>Tu Maung Nyo – What is Suu’s official party according to USDP Regime?

August 27, 2011

>

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရားဝင္ပါတီ ဆိုတာ ဘယ္ပါတီကိုေျပာတာလဲ
တူေမာင္ညိဳ
ၾသဂုုတ္ ၂၇၊ ၂၀၁၁
၂၆ ၾသဂုတ္၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈ မွာေဖၚျပထားတဲ့ “မစၥတာ ေသာမတ္အိုေဟးကြင္တားနား သတင္း” ကိုပဲအဓိကမူတည္ၿပီးေျပာမွာပါ။
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိစၥ ကို စၿပီးေျပာပါရေစ။
            ဒီကိစၥက ေဘးဖယ္ထားမရတဲ့ ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုး မတူကြဲျပားမႈတစ္ခုျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။
“ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား” ဆုိတဲ့စကားလံုးကို မသံုးပါဘူး။ အသံုးအႏႈန္းေျပာင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္တင္တယ္ဆုိတဲ့ “ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ” ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုလည္း လက္မခံပါဘူး။
 ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က အခုလိုေျပာပါတယ္။
“ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူမရွိဘဲ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူမ်ားသာ ရွိေၾကာင္း” တဲ့။
အက်ဥ္းသားလႊတ္ေပးေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးလည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က အခုလုိ ေျပာပါတယ္။
“ႏုိင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ အေႏွာင့္အယွက္မျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာသည့္အခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ျပန္လႊတ္ ေပးရန္ ရွိႏုိင္ေၾကာင္း” တဲ့။
 “အေႏွာင့္အယွက္မျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာသည့္အခ်ိန္” ဆိုတဲ့စကားက ထူးျခားပါတယ္။ တစ္စံုတစ္ခုကို စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေန သလုိလို၊ အက်ဥ္းက်ေနသူေတြကိုယ္တုိင္က ဝန္ခံခ်က္လက္မွတ္ထိုးရမွာလိုလို၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကပဲ အာမခံခ်က္ေပးရ မွာလိုလုိ သေဘာမိ်ဳးျဖစ္လုိ႔္ေနပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တစ္ေလွ်ာက္လံုးေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာက ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုး ႄခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးေရး ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကိစၥ
           
            တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္အသံလႊင့္တဲ့ “ပိေတာက္ေျမအသံလႊင့္ဌာန” က NLDကို “ပါတီပ်က္”လုိ႔ သံုးၿပီး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို “ပါတီပ်က္ေခါင္းေဆာင္” လို႔ သံုးပါတယ္။ သံုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။  ျပည္တြင္းမဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာေတာ့ “ဖ်က္သိမ္းၿပီး NLD” လုိ႔ သုံးတာေတြ႔ရပါတယ္။ အခုေတာ့ သတင္းစာထဲမွာ NLD လို႔ပဲ ေရးသားသံုးစြဲထားျပန္ပါတယ္။
             ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ က အခုလိုေျပာပါတယ္။
            “ NLD ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားရလွ်င္ NLD သည္ ၄င္းတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားမႈ မရွိျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ယခုအခ်ိန္အထိလည္းႏိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္/ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ မည္သူမဆုိႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္/ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါေၾကာင္း”
            “ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသူသည္ ပါတီဝင္ျဖစ္ခြင့္မရေသာ္လည္း ေထာင္ဒဏ္ လြတ္ေျမာက္သည္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ဥပေဒ ႏွင့္ညီၫြတ္လွ်င္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္”
 
စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈ ကိစၥ
            ဒီခ်ဳပ္ေျပာခြင့္ရေတြက ဘာမွထုတ္မေျပာေသာ္လည္း အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္  ကေတာ့ အခုလိုထုတ္ေဖၚေျပာဆိုပါတယ္။
            “ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑ အသီးသီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ inclusiveness ရွိမႈကို အသိအမွတ္ျပဳေဖၚၫႊန္းသည့္ အခ်က္လည္းပါဝင္ပါေၾကာင္း ၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ အေရးကိစၥမ်ား၌ ပါဝင္မႈသည္ သူမတစ္ဦးတည္းပါဝင္ရန္ မဟုတ္ဘဲ၊ သူမ၏ တရားဝင္ႏုိင္ငံေရးပါတီပါ ပါဝင္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရားဝင္ပါတီႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ကူညီသည့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (Reciprocal Basis)ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း” တဲ့။
က်ေနာ္တို႔ျပည္သူအမ်ားနားလည္သေဘာေပါက္ထားတာကေတာ့ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏တရားဝင္ပါတီ” ဆိုတာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ျဖစ္ပါတယ္။
            လက္ရွိအစိုးရက “ဖ်က္သိမ္းၿပီး NLD”  လုိ႔ သံုးစြဲေနတာပါ။
“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏တရားဝင္ပါတီ” လို႔ဆုိထားေလေတာ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ အသစ္ထပ္မံ မွတ္ပံုတင္မည့္ သီးျခားပါတီသစ္တစ္ခုလား ဆိုတာ  စဥ္းစားစရာျဖစ္ပါတယ္။  
ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးသင့္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရားဝင္ပါတီ ဆိုတာ ဘယ္ပါတီကိုေျပာတာလဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တရားဝင္ပါတီႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ကူညီသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (Reciprocal Basis) ဆိုတာ ရွင္းျပေစခ်င္ပါတယ္။
၂၀၁၀ ၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ဦးဉာဏ္ဝင္းမွ တဆင့္ေျပာၾကားခ်က္ (၆) ခ်က္ကို အမွတ္တရ ျပန္လည္ ေဖၚျပရမည္ ဆိုပါလွ်င္ –
၁။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လုံး၀လက္မခံႏုိင္၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ကုိ ကုိင္စြဲထားရမည္။
၂။ တရားမွ်တမႈမရွိ၊ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ လုံး၀လက္မခံႏုိင္ပါ။ ဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား မွာ ဒီမုိကေရစီနည္းမက်။
၃။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ က်မ၏ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတဦးတေယာက္၏ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းလည္းမဟုတ္။
၄။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္း လူေမြးသည့္အလုပ္၊ လူေမြးသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည့္အလုပ္မ်ား လုံးဝမႀကိဳက္ လက္မခံ။
၅။ ျပည္သူလူထုကုိ ေျပာၾကားလုိတာက မိမိတတ္ႏုိင္သေလာက္ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၆။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရလွ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပ်က္စီးသည္ဟု မယူဆ၊ ပ်က္စီးျခင္းမဟုတ္။
            (၂၀၁၀ မတ္လ ၂၉  ရက္ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာၾကားသည့္ အင္တာဗ်ဴးမွ )

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)