>End of Political Dialogue – Tu Maung Nyo

November 7, 2011

>

ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး နိဂံုးေလာ

တူေမာင္ညိဳ။ ႏုိဝင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၁
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာက  ေပ်ာက္ဆံုးသြားသလိုျဖစ္ၿပီး၊ (NLD) မွတ္ပံုတင္ေရးျဖစ္လာခဲ့တယ္။
 “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး”ဆိုတာ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္နဲ႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေတြ႔ဆံုေနတဲ့ “စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈ” ေလာက္ကို ရည္ရြယ္ေျပာဆိုေနၾကျခင္းမဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုတာက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)အပါအဝင္ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျပႆနာ အားလံုးကို ႏုိင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။တန္းတူရည္တူရွိတဲ့၊ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ပါတယ္။
 အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုတဲ့စကားလံုး က Meaningful Dialogue ျဖစ္ပါတယ္။
 “စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈ”ဆိုတာ Meaningful Dialogue မဟုတ္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနဲ႔ “မွတ္ပံုတင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ” တစ္ခုမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးေတြ႔ဆံုမႈထက္ ဘာမ်ားပိုလြန္ေနပါသလဲ။
စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန႔၊ စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈအၿပီး၊သတင္းေထာက္မ်ားရဲ႕အေမးကို  ဦးေအာင္ၾကည္ေျဖၾကားခဲ့ တာ က “ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဦးစြာေျဖရမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒနဲ႕အညီ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မႇတ္ပံုတင္ၿပီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာကြၽန္ေတာ္တို႔ NLD  နဲ႔အတူ လက္တြဲၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ဆိုတာကုိ အၿမဲတမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါတယ္”လုိ႔ ေျဖၾကားလိုပါတယ္။
အေျဖရဲ႕လိုရင္းကေတာ့ “ဥပေဒနဲ႔အညီမွတ္ပံုတင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့အခါမွာလက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး”လို႔ အဓိပၸါယ္ ထြက္ပါတယ္။ အရင္ဆံုး မွတ္ပံုတင္ရမယ္။မွတ္ပံုတင္ၿပီးသာမွ လက္တြဲေဆာင္ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မယ္လို႔ေျပာတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
 “စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈ”ဘာလဲဆုိတာကလည္း ဘယ္သူမွရွင္းလင္းေရရာတိက်စြာမသိႏိုင္တဲ့၊ ပေဟဠိဆန္လြန္းတဲ့ကိစၥျဖစ္ ေနပါတယ္။ယုတ္စြအဆံုး ဒီခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ဦး၊ (စီအီးစီ) ဦးဝင္းတင္တုိ႔သည္ပင္လွ်င္ တိတိက်က်သိရွိပံုမေပၚပါဘူး။
 ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ေတြလည္းဘာမွ်မသိႏုိင္သလို၊ျပည္သူေတြကေတာ့ ေဝးေရာေပါ့။ ဘာသိၾကရွာမွာလဲ။ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေပၚေပၚ လြင္လြင္ေဖၚျပေနၾကတဲ့ဓါတ္ပံုေတြၾကည့္ၿပီး စိမ္းလဲ့ကန္သာအစိုးရဧည့္ေဂဟာမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ေတြ႔ၾကတယ္ဆိုတာ ေလာက္သာသိေပလိမ့္မယ္။
 စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈမွာဘာအေၾကာင္းအရာေတြပါဝင္သလဲ၊ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ေဆြးေႏြးၾကတာလဲ၊ ဘယ္လိုအေၾကာင္းအရာ ေတြကိုဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ သေဘာတူညီမႈေတြရရွိခဲ့သလဲ၊ သေဘာတူညီမႈမရရွိေသးတဲ့ျပႆနာေတြက ဘာေတြလဲစသျဖင့္ ပါတီဝင္ေတြ၊ မဟာမိတ္ေတြ၊ ျပည္သူေတြသိရွိၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္ေအာင္၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္  (စစ္တပုိင္း အစိုးရ ဘက္မွ ထုတ္မေျပာသည့္တုိင္)အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေနျဖင့္ ထုတ္ေဖၚတင္ျပရန္တာဝန္ရွိပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔တစ္ႀကိမ္၊  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးနဲ႔(၄)ႀကိမ္ “မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ” တစ္ခုမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေတြ႔ဆံုေနမႈမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးက်င္းပဆဲ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ   ေမးျမန္းသင့္၊ေမးျမန္းထုိက္တဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
စိမ္းလဲ့ကန္သာေတြ႔ဆံုမႈရလဒ္ဆိုသည္မွာ “ျပင္ဆင္ေပးလုိက္ေသာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ” နဲ႔အညီ မွတ္ပံုတင္ ေရး ျဖင့္သာလွ်င္ အဆံုးသတ္နိဂံုးခ်ဳပ္သြားၿပီေလာ။
ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒနဲ႔ အညီ (NLD) က မွတ္ပုံတင္ေတာ့မည္ဟူသည့္ “ေလသံမ်ား” အၾကားတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္နစ္မြန္းေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီေလာ။
(နအဖ) စစ္အစုိးရက ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ  “ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္” ေၾကညာ ခ်က္အမွတ္(၁၂/၂၀၀၈) ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတည္ျပဳေၾကာင္း” ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၇/၂၀၀၈) တို႔ကို “လံုးဝတရားဝင္မႈမရွိ/လံုးဝလက္မခံပါ”ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးကဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၀) ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ “အထူးေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁၃/၆/၀၈)” သည္ အဘယ္သုိ႔ အဆံုးသတ္သြားၿပီလဲ။
မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကို ထံသို႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း” စာေပးပို႔သည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္ေန႔၊ စိမ္းလဲ့ကန္ သာေတြ႔ဆံုမႈအထိ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အေျခအေနမ်ားကို ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ား၊ဒီခ်ဳပ္အေရးဝန္းရံၾကသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ေလ့လာ ၊ သိရွိ ၊ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ၾကေစရန္အတြက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကျဖစ္ေစ၊ (NLD) ပါတီကျဖစ္ေစ ရွင္းလင္းတင္ျပေပးရန္ အထူးလိုအပ္ပါ တယ္။
“ဒီမုိကေရစီ”ကို ေလးစားတန္ဖုိးထားေသာဒီမုိကေရစီပါတီတို႔သည္ တုိင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူလူထုထံ အစီရင္ခံၾကရစၿမဲ။ တုိင္းျပည္ နဲ႔ျပည္သူလူထု၏ အသံကို နားေထာင္ၾကရစၿမဲ မဟုတ္ပါေလာ။
ညြန္း
       ျမန္မာအလင္းသတင္းစာ၊၂၀၁၁ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္။
       အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔အထူးေၾကညာခ်က္၁၃/၆/၀၈၊  ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္
       ျမန္မာအလင္းသတင္းစာ၊  ၂၀၀၈ ေမလ ၂၇ ရက္။
       ျမန္မာအလင္းသတင္းစာ၊  ၂၀၀၈ ေမလ ၃၀  ရက္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္