>Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity (6th March 2011)

March 7, 2011

>

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ သတင္းမွတ္စု လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေက်ာ္သူ
မတ္ ၇၊ ၂၀၁၁
 မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔ရဲ႕အင္အား
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ အေျခခံအဂၤလိပ္စာသင္တန္းတြင္ ကေလးငယ္ေပါင္း ၄၀ ဦးခန္႔သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေႏြရာသီအေျခခံ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ လာေရာက္၍ စာရင္းေပးသြင္းကာ သင္တန္း Levels ခြဲျခားရန္အတြက္ စမ္းသပ္ ေျဖဆိုမႈမ်ားကို ၅.၃.၂၀၁၁ (စေနေန႔) နံနက္ ၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မ်ဳိးဆက္သစ္ ကေလးငယ္ စုစုေပါင္း ၅၀၀ ဦးေရခန္႔ တက္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၾကသည္။ 

 
စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ အခ်ိန္အား နံနက္ ၉း၀၀ နာရီ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာကို လိုလားေသာစိတ္ဓာတ္၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား၏ အုပ္ထိန္းသူမိဘမ်ား၏ ပညာေရးကို အားေပးေသာေမတၱာ ေစတနာတို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္ရွိရာ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ နံနက္ ၇း၀၀ နာရီအခ်ိန္ကတည္းက တဖြဲဖြဲႏွင့္တက္္ႂကြစြာ လာေရာက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ 
 
မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးငယ္ ၅၀၀ ခန္႔တို႔အား သင္တန္းခန္းမ ၂ ခန္းႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ၍ “သုခအဟာရ” စားေသာက္ဆိုင္တြင္လည္း ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ေျဖဆုိခဲ့ၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပညာလိုလားေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား၏ အင္အားသည္ မထင္မွတ္ဘဲႏွင့္ မ်ားျပားမႈတို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ပညာဒါနဆရာ/မ မ်ားႏွင့္ အသင္း၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါမက်န္ ဝိုင္းဝန္း၍ လုပ္အားေပး ေဖးမကူညီခဲ့သည္။
ယင္း စာေမးပြဲသည္ အႏိုင္အ႐ံႈး အဓိကမဟုတ္၊ ေအာင္ျခင္း၊ က်ျခင္းဟူ၍ မသတ္မွတ္ေပ။ Levels တန္းခြဲမ်ား ခြဲျခား၍ သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ေျဖဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းနည္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ၁၄ ဦး ႏွင့္ တပါတ္လွ်င္ ၆ ရက္၊ Levels တန္းခြဲ ၃ ခုျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေျဖဆိုမႈရလဒ္ တန္းခြဲမ်ားအား ၁၃.၃.၂၀၁၁ (တနဂၤေႏြ) ေန႔တြင္ ေၾကာ္ျငာမည္ျဖစ္ပါသည္။
 
သင္တန္းမ်ားစတင္မည့္ ၁၄/၁၅ .၃.၂၀၁၁ ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦသစ္တြင္႐ွိေသာ သန္႔ရွင္းေအးခ်မ္းၿပီး သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူျပဳ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံလ်က္ရွိေသာ သင္တန္းခန္းမမ်ားထဲတြင္ စနစ္တက် သင္ၾကားပို႔ခ်ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသည္ မရွိမျဖစ္ မတတ္မျဖစ္ေသာ ပညာရပ္ ဘာသာရပ္တခု ျဖစ္သည္။ ကမ႓ာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဘာသာေရး စသည့္ က႑နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာ ပညာရပ္ျဖင့္ လူမ်ဳိးအသီးသီးတို႔က ေျပာဆို သံုးႏႈန္း ေရးသား ဖတ္ၾကားျခင္းမ်ားကို အဓိကျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့မ်ဳိးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ကမ႓ာႏွင့္ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ (အခမဲ့) ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ေစတနာရွင္ ပညာဒါနျပဳလုပ္လိုေသာ ဆရာ/မမ်ားသည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ၅၈၀၁၃၃၊ ၅၈၁၃၆၃၊ ၀၉ – ၈၆ ၄၀၂၂၀ သုိ႔၄င္း၊ အမွတ္(၁၃/က)၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ လာေရာက္ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
 အာေရာဂ်ံ ပရမံလာဘံ
“အာေရာဂ်ံ ပရမံလာဘံ” က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္တပါး ဟူေသာ စကားအရ က်န္းမာျခင္းသည္ လူသားမ်ားအတြက္ အဓိကျဖစ္ေတာ့သည္။ က်န္းမာေကာင္းမြန္လွ်င္ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမန္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကသည္။ အထူးအားျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူ/သား အမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရးကို အထူး ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္ၾကေခ်။ ေဆးကုသစရိတ္ ျမႇင့္မားျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အခေပး ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ကုသျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေခ်။
 နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရွိ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တႏွစ္တာအတြင္း လူနာစုစုေပါင္း (၃၃,၄၄၈) ဦးႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသရန္ လိုအပ္ေသာ လူနာစုစုေပါင္း (၂,၁၄၀)ဦးတို႔ကို ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး ၈ ႐ံုတြင္ (အခမဲ့) ခြဲစိတ္ကုသေပးခဲ့ရသည္။ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ရွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းသို႔ လာေရာက္ကုသၾကမည့္ ေရာဂါေဝဒနာသည္မ်ားအား တိုကင္ေပးစနစ္ျဖင့့္ စနစ္တက် သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားမွ ကုသေပးမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ယခင္က တိုကင္ေပးခ်ိန္ကို နံနက္ ၈း၃၀ နာရီတြင္ စတင္၍ေပးခဲ့ရာ၌ ည ၁း၀၀ ခန္႔မွ စတင္၍ လာေရာက္အိုးပစ္အိမ္ပစ္ တိုကင္ လာေရာက္ယူရျခင္း၊ နံနက္မလင္းခင္အခ်ိန္တြင္ လိုင္းကားစီးရျခင္း၊ ကားငွားရျခင္းတို႔ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္း တိုကင္လာေရာက္ယူၾကေသာ လူနာ႐ွင္မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာ စိတ္ကင္းမဲ့စြာ တိုကင္ေနရာ ေရာင္းျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ေသာ တုတ္၊ ဓားတို႔ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ မသမာသူတခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ 
ထို႔ေၾကာင့္ ၂.၃.၂၀၁၁ (ဗုဒၶဟူး) ေန႔မွ စတင္၍ ေဆးဝါးကုသလိုေသာ လူနာမ်ားအတြက္ မသမာမႈမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္မရွိမႈမ်ား၊ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေန႔လည္ပိုင္း (၂း၀၀) နာရီအခ်ိန္သို႔ ေျပာင္းလဲ၍ တိုကင္ေပးစနစ္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 
 
သို႔ရာတြင္ က်န္းမာေရးအား အေလးထားကုသလိုၾကေသာ လူနာမ်ား၊ လူနာရွင္မ်ားအား အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အားလံုး မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္ထာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဘးခ်ိတ္ထားကာ အခ်ိန္ေပး၍ တတ္ႂကြစြာ လာေရာက္ေဖးမ ကူညီခဲ့သည္။ ေနပူရွိန္ျပင္းျပင္းထဲတြင္ လာေရာက္တိုကင္ယူၾကေသာ လူနာရွင္မ်ားကိုလည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ အေအး၊ ေဖ်ာ္ရည္တို႔ျဖင့္ ကုသုိလ္ယူ၍ တိုက္ေကၽြးသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ 
သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ေန႔စဥ္လူနာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တို႔ကို (အခမဲ့) ေဆးဝါးကုသ ေပးျခင္းကို ကုသုိုလ္ျဖစ္ ဆရာဝန္ႀကီး ၄၈ ဦးတို႔ျဖင့္ အလွည့္က် ကုသေပးလွ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အခက္အခဲေပါင္းစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ၾကံဳေနေသာ္လည္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ လူမႈေရးသမားမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ကုသေနၾကေသာ လူနာမ်ား၊ နာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးတိုးတက္မႈမ်ားကို ေဖးမကူညီ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ၾကရျခင္းမွာ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား၏ ေက်းဇူးတရားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
အလွဴရွင္ရွိမွ . . . လူမႈေရးသမားမ်ား ေပးဆပ္ႏိုင္မည္။
လူမႈေရးသမားမ်ား ေပးဆပ္မွ . . . ပညာေရးတိုးတက္မည္။
ပညာေရးတိုးတက္မွ . . . က်န္းမာေရးေကာင္းမည္။
က်န္းမာေရးေကာင္းမွ . . . တိုင္းျပည္တိုးတက္သာယာမည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)