>why Burma Prisoners’ Day?

August 28, 2010

>

ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားေန႔ ဘာေၾကာင့္ က်င္းပသင့္သလဲ
ဒီဓား
ၾသဂုတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၀

ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္း ၀င္းဗုိလ္ ေသဆုံးခ့ဲသည့္ ေမာ္လျမိဳင္ေထာင္။ အာဏာပုိင္ ၂၇ က ရုိက္ႏွက္သျဖင့္ ေသဆုံးခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ (ဓာတ္ပုံ – Joinai)

“- – – ကေလးစစ္သား နွစ္ဦး လိင္တူခ်င္း ဆက္ဆံခံရျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ တိုက္ပဲြဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားေကာင္း ပီသ၏။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္သူလည္း ျဖစ္၏ – – – “


နွစ္စဥ္ ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔ကို ‘ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားေန႔’ Burma Prisoners’ Day (BPD) အျဖစ္ က်င္းပသင့္၏။ ၂ဝဝ၄ ခုနွစ္မွ စတင္၍ ေမာ္လျမိဳင္ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း၌ နွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့၏။ က်င္းပရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၂၆.၈.၂ဝဝဝ ရက္ေန႔ ည ၇း၃ဝ နာရီအခိ်န္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ေထာင္ ၾကဳိးတိုက္အတြင္း၌ ေထာင္အာဏာပိုင္ ၂၃ ေယာက္သည္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ကိုဝင္းဗိုလ္အား ေနာက္ျပန္ လက္ထိပ္ခတ္လ်က္ လည္ပင္း နင္းျပီး မေသမခ်င္း ရက္စက္စြာ ရိုက္သတ္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုဝင္းဗိုလ္သည္ တပ္မေတာ္သား ဗိုလ္ၾကီးေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္၏။ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မွ မဟုတ္၊ ဝါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားလည္း မဟုတ္၊ မည္သည့္ လက္ဝဲ လက္ယယ ႏုိင္ငံေရး အယူအဆကိုမွ ဆုပ္ကိုင္ထားသူလည္း မဟုတ္။ တိုင္းျပည္နွင့္ လူမ်ဳိး အတြက္ အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစႏုိင္မည့္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ကိစၥနွင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္နွစ္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္ၾကီးမ်ား ထံမွ ၾသဝါဒ ေမတၲာရပ္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို န.အ.ဖ စစ္အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ ေဆာင္ယူ ေပးပုိ႔သည့္ ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ ေထာင္ ၂၁ နွစ္ အျပစ္ေပး ခံရခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။

န.အ.ဖ ၏ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ဝယ္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ့အခြင့္အေရး မ်ားစြာကို နင္းေခ် ဖ်က္ဆီးခံေနရ၏။ လူသားခ်င္း စာနာစိတ္ ကင္းမဲ့စြာ တရားလက္လြတ္ ျပဳက်င့္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူ သန္းေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ အတြက္ အနာဂတ္ ဆိုသည္မွာလည္း ရွာမရႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရ၏။ အက်ဥ္း ေထာင္အတြင္း၌ အက်ဥ္းသားမ်ားကို မတရား ရိုက္နွက္ျခင္း၊ အလုပ္ၾကမ္း ခိုင္းျခင္း၊ ရဲဘက္ ပုိ႔ျခင္း၊ စစ္ေပၚတာ အျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ က်န္းမာေရး အတြက္ ေဆးဝါး လံုေလာက္စြာ ကုသမႈ မခံယူရျခင္း၊ အစားအစာကို မေသရံု တမယ္ ေကြ်းျခင္း… အစရိွသည့္ မတရားမႈမ်ားကို န.အ.ဖ လက္ပါးေစ ျဖစ္သည့္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရက္စက္စြာ က်ဴးလြန္ေနၾက၏။

ထိုသုိ႔ အစဥ္မျပတ္ က်ဴးလြန္ေနသည့္ မတရား ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ ဥပေဒမဲ့ ျပဳမႈမ်ား၊ ဖိနိွပ္မႈမ်ားကို ကမၻာ့ျပည္သူ သန္းေပါင္း မ်ားစြာသည္ သိရိွ လာျပီး စာနာ ေထာက္ထားလာေစရန္ အတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ တစ္ဆင့္ထက ္တစ္ဆင့္ ျမွင့္တင္၍ ျပည္တြင္းမွ အထူးသျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား အတြင္းမွ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္ႏုိင္ရန္နွင့္ ေနာင္လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ေခါင္းေမာ့ မလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုဝင္းဗိုလ္ က်ဆံုးသည့္ေန႔အား ‘ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းသားမ်ားေန႔’ အျဖစ္ က်င္းပသြားရန္ ေမာ္လၿမိဳင္ အက်ဥ္းေထာင္ရိွ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားက တညီ တညြတ္တည္း အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

‘ျမန္မာႏုိင္ငံ အက်ဥ္းသားမ်ားေန႔’ က်င္းပရျခင္းသည္ …
ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း လက္ရိွ ျဖစ္ေပၚေနသည့္
(၁) မတရား ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရိွေနျခင္း
(၂) ဥပေဒနွင့္ အညီ တရား စီရင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား မရိွျခင္း
(၃) အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈး နစ္နာေနျခင္း
လူ့အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ဥပေဒမဲ့ ျပဳက်င့္မႈမ်ားရိွရာ ၎တုိ႔ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားႏုိင္ရန္ အတြက္ ျဖစ္သည္။ ကိုဝင္းဗိုလ္သည္ အမွန္တရားဘက္မွ ရဲရင့္ျပတ္သား ခိုင္မာစြာျဖင့္ အသက္စြန္႔ ရပ္တည္သြားသည့္ သူရဲေကာင္း တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ စစ္ေျပးမႈျဖင့္ ေထာင္က်ေနသည့္ အရြယ္ မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးစစ္သား နွစ္ဦး လိင္တူခ်င္း ဆက္ဆံခံရျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ တိုက္ပဲြဝင္ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သားေကာင္း ပီသ၏။ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္သူလည္း ျဖစ္၏။ န.အ.ဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြလို မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ဝါဒီ မဟုတ္။ အေျပာတစ္မ်ဳိး အလုပ္တစ္ျခားျဖင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ရွာသူ မဟုတ္။ န.အ.ဖ၏ မတရား ဖမ္းဆီးျခင္း ခံေနရသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ပီသစြာျဖင့္ ဘဝတူ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အက်ဳိးကို အသက္စြန္႔၍ သယ္ပိုး ထမ္းရြက္သြားသူ အျဖစ္ ကမၸည္းတင္ထိုက္၏။

လူမဆန္မႈနွင့္ မင္းမဲ့စရိုက္ ၾကီးစိုးေနသည့္ န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔သည္ လက္တံမ်ားစြာကို ျဖန္႔က်က္ထား၏။ သတင္းေပး၊ စြမ္းအားရွင္၊ ၾကံ့ဖံြ့၊ မိ/ေစာက္၊ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္း၊ စစ္ဘက္၊ ရဲဘက္ လက္မရံြ႕ ပါးကြက္သားမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအား အေၾကာက္တရားမ်ား တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာေစရန္ စနစ္တက် စီမံကိန္းမ်ား ခ်၍ က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ မင္းကိုႏုိင္၊ ကိုကိုၾကီး၊ မင္းေဇယ်ာ၊ အံ့ဖြယ္ေက်ာ္၊ ဂ်င္မီ … အစရိွသည့္ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးနွင့္ အျခား ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ားကိုလည္း မတရား ဖမ္းဆီး၍ ပုဒ္ထီးပုဒ္မ အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္ျပီး နွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ထား၏။

န.အ.ဖ၏ ႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံုအရ ၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္၏။ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဥပေဒသည္ တရားမွ်တမႈလည္း လံုးဝ (လံုးဝ) မရိွ။ အားလံုး ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ယွဥ္ျပိုင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရိွသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြၾကီး ျဖစ္ေန၏။ ၂ဝဝ၈ ခုနွစ္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို အက်ဥ္းသားမ်ား သဖြယ္ အဓမၼအမိန္႔ေပး ျခိမ္းေျခာက္ အတည္ျပဳ ေထာက္ခံခိုင္းထားသည့္ နာဂစ္ အေျခခံ ဥပေဒအရ စစ္သား တစ္မတ္သား အဆင့္ထက္ ပိုျပီး စစ္သား တစ္က်ပ္သား လိုခ်င္သည့္ အတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ရန္ န.အ.ဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ေဘာင္းဘီ ခြ်တ္လိုက္ၾက၏။ ေတာင္ရွည္ပုဆိုး ဝတ္ျပီး ေခါင္းေပါင္းစ တလူလူ လႊင့္ႏုိင္ရန္အတြက္ သူတုိ႔၏ လက္ကိုင္တုတ္ ၾကံ့ဖံြ႔အသင္းၾကီးအား ႏုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖဲြ႔စည္းလိုက္သည္။

န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးဓားျပမႈၾကီးကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အစရိွသည့္ ႏုိင္ငံေရး အစဥ္အလာ ရိွသူမ်ားအား ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကမွ အျပီးတိုင္ ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ကလိန္ကက်စ္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေနၾက၏။

ထိုသုိ႔ ျပဳက်င့္ေနျခင္းတုိ႔သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ စံခိ်န္ စံညႊန္းမ်ားနွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက် မဟုတ္ျခင္း၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနျခင္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ ျပဳက်င့္ေနၾကသျဖင့္ … ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဥ္းသားမ်ားေန႔’ အခါသမယတြင္ က်ဆံုးသြားသည့္ ကိုဝင္းဗိုလ္နွင့္တကြ လက္ရိွ အက်ဥ္းခံဘဝတြင္ ေရာက္ရိွေနသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ျပည္သူသန္းေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ကိုယ္စား န.အ.ဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာမွ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္မ်ား နည္းတူ ၎တုိ႔ က်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို တရားစီရင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ကုလသမဂၢက ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ ဖဲြ႔စည္းသည့္ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုး လက္ေတြ့ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေစလႊတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္း နိႈးေဆာ္လိုက္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)