>Kyaw Thu – Opeing X-Ray Clinic

June 20, 2010

>

ေက်ာ္သူ ဓါတ္ခန္းဖြင့္ၿပီ
 ေက်ာ္သူ
ဇြန္ ၂၀၊ ၂၀၁၀
          ဓါတ္ခန္းဖြင့္ၿပီဟု ဆိုရာတြင္ ေက်ာ္သူတစ္ေယာက္ ဓါတ္ေၾကာင္၊ နတ္ေၾကာင္၊ ဘိုးေတာ္ေယာင္၊ ဘိုးေတာ္ေၾကာင္ ျဖစ္သြားၿပီဟု ေ၀ဖန္ကဲ့ရဲ႕ ရႈတ္ခ်ၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။ လူဆိုရာတြင္ တစ္ဖက္သား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ မေလ့လာ မသံုးသပ္ၾကဘဲႏွင့္ ဦးစြာ အသံေလး ၾကားလိုက္ယံုႏွင့္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ၾကရိုး ထံုးစံလိုပင္ ျဖစ္ေနၾကၿပီ။ ထိုကဲ့သို႔ ထံုးစံမ်ားကို ပ်က္သြားမည္ကို စိုး၍၄င္း၊ အကဲ့ရဲ႕ ခံျခင္၍၄င္း၊ အျပစ္တင္ ခံျခင္၍၄င္း၊ ေက်ာ္သူဓါတ္ခန္းဖြင့္ၿပီ ဟူေသာ ေခါင္းစည္းကို ေလာကႀကီးကို အရြဲ႕တိုက္၍ ေပးလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ေက်ာ္သူသည္ ေၾကာင္ျခင္း၊ ေယာင္ျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္။ တိက်မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚ အယူအဆတို႔ျဖင့္ ေပးဆပ္မႈတို႔ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သိေစခ်င္သည္။
          ဓါတ္ဟူသည္ကား မိမိတို႔ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ သေဘာကို ေဆာင္တတ္ျခင္းေၾကာင့္ ဓါတ္ ဟုေခၚသည္။ မိမိတို႔ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ သေဘာတည္ရွိေနသည္ကို ေဆာင္တတ္သည္။ ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ ဟူ၍ ဓါတ္ႀကီးေလးပါး ရွိသည္။ ထိုဓါတ္ႀကီးေလးပါးကို ျမန္မာလို ေျမဓါတ္၊ ေရဓါတ္၊ မီးဓါတ္၊ ေလဓါတ္ ဟူ၍ ေခၚ၏။
          ေျမဓါတ္သည္ … ခက္မာျခင္း၊ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းျခင္း လကၡဏာ။
ေရဓါတ္သည္ … အတူတကြျဖစ္ေသာ ရုပ္တို႔ကို တဖ်င့္တပါး မလြင့္ပါးရေအာင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊            
                     ယိုစီးျခင္း လကၡဏာ။
မီးဓါတ္သည္ … ပူျခင္းသေဘာ၊ ေအးျခင္းသေဘာ လကၡဏာ။
ေလဓါတ္သည္ … အတူတကြျဖစ္ေသာ ရုပ္တို႔ကို မၿပိဳမက်ရေအာင္ ေထာက္ကန္ျခင္း၊
                       ေဖာင္းၾကြ၊ လႈပ္ရွား၊ တြန္းေ၀ွ႔၊ လြင့္ပါးျခင္း လကၡဏာ ျဖစ္ေတာ့သည္။
အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ သက္ရွိသက္မဲ့ အရာ၀တၳဳတို႔သည္ ဓါတ္ႀကီးေလးပါး၏ အစြမ္းသတိၱ မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေနသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လူ႔ေလာကႀကီးထဲသို႔ေရာက္ရွိ ရပ္တည္ေနစဥ္ ကာလတာအတြင္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တည္း ဟူေသာ အသင္းအဖြဲ႔အျဖင့္ လူသားတို႔၏ လိုအပ္ေသာ အက်ိဳးကိစၥမ်ား၊ ကြက္လပ္မ်ားကို အခမဲ့ ျဖည့္ဆည္းေပးေနေသာ လူမႈေရးသမားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလေဘး စသျဖင့္ ေဘးဒုကၡမ်ိဳးစံုတို႔ကို အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အလွဴေငြျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ေပးဆပ္ေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ထိုသုိ႔ ေပးဆပ္ၾကရာ၀ယ္ … ယခု မက်န္းမာေသာ လူနာမ်ား ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရာဂါေ၀ဒနာ ရွာေဖြျခင္းတည္း ဟူေသာ ဓါတ္မွန္ခန္းကို ၁၉.၆.၂၀၁၀ (စေနေန႔) မဂၤလာရွိေသာ ေန႔တစ္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
ဤတြင္ ဓါတ္ႀကီးေလးပါးကို ပါဠိေ၀ါဟာရျဖင့္ “မဟာဘူတ” ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ႀကီးမားထင္ရွားစြာျဖစ္တတ္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဓါတ္မွန္ဟု ဆိုရာတြင္ မွန္ကန္မႈမ်ားကို ႀကီးမားထင္ရွားစြာ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းဟု သတ္မွတ္လိုက္ပါေတာ့သည္။
ဤကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အလွဴေငြျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ရွာေဖြ ကုသေပးမည့္ အမ်ားျပည္သူ၏ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ဓါတ္မွန္တည္းဟူေသာ မွန္ကန္မႈမ်ားကို ႀကီးမားထင္ရွားစြာ ရွာေဖြေပးေသာ ဓါတ္မွန္ခန္း တနည္းအားျဖင့္ ဓါတ္ခန္းကို ၂၁.၂.၂၀၁၀ (တနဂၤေႏြေန႔) ရက္တြင္ ပႏက္ခ်ခဲ့ၿပီး မဂၤလာရွိေသာ ေန႔ျမတ္ျဖစ္သည့္ ၁၉.၆.၂၀၁၀ (စေနေန႔) ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေမြးဖြား ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအေပါင္းမွ သာဓု ေခၚဆိုႏိုင္ၾကပါေစ သတည္း။
ဤေန႔ ၁၉.၆.၂၀၁၀ (စေန)ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီ တိတိ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) တည္ရွိရာ ၁၃/က၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဓါတ္မွန္ခန္း (ဓါတ္ခန္း) ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားကို အလွဴရွင္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား၊ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းရွိ လူနာမ်ားကို ေကာက္ညွင္းေပါင္း၊ ဗယာေၾကာ္ (အေၾကာ္စံု)၊ ေကာ္ဖီ တို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံ ေကၽြးေမြးၿပီး ခ်ိဳးငွက္၊ စာကေလး၊ ခို တို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအား ရည္စူး၍ ေဘးမဲ့လႊတ္ကာ မိုးပ်ံပူေဖါင္းမ်ား လႊတ္တင္ျခင္းျဖင့္ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းေန႔တြင္ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ေမြးေန႔တူေသာ ေမြးေန႔ရွင္မ်ားကလည္း အလွဴေငြမ်ား လာေရာက္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ေရခဲမုန္႔တို႔ျဖင့္ လာေရာက္ေကၽြးေမြး လွဴဒါန္းျခင္း၊ ငွက္မ်ားကို ေဘးမဲ့လာေရာက္ လႊတ္တင္ျခင္း တို႔ကိုလည္း တက္ၾကြစြာျဖင့္ လာေရာက္ ဒါနျပဳၾကပါသည္။
ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အမ်ားျပည္သူလူထုအေပၚ ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ မီးေဘး၊ နာေရးႏွင့္ ေဆး၀ါးကူညီမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္ မ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ ပန္းခ်ီသင္တန္း၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈ ပံုရိပ္မ်ားအား မွွတ္တမ္းတင္ထားမႈတို႔ကို ပရိုဂ်က္တာျဖင့္ ျပသျခင္း၊ ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ျပသျခင္း၊ အသင္းသူ/သားမ်ားမွ လိုက္လံရွင္းလင္း ျပသျခင္း တို႔အျပင္ ဓါတ္မွန္ခန္း ဓါတ္မွန္ရိုက္ စက္ကိရိယာတို႔အား အသံုးျပဳပံုတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိ ပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ၀န္မႀကီးမ်ားမွ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား ေစတနာေရွ႕ထား၍ လိုက္လံ ျပသ ရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ေပးဆပ္မႈမ်ား DVD အေခြႏွင့္ တီရွပ္အကၤ်ီ မ်ားအား ေပးေ၀ခဲ့ပါသည္။
          ဓါတ္မွန္ခန္း (ဓါတ္ခန္း) အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကြယ္လြန္သူ သမီးေလး ခိုင္ရြန္းလဲ့ရည္အား ရည္စူး၍ ဖခင္ ဦးေဌးေအာင္ + မိခင္ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳျမင့္ ညီမေလး ျဖဴစင္လဲ့ရည္ မိသားစု (အေဆာက္အဦး မတည္အလွွဴေငြ သိန္း ၁၅၀ က်ပ္)၊ ကြယ္လြန္သူ မိဘမ်ားအားရည္စူး၍ (ဦးခင္ေအာင္) + ေဒၚၾကည္ၾကည္သက္ သမီး မသီတာေအာင္ မိသားစု (ဓါတ္မွန္စက္ မတည္အလွဴေငြ သိန္း ၁၀၀ က်ပ္)၊ ကြယ္လြန္သူ မိဘႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ဦးစိန္ + ေဒၚတီ တို႔အားရည္စူး၍ ဦးက်င္စိန္၊ ဦးသန္႔စင္ + ေဒၚခင္၀င္းေမာ္ သား ေမာင္ေကာင္းေဆြသန္႔ မိသားစု (ဓါတ္မွန္စက္ မတည္အလွဴေငြ သိန္း ၁၀၀ က်ပ္)ႏွင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အမ်ားျပည္သူ အလွဴရွင္မ်ား အျပင္ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆး၀ါးကုသေပးၾကေသာ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ၀န္မႀကီးမ်ား အားလံုးကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ကိုယ္စား အထူးေက်းဇူးတင္ မွတ္တမ္းတင္ အပ္ပါသည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)