂ်ဳရီအဖြဲ႔၀င္တဦးက စီအင္န္အင္န္ သတင္းဌာနသိုု႔ အထူးအင္တာဗ်ဳးေပးရာတြင္ ဇင္မားမင္းမွာ မသၤကာသည့္လူကိုု စုုံစမ္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုယ္ ကာကြယ္သည့္အေနနဲ႔ ပစ္သတ္ႏိုုင္ေၾကာင္း၊ အသတ္ခံရသည့္ လူငယ္မွာလည္း တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ဇင္မာမင္းလိုုလူမ်ဳိးကိုု မိမိလက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ အသတ္ခံရသူ လူမည္း ထရီဗြန္မာတင္အေပၚ အဆိုုပါ ဂ်ဳရီ၏ ကိုုယ္ခ်င္းမစာသည့္ သေဘာထားေၾကာင့္ အေမရိကန္လူထုု၏ ကန္႔ကြက္အုုံၾကြမႈမ်ား ပိုုမိုု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အဆိုုပါ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္ လူမည္းအမ်ဳိးသမီးတဦးက အႏိုုင္က်င့္သည့္သူ႔ေယာက္်ားကိုု ေသနတ္မိုုးေပၚေထာင္ ပစ္ျပီး ေျခာက္လွန္႔ကာကြယ္ခဲ့သည္ကိုု တရားရုုံးက အျပစ္ရွိသည္ ဆုုံးျဖတ္ျပီး ကေလး ၃ေယာက္အေမ၊ အဆိုုပါ လူမည္းအမ်ဳိးသမီးကိုု ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ ထိုုစဥ္က လူမည္း့အမ်ဳိးသမီးသည္ မိမိကိုုယ္ကိုု ကာကြယ္ေၾကာင္း ေလ်ာက္ထားေသာ္လည္း ပယ္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုတြင္ လူျဖဴမဟုုတ္သည့္ အသားအေရာင္ကြဲျပားသည့္ ႏိုုင္ငံတကာမွ လူအမ်ားအျပား ေျပာင္းေရႊ႔ေနထုုိုုင္ျခင္း၊ မိသားစုုမ်ား ထူေထာင္ တုုိးပြားျခင္း၊ အသားအေရာင္မတူသူ၊ အေျခခံအေၾကာင္းအရာခ်င္း မတူသူမ်ား အတူတကြ ေနထိုုင္မႈမ်ား ျပန္႔ပြားလ်က္ရွိေသာ္လည္း စနစ္ႏွင့္ လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းတခ်ဳိ႔တြင္ အသားအေရာင္၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားဆဲျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ရွိ လူမည္းမ်ားကိုု အၾကမ္းဖက္သူမ်ား၊ ရာဇ၀တ္ေကာင္မ်ား၊ ပညာမတတ္သူမ်ား၊ ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ ဥာဏ္ပညာနိမ့္သူမ်ားအျဖစ္ တဖက္သတ္ ေျပာဆိုုျခင္း ခံရေလ့ရွိသည္။ အာရွသားမ်ားကိုု လူရာမ၀င္သူမ်ား၊ လူေၾကာက္မ်ား၊ အယူသီးသူမ်ားႏွင့္ သီးျခားေနလိုုသူမ်ားအျဖစ္ တဖက္သတ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံရေလ့ရွိသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:International News

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္