>Maung Khin Aung Tint (Ma Dauk) – NLD & its principles

November 8, 2011

>

ဒီကေန႔ လူထုလိုလားခ်က္နဲ႔ ေရႊဂံုတိုင္မူ
ေမာင္ခင္ေအးတင့္(မေဒါက္)
ႏိုု၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၁
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒထြက္ေပၚလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးက ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးျပင္ဆင္မႈသံုးခု ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကေသာၾကာေန႔မွာ လက္မွတ္ထိုး ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။
ျပင္ဆင္မႈသံုးခုပါတဲ့ ဥပေဒသစ္က “အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး”ဆိုတဲ့ေနရာမွာ “ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္” စကားရပ္အစား “ေလးစား လုိက္နာ” ဟုျပင္ဆင္ျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုဟာ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္သုံးနယ္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ္ဆိုတဲ့ကန္႔သတ္ ခ်က္နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနသူမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီဝင္မျဖစ္ရ ကန္႔သတ္ခ်က္တို႔ကိုပယ္ဖ်က္ေပးထားပါတယ္။ ဒီေပၚထြက္လာတဲ့ ဥပေဒသစ္အေပၚမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကမွတ္ပံုတင္မတင္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြအားလံုးက ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအစီအမံရဲ့ေအာက္က သြားေနတာဆိုေတာ့ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒဆုိတာကို ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္မိပါတယ္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ဆိုတာက မူလကနဦး အေျခခံဥပေဒ(၁၀၄) ခ်က္ကအစျပဳလို႔ အမ်ိဳးသားညီလာခံက်င္းပပံု၊  အတည္ျပဳပံုအဆံုး အားလံုးကိုနအဖစစ္အုပ္စုက စိတ္ႀကိဳက္ခ်မွတ္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ ေျပာရရင္ေတာ့ စစ္အုပ္စုက သြန္လိုသြန္ေမွာက္လိုေမွာက္ လုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ပါ။ တခဏေလးအတြင္းမွာ  ျပည္သူလူထု(၁)သိန္းေက်ာ္ (၂)သိန္းနီးပါးေလာက္ေသေၾကပ်က္စီးၿပီး လူ(၁)သန္းနီးပါးေလာက္ အိုးအိမ္မဲ့ စားစရာမဲ့ ေနစရာမဲ့ဘ၀ကို တမဟုတ္ခ်င္းေရာက္သြားခဲ့ရတဲ့ နာဂစ္ေလမုန္တိုင္းႀကီး တိုက္ခတ္၀ါးမ်ိဳသြားတဲ့အခ်ိန္မွာတင္ကို  စစ္ေကာင္စီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက  ၉၂.၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုၿပီး အဓမၼအတည္ျပဳလိုက္တဲ့စစ္သမၼတႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး စစ္အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုတုန္းကလည္း ၉၀.၁၁ရာခိုင္ႏႈန္း ရတယ္လို႔ေၾကညာတယ္၊ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တယ္။  ျပန္ခ်ဳပ္ေျပာရင္ ၂၀၀၈ ေမလ(၁၀) ရက္ေန႔မွာ ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္တယ္။နာဂစ္ေၾကာင့္ အဲဒီေဒသအတြင္းမွာရိွတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္(၄၇)ခုကိုေတာ့ ေမလ(၂၄)ရက္ေန႔မွာ ဆႏၵေကာက္ယူခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ေမလ(၂၉)ရက္မွာေတာ့ ၉၂.၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ရတယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ပဲဆက္အုပ္ခ်ဳပ္သြားမယ္လို႔ ေျဗာင္စိမ္ေခၚလိုက္တာပါပဲ။ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒထဲက အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြကိုစိပ္ခြဲၾကည့္ရင္ ဒီလိုျမင္ရေတြ႔ရပါတယ္။
၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက စစ္တပ္ကို အႂကြင္းမဲ့အာဏာေပးအပ္ထားတာပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ အေျခခံဥပေဒရဲ့ အဓိကေက်ာရိုးအျဖစ္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ စစ္တပ္က အစဥ္တစိုက္ ပါ၀င္သြားမည္” ဆိုတဲ့ဥပေဒဆိုင္ရာခံတပ္၊ ပုဒ္မ ၂၀(ခ)မွာလည္း “တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥအားလံုးကိုလြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲစီရင္ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္” လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုးဆံုးကေတာ့ ဒီ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုက အျမင့္ဆံုးအာဏာကိုအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို အပ္ႏွင္းထားတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ စုစုေပါင္းအဖြဲ႔၀င္(၁၁)ဦးမွာ အရပ္သားဆိုလို႔ ႀကံ့ဖြတ္ပါတီ၀င္ တဦးသာပါၿပီး က်န္ ၁၀-ဦးစလံုးက စစ္တပ္ကခ်ည္းျဖစ္ပါတယ္။
အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္(၄)ရပ္ ခ်မွတ္ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။
(၁) ပုဒ္မ ၃၄၂အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳၿပီး သမၼတက ခန္႔အပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
(၂) ႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးမွာ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာခဲ့ရင္ပုဒ္မ ၄၁၇၊ ၄၁၈အရ သမၼတက အာဏာႀကီး(၃)ခုစလံုးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆီ လႊဲေျပာင္းေပးရန္လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။
(၃) အေရးေပၚအေျခအေနကာလမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တိုင္းျပည္ကိုအမ်ားဆံုး(၂)ႏွစ္အထိ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သလို ထိုကာလေက်ာ္လြန္တဲ့အခါမွာ လည္း အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၂၁၊ ၄၂၇၊ ၄၃၁တို႔အရ အာဏာ(၃)ရပ္စလံုးကို အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကသမၼတကိုယ္စား က်င့္သံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၄) ပုဒ္မ ၄၂၉အရ ယင္းေကာင္စီက အေရးေပၚအေျခအေနကို ရုတ္သိမ္းၿပီး(၆)လအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးေရး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္  “တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဓိက တာ၀န္ရိွသည္” ဟု ပုဒ္မ ၂၀(စ)နဲ႔ ထပ္ေဆာင္း ထားလိုက္ပါေသးတယ္။အခ်ဳပ္ကေတာ့ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၿခိမ္းေျခာက္လာတယ္လို႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကယံုၾကည္ယူဆရင္ အခ်ိန္မေရြး အာဏာျပန္သိမ္းႏိုင္ခြင့္ကို ဖန္တီးေပးထားတဲ့ စစ္၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေနတာပါပဲ။
အဲဒီလို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)က မွတ္ပံုျပန္တင္မတင္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳရမွာပါ။
ဒီခ်ဳပ္ဘက္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ၂၀၁၀ ဧၿပီလ(၂၉)ရက္ေန႔ကလူမ်ိဳးစံုျပည္သူတရပ္လံုးရဲ့ ဆႏၵနဲ႔ထပ္တူထပ္မွ်ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ မွတ္ပံု မတင္ေရးသမိုင္း၀င္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား အတိအလင္း  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အမ်ားစုသေဘာတူညီမႈနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့သစၥာတရားနဲ႔ ျပည္သူ႔စြမ္းအားကိုနက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ယံုၾကည္အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္ဆိုတာကို ျပသလိုက္တာပါပဲ။
အန္န္အယ္လ္ဒီဟာ ျမန္မာျပည္တ၀ွမ္းလံုးမွာရိွတဲ့ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေမလ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့တဲ့ အႏုိင္ရပါတီျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရိွသူဦးေရ သန္း(၂၀)မွာ (၁၅)သန္းက အတည္ျပဳေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားတာပါ။ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါမဲဆႏၵျပဳ မဲထည့္ေရြးေကာက္ထားတဲ့ပါတီ ျဖစ္ေနတာမို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုလည္း ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။(၈၂)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ကို ျပတ္ျပတ္သားသား အႏိုင္ရရိွထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့ျပင္ ၂၀၁၀ မတ္လ ၂၉-ရက္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ဗဟုိဦးစီးအဖြဲ႔ အထူးအစည္းေဝးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာၾကားတဲ့အခ်က္ ၆ ခ်က္ထဲက အခ်ိဳ႕အခ်က္ကို ထပ္မံကိုးကား ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။
X ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လံုး၀ လက္မခံႏိုင္၊အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ကို ကိုင္စြဲထားရမည္ –
 ဒီ၂၀၀၈ျဖစ္စဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္ပဲ စစ္အုပ္စုက အတင္းအဓမၼ နည္းမ်ိဳးစံုသံုးၿပီး မရမက အတည္ျပဳထားတဲ့အတြက္ လံုး၀ လက္ခံႏိုင္ဖို႔မရိွ ဘူး၊ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွသာ တိုင္းျပည္ရဲ့ အရပ္ရပ္အေျခအေနေတြကို မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ဆိုတာကိုေရးသားေဖာ္ျပထားတဲ့ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ကို ဆက္လက္ ကိုင္စြဲထားမွသာ တိုင္းျပည္ရဲ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းကသာ အဆံုးအရံႈး အထိအခိုက္ အနည္းဆံုးနဲ႔ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာထားတာပါ။
X တရားမွ်တမႈမရိွ၊ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားသည့္ ဥပေဒအရ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုလံုး၀ လက္မခံႏိုင္ပါ၊ ဥပေဒပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီ နည္း မက်။
ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ဥပေဒေတြဟာ ဥပေဒေၾကာင္း ဥပေဒသေဘာအရဥပေဒမေျမာက္ပါဘူး၊ အေၾကာင္းကေတာ့ ဥပေဒတရပ္မွာ အေျခခံအခ်က္တခ်ိဳ႕ ရိွပါတယ္။ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ဥပေဒဟာေရွ႕ကိုေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလံုးအတြက္ ထုတ္ျပန္တဲ့သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ရမွာျဖစ္ၿပီးလူတဦး တေယာက္ အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳး မျဖစ္ရပါဘူး။ တဦးတေယာက္အတြက္ကိုရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႔ ယူဆစရာမ်ိဳး မျဖစ္ေစရပါ။
ေနာက္တခုက ဒီဥပေဒေတြဟာ လြတ္လပ္မွ်တသင့္ေတာ္မႈ ရိွရပါမယ္၊အခုဟာက ပါတီအဖြဲ႔အစည္းတခုကို တိုက္ရိုက္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ သင့္ေတာ္မွ်တမႈလံုး၀မရိွပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ တရားမွ်တမႈမရိွ တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒအတိုင္း လက္ခံၿပီးမွတ္ပံုတင္လိုက္မွသာ နဂို မွတ္ပံုတင္ၿပီးသား တရား၀င္ၿပီးသားကိစၥဟာ ပ်က္ပ်ယ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုလိုမွတ္ပံုမတင္ျခင္းဟာ ဥပေဒသေဘာအရ ပါတီဟာ တရား၀င္မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ပါတီျဖစ္တယ္၊ တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို အတိအလင္း ေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္မွတ္ပံုတင္ဖို႔ကို လံုး၀မလိုပါဘူး။ ဆရာႀကီးဦး၀င္းတင္ကလည္း အေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးလို႔ဘယ္မွာမွ ထပ္တင္စရာ မရိွဘူး၊ တင္လိုက္မွသာ ပ်က္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။
X အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ က်မ၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတဦးတေယာက္၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းလည္း မဟုတ္ –
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးနဲ႔သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ေျပာတာသာျဖစ္ၿပီး မိမိရဲ့ အေမြပိုင္ပစၥည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သိေစခ်င္တာပါ။အဲဒီေတာ့ မိမိဆႏၵအတိုင္း လုပ္ခ်င္သလို လုပ္လုိ႔မရပါဘူး၊ မျဖစ္ပါဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ျပည္သူလူထုရဲ့ဆႏၵကိုေလးစားဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာ တာပါ။
X အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖ်က္သိမ္းခံရလွ်င္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပ်က္စီးသည္ဟုမယူဆ၊ ပ်က္စီးျခင္းမဟုတ္ –
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကေန  တျပည္လံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ျပည္သူလူထုရဲ့ တရား၀င္ မင္းန္ဒိတ္ရထားတဲ့ အႏိုင္ရပါတီ  ျပည္သူ႔အားနဲ႔ရပ္တည္ထားတဲ့ပါတီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ လာဖ်က္သိမ္းလို႔မရပါဘူး၊ အာဏာပိုင္ေတြက အာဏာကို တလြဲအသံုးခ်ၿပီး ဖ်က္သိမ္း ရင္ေတာင္ ဘယ္ေတာ့မွ မပ်က္ႏိုင္ဘူး၊ဖ်က္သိမ္းလို႔လည္း မရသလို ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္လည္း မရိွပါဘူး၊ ကိုယ္တည္ေထာင္ထားတဲ့ပါတီကို ကိုယ္ကိုယ္ တိုင္ ဖ်က္မွသာ ပ်က္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ေထာက္ခံေနသေရြ႕ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာရွင္သန္ေနမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဟာ အခု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒကိုအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မွတ္ပံုတင္/မတင္ ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မွာပါ။ ဒီ ျပင္ ဆင္ခ်က္သံုးခုနဲ႔အစားထိုးလိုက္ရံုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကလက္ခံလိုက္ရမွာပါလား။ မွတ္ပံုျပန္တင္လိုက္ ေတာ့မွာလားဆိုတာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အေသအခ်ာကိုျပန္လည္သံုးသပ္ စဥ္းစားအေျဖေပးရပါလိမ့္မယ္။ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ကို ဘာေၾကာင့္ထုတ္ျပန္ရတာလဲ၊ ေရႊဂံုတိုင္ရဲ့အႏွစ္သာရက ဘာလဲ စသျဖင့္ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ အီးစီေတြကတဆင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာတိုင္းအဆင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ အုပ္စုအဆင့္ထိ အမ်ိဳးသားျပည္သူတရပ္လံုးရဲ့အသံေတြ၊ ဆႏၵေတြကို နားေထာင္ေကာက္ယူ ဆံုးျဖတ္ျပဳရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းရဲ့ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ အခ်က္(၄)ခ်က္ရိွပါတယ္။
တစ္တခ်က္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို ခၽြင္းခ်က္မရိွလႊတ္ေပးေရး၊
ႏွစ္အခ်က္က ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရး၊
သံုးတခ်က္က ၁၉၉၀ေမလေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တနည္းနည္းနဲ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရးနဲ႔
ေနာက္ဆံုး ေလးအခ်က္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေရးအတြက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္ စဥ္းစားၾကည့္တယ္။ မွတ္ပံုတင္လိုက္ရင္ နဲ႔ မွတ္ပံုမတင္ဘဲဒီအတိုင္းဆက္ေနလိုက္ရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာကိုပါ။
မွတ္ပံုတင္လိုက္ရင္ေတာ့ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းဟာ စကၠဴစုတ္ဘ၀ေရာက္သြားမွာပဲ။၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို စြန္႔လႊတ္လိုက္တာဟာ အမ်ိဳးသား ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ့ ကတိက၀တ္ကိုခ်ိဳးေဖါက္လိုက္သလို တခဲနက္ အားကိုးယံုၾကည္ ေလးစားေထာက္ခံ တန္ဘိုးထားမႈကို လစ္လ်ဴရႈ႕ပစ္ပယ္လိုက္တာနဲ႔အတူတူျဖစ္သြားမွာပါ၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားက မိမိတို႔ရဲ့ ဆႏၵမဲတျပားကိုအပ္ႏွင္းေပးခဲ့တဲ့ လူထုမဲန္းဒိတ္ႀကီးကို ဂရုမစိုက္ ေခ်ဖ်က္လိုက္တာ ျဖစ္သြားမွာေပါ့၊ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ရမ္းရမ္းေျပာရင္ အမ်ိဳးသားျပည္သူလူထုႀကီးကို္ ေစာ္ကားေမာ္ကား သစၥာဖ်က္လုပ္လိုက္တာပါပဲ။
ဒါ့ျပင္ အႏွစ္ ၂၀ တေလွ်ာက္လံုး ကိုင္စြဲရပ္ခံလာတဲ့၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို တခဏေလး မိနစ္ပိုင္းေလးအတြင္းမွာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သလို ၂၀၀၈အေျခခံ ဥပေဒအတိုင္း ေလးစားလိုက္နာ ေဖာ္ေဆာင္ပါ့မယ္လို႔ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကိုအသနားခံလိုက္တာနဲ႔လည္း မကြဲျပားလွပါဘူး။ ၂၀၁၀ မတ္လ(၂၉)ရက္ ဒီခ်ဳပ္ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔အစည္းအေ၀းက နံပါတ္ႏွစ္အခ်က္ဟာလည္း သူ႔အလိုလို ကြယ္ေပ်ာက္သြားရေတာ့မွာပါ။
ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ေတာ့ ေရႊဂံုတိုင္မူကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါၿပီ၊တဖက္သတ္ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒအတိုင္း တေလးတစား လိုက္နာသြားပါ့မယ္လို႔ ၀န္ခံကတိေပးလိုက္တာလို႔ေကာ မေျပာႏိုင္ဘူးလား။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူ႔လိုလားခ်က္နဲ႔ အံေခ်ာ္တိမ္းေစာင္းသြားစရာရိွပါတယ္။
မွတ္ပံုမတင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားျပည္သူလူထုတရပ္လံုးရဲ့ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုရဲ့ သေဘာဆႏၵ လိုလားခ်က္နဲ႔အညီ ေရႊဂံုတိုင္မူကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ၿပီးလူထုတရပ္လံုးေရွ႕ကေန မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ဦးေဆာင္သြားဖို႔သာ ရိွပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတရပ္လံုးကအူလိႈက္သည္းလိႈက္ ၀မ္းပမ္းတသာ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳဆို ေထာက္ခံၾကမွာ မလြဲဧကန္ပါပဲ။
လုပ္လက္စအလုပ္ေတြကို ဖုတ္ဖက္ခါ ပစ္ခ်ထားခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့ ေနာက္ကေန စည္းကမ္းတက် ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ ေက်ပြန္စြာနဲ႔ မလြဲမေသြလိုက္ပါလိမ့္မယ္ဆိုတာ အခိုင္အမာ အေလးအနက္ကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္ေခတ္စနစ္ ရာဇ၀င္သမိုင္းကိုၾကည့္ၾကည့္အံ့မခန္း စြမ္းအားပိုင္ရွင္ အမ်ိဳးသားျပည္သူလူထုႀကီးကသာ သမိုင္း စာမ်က္ႏွာေတြကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာခ်ည္းျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားကလည္း ဒီအတိုင္း ေတာင္းဆိုေနတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ဒါေတြက က်ေနာ့္ရဲ့ယူဆခ်က္ အျမင္သေဘာထားမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ့မွတ္ပံုတင္မတင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ဒီကေန႔ လူထုႏိုင္ငံေရး အထုအထည္ အားအင္ကို  ျဖစ္ေပၚဖန္တီး ေစမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကဘယ္လိုတုန္႔ျပန္မွာပါလဲ။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:Uncategorized

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

ဒီလိုု ေၾကာ္ျငာခ်င္သလား

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)