>Tu Maung Nyo – 17 Ceased Fire Groups in Burma, Question

June 11, 2011

>

အဖြဲ႔ႀကီး (၁၇) ဖြဲ႔ တဲ့လား
တူေမာင္ညိဳ
မိုးမခ၊ ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၁
ဒုတိယသမၼတဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးက ဆီနိတ္တာဂၽြန္မက္ကိန္းနဲ႔ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး  စုစုေပါင္းအဖြဲ႔ႀကီး (၁၇) ဖြဲ႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႔မ်ား အနက္ (၃) ဖြဲ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူေသးတဲ့ အဖြ႔ဲ ၂ ဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အစိုးရကုိဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း၊ က်န္ (၁၄) ဖြဲ႔ ကေတာ့ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လုိ႔ေျပာ သြားပါတယ္။ ဒီလိုဆိုထားေလေတာ့ အဲဒီအဖြဲ႔ႀကီး (၁၇) ဖြဲ႔ဆိုတာကို က်ေနာ္တုိ႔စိစစ္ၾကည့္ၾကရေအာင္။
 ဒီလိုစိစစ္တာမွာ (နအဖ)စစ္အစုိးရရဲ႕ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာေတြမွာ ေရးသားေဖၚျပခဲ့ၾကတဲ့ ေဆာင္းပါးရွင္ဆိုသူေတြရဲ႕ ေဆာင္းပါးေတြ ထဲကအခ်က္အလက္ေတြကိုပဲ ကိုးကားေဖၚျပပါမယ္။
၂၀၀၂ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာေဖၚျပထားတဲ့ “တကၠသိုလ္ျမတ္သူ” ရဲ႕ “ ေသြးခြဲမႈ မွန္သမွ် အေပၚထာဝရေအာင္ႏုိင္သည့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ”ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါး အပုိင္း (၁) မွာ “ (၃၁/၃/၁၉၈၉) မွ (၆/၄/၁၉၉၈) အတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္(၁၇) ဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏုိင္ခဲ့၊ (၁၆) ဖြဲ႔မွာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး က်န္ (၁) ဖြဲ႔မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဦးေစာထြန္းဦး ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္” လုိ႔ ေရးသားေဖၚျပထားပါတယ္။
ဦးေစာထြန္းဦးေခါင္းေဆာင္တဲ့အဖြဲ႔ဆိုတာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္အဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ (၂၉/၁၀/၁၉၉၆)မွာ ႏွစ္ဘက္ စတင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး၊   (၆/၄/၁၉၉၇) ရက္ေန႔၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မွာ “လက္နက္နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္” ခဲ့ၾကတာပါ။
ဒါ့အျပင္ အဲဒီ (၁၇) ဖြဲ႔ထဲမွာ ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာရဲ႕ (MTA) ကိုထည့္သြင္းေရတြက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါ ဇယား ေလးကိုၾကည့္ရင္ရွင္းပါတယ္။
စဥ္
အဖြဲ႔အမည္
အေျချပဳရာေဒသ
အပစ္ရပ္သည့္ေန႔စြဲ
၁။
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၁) MNDA
ေလာက္ကိုင္
၃၁ /၃/၁၉၈၉
၂။
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၂) UWSP
ပန္ဆန္း
၉/၅/၁၉၈၉
၃။
ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း) အထူးေဒသ (၄) NDAA
မုံးလား
၃၀/၆/၁၉၈၉
၄။
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၃) SSA
စိန္ေက်ာ့
၂၄/၉/၁၉၈၉
၅။
ျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၁) NDA (K)
ပန္ဝါ
၁၅/၁၂/၁၉၈၉
၆။
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၅) KDA
ေကာင္ခါး
၁၁/၁/၁၉၉၁
၇။
ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၆) PNO
ေက်ာက္တလံုး
၁၈/၂/ ၁၉၉၁
၈။
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၇) PSLF
နမၼတူ
၂၁/၄/၁၉၉၁
၉။
ကယားျပည္နယ္အထူးေဒသ (၁) KNG
မိုးၿဗဲ၊ ဖယ္ခံု
၂၇/၂/၁၉၉၂
၁၀။
ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ (၂) KIO
လုိင္စင္
၂၄/၂/၁၉၉၄
၁၁။
ကယားျပည္နယ္အထူးေဒသ (၂) KNPLF
ဟုိယာဘီယာ
၉/၅/၁၉၉၄
၁၂။
ကယားျပည္နယ္အထူးေဒသ (၃) KNLP
ျပင္ေဆာင္
၂၆/၇/၁၉၉၄
၁၃။
(ရလလဖ) SNPLO
ေနာင္ေထာ္
၉/၁၀/၁၉၉၄
၁၄။
ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ KNPP
ေဒါတမႀကီး၊ ထီးပိုးကလုိး
၂၁/၃/၁၉၉၅
၁၅။
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP
ေရးေခ်ာင္းဖ်ား
၂၉/၆/၁၉၉၅
၁၆။
ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာ (MTA)
ဟုိမိန္း၊ လြယ္လန္း
၅/၁/၁၉၉၆
၁၇။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ရခုိင္အဖြဲ႔)
ဘူးသီေတာင္၊ ေမာင္ေတာ
၆/၄/၁၉၉၇
 ဒါက (နအဖ) စစ္အစုိးရ ဝါဒျဖန္႔ႂကြားလံုးထုတ္ေလ့ရွိတဲ့အဖြဲ႔ႀကီး (၁၇) ဖြဲ႔ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအထဲမွာအပစ္ရပ္ၿပီးရက္ပုိင္းအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပန္လည္ပ်က္ျပားသြားတဲ့ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတီ(KNPP)ကို ဒီစာရင္းထဲကဖယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)ကို ဖယ္ထုတ္လိုက္ရင္ ၁၆ ဖြဲ႔ က်န္ ပါတယ္။
 ဒါေပမယ့္ စာရင္းထဲက ဖယ္ထုတ္မပစ္ဘဲ အဖြဲ႔ႀကီး ၁၇ဖြဲ႔ ဆိုၿပီးေျပာေနေတာ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ( ၁၉၉၃ – ၁၉၉၆) တက္ေရာက္တဲ့ “အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားအစုအဖြဲ႔” စုစုေပါင္းဟာ (၅၇) ဦးသာရွိတာပါ။
 ဒါေပမယ့္ ၈ ႏွစ္နီးပါး ရပ္နားခဲ့ရၿပီး  (၂၀၀၄)မွာ ျပန္လည္က်င္းပရတဲ့ “အမ်ိဳးသားညီလာခံ” မွာေတာ့  (၁၀၅) ဦး ျဖစ္လာ ပါတယ္။ ဒါကလည္း မူလအဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ၾကတဲ့ (KNU)က ခြဲထြက္ၾကတဲ့ (DKBA) ၊ ေဟာင္သေယာ၊ ဘုရားကုန္းအဖြဲ႔၊ န႔ဲ (KNPP)ကေန ပဲ့ထြက္တဲ့ KNPP ခြဲထြက္(ဟုိယာ)အဖြဲ႔ ၊ နဂါးအဖြဲ႔၊ မြန္(ခြဲထြက္) ႏုိင္စုိက္ခ်န္းအဖြဲ႔ စတဲ့ ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္း ၁၂ ဖြဲ႔ကို ညီလာခံ တက္ေရာက္ေစခဲ့လို႔ အခုလုိအေရအတြက္ေတြတိုးလာတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ အဲဒီ ၁၇ ဖြဲ႔လို႔ေျပာေနတဲ့အထဲက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ေတြစာရင္းကိုၾကည့္လိုက္ ၾကပါဦး။
(BGF) နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
(၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝဘၤာလ ၈ ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္အထိ )
စဥ္
ရက္စြဲ
မူလအဖြဲ႔အစည္းအမည္
ေျပာင္းလဲသည့္တပ္ဖြဲ႔အမွတ္ႏွင့္ေဒသ
၁။
၂၀၀၉ ႏုိဝင္ဘာ ၈
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ အထူးေဒသ(၁) (NDAK)
အမွတ္(၁၀၀၁) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (ဂန္႔ဂြင္း)
အမွတ္(၁၀၀၂) နယ္ျခားေစာင့္တပ္(လုပီ)
အမွတ္(၁၀၀၃) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (စင္ႀကိဳင္)
၂။
၂၀၀၉ ႏိုဝင္ဘာ ၈
ကယားျပည္နယ္၊ အထူးေဒသ(၂) (ကလလတ)
အမွတ္(၁၀၀၄) နယ္ျခားေစာင့္တပ္(စြပ္ပိုင္)
အမွတ္(၁၀၀၅) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (ပန္တိန္း)
၃။
၂၀၀၉ ဒီဇင္ဘာ ၄
ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)အထူးေဒ(၁) 
(ကုိးကန္႔အဖြဲ႔ )
အမွတ္(၁၀၀၆) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
 စီေအာေဒသ /ေလာက္ကိုင္ခရိုင္
၄။
၂၀၁၀ မတ္ ၃၀
ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) 
ျပည္သူ႔စစ္ (ဌာေန) အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား
အမွတ္ (၁၀၀၇) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
၁။ မိုင္းတုန္ၿမိဳ႕နယ္/ပံုပါက်င္ၿမိဳ
အမွတ္ (၁၀၀၈) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
၂။ မုိင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္/မိုင္းယုၿမိဳ႕
၂၀၁၀ ဧၿပီ  ၁၈
ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း) တာခ်ီလိတ္ ၿမိဳ႕တြင္
ျပည္သူ႔စစ္(ဌာေနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား )
ေနာ္ခမ္းဘိန္းဂုိဏ္းခြဲထြက္မ်ား
/ေဒသခံရွမ္းကာကြယ္ေရးျပည္သူ႔ စစ္/
ခြန္ဆာကာကြယ္ေရးလက္က်န္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
တာခ်ီလိတ္အနီး က ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္။
အမွတ္ (၁၀၀၉) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
တာခ်ီလိတ္
၂၀၁၀ ေမလ ၂၀
ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း)
အမွတ္ (၁၀၁၀) နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (မက္မန္း)
၂၀၁၀ ၾသဂုတ္ ၁၈
ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္၊
ၿမိဳင္ႀကီးငူေဒသ၊
တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး  (ဒီေကဘီေအ)
သတင္းတြင္ေဖၚျပျခင္း မရွိ
၂၀၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၀
ကရင္ျပည္နယ္/လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္/ 
ပိုင္က်ံဳၿမိဳ႕/ ထန္းတပင္ေက်းရြာ
တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး  (ဒီေကဘီေအ)
အမွတ္ (၁၀၁၅) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
အမွတ္ (၁၀၁၆) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
၂၀၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၀
ကရင္ျပည္နယ္/ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္/ မဲပလဲ့ေဒသ
တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး  (ဒီေကဘီေအ)
သတင္းတြင္ေဖၚျပျခင္းမရွိ
၂၀၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၁
ကရင္ျပည္နယ္/ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္/ 
ထီးဟူးသံေက်းရြာ
တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး  (ဒီေကဘီေအ)
အမွတ္ (၁၀၂၁) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
၂၀၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၁
ကရင္ျပည္နယ္/ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္/ အတြင္း
ကြင္းကေလးေဒသ
တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာ
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး  (ဒီေကဘီေအ)
အမွတ္ (၁၀၂၂)  နယ္ျခားေစာင့္တပ္
၂၀၁၀ ၾသဂုတ္ ၂၁
ကရင္ျပည္နယ္/ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္/
က်ိဳက္ဒုံၿမိဳ႕နယ္/ က်ိဳက္ဒံု ေဒသ
ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ (ေဟာင္သေရာ အထူးေဒသ)
အမွတ္ (၁၀၂၃) နယ္ျခားေစာင့္တပ္
(BGF) ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းတဲ့ ဇယားကိုၾကည့္လုိက္ေတာ့ အဓိကအဖြဲ႔ႀကီးေတြ (BGF) မေျပာင္းေသးတာ အထင္အရွား ျမင္ ေတြ႔ ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဇယားဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝဘၤာလ ၈ ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၂၁ ရက္အထိ ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာေတြထဲကအခ်က္အလက္ေတြထုတ္ၿပီး စုစည္းထားတာပါ။
 “အဖြဲ႔ႀကီး ၁၇ ဖြဲ႔” လို႔ ဆိုတဲ့အထဲက (BGF) ေျပာင္းတာဆိုလုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္းရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ(၁) NDA(K) ၊ ကယားျပည္နယ္မွာ ဦးထြန္းေက်ာ္ရဲ႕ ကယားျပည္နယ္အထူးေဒသ(၂) (ကလလတ)နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) အထူးေဒ(၁) (ကုိးကန္႔အဖြဲ႔)တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
 ဒါေတာင္ “ဖုန္ညီအကို”နဲ႔တုိက္ပြဲေတြျဖစ္ခဲ့ရၿပီး တရုတ္နယ္စပ္မွာ “တဲျပာေတြ” ေပၚလာခဲ့ရေသးတယ္မဟုတ္ပါလား။
 “အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း”ဆိုတာ ဒီလိုေျပာင္းလဲတာေတြကို ဆိုလိုပါသလား။ ဒါဆို ရင္အခုထိ (BGF) အျဖစ္မေျပာင္းလဲေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကို ဘယ္လိုေျပာမလဲ။
 (BGF) အဖြဲ႔ေတြဟာ အမွတ္(၁၀၀၁) ကေန အမွတ္ (၁၀၂၃) ထိ ရွိေနတာမို႔ (၂၃) ဖြဲ႔လို႔ ယူဆရမွာပါ။
 အမ်ားစုက (DKBA) ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ (DKBA) ေတြကလည္းျပန္လည္ခြဲထြက္ၾကၿပီး ျပန္လည္တိုက္ခုိက္ေနတာ ျဖစ္ လို႔ (BGF) စာရင္းထဲကေန အခ်ိဳ႕ကိုဖယ္ထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (DKBA)က  အဖြဲ႔ႀကီး ၁၇ ဖြဲ႔ ထဲမွာ မပါဝင္ပါဘူး။
ဒုတိယသမၼတ ဦးရွစ္လံုး (ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး) ေျပာတဲ့ ၃ ဖြဲ႕ကေတာ့  
       ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၃) SSA
       ကခ်င္ျပည္နယ္အထူးေဒသ (၂) KIO
       မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) တို႔ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါတယ္။ အတိအက်မေျပာေလေတာ့ အခုလိုပဲေျပာႏုိင္ပါတယ္။
ဒီအတုိင္းဆုိရင္ အဖြဲ႔ႀကီး ၁၇ ဖြဲ႔ မဟုတ္ဘဲ။ ၁၃ ဖြဲ႔ပဲက်န္တယ္လို႔ အတိအက်ေျပာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ အင္အားတစ္စံု တစ္ရာ ရွိေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္တဲ့
       ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) အထူးေဒသ (၂) UWSP (ပန္ဆန္း)
       ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပုိင္း) အထူးေဒသ (၄) NDAA  (မုံးလား)
တို႔ကေရာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF)အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ လြယ္လြယ္ကူကူေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႕ ျဖစ္ႏုိင္ပါရဲ႕လား။
ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔မွာ  KIA တပ္ရင္း (၁၅) နဲ႔ ခမရ (၄၃၇)တို႔ဆီကေပၚထြက္လာတဲ့ ေသနတ္သံေတြဟာ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူဘူးဆုိတဲ့ အေျဖကိုေပးေနပါတယ္။
ကိုးကား  – ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား
တပ္မေတာ္သမုိင္း (အ႒မအတြဲ) ၁၉၉၄- ၁၉၉၇

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)