>Burmese Migrant Workers in Jordan needs help from Burmese Embassy

May 7, 2011

>

ေဂ်ာ္ဒန္ေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ျမန္မာၾကံ့ဖြံ႔သံရုံးကုိ စာေရးအကူအညီေတာင္း
ေပးစာကို တဆင့္မွ်ေ၀သူ ကိုမ်ဴိျမင့္ခ်ဴိ
မိုးမခ၊ ေမ ၇၊ ၂၀၁၁
လက္ခံရရွိေသာ စာမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
သို႔/
ေဒၚခင္နီလာစိုး
သံအမတ္ႀကီး
အီဂ်စ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံရံုး                                                                                          
၅/၅/၂၀၁၁
အေၾကာင္းအရာ။         ။ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏အခက္အခဲကို ကူညီေျဖရွင္းေပးပါရန္ တင္ျပ
ေတာင္းခံျခင္း။
          က်ေနာ္/က်မတို႔သည္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ ဟာဆန္းၿမိဳ႔နယ္ OASIS စက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိၾကေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ က်ေနာ္/က်မတို႔သည္ လုပ္အားခတိုးႁမွင့္ေပးပါရန္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၄/၄/၂၀၀၁ (တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္) ၁၂ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္မွစတင္၍ ေအးေဆးၿငိမ္သက္စြာျဖင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္း၍ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္မွာ အေျခခံလစာ JD(110) မွ JD(150) သို႔တိုးႁမွင့္ေပးပါရန္ျဖစ္သည္။
          ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားဦးစီး႒ာနရံုးမွတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္၍ အေျခခံလစာ JD(150) မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကုမၸဏီမွလည္း ဝန္ထမ္းမ်ားအားအလုပ္ျပန္လည္၍လုပ္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၫိႈႏိႈင္း ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
          ဝန္ထမ္းမ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုေတာင္းဆိုရန္ႀကိဳးစားေသာ္လည္းလက္မခံပဲ အလုပ္လုပ္ရန္သာတိုက္တြန္းေျခာက္ လွန္႔ခဲ့ပါသည္။
          လက္ရွိအခ်ိန္ က်ေနာ္/က်မတို႔၏စက္ရံုတြင္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤါလီ၊ တရုပ္၊ အိႏၵိယ၊ ဆီလင္ဂါ ဗီယက္နမ္စသည္ျဖင့္ လူမ်ိဳး အသီးသီးလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား၏ခံစားခြင့္မွာ လြန္စြာကြာျခားလွ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ—
(၁) အျခားေသာလူမ်ိဳးျခားဝန္ထမ္းမ်ားနည္းတူ ေဘာနပ္စ္ေၾကးမရရွိျခင္း။
(၂) အျခားေသာလူမ်ိဳးျခားဝန္ထမ္းမ်ားအား ထၼင္းစားရိတ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိပဲ ျမန္မာဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာထၼင္းဖိုး ထၼင္းဖိုး ေပးေဆာင္ခိုင္းျခင္း။
(၃) တျခားလုပ္ငန္းခြင္ႀကိဳးစားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ တန္းတူေဘာနပ္စ္ေၾကးမရရွိျခင္း။
(၄) ေဆးဝါးကုသရာတြင္ စက္ရံုတြင္းေဆးဝါးမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ျပင္ပေဆးကုသမႈစားရိတ္ကို မိမိေငြေၾကးျဖင့္ကုသရျခင္း
အစရွိေသာ လုပ္သားအခြင့္အေရးဆံုးရႉံးမႈတို႔ကို မ်ားျပားစြာခံစားေနရပါသည္။
          မူလတြင္ ေအးဂ်င့္မွ ထိုင္ဝမ္မွသူေ႒းလာေရာက္လုပ္သားေခၚယူစဥ္တြင္ အေျခခံလစာ (155) USDI အထည္စံခ်ိန္ျပည့္ ေဘာနပ္စ္ႏွင့္ ရက္မွန္ေၾကးေဘာနပ္စ္မ်ား၊ တႏွစ္အတြင္းပ်က္ရက္မရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးေဘာနပ္စ္မ်ား၊ ႏွစ္ျပည့္အပန္းေျဖခရီးစဥ္မ်ား၊ လုပ္သက္ၾကာျမင့္သည္ႏွင့္အမွ်ခံစားခြင့္ေဘာနပ္စ္မ်ားတိုးႁမွင့္ေပးျခင္း၊ တလတြင္အနည္းဆံုး USD(300) (ဝန္းက်င္) ရရွိမည္ျဖစ္ျခင္းအစရွိေသာ ထိုင္ဝမ္သူေ႒း၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ေဒၚလာေငြေဈးက်ျခင္း၊ ကုန္စည္မ်ားေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ျခင္း၊ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ေငြလႊဲရာတြင္ဝန္ေဆာင္မႈ စား ရိတ္မ်ားျခင္း အစရွိေသာအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ က်ေနာ္/က်မတို႔သည္ အေျခခံလစာတိုးႁမွင့္ေပးပါရန္ စက္ရံုမွတာဝန္ရွိ လူ ႀကီးမ်ားအား အသိေပးေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္/က်မတို႔သည္ စက္ရံုကုမၸဏီပိုင္ပစၥည္းတစံုတရာကိုမွ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ေပါက္ ခြဲျခင္း၊ ရိုင္းျပစြာေအာ္ဟစ္ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းအစရွိသည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္မကိုက္ညီေသာ အျပဳအမူမ်ားကိုမျပဳလုပ္ပဲ ေအး ေဆးၿငိမ္သက္စြာျဖင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားကိုေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ထို ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို စက္ရံုမွတာဝန္ရွိသူမ်ားက တစံုတရာလိုက္ေလ်ာမႈမရွိပဲ၊ ၫိႈႏိႈင္းမႈမရွိပဲႏွင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အလုပ္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ရန္ကိုသာတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းခဲ့သျဖင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖါက္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားဥပေဒအရ စတင္အလုပ္ရပ္ဆိုင္းသည့္ ပထမေန႔တြင္ (50) JD ၊ ဒုတိယေန႔မွစ၍ ယေန႔ (၅/၅/၂၀၁၁)အထိ တေန႔လွ်င္ JD(5) ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရမည္ဟု စက္ရံုမွတာဝန္ရွိ သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္/က်မတို႔ဘက္မွတင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို စက္ရံုသူေ႒းမွတစံုတရာလိုက္ေလ်ာျခင္း၊ စဥ္းစားျခင္းတို႔ကိုမျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါ။
(၅/၅/၂၀၁၁) နံနက္ (၈ နာရီ) တြင္ သူေ႒းမွအလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ရန္၊ ယခု အခ်ိန္မွသ၍ အလုပ္ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ၿပီး (၃) ရက္အတြင္း လုပ္သားမ်ားေတာင္းဆိုမႈတစံုတရာအား စဥ္းစားေပးမည္ဟုေျပာၿပီး က်ေနာ္/က်မတို႔၏ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုျငင္းပယ္ခဲ့၍ အလုပ္ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိပါက မိမိစားရိတ္ျဖင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ျပန္ရန္ေျပာခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္/က်မတို႔ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားမွလည္း တစံုတရာလိုက္ေလ်ာမႈမရွိပဲ အလုပ္ျပန္လည္မလုပ္ ႏိုင္ပါဟုျပန္လည္တင္ျပၿပီး ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္လိုကလည္းျပန္မည္ဟု သူေ႒းအားျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
သူေ႒းမွ ဒုတိယအႀကိမ္ မနက္(၁၀နာရီ)တြင္ ယေန႔ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ပါက သို႔တည္းမဟုတ္ (၇/၅/၂၀၁၁) ေန႔တြင္အလုပ္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ပါက ယခင္အလုပ္ပ်က္ရက္ဒဏ္ေၾကးေငြမ်ားအားမျဖတ္ရန္ စဥ္းစားေပးမည္ဟုေျပာခဲ့ၿပီး မိမိ ႏိုင္ငံသို႔ျပန္လိုပါ ကလည္း သက္ဆိုင္ရာေအးဂ်င့္မ်ားသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသံရံုးမ်ားသို႔အေၾကာင္းၾကားၿပီး တာဝန္ရွိျမန္မာသံရံုး ဝန္ထမ္းမ်ားေရာက္ရွိမွသာ ကိစၥမ်ားေျဖရွင္း၍ျပန္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 ထို႔အျပင္ သူေ႒းမွ လုပ္ငန္းခြင္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ သည့္ (၂၄/၄/၂၀၁၁) မွ (၅/၅/၂၀၁၁) ရက္ေန႔၊ စုစုေပါင္း(၁၂)ရက္စာကို ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံအလုပ္သမားရံုးအားေပးေဆာင္ရန္ ဒဏ္ေၾကးေငြကို က်ေနာ္/က်မတို႔ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ အသက္အာမခံေၾကးေငြႏွင့္ April လ လုပ္အားခေငြမ်ားမွ ႏႈတ္ယူ မည္ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။
မနက္(၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္) လူမႈေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ရွိသူမွ အေဆာင္သို႔ျပန္လည္ အနားယူ၍ သက္ဆိုင္ရာျမန္မာသံရံုးမွဝန္ထမ္းမ်ားအားေစာင့္ဆိုင္းရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေျပာၾကား၍ အေဆာင္သို႔ျပန္ခိုင္းခဲ့သည္။
ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံရံုးမရွိသျဖင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံရံုးႏွင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမ်ားသို႔ ယခုကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကူညီေျဖရွင္းေပးပါရန္တင္ျပေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ တစံုတရာ လာေရာက္ၫိႈႏိုင္းေပးျဖင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေပးျခင္းစသည့္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား မရွိေသးပါ။
လက္မွတ္ကို ထိုေဒသေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ေရးထိုးထားသည္။
         

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags