Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

May 7, 2013
ေရ … ေပးပါ
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္)
ေမ ၇၊ ၂၀၁၃

 

ကၽြန္မတို႔၏ ဘဝေနထိုင္မႈတြင္ေရသည္ မည္မွ်အေရးပါ တန္ဖိုးႀကီးသည္ကို အမ်ားျပည္သူတို႔ သိ႐ိွ ၾကပါသည္။ တန္းဖိုးႀကီးေသာ အရာမွန္သမွ်သည္ ႐ွားပါးသည္။ ႐ွားပါးလြန္းတာေၾကာင့္ တန္ဖိုးႀကီးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေ႐ႊသည္ တန္ဖိုးႀကီးရျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ေနရာ၊ ေဒသတိုင္းမွာ မရႏိုင္လို႔ပါ။ ထိုနည္းတူ ေရသည္လည္း တန္ဖိုးႀကီးသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ မရႏိုင္လို႔ဟုဆိုရမည္။ ေ႐ႊကို … ေပးပါဟု ဆိုလွ်င္ တစ္ဦးမွ မေပးႏိုင္။ သို႔ေသာ္ ေရ … ေပးပါဟုဆိုလွ်င္ ေပးၾကမည့္လူမ်ား႐ိွပါသည္။ ေ႐ႊမ႐ိွလွ်င္ ေနလို႔ရသည္။ ေ႐ႊ႐ိွေနလွ်င္ပင္ အႏၲရာယ္႐ိွႏိုင္သည္။ ေရမ႐ိွလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။ ေရသည္ခႏၶာကိုယ္ ကို အဓိကအားျဖင့္ ေရေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားၿပီး အဆစ္နဲ႔ အေရျပားလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ၊ အစာ ေၾကညႇက္ေစမႈ၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စြန္႔ထုတ္မႈ၊ ႂကြက္သားနဲ႔ နာ့ဗ္ေၾကာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္တာ လုပ္ေဆာင္မႈ စသည့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေတြကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ခႏၶာကိုယ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း (die) သြားႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနႏွင့္ တစိတ္တစ္ေဒသမဟုတ္ အဓိက ပင္မအခ်က္ႏွင့္ သြားေရာက္ထိေတြ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ေရ … ေပးပါ ေ႐ႊကိုမလို … ေရကိုသာလိုသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ မဆိုင္းမတြသြားေရာက္ကာ ေသာက္/သံုးေရမ်ား ေပးေဝ လွဴဒါန္းခဲ့ေတာ့သည္။

 

၂.၅.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွ ဦး ေဆာင္၍ အသင္းသား/သူမ်ားတို႔ႏွင့္အတူ ေရသယ္ယာဥ္ႀကီးျဖင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ကဝ၊ မိႈ႔ကုန္းသာ၊ ေအာင္သာဒါန္း၊ သံုးေပါက္ခၽြန္း အစ႐ွိသည့္ ေက်း႐ြာမ်ား႐ွိ အိမ္ေျခ (၂ဝဝ) ခန္႔အား တစ္ဦးလွ်င္ ေရထမ္း (၂) ထမ္းႏႈန္းျဖင့္ ေပးေဝလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ၅.၅.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)႐ွိ ေရသယ္ ယာဥ္ႏွင့္အတူ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ဆ-ရပ္ကြက္၊ ေမဓါဝီလမ္းေန ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ထက္ႏွင့္ ကိုေအာင္ ထက္ (မိသားစု)တို႔မွ ၄င္းတို႔ ကြန္တိန္နာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရမ်ားတင္ေဆာင္ၿပီး ေရယာဥ္ (၂) စီးျဖင့္ အိမ္ေျခ (၁ဝဝ) နီးပါးခန္႔႐ိွေသာ ပဲခူးတိုင္း၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ ေအာင္သာယာတဲစု/တန္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တစ္ဦးလွ်င္ ေရထမ္း (၂) ထမ္းႏႈန္းျဖင့္ ေရေပးေဝခဲ့သည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းသား/ သူမ်ားႏွင့္အတူ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္႐ိွ (င/သႏၲာ) နာေရးကူညီမႈအသင္း၏ လူမႈေရးသမားမ်ားတို႔မွ ေရအလွဴတြင္လိုက္ပါ၍ လုပ္အားဒါနျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကဝၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ ေအာင္သာယာတဲစု/တန္းသည္ ခရမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ (၁၅) မိုင္ကြာေဝးၿပီး ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ထဲ႐ိွ ေရေက်ာ္႐ြာႏွင့္ ကံေကာင္း႐ြာ အိမ္ေျခ (၃၇ဝ) ေက်ာ္ခန္႔အား တစ္ဦးလွ်င္ ေရထမ္း (၂) ထမ္းႏႈန္းျဖင့္ ေသာက္/သံုးေရမ်ား လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။

 

ယင္းေက်း႐ြာမ်ားသည္ ပင္လယ္နားႏွင့္နီးေသာ္လည္း ေရခ်ိဳေကာင္းေကာင္း မထြက္႐ိွျခင္း၊ အသံုး ျပဳလွ်က္႐ွိသည့္ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားမွာသည္ ရာသီဥတုပူျပင္းမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ေရခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေရတြင္း တူးလွ်င္ ေရငံမ်ားသာထြက္႐ိွျခင္း၊ မိုး႐ြာသြန္းမႈမ႐ိွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသာက္ေရပင္မဆိုထားႏွင့္ သံုးေရပင္ မ႐ိွသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္႐ိွခဲ့သည္။ ၄င္းေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားတို႔သည္ တံငါလုပ္ငန္းအား အဓိကလုပ္ကိုင္ ျခင္းႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ က်ဘမ္းလုပ္ငန္းတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္။ တံငါအလုပ္သည္ ျမစ္ကမ္းနား တိမ္ေကာလာသျဖင့္ တံငါလုပ္ျခင္းမွာမတြင္က်ယ္၊ လယ္ယာလုပ္ရန္အတြက္လည္း ေရခ်ိဳမ႐ိွ ေရငံႏွင့္သာ ေနထိုင္ရသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလည္း မတြင္က်ယ္သျဖင့္ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားၾကရသည္။ 
လုပ္ငန္းမ်ားပ်က္ျပားသည့္ အေရးထက္ ေရမ႐ိွေသာအေရးသည္ အဓိကက်ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြကိုမလို ေရကိုသာလိုေသာ ႐ြာသူ/သားအေပါင္းတို႔အား ေရလွဴဒါန္းရျခင္းအတြက္ အလြန္ပင္မြန္ျမတ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအတြက္ အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ အလွဴေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags