>Maung Ye – NLD and its Leadership Issue

January 19, 2010

>

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈျပႆနာ
ေမာင္ရဲ
ဇန္န၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၀
      အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အဖြဲ႕အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ညီညႊတ္ေရး၊ ခိုင္မာတည္တံ့ေရး ေတြဟာ ၂၀၀၉ႏွစ္ကုန္ပိုင္းနဲ႔ ယေန႔အခ်ိန္ကာလမွာ အေလးထားၿပီး ေဆြးေႏြးေနၾကရတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။  ၂၀၀၉ ေႏွာင္းပိုင္းမွာစခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာက္ ေျခပါတီဝင္မ်ားရဲ႕ အဖြဲ႕အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ပိုမိုလႈပ္ရွားႏုိင္တဲ့ တက္ၾကြတဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါတီရဲ႕ဦးေဆာင္မႈက႑မွာ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေရးေတြဟာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ ၂၀၁၀ ကာလမွာေပၚေပါက္လာမယ့္ အေရးကိစၥအဝဝ အတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

      ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ “ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး” လိုမ်ဳိး လူထု လူတန္းစားေပါင္းစံုကို ကိုယ္စား ျပဳတဲ့အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္ ရည္ရြယ္ဖဲြ႕စည္းခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုကာလကအဖြဲ႕ေပါင္းစံုမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ားစု ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ မတူတဲ့ေတြးအေခၚ၊ မတူတဲ့ဦးေဆာင္မႈပုံစံမ်ား ရွိေနၾကတာ အထင္အရွားပါ။  ဒီလိုအေျခ အေနေတြေၾကာင့္ အဖြဲ႕အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေပၚလာတိုင္း အဖြဲ႕အတြင္းညီညႊတ္ေရး၊ ပါတီမၿပိဳကြဲေရးဟာ အျမဲတမ္းထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာအခ်က္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကိုသိေနတဲ့ “နဝတ/နအဖ” က အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အင္အား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေရးကို မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ခ်ဳပ္ျခယ္ထားခဲ့တာပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မရွင္က သူတို႔ဆႏၵရွိသူမ်ားကိုသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ တဖက္သက္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားလည္းပါခဲ့ပါတယ္။  ဒီလိုနဲ႔ပဲ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ရွင္လွ်က္နဲ႔ ေသေနခဲ့ရတာ ယေန႔အထိပါ။
      အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ဇႏၷဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ တနလၤာေန႔ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကေန အတည္ျပဳတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါၿပီ။  ဒီလိုဖြဲ႕စည္းရာမွာ ညီညႊတ္ေရးအေျခခံနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးကသေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုပါတယ္။ 
          ဒါေပမယ့္ ယခင္ကအတိုင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္စာရင္းနဲ႔ တာဝန္ခြဲေဝမႈကိုေတာ့ ဘာမွမေျပာင္းလဲဘဲထားတာ ေတြရပါတယ္။  ပါတီရဲ႕ထိပ္ပိုင္းေနရာမ်ားျဖစ္တဲ့ ဥကၠ႒ နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးေနရာမ်ားမွာ က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့၊ တနလၤာေန႔ ပုံမွန္အစည္းအေဝးေတြကိုပင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ့တဲ့သူမ်ားကို ဆက္လက္ တာဝန္ေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။  ဒါဟာပါတီရဲ႕ ညီညႊတ္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ဆိုလာခဲ့ရင္ ဒီကိစၥဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ လုံးဝမျဖစ္သင့္တဲ့ အစဥ္အလာတခုကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လုပ္ေဆာင္လုိက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
      အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားဟာ ယေန႕ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား အတြက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြအျဖစ္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး ခ်မွတ္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပရိွ တိုင္းရင္းသားမ်ားက လိွဳက္လွဳိက္လွဲလွဲ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာပါ။ သို႕ေသာ္လည္း ေၾကညာစာတမ္း (Statement) တခုရဲ႕ အေနာက္မွာ စာတမ္း/ေၾကညာခ်က္ပါ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ရရိွပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႕ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (Action Plan) မ်ားနဲ႕ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာက္ရြက္မွဳ (Implementation) တို႕ ထပ္ခ်ပ္မကြာ လိုက္လာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕မွသာ ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္မ်ားဟာ လွဳပ္ရွားသက္၀င္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေၾကညာစာတမ္းသည္ စာရြက္ တရြက္အျဖစ္သာ တည္ရိွေနပါလိမ့္မယ္။
      အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ယေန႕အေျခအေနက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တာဝန္ယူႏုိင္ျခင္း မရွိတဲ့၊ မရိွခဲ့တဲ့၊ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေနရာမွာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ အစားထိုး တာဝန္ေပးသင့္ပါတယ္။  အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ႔ တာဝန္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိတဲ့သူကိုခြင့္တင္ေစၿပီး ၎ရဲ႕ေနရာကို အျခားသင့္ေတာ္သူတဦးဦး၊ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ ရွိသူတဦးဦးကို ေခတၱတာဝန္ေပးျခင္း (Acting) အျဖစ္နဲ႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္ တာဝန္ေပးသင့္ပါတယ္။  ဒါဟာ ႏုိင္ငံတကာမွာ အစိုးရတိုင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းတိုင္းက ေဆာင္ရြက္ၾကရတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတခုပါ။ 
      အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ပါတီညီညႊတ္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းလိုမရႏုိင္ဘူးဆိုတာ အဲ့ဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေမ်ာ္အျမင္မရွိသူမ်ား၊ မရွိတဲ့အာဏာကို မက္ေမာေနသူမ်ားလို႔ ဆိုရာေရာက္သလို၊ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖို႔လည္း အစားထိုးႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္းမရွိသူမ်ားလို႔ဆိုရာ ေရာက္ေစပါတယ္။  ဒီကေန႔အခ်ိန္အခါလို ဗမာႏိုင္ငံအေရးအတြက္ လြန္စြာမွအေရးၾကီးေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမွာ  အေရးၾကီးတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔၊ ေန႔ညမေရြး ပါတီကိုဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္ေရးဟာ အဓိကက် ပါတယ္။ 
          ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အက်ယ္ခ်ဳပ္ၾကေနရခ်ိန္မွာ ျပင္ပက ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း စာတေစာင္ထြက္ဖို႔ အေရး၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုက်ဖို႔အေရးေတြကို ဥကၠ႒ တေရးႏုိးအထကို ေစာင့္ေနၾကလို႔မရပါဘူး။  တနလၤာေန႔ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကိုေစာင့္ၿပီးမွ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္လိုမရႏိုင္ပါဘူး။  “နအဖ” ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္။  လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းတဲ့ အင္အား ေတြရွိေနဖို႔ လိုပါတယ္။
      အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနနဲ႔ ဗမာျပည္သူမ်ားအားလုံးရဲ႕အေရး၊ ပါတီရဲ႕ေရွ႕ေရးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ေတြကို ပါတီတြင္း ညီညႊတ္ေရးအၿခိမ္းအေျခာက္မခံရဘဲ လုပ္ကိုင္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကို အခ်ိန္မွီရွာေဖြၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ေနပါၿပီ။
          ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြက္ “နအဖ” ရဲ႕အႏိၱမပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲၿပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုပဲ ေနာက္ဆံုး ေရြးစရာလမ္းအျဖစ္ ေရာက္ရိွသြားေစျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အေမွ်ာ္အျမင္ ၾကီးၾကီးနဲ႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိႏုိင္ပါမွ ျပည္သူက အားကိုးရတဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္တရပ္ကို ဗမာ့ေျမေပၚမွာေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တဲ့ သမိုင္းဝင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္ ျပည္သူအမ်ားရင္ထဲ ထာဝစဥ္ တည္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီလို ဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးခြင့္ တာဝန္အပ္ႏွင္းဖို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္တကြ ပါတီဝင္အားလံုးကိုု သမိုင္းက ေတာင္းဆိုေနပါၿပီ။    ။ 
ဇန္န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၀ 
စာေရးသူ ကိုရဲ မွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(လူငယ္) စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားကတည္းက အဖြဲ႕ဝင္လူငယ္တေယာက္ အေနနဲ႔ တက္ၾကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွာ ဗမာႏုိင္ငံျပင္ပသို႔ေရာက္ရွိ အေျခခ်ေနထိုင္ေနသူ တေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ

By

ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္၏ သတင္းစာေလာက ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ၾသဂုတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈ စာေရးဆရာမၾကီး ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments