>Burmese Regime selling off Public Proterties to themseleves

August 8, 2009

>

ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ၀န္ႀကီးဌါနပိုင္ ေျမကြက္ႏွင့္ အေဆာက္အဦမ်ား ခ်ေရာင္း

စစ္အုပ္စုတို႔ အခ်င္းခ်င္း ခြဲေ၀ရယူလ်က္ရွိ

မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္

ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၀၉

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ၀န္ႀကီးဌါနပိုင္ ေျမကြက္၊ တိုက္ခန္းႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါ၊ အဆိုျပဳလႊာစနစ္တို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာအခ်ိဳ႕ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ သားသမီးမ်ားက လႊဲေျပာင္းရယူျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္တို႔က လက္ဦးမႈရယူကာ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ ကေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ဆန္း ေဖေဖၚ၀ါရီလမွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံပိုင္ စက္ရံု၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ေျမေနရာမ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါ စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွ ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၄ရက္ေန႔တြင္လည္း သမ၀ါယမႏွင့္ စီးပြားကူးသန္း ၀န္ႀကီးဌါနပိုင္ တိုက္ခန္း၊ ေျမႏွင့္အေဆာက္အအံု စုစုေပါင္း ၁၄၇ ခုကို ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါ ေခၚယူေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ ယေန႔ ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ၀န္ႀကီးဌါန ၇ခုပိုင္ တိုက္ခန္း၊ စက္ရံု လုပ္ငန္း စုစုေပါင္း ၅၇ ခုကိုပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ရန္ အဆုိျပဳလႊာေခၚယူ ေၾကာင္း ထပ္မံ ေၾကျငာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ သမီးျဖစ္သူက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ စီးပြားေရးအရ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌါနပိုင္ အခန္းအခ်ိဳ႕ကို ခ်ိတ္ပိတ္ တင္ဒါ မေၾကျငာမီကပင္ ေရြးခ်ယ္ယူထားၿပီ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ၾကားသိရသည္။ ၿမိဳ႕လယ္အခ်က္အခ်ာ က်ၿပီး စီးပြားေရးအရ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည့္ အေနာ္ရထာလမ္းရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အခန္းမ်ားမွာ သမ၀ါယမ ၀န္ႀကီးဌါနပိုင္ အခန္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ ၂၄ရက္ေန႔ ေန႔စြဲပါ ေၾကျငာခ်က္တြင္ မပါရွိဟု သိရွိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလႏွင့္ ေမလတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါ စနစ္ျဖင့္ စက္ရံု၊ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္က တန္ဖိုးႀကီး စက္ရံုႏွင့္ ေျမကြက္တို႔ကို ၀ယ္ယူသြားခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရွိသိရွိရသမွ်တြင္ ရန္ကုန္ လင္းစေဒါင္းရွိ ေရနံဓါတု ၀န္ႀကီးဌါနပိုင္ ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ အျခားဓါတ္ေငြ႔စက္ရံု၊ အေရွ႕မရမ္းကုန္း ရွိအထည္ စက္ရံု အမွတ္ (၂) နွင့္ သဃၤန္းကၽြန္း ေစာင္စက္ရံုအမွတ္ (၂) တို႔မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္သို႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ကို မၾကာမီ သီတင္းပတ္အတြင္း ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းအရ သိရွိရသည္။

အေရွ႕မရမ္းကုန္း အထည္စက္ရုံ အမွတ္ (၂) ဆိုလ်င္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂ သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမိတက္က ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီး ေငြကို အရစ္က် ေပးေခ်လ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ထိုျပန္တမ္းတြင္ ေဖၚျပပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစက္ရံုႏွင့္ ေျမကြက္မ်ားကို မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းရွင္တို႔က ေငြပမာဏ ဘယ္၍ဘယ္မွ်ထိ ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါ ေပးသြင္းခဲ့သည္ကို အသိေပးထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ပြင့္လင္း ျမင္သာသည့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ိဳးမဟုတ္ဟု ယူဆနားလည္ေနၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ လ၀န္းက်င္ခန္႔ ကလည္း ျမန္မာ့ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘာၤလုပ္ငန္းပိုင္ က်ိဳင္းတံု အပါအ၀င္ ပင္လယ္ကူး ကုန္တင္ သေဘၤာႏွစ္စီး ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပိုင္သို႔ပင္ လက္လြႊဲ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါ အနက္မွ ပုဂၢလိက အမည္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အအံု တခုမွာ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရတနာပံု ရုပ္ရွင္ရံုတခုသာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ၾကားသိရေသးၿပီး အဆိုပါ ရုပ္ရွုင္ရံုကို က်ပ္သိန္း ၉၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဒၚခင္နန္းေ၀ဆိုသူက ၀ယ္ယူခြင့္ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယခုလို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ စက္ရံုမ်ားကို ခ်ိတ္ပိတ္တင္ဒါ စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ျပည္သူပိုင္ သိမ္းဆည္းထားခဲ့သည့္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္ပါက ေစ်းအျမင့္ဆံုး ေပးသူထဲတြင္ မူလပိုင္ရွင္အား ပထမ ဦးစားေပး အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိေနထိုင္ေနသူအား ဒုတိယဦးစားေပး အျဖစ္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟုလည္း အိမ္ၿခံေျမ လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမကြက္ႏွင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို အေလာတႀကီး ထုခြဲေရာင္းခ်လ်က္ရွိျခင္းအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေၾကျငာထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက ရရွိႏိုင္သမွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ခြဲေ၀ယူလိုသည့္ လကၡဏာ တရပ္အျဖစ္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး အသိုင္းအ၀ုိင္းက ရႈျမင္လ်က္ရွိၾကသည္။

(ဓာတ္ပုံ – မိုးမခ၊ မၾကာေသးမီက ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (ဦးပိုင္) က လႊဲေျပာင္းယူလိုက္သည့္ ဗိုလ္တေထာင္ ၿမိဳ႕နယ္ လင္းစေဒါင္းရွိ ဓါတ္ေငြ႕စက္ရံု )


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)