>Tu Maung Nyo – On Suu’s 28th Open Letter

August 2, 2011

>

“ ဇူလိုင္ ၂၈ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ”နဲ႔ပတ္သက္လို႔
တူေမာင္ညိဳ
ၾသဂုတ္ ၁၊ ၂၀၁၁
အိတ္ဖြင့္ေပးစာရဲ႕အတြင္းသေဘာနဲ႔ပတ္သက္လို႔
အိတ္ဖြင့္ေပးစာမွာပါရွိတဲ့ “ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သေဘာထား၊ စိတ္ေစတနာ၊ စုိးရိမ္မႈ၊ ေျဖရွင္းမယ့္နည္းလမ္း၊ ပါဝင္ႀကိဳးပမ္း ေပးရန္ အသင့္ရွိေနမႈ” ေတြဟာ ႏွစ္ေထာင္းအားရဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။
          အိတ္ဖြင့္ေပးစာရဲ႕ နံပတ္ (၁) လိပ္မူထားသူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ထံကသာ ယေန႔အထိ အျဖဴအမည္း တုန္႔ျပန္သံကိုတစ္လံုးတစ္ပါဒု မၾကားရေသာ္လည္း အျခားလိပ္မူထားတဲ့ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အရံုး(KNU)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) တုိ႔ကေတာ့ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာလက္ခံႀကိဳဆိုၾကတာကို ၾကားသိရပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ (ဥပေဒတြင္းပါတီ)မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအင္အားစုပါတီ (NDF)၊ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP)၊ မြန္ေဒသလံုးဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီပါတီ တို႔က လည္း ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ထံကသာတုိက္ရုိက္တုန္႔ျပန္မႈမၾကားရေပမယ့္ သမၼတႀကီးရဲ႕အႀကံေပးမ်ား (ဦးကိုကိုလိႈင္၊ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္) ထံကေတာ့ ေျပာသံဆိုသံမ်ားကိုၾကားရပါတယ္။ သူတို႔ေျပာတဲ့အထဲက အခ်က္ ၂ ခ်က္ေတာ့ သတိျပဳမိပါ တယ္။
 ဒီကိစၥကိုအစုိးရအဖြဲ႔ကသာဆံုးျဖတ္မွာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္မရွိဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြကိုႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းနဲ႔ေျဖရွင္းတာအေကာင္းဆံုးပဲလို႔ အားလုံးက ခံယူထားၾကတယ္ ဆိုတဲ့ ေယဘုယ်က်က်ေျပာဆိုၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
သူတုိ႔ကအႀကံေပးပဲ။ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူေတြမဟုတ္ေလေတာ့။ ဒီထက္ ပုိမေျပာႏုိင္တာမဆန္းပါဘူး။ တျခားစကားပံု ကလည္း လြယ္လြယ္စဥ္းစားမရဘူး ဒီေတာ့ ဒီစကားပံုပဲသံုးလိုက္ရပါတယ္။ “ႏြားေရွ႕ထြန္က်ဴး” သလို အႀကံေပးေတြက ေျပာလို႔မျဖစ္ ဘူးမဟုတ္လား။
သူတို႔ေျပာ ေျပာေနတဲ့ “ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္း”လို႔ ဆိုရာမွာ အဲဒီ “ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္း” ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရေရွ႕မွာ  “ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ေဘာင္ထဲ”က ဆိုတဲ့ စကားပုိဒ္ျမႇဳပ္ထားတာျဖစ္တယ္တဲ့အခ်က္ကို က်ေနာ္တို႔ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္သေဘာ ေပါက္ထားရပါမယ္။ ဆႏၵစြဲမွန္းဆခ်က္ (wishful speculation) ေတြနဲ႔ ေျပာေန/ သေဘာေပါက္ေနလို႔မျဖစ္ ဘူး ေလ။
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) အရ ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ေလေတာ့ အရာရာကို ဒီဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကသာေျဖရွင္းမွာပါ။ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥကိုဘယ္လိုမွ သံသယျဖစ္စရာမရွိဘူးထင္ ပါတယ္။
          အပစ္အခတ္ရပ္စဲရတာကသိပ္မခက္ခဲလွပါဘူး။ အႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ အပစ္အခတ္ရပ္ထားခဲ့ႏုိင္တာပဲေလ။ ဒါေပမယ့္ အခု ေသနတ္သံေတြျပန္ထြက္လာေနရတဲ့ တကယ့္ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းရင္းက တျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရရွည္တ့ံႏုိင္ၿပီး အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္အမွန္ မရရွိခဲ့ေသးလို႔သာျဖစ္ပါတယ္။
          တျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရရွည္တ့ံႏုိင္ၿပီးအာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္မရရွိေသးသေရႊ႕ေတာ့ “အိတ္ဖြင့္ေပး စာ”ထဲမွာေထာက္ျပထားသလုိ “ျပည္တြင္းစစ္မီးဟူသည္ က်ယ္ျပန္႔သြားႏုိင္သည့္အႏၱရာယ္ရွိတတ္ပါသည္” ဆိုတဲ့ အတုိင္းပါပဲ။ အခု လည္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြ အတိဒုကၡမ်ားစြာေရာက္ၾကရၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထဲသုိ႔ေျပးဝင္ခုိလႈံၾကရပါတယ္။ ဒီအျဖစ္ ဆိုးဟာ “ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔” ကမွ စတင္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။
          ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ေပးရံု၊ လက္နက္ခ်ရံု၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF)ဖြဲ႔စည္းရံု၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရံု ေလာက္နဲ႔ေတာ့ တျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရရွည္တ့ံႏုိင္ၿပီး အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္အမွန္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ကိုလက္ခံၾက၊ ဖြင့္ေပးထားတဲ့ တံခါးေပါက္က ဝင္ခဲ့ၾကဆိုတာနဲ႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။
          ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ကို လက္မခံႏုိင္ၾကေသးတာမဟုတ္ပါဘူး။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို လက္မခံႏုိင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္တယ္ဆိုတာမွာလည္း“လႊတ္ေတာ္ထဲ”အရင္ဝင္ၿပီးမွသာျပင္ခြင့္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ “လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပနည္း” နဲ႔လည္းျပင္ဆင္လို႔ရပါတယ္။ ေျပာင္းလဲလို႔ရ ပါတယ္။ လူကေရးထားတဲ့ ဥပေဒကို လူက ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။
အိတ္ဖြင့္ေပးစာရဲ႕နည္းလမ္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔
          ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံေပးစာနဲ႔ မတူတာကုိ အားလံုးကသတိျပဳမိၾကတယ္။ “အိတ္ဖြင့္ေပးစာ” မွာက လက္မွတ္ထိုးထားၿပီး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လု႔ိပဲပါတယ္။ “အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ” ဆို တဲ့ ကိုယ္စားျပဳမႈမပါေတာ့ဘူး။
          “အိတ္ဖြင့္ေပးစာ”ကို သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ က ထုတ္ျပန္တာပါ/တဆင့္ေပးပို႔တာပါ လို႔ ေျပာခ်င္ရင္ေျပာလို႔ရပါတယ္။
          ဦးဝင္းတင္က အခုလိုယူဆတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “သူ႔ရဲ႕နာမည္တစ္လံုးကိုသံုးၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေရးခြင္ထဲကို ေျခစုံပစ္ၿပီးဝင္ လာျခင္းဟာအလြန္ေရးႀကီးတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
          ဒီလိုေဆာင္ရြက္လုိက္တာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိခ်င္မ ွရွိပါလိမ့္မယ္။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ NLD ကို ခ်န္ထားခဲ့သလိုျဖစ္ပါတယ္။
          “၈၈ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ NLD၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္” စတာေတြကို တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု သီးျခားခြဲထုတ္တည္ရွိေနႏုိင္တဲ့ အရာေတြ မဟုတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ေတြးျမင္ယံုၾကည္ခဲ့သူပါ။ ယုံၾကည္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။  
ဦးဉာဏ္ဝင္း မွတဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားခဲ့ေသာအခ်က္မ်ား
၁။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လုံး၀လက္မခံႏုိင္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ကုိ ကုိင္စြဲထားရမည္။
၂။ တရားမွ်တမႈမရွိ၊ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ လုံး၀ လက္မခံႏုိင္ပါ။ ဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ဒီမုိကေရစီနည္းမက်။
၃။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ က်မ၏ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတဦးတေယာက္၏ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းလည္း မဟုတ္။
၄။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း လူေမြးသည့္အလုပ္၊ လူေမြးသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည့္အလုပ္မ်ား လုံးဝမႀကိဳက္ လက္မခံ။
၅။ ျပည္သူလူထုကုိ ေျပာၾကားလုိတာက မိမိတတ္ႏုိင္သေလာက္ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၆။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရလွ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပ်က္စီးသည္ဟု မယူဆ၊ ပ်က္စီးျခင္းမဟုတ္။
          (၂၀၁၀ မတ္လ ၂၉  ရက္ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာၾကားသည့္ အင္တာဗ်ဴးမွ )
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ညီၫြတ္ေရး နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒရွိေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ညီၫြတ္ေရး မရရွိေသးဘူးဆိုတာ ပကတိတည္ရွိေနတဲ့ အရွိတရားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) နဲ႔ အားလံုး အၾကပ္ကုိင္ေနပါတယ္။
 ဒါေၾကာင့္ တျပည္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေရရွည္တ့ံႏုိင္ၿပီး အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ရရွိဖို႔ကေတာ့ တမ်ိဳးသားလံုး အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဒီမိုကေရစီအတုိင္းအတာ ဘယ္ေလာက္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွိၿပီး၊ ဘယ္ေလာက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ရွိတယ္/ မရွိဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္အေပၚမွာသာ အဓိက မူတည္ေနပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကိုလက္ခံျခင္း/ လက္မခံျခင္းဆုိတဲ့ အခ်က္နဲ႔တုိင္းတာလို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။
ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာတို႔ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကတဲ့ “ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႀကီး” ရဲ႕ “ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔သေဘာထား” ကို အခုလို ေလ့လာဖတ္ရႈရပါတယ္။
“ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ဟာ ပြဲစားမဟုတ္၊ ႏွစ္ဖက္ၾကားက ေဆာင္ရြက္တဲ့အဖြဲ႔လည္းမဟုတ္၊ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးဆႏၵ နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရရွိေစဖို႔ ျပည္သူလူထုကို အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္”
“ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရဘို႔ဆိုယင္လဲ အဓိကအင္အားစုႀကီးဟာ ျပည္သူလူထုဘဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဘယ္သမုိင္းမွာမဆို ႀကီးက်ယ္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးမ်ားဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕တုိက္ပြဲနဲ႔ ကင္းၿပီး မျဖစ္ခဲ့ပါ၊ ျပည္သူလူထုဟာမိမိတုိ႔အက်ိဳးအတြက္ စည္းရံုးညီၫြတ္ၾကၿပီး တုိက္ပြဲဝင္မွသာ ရႏုိင္ပါတယ္၊ ျပည္သူလူထုစည္းရံုးမႈနဲ႔ တုိက္ပြဲဝင္မႈမပါတဲ့ေျပာင္းလဲမႈမ်ားဟာ သမုိင္းရာဇဝင္မွာ မရွိခဲ့ပါ” တဲ့။
ကိုးကား – ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာထား – ေအာင္မ်ိဳး – စာပံုႏွိပ္တုိက္၊
– ဦးဝင္းတင္နဲ႔စကားေျပာျခင္း (RFA)  ၁ ၾသဂုတ္၂၀၁၁

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္