ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးလက္ရွိအေျခအေန

February 10, 2012

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၂

● နိဒါန္း
အာစီယံ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား သည္ ယခုေခတ္က်မွသာ စီးပြားေရးပါ၊ ပူးေပါင္းမွျဖစ္ေတာ့မည္ဟု ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ အဓိကမွာ တ႐ုတ္၏ တဟုန္ထိုးစီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ အေမရိကန္၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ (သို႔မဟုတ္) ယိုးဒယားဟု ေခၚၾကသည္။ ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႔က သူတို႔ႏိုင္ငံက ဆိုင္ယမ္ Siam ဟုေခၚၾကသည္။ ျမန္မာကို Burma ဘားမားဟု ေခၚၾကေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔က Myanmar ဟု မိမိအသံထြက္အတိုင္း ေျပာင္းလဲေခၚဆိုၾကသည္။ ၁၂၃၈ ခုႏွစ္မွ ထိုင္းလူမ်ဳိး မ်ားက မူလအုပ္စိုးသူ ခမာမ်ားကို အႏိုင္ယူၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ျမန္မာမ်ားက ပိုေစာသည္။ ၁၀၄၄ တြင္ မူလေနထိုင္သူ၊ ပ်ဴႏွင့္ မြန္မ်ားကိုအႏိုင္ယူၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ (ပုဂံမင္းဆက္) ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ လူမ်ဳိး ၂ မ်ဳိးသည္ ယခင္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယန္စီျမစ္၀ွမ္းတြင္ေနထိုင္ၿပီး နန္ေက်ာက္ႏိုင္ငံထူေထာင္အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ေျမတိုက္ပြဲမ်ားမွ ေအာက္ပိုင္းသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းလာခဲ့သည္။ ျမန္မာမ်ားက ဦးစြာေနရာယူထားေသာေၾကာင့္ ခမာအင္ပါယာတြင္ သြားေရာက္အေျခစိုက္ရင္း၊ ခမာအင္ပါယာ က်ဆံုးေသာအခါ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ထိုင္း ၂ ႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဓေလ့စ႐ုိက္မ်ား ဆင္တူၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံအားလံုး ဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕မ်ား လက္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွာလြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားလာေသာအခါ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံကို စစ္ခ်ီတိုက္ခိုက္ေလ့ရွိသည္။ တပင္ေရႊထီး၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ နႏၵဘု ရင္၊ အေလာင္းဘုရားႏွင့္ကုန္းေဘာင္ဘုရင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေနာင္ေတာ္ႀကီး၊ ဆင္ျဖဴရွင္၊ ဘိုးေတာ္ဘုရား၊ ဘႀကီးေတာ္ဘုရား စသည့္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံကို တိုက္ခိုက္ၾကသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ (၁၅၆၃-၆၉)၊ ႏွင့္ဆင္ျဖဴရွင္ (၁၇၆၅-၆၇) တို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အယုဒၶယ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၾကာၾကာထိမ္းမထားႏိုင္ၾကေပ။ ဆင္ျဖဴရွင္သည္ ၁၇၆၇ တြင္ အယုဒၶယၿမိဳ႕ေတာ္ကိုသိမ္းပိုက္ၿပီး၊ ေျမလွန္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္တပ္မ်ားက အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာစစ္ပြဲ ၃ ႀကိမ္တိုင္ တ႐ုတ္တပ္မ်ားကို အႏိုင္ရေအာင္တိုက္ရေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ျပန္လည္တြန္းလွန္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေခတၱခဏသာ ျမန္မာ မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံကိုသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအင္ပါယာၿပိဳကြဲခ်ိန္မ်ားတြင္ ရွမ္း (ထိုင္း) မင္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္သမိုင္းမ်ားရွိပါသည္။

● စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအေျခအေန
ေအာက္ပါဇယားကိုၾကည့္ပါက .. ဦးေန၀င္း စစ္အာဏာမသိမ္းမီ၊ before 1962 ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးသည္ အာရွထိပ္တန္းျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ထိုင္း ႏိုင္ငံထက္ အျပက္သာသည္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ေဒတာမပါပဲ၊ ေလထဲကလာေသာစကားမ်ား၊ စာသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါဇယား အရၾကည့္လွ်င္ ၁၉၆၀ တြင္ ျမန္မာႏွင့္ထိုင္းစီးပြားေရးသည္ အတူတူမွ်သာျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၃ ဆမက တိုးတက္ သြားပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္ငယ္စဥ္ ၁၉၈၈ အေရးခင္းအခ်ိန္က ျမန္မာအစိုးရထုတ္ေ၀ေသာ ႏိုင္ငံတကာစာေစာင္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ၾကည့္လိုက္ေသာ အခါ လယ္ယာက႑သည္ ၂၀ ရာႏႈန္းပင္မရွိသည္ကို အံ့ၾသေတြ႔ရွိရသည္။ လူပိန္းဘ၀က ကမာၻ႕ဆန္အမ်ားဆံုးျပည္ပပို႔ႏိုင္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္သည္ဆိုသည့္ ကြၽႏ္ုပ္ထင္ျမင္ခ်က္မွာ မွားယြင္းေၾကာင္း သိခဲ့ရ သည္။ ယခုအခါ ထိုင္းလယ္ယာထုတ္ကုန္မွာ အမ်ိဳးသားထုတ္ကုန္၏ ၁၂ ရာႏႈန္းသာရွိပါေတာ့သည္။

လက္ရွိအေျခအေန ေအာက္ပါဇယားကိုၾကည့္ပါက ထိုင္း-ျမန္မာ လူဦးေရ (၆၆သန္း – ၅၃သန္း)၊ GDP (US$ ၆၀၉ ဘီလွ်ံ – ၈၂ ဘီလွ်ံ)၊ တဦးခ်င္း၀င္ေငြ (US$ 9700 – $ 1300)၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းရေငြ (၁၂% – ၄၃%) တို႔ကို ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ ၁၂ ရာႏႈန္းဆိုသည္မွာ US$ ၇၂ ဘီလွ်ံ တန္ဖိုးရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးထြက္ကုန္ စုစုေပါင္းဂဏန္းခန္႔ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI တရား၀င္စာရင္းတြင္ Shwe Gas by Dawoo, Shwe Oil & Gas pipe (by China), Yadana gas (Total), Garment Industry, Myanmar Dawei (TAVOY), Jade (China), Copper (China), Hydro Electric ,Myitsone & others (China), Fishery (Thailand) .. စသျဖင့္မ်ားရွိပါသည္။ ၂၀၁၂တြင္ ဗီယက္နမ္ထက္ပင္သာမည္ဟု မွန္းဆလွ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏွင့္ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္ၿပီးေသာ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတို႔သာမက အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ FDI မဟုတ္ေသာတရားမ၀င္ေဒၚလာမ်ားစြာ၀င္လာေသာေၾကာင့္ က်ပ္ေငြေစ်းေကာင္းလွ်က္ရွိပါသည္။ အမ်ားဆံုးမွာ ေဘာဒါထရိတ္ ထိုင္းႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံကိုဦးစားေပးေသာ္လည္း တ႐ုတ္၏အင္အားႀကီးမားစြာ၀င္လာမႈကို တားဆီးရန္ခက္ခဲေနပါ သည္။

ယခု ၂၀၁၂သို႔ေရာက္ေလၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတိုက္အခံမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲ၏ အသီးအပြင့္ရလာၿပီျဖစ္ သည္။ ေရရွည္တည္တံ့ရန္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ျပည္တြင္းလူငယ္တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပမွျမန္မာပညာရွင္မ်ားအား ေနရာေပးသြား ပါလိမ့္မည္။ စစ္အင္အားသည္ ႏိုင္ငံအတြက္အဓိကက်ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္ကို နားလည္၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူသည္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ ရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတဟုန္ထိုးလုပ္လိုသူအုပ္စုႏွင့္ အာဏာကို အေသဆြဲကိုင္ၿပီး တေျဖးေျဖးလုပ္လိုသူအုပ္စု ၂ ခု အၿပိဳင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကိုၾကည့္ပါက ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာအုပ္စုကိုျမင္ႏိုင္ေပသည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ပူးေပါင္းကူညီလွ်က္ရွိသည္။ အက်ဳိးရလဒ္မွာ ယခု ဧၿပီၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၄၈ ေနရာတြင္ အင္အယ္ဒီပါတီသည္ အေရြးခံမည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာက္သြားပါက ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူအုပ္စုအတြက္ အလြန္အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီလက္၀ါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရးလုပ္ရပ္မ်ား တံု႔ဆိုင္းသြားပါ မည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ စီးပြားေရးနမူနာယူရမည့္အဓိကႏိုင္ငံမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံပင္ျဖစ္သည္။ အစစအရာရာသာလြန္ေနေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအား ညီအစ္ကိုလို ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္။

● နိဂံုး
ထိုင္းႏိုင္ငံအေၾကာင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာအဆံုးသပ္ပါမည္။
လက္ရွိထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာျပည္ထက္ အဆမ်ားစြာသာလြန္ေနသည္ကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ခံပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ညီအစ္ကိုႏိုင္ငံျဖစ္သည္ကိုလည္း လက္ခံပါသည္။ ေရေျမအေနထားႏွင့္ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား အတူတူျဖစ္သည္။ တဦးႏွင့္တဦးနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အတူေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတြ႔အေတြ႔အၾကံဳတခုမွာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈ ျဖင့္ ပါသမွ်ေငြ၊ ပတ္စ္ပို႔၊ စာရြက္စာတမ္းအားလံုးျပန္က်ဲကာ ထိုင္းရြာတခုတြင္ ဒုကၡေရာက္စဥ္၊ ထိုင္းရြာသားရာႏွင့္ခ်ီၿပီးေရာက္လာၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံုသို႔ သယ္ေဆာင္ပို႔ေပးပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ၿမိဳ႕ေပၚေဆး႐ံုႀကီးသို႔ေရာက္ၿပီး အဆင့္ျမင္ေဆးကုသမႈကိုခံယူကာ၊ အတိတ္ေမ့ ေနေသာ ကြၽန္ေတာ့ဇနီးသည္သည္ နာရီ ၂၀ အၾကာတြင္ သတိျပန္လည္လာပါခဲ့ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လႊင့္က်ေနေသာ အေႂကြတေစ့မက်န္ အထုပ္ကေလးႏွင့္ထုပ္ၿပီး ေဆး႐ုံတြင္ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္ကကူညီေပးခဲ့ေသာ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွ ထိုင္းလူမ်ဳိး ရြာသား၊ ၿမိဳ႕သား၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပင္ရွိ၏။ အခ်ဳိ႕မွာ နာက်ည္းမႈမ်ားကို ရင္ထဲထည့္ကာ ထိုင္းလူမ်ဳိးအလုပ္ရွင္ကို ေရွ႕တြင္႐ုိေသဟန္ျပ ေနျခင္းသည္ ညီအကုိစိတ္ အစစ္အမွန္မရွိႏိုင္ေသးျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိကနိမ့္က်ခ်ိန္တြင္ ညီငယ္တဦးအေနျဖင့္ ဆက္ ဆံပါက၊ ထုိင္းလူမ်ိဳးမ်ားကလည္း အစ္ကိုေနရာမွ အကူအညီေပးမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာအလုပ္လုပ္ေသာ ထိုင္းကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားအတြက္မူ ျမန္မာမ်ားက အစ္ကိုသဖြယ္ျပန္လည္ဆက္ဆံၾကပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး၏ ညီအစ္ကုိစိတ္ထားျဖင့္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ ၂ ႏိုင္ငံပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါက မၾကာခင္ အေရွ႕၊ အေနာက္ဂ်ာမဏီ ၂ ခု ေပါင္းေသာ စီးပြားစနစ္ကဲ့သို႔ ျမန္မာ-ထိုင္း ၂ ႏုိင္ငံေပါင္း စီးပြားေရးသည္ အာစီယံတြင္အလြန္ႀကီးမားလာမည္မွာေသခ်ာပါသည္။ စစ္တိုက္၊နယ္ခ်ဲ႕ၾကေသာေခတ္စနစ္မဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ စီးပြားေရးျဖင့္ ႏိုင္ငံအင္အားတည္ေဆာက္ေနသည့္ စူပါပါ၀ါျဖစ္လာမည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတိုးတက္မႈကိုၾကည့္ပါ။ အာစီယံလည္း စူပါပါ၀ါမ်ားလႊမ္းမိုးမႈကို စုေပါင္းကာကြယ္ရပါမည္။ အထူးသျဖင့္ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာတို႔ အိမ္နီးျခင္း၂ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အားရစဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္အဖြဲ႔ Jan 2012 ထိုင္းႏိုင္ငံ ၉ ရက္ေလ့လာေရးခရီးသည္ အားရဖြယ္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ မိတ္ေဆြ၊ ညီအစ္ကိုႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယမွာ ေပါက္ေဖာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားသိပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံေရးညီညြတ္မႈမွာ ျမန္မာျပည္ထက္စာလွ်င္ အမ်ားႀကီးသာပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္တြင္ နယ္ေျမႏွင့္ လူဦးေရသံုးပံုတပံုမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားလႊမ္းမိုးေနမႈသည္ အဓိကအခက္အခဲျဖစ္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒျပဳမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါ သည္။ တိုင္းျပည္ျငိမ္းခ်မ္းရန္ စြန႔္လႊတ္အနစ္နာခံတတ္ေသာေခါင္းေဆာင္တဦးလိုအပ္ပါသည္။ ထုိေခါင္းေဆာင္သည္ ဦးသိန္းစိန္လား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လား၊ အျခားတဦးလား.. ဆိုသည္မွာ အခ်ိန္ကအဆံုးျဖက္ေပးသြားပါမည္။ ေနာင္တခ်ိန္ ျမန္မာျပည္အလုပ္လာ လုပ္ေသာသူေဌးအမ်ားစုမွာ ထိုင္းကုမ႑ီမ်ားျဖစ္လာမည္မလြဲပါ။ ထိုအခါ ညီအစ္ကိုစိတ္ထားထားႏိုင္ပါက ျမန္မာမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုအ တြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံလူမႈအေျခအေနမ်ားကို ခံစားရမည္မလြဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

အားလံုးရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ ..။

Ref:
1. Myanmare new government 2011
http://murann.com/images/burmese.new.government.htm
2. CIA Fact about Burma & Thailand
3. Ecomomic Paper
http://notendur.hi.is/~gylfason/pdf/growing3.pdf
4. Myanmar FDI by Reuters
http://in.reuters.com/article/2011/06/09/myanmar-investment-idINL3E7H90ZW20110609


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သတင္းေဆာင္းပါး

2 Responses to ျမန္မာ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးလက္ရွိအေျခအေန

 1. anonymous on February 11, 2012 at 7:18 pm

  All this comment ,written by Zaw Aung (Mhone ywah) is correct,and true. Don’t think abour last many many decades,that ,we are higher in everything.Now,it is totally different. Thai is higher in every corner. Their richness, the moral of the people,the characters,the Defence position,and many,many. I am not a pro -Thai,but, I am based on reality.Many of our Burmese are working in Thai, and Abroad,because, of the country’s poor situation,and shortage of everything. Our younger,Graduates, Generations are working like Slaves ,with low salaries in Abroad,because of the country’s situation. Only the Generals and their colleagues’s are Rich. Please think with right vision,you will see clearly.

 2. mgkhai on February 12, 2012 at 7:55 am

  စာေရးထားသူသည္။ျမန္မာစစ္စစ္ျဖစ္နိဳင္မည္မဟုတ္။မိမိနိဳင္ငံထက္သူတပါးနိဳင္ငံအား
  အထင္ၾကီးေနေသာကၽြန္ျဖစ္ေနသည္။ကူညီျခင္းနွင္႔စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ႔ျခင္းကိုေကာင္းစြာ
  နားလည္သေဘာမေပါက္ေသးပါ။သမိုင္းကိုေကာင္းစြာနားမလည္ရင္မေလ႔လာထားလွ်င္
  စာမေရးသင္႔ေသးပါ..မေဝဖန္သင္႔ေသးပါ…မိမိရလိုမွဳတစ္ခုထဲေနျဖင္႔သားမ်ိဳးသားေရးကိုသစၥာ
  ေဖါက္ေသာစာသူတစ္ပါးလူမ်ိဳးအားကိုးေသာစိတ္ရွိထားသူသည္..အမဲရိုးကိုက္ျခ႔ေဆာင္႔ေသာ
  ေခြးနွင္႔တူသည္။ထိုင္းေလာက္ကိုအထင္ႀကီးေနရင္japanေလာက္ဆိုရင္ထိုင္ရွိခိုးမလား?
  တို႔ျမန္မာမမြဲေသးဘူး..အလုက္လုပ္ရတာျပင္းေနေသးလို႔ဆင္းရဲတာလူဆင္းရဲတာ..နိဳင္ငံမဆင္းရဲ
  ဘူး..ထိုင္းကိုလုပ္ေၾကြးေနတာျမန္မာလုပ္ေၾကြးေနတာ…ထိုင္းတိုးတက္ေနတာျမန္မာေၾကာင့္ဆိုတာ
  ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြအသိဆံုးပဲ။ထမင္းအလကားေၾကြးတဲ႔ေခတ္ကုန္ေနျပီ။ထိုင္းကိုအထင္ၾကီးရင္
  ႏွမေပးျပီးတူေနလိုက္….ထိုင္းလူမ်ိဳးအေၾကာင္းမေတာက္တေခါင္ေလာက္နားလည္ျပီး..မ်က္ကန္း
  ေဘာပင္မကိုင္နဲ႔။…….ေတြ႔ခ်င္ရင္ရတယ္ေနာ္…..ဖါးတာၾကည့္ဖါး…အေဖမမွားေစနဲ႔…..

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)