>Maung Lu Yay – Blessing in Burma 12

October 29, 2010

>

မဂၤလာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ၁၂
ေမာင္လူေရး
ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၀
“ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ” ဟူသည္ “ေဆြမ်ဳိးေတြကို ေတာ္ရာမထားနဲ႔၊ ေဒၚလာျပားနဲ႔ ခ်ီးေျမွာက္ေလ …”  ဆိုသည့္ မ်ဳိးခ်စ္မဂၤလာျဖစ္သတည္း။
အားလံုးအားလံုးေသာ အမ်ဳိးအေဆြတို႔ ပလာဇာ တာဝါေတြႏွင့္ သာယာၾကေပၿပီ၊ ဂ်န္႔ရွင္းေတြႏွင့္ ပ်ံ႕သင္းၿပီး ေရွာ႔ပင္းစင္တာေတြႏွင့္ ေဘာ့စ္စာရင္းဝင္သာၾကေပၿပီ၊ ဝသုန္မဟီမွာ ကုမၸဏီလိမိတက္ေတြႏွင့္ က်ိက်ိတက္ ေနၾကေပၿပီ၊ ျမန္ျပည္တစ္ခုလံုး သိမ္းက်ဳံးပတ္ရစ္ ေျမမွန္သမွ် အကြက္ျခစ္ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းသံုးေလးဧက၊ ၿမိဳ႕ျပင္ သံုးေလးဆယ္ဧက၊ ေတာရပ္သံုးေလးေသာင္းဧကစသည္ျဖင့္ ေဒသအလိုက္ခြဲစိတ္ မင္းတံဆိပ္ႏိွပ္ၿပီးေလၿပီ။
ေဆြမ်ဳိးေတြသာမက ေပါက္ေဖၚေတြကိုပါ  ၿမိဳ႕ရြာေဒသ အေျခက်သည္အထိ ခ်ီးေျမွာက္ထားေခ်သည္လတည္း။
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီသည္ျဖစ္ေစ၊ မညီသည္ျဖစ္ေစ ေနာင္စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာ မည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ့္အမ်ဳိးကိုယ့္အေရႊတို႔ ေျမရဘို႔မွာ မိုးပ်ံကြန္ကရစ္ျပင္တြင္ ေျမသားတင္၍ ဒုတိယထပ္ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရေပေတာ့မည္။ ႏို႔မို႔ ေျမသင္းန႔ံေတာင္ ရူရဘို႔ မလြယ္ေခ်။
သံသရာကား ျမန္မာစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတမွ် ရွည္လ်ားလွ၏၊ ထိုမွ်စက္ဆုပ္ၿငီးေငြ႔ဘြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ရွည္လ်ားလွေပရာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မပါတ္သက္မစပ္ယွက္ဖူးသူ ရွိမည္မထင္ေခ်၊ ဘဝေရးရာတျဖာျဖာတြင္ ေဆြဉာႏွီးရင္း ေပါင္းသင္းမိတ္နံဖူးၾကမည္ျဖစ္ေလရကား အဆင့္ျမင့္စိတ္ဓာတ္ရွိသူ မည္သူမဆိုုသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းကို ရုိင္းပင္းသင့္လွေခ်သည္။
ဥကၠလာပတုိင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာ့္ဝန္လို သဟာမ်ဳိး အာဏာရရင္ေတာ့ မွန္းခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္ကိုက္မည္မထင္ေခ်၊ စာကုန္ကူးျမတ္ခိုင္က သူ႔ေမာ္နီတာမွာ “တုမေမာ္စရာပါတီႀကီး”က ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မင္းႀကီးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး လုပ္ထားေလသည္။
ထိုတြင္ စာကုန္ကူးက ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မင္းႀကီးကို လူတစ္ကိုယ္ တိုက္တစ္လံုး၊ ကားတစ္စီး၊ ဖုန္းတစ္လံုး ပိုင္ဆိုင္လာရမယ္ေဟ့လို႔ ျခေသၤ့ႀကီးက ဟိန္းႏိုင္မလားဟု ခၽြန္လိုက္ရာ ငါးခူးၿပံဳး ၿပံဳးၿပီးသကာလ (ဤသို႔ ျမင္ေရာင္မိေခ်သည္လတည္း) “ဖုန္းေတြကေတာ့ ခ်ေပးေနပါၿပီ” ၊ ေအာင္မယ္ သူကဘဲ ေပးေနသေယာင္ ေယာင္၊ သိန္းဆယ္ခ်ီေပးရတာေတာင္ ငွားရမ္း သံုးစြဲခြင့္ျပဳလိုက္သည္ ဟူသည့္ စာရြက္၌ လက္မွတ္ထိုးရေပေသး သည္။
”ကားေတြဒီထက္မ်ားလာရင္ေတာ့ ကားရႈပ္မွာေပါ့” ဟူ၏၊ ကားမသထာသည့္ေလသံႏွင့္ ေျပာေလသည္၊ ဒီကားလမ္းေတြက ကားရွိၿပီးသား ဒို႔အတြက္သာ ေဖာက္ထားတာ၊ မင္းတို႔တြက္တာမပါဘူး၊ မင္းရုိ႕အရာ မဟုတ္ဘူးဆိုသလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနသည္။
စာကုန္ကူးႀကီး ေျပာသလို လူတစ္ကိုယ္ကားတစ္စီးဆိုလွ်င္ေတာ့ ကားမရႈပ္ေလာက္ဘူး ထင္ပါသည္၊ အေနာ္တို႔လဲ ကားစီးခ်င္ပါသည္၊ လူတကိုယ္ ကားအစီးတရာ ႏွစ္ရာသမားေတြဆီ ကားေတြအလွဴခံေပး ေစခ်င္ပါသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မင္းခင္ဗ်ား။
ယင္းအင္တာဗ်ဴးတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မင္းသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မင္းတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရးရာအလုပ္ကို ဟန္က်ပန္က်မလုပ္ႏိုင္၍ ႀက႕ံခိုင္ေရးအဖြဲ႕ဝင္၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသားတစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအဖြဲ႕၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက ၿမိဳ႕ေတာ္ေရးရာအလုပ္ကို ဟန္ရပန္ရလုပ္ေနရေၾကာင္းေျပာၾကား သြားရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကိုေအာင္သိန္းလင္းကို ခ်ီးပရမည္လား၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီဝင္ကိုေအာင္သိန္းလင္းကို ခ်ီးပရမည္လား မခြဲျခားတတ္ေလသည့္ ကိစၥနႀကီးတစ္ခု ျမန္ျပည္တစ္ဝွမ္း၌ ေက်ာခ်မ္းဘြယ္ေပၚလာေတာ့ ေသာဟူ၏။
တိတိက်က် ခ်ီးပတတ္သူကို တိတိက်က် တိုက္တစ္လံုး၊(လူႀကီးမ်ားသာ ရပ္ကြက္၊ ဒါမွမီးလာမည္) တိတိက်က် ကားတစ္စီး၊ (လုိင္စင္ကား၊ ႏို႔မို႔ အဖမ္းခံရႏိုင္သည္) တိတိက်က် ဖုန္းတစ္လံုး(ေနျပည္ေတာ္ဖုန္း၊ ဒါမွ ႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္း ဘယ္လွမ္း ဂဏန္းမွာမွာ၊ ေပါက္ေၾကးေမးေမးရမည္)ရေအာင္လုပ္ေပးပါမည္။ (ဤကား စကားခ်ပ္)
သဂၤဟတရားသည္ (ႆသံႏွင့္ ဖတ္) သူေတာင္းစားသဂၤဟတရားႏွင့္ အေကာင္းစားသဂၤဟတရားဟူ၍ ႏွစ္စားရွိေလသည္။ သူေတာင္းစားသဂၤဟတရားသည္ အမ်ိဳးမ်ားအတြက္ျဖစ္၏၊ အေကာင္းစားသဂၤဟတရား ကေတာ့ အမ်ဳိးသားအတြက္ျဖစ္ေခ်ဘိသည္။ ဗုဒၶဝါဒအလိုအရမူ သံသရာ၌ ေဆြမ်ဳိးမေတာ္ဘူးသူ မရွိဆိုသျဖင့္ ျမင္ျမင္သမွ် ကိုယ့္အမ်ဳိးခ်ည္းျဖစ္ေနေပေတာ့ရာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္သင့္လွသည္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္က အမ်ဳိးမ်ားအဆင့္သာမကဘဲ အမ်ဳိးသားေရးအဆင့္ခ်ီးေျမာက္နည္းကိုပါ  ေဟာၾကား ေပးထားေလသည္။ ခ်ီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ပံုေလးမ်ဳိးတည္း။ ယင္းတို႔မွာ-
ဒါန=(ပညာဆိုပါစို႔) ပညာသင္ေပးျခင္း၊ ပညာသင္ေပးသူတို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေပးႏိုင္ေအာင္ ေခတ္မီသင္ေထာက္ကူအစံုအလင္ စီစဥ္ေပးျခင္း။
ေပယ်ာဝဇၨ= ပညာကို လိုခ်င္မ်က္စိရွိေအာင္၊ ပညာႏွင့္လူ တျခားဆီမေနရေအာင္ ဖန္ေဆာင္ေပးျခင္း။
အတၳစရိယာ=အေတြးအျမင္ အယူအဆမွန္ေအာင္၊ ကိုယ္က်င့္တရားျမင့္မားေအာင္၊ ေပးကမ္းေထာက္ပံံ့မႈ၌ ရက္ေရာေအာင္၊ ပါရဂူေျမာက္ ပညာတတ္ေျမာက္ေအာင္ကူညီျခင္း။
သမာနတၱတာ=ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ရွိ ပညာရည္မ်ဳိးရေအာင္ ႀကံေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ေပတည္း။
အေကာင္းစားသဂၤဟမွ အေကာင္းစားကို ျမင္ရမည္။
သူေတာင္းစားသဂၤဟဆိုလွ်င္ေတာ့လဲ—–။

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags