ျမဴတိမ္ေဝေဝ ေတာင္ခုိးေဝးေဝး (၂၂)

March 1, 2012

ေမခ
မတ္လ ၁၊ ၂၀၁၂
Twilight over Burma by Inge Sargent – Serial Translation
စဝ္က နမ့္ပန္းခြန္မိန္းပိုင္ေသာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လယ္ေျမမ်ားကို ယခုတိုင္လယ္ငွားလုပ္သူလယ္သမားမ်ားအား ခြဲေပးမည္ဟုေျပာျပ ေသာအခါ သုစႏၵာ၏ႏွလံုးအိမ္ထဲတြင္ ဂုဏ္ယူမိျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေတာ့သည္။ ဤလယ္ေျမမ်ားသည္ ဧကတေသာင္းရွိေလသည္။ ထိုလယ္ေျမမ်ားသည္နမ့္ပန္းခြန္မိန္း အစဥ္အဆက္က ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီးပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ လယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ စဝ္ခြန္မိန္းဘြဲ႕ကိုဆက္ခံရေသာအခ်ိန္တြင္ သူသည္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ကပိုင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ လယ္ေျမအေမြမ်ားအတြက္ အလြန္ဒုကၡေရာက္ေတာ့သည္။ စဝ္ကဒီလို လယ္ေျမေတြပိုင္ဆိုင္ျခင္းသည္ မတရားေခါင္းပံုျဖတ္အႏိုင္က်င့္ေသာ အလယ္ေခတ္ (ေအဒီ ၁၁ဝဝ-၁၅ဝဝ) ကအျပဳအမူမ်ားျဖစ္ၿပီး သူက ေျပာင္းလဲပစ္မည္ဟု သူမကို မၾကာခဏေျပာျပခဲ့ဖူးေလသည္။ သူတကယ္လည္းလုပ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ တေန႔တြင္ သူသည္ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ နမ့္ပန္းကလယ္ေျမမ်ားကို လယ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအားေပးလိုက္ေလသည္။ သူ႔လူထုက သူ႔ကို အလြန္ဝမ္းပန္း တသာျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေသာင္းက်န္းသူတပ္ကေတာ့ အနည္းငယ္သာသေဘာက်ေလသည္။ သူ႔အေပၚသံသယပြားရသည္မွာ သူသည္ ျပည္နယ္ခြဲထြက္ ေရး ခြန္မိန္းအာဏာအတြက္ လူထုအေပၚ ဂရုစိုက္ျပျခင္းႏွင့္ သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကိုဆံုး႐ႈံးျပျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြမယ္မယ္ရရ မရွိေတာ့သည္ကို ျပရန္ျပဳလုပ္ျပျခင္းဟု ယူဆၾကေလသည္။

စဝ္က သည္လိုရက္ရက္ေရာေရာေပးလွဴပစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ သူတုိ႔စံအိမ္ေတာ္၏အသံုးစရိတ္သည္ သိသိသာသာႀကီး ထိုးတက္လာေလ သည္။ ပထမဦးဆံုး သူတုိ႔စံအိမ္ေတာ္အတြက္ ဆန္အိတ္မ်ားဝယ္ရာတြင္ အလုပ္သမား ၂၆ ေယာက္အတြက္ပါ ထည့္ဝယ္ရေလသည္။ မိသားစုမ်ားကိုဆန္ေပးျခင္းသည္ ႐ုိးရာအစဥ္အဆက္ ထံုးစံအတိုင္း လစာ၏တစိတ္တပိုင္းအေနျဖင့္ေပးျခင္းျဖစ္ေလသည္။

သုစႏၵာသည္ လယ္ကြင္းေတြမွ ေနာက္ဘက္ျပန္လွည့္လိုက္ၿပီး တံခါးႏွစ္ထပ္ကို ဖြင့္၍ ဘုရားေက်ာင္းထဲ ဝင္လိုက္သည္။ ေနေရာင္မ်ားသည္ အခန္းက်ယ္ႀကီးထဲကို လင္းက်င္းသြားေစသည္။ ေရႊေရာင္လက္ေနေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ေပၚ ေနျခည္ျဖာဝင္းေနေတာ့သည္။ ပန္းဥယ်ာဥ္ ဘက္မွတိုက္ခတ္လာေသာ လတ္ဆတ္သည့္ေလထဲတြင္ ေမႊးၾကိဳင္သင္းပ်ံ႕ေသာအနံ႔မ်ားသည္ ေရာင္ဝါဝင္းေသာ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္အား ဝန္းပတ္ေနေလသည္။ သူမသည္ ျမက္ဖ်ာေပၚတြင္ ထိုင္ခ်လိုက္ၿပီး သူမ၏အေပၚမွာရွိေနေသာ ေက်းဇူးႀကီးလွေသာျမတ္ဗုဒၶ၏မ်က္ႏွာ ေတာ္ကို ခါတိုင္းထက္ ပိုမိုအနီးကပ္ဖူးေနမိေလသည္။ သပၸါယ္လွစြာထုလုပ္ထားေသာ မ်က္ႏွာေတာ္မွေအးျမျခင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း စြမ္းအား ေရာင္ေတာ္မ်ားသည္ စည္းခ်က္က်စြာ ျဖာထြက္ေနေလသည္။ သူမမွာလည္း သည္လိုအရည္အခ်င္းမ်ိဳးရခ်င္သည့္ဆႏၵျပင္းျပေနမိသည္။ သူမစိတ္ေတြသည္ ေဆာက္တည္ရာမရ၊ လြင့္ျပန္႔ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေနေတာ့သည္။ သူမမ်က္စိကိုမွိတ္လိုက္ၿပီး တရားမွတ္ဖုိ႔ႀကိဳး စားၾကည့္လိုက္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေအးျငိမ္ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ရပါေစသားဟု သူမေမွ်ာ္လင့္ေနမိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘာမွျဖစ္မလာေပ။ စဝ္တရားထိုင္သည့္အခါက သုစႏၵာလည္း လိုက္အတူထိုင္ခ်င္မိခဲ့သည္။ သူမလည္း တေန႔က်လွ်င္ ေလးေလးနက္နက္ေနာက္က လိုက္လုပ္ ရေပလိမ့္မည္ဟု သူမစိတ္ထဲ အလုိလိုသိေနခဲ့သလိုခံစားရေလသည္။

ဘုရားေက်ာင္းဆီမွျပန္လာၿပီးေသာအခါ သူမသည္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာအရြက္မ်ားျဖင့္ တဖားဖားေဝဆာေနေသာ ေညာင္ပင္၏ေအးျမေသာ အရိပ္ေအာက္တြင္ ရပ္လိုက္သည္။ အရိပ္သည္ အေရွ႕စံအိမ္ေတာ္၏ အုပ္ထိန္းသူ႔ဝိညာဥ္အရိပ္ေအာက္မွာ ေရာက္ေနသလိုရွိေလသည္။ သူ႔နတ္စင္ေလးသည္ အိမ္ပံုစံအေသးစားေလးကို ေျခတန္ရွည္ စင္ေလးတိုင္ျဖင့္ ေထာက္ေပးထားသည့္ဟန္ျဖစ္သည္။ နတ္စင္ေလးသည္ ဝိညာဥ္မ်ားအတြက္အနားယူရန္ႏွင့္ စားေသာက္ရန္အတြက္ ေနရာေလးျဖစ္ေလသည္။ နတ္စင္ေလးေပၚတြင္ ေသာက္ေရသန္႕မ်ား သစ္သီး မ်ားႏွင့္ ထမင္းျဖဴမ်ားကို စံအိမ္ေတာ္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားက တပတ္လွ်င္တခါ ကပ္ၾကရေလသည္။ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ေသာ စိတ္အားေလ်ာ့စရာျဖစ္သည့္ ရိုးရာ နတ္ဝိညာဥ္ယံုၾကည္မႈကို စဝ္က ညီညြတ္မွ်တမႈရွိေအာင္ၾကိဳးစားေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ သူ႔အယူအဆသည္ နားပိတ္ယံုသလိုျဖစ္ေနေတာ့သည္။ သူ႔လူထုကေတာ့ ဗုဒၶအဆံုးအမကိုလိုက္နာျခင္းႏွင့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူတုိ႔ကို အကာအကြယ္ေပး ေနၾကေသာ ဝိညာဥ္ေတြကိုေစာင့္ေရွာက္ယံုၾကည္ျခင္းသည္ မမွားဟုယူဆၾကေလသည္။

သုစႏၵာက နတ္ကြန္းစင္ေလးကို မစပ္စုပဲ ၾကည့္လိုက္မိသည္။ သည္ေန႔မွာေတာ့ သူမေတြးမိေလသည္။ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကို ရပ္ထားလိုက္သည္။ စဝ္ဘယ္မွာရွိေနသလဲဆိုတာကို သိရဖုိ႔နတ္အေပါင္းက ဆက္သြယ္ေပးဖုိ႔ သူမကတိုင္တည္ ဆုေတာင္းမိေလသည္။ သူမသည္ နတ္ကြန္းစင္ေရွ႕မွာ ဒူးေထာက္ထိုင္ခ်လိုက္သည္။ သူမငယ္ငယ္က စိန္႔ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းမွာတုန္းက လုပ္ခဲ့ဖူးေလသည္။ နတ္ အေပါင္းသည္ စဝ္ကိုကာကြယ္ေပးပါ ၾကင္နာမႈကိုေပးသနားေတာ္မူပါဟု သူမဆုေတာင္းသည္။ မ်က္လံုးအစံုကိုပိတ္လိုက္ၿပီး အသက္ကို ရဲရဲ ရွဴသြင္းသည္။ ေညာင္ပင္ရိပ္ေအာက္က ေျမႀကီးေပၚ သူမဒူးေထာက္ေနေလသည္။ သူမေစာင့္သည္။ သုစႏၵာ ဘာသံမွမၾကားရ။ ဘာကို မွမျမင္။ ပံုမွန္မဟုတ္တာေေတြလည္း တခုမွမျမင္ရ။

ရုတ္တရက္ျဖတ္တိုက္လာေသာ ေလေျပညႇင္းေအးေလးေတြကို သစ္ရြက္ေလးေတြကဖမ္းထားလိုက္ေသာခါ သူတုိ႔က ဖ်ားေယာင္းေသြး ေဆာင္ေသာ သူတုိ႔ကိုယ္ပိုင္ေတးသံေလးေတြ တီးခတ္ၾကေလသည္။ ေလညႇင္းသည္ ဘုရားေက်ာင္းေပၚက ေခါင္းေလာင္းသံေလးေတြႏွင့္ အတူ ႏူးညံ့သာယာေသာသံစဥ္ေလးေတြကို ၾကည္ေမာဖြယ္တီးခတ္ေနေလသည္။

“ဒါ သတင္းေပးတာမ်ားလား” သူမ ေျပာလိုက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ သူမ၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ေတာ့ တခုကလြဲလုိ႔ အေျဖမရွိပါ။

စဝ္ေနေကာင္းပါသည္။ မၾကာမီတေန႔တြင္ သူေသခ်ာေပါက္ျပန္လာမည္ဟု သူမ ခိုင္ခိုင္မာမာယံုလိုက္ခ်င္မိေလသည္။

သုစႏၵာအေရွ႕စံအိမ္ေတာ္၏ အခန္းၾကားကလမ္းေပၚဆင္းလိုက္ေသာအခါ ေပ်ာ္ရႊင္စြာရယ္ေမာတတ္ေသာ သမီးအငယ္မ သိဂႌသည္ ေက်ာင္းသြားရမည့္ သူ႔အမ မာလာကသူႏွင့္အတူ အေဖာ္မလုပ္၍ ဆႏၵျပေနေလသည္။ သူမသည္ ရွီဝါဇ္ပီတာကတ္ကစားဖုိ႔ နာနီကိုရိုက္ေန သည္။ သည္ကစားစရာကတ္ျပားေလးေတြကို သူတုိ႔ အဖြား ကဂ်ာမဏီမွေနပို႕ေပးခဲ့တာျဖစ္သည္။ သုစႏၵာသည္ဒီလို စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ ဝင္ကစားဖုိ႔အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေခ်။ ကေလးကစားခန္းမွ ကပ္ရက္က သူ႔အိပ္ခန္းဆီတြင္ တေယာက္ထဲေနဖုိ႔ ေျခဖ်ားေထာက္သြား ရေလသည္။

သိဂႌ၏ သံုးႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အတြက္ စဥ္းစားေနသည္။ တပတ္မွ်သာလိုေတာ့ေလသည္။ စဝ္က အပိုလက္ဆြဲအိတ္တလံုး ရန္ကုန္သုိ႔ယူသြားခဲ့ၿပီး အျပန္တြင္ သူ႔သမီးအတြက္ လက္ေဆာင္မ်ားဝယ္လာမည္ျဖစ္ရာ ထိုလက္ဆြဲအိတ္သည္ နမ့္ပန္းစံအိမ္ေတာ္္သုိ႔ ေရာက္မလာေသးေခ်။ သူ သည္ အိမ္ျပန္ဖုိ႔နည္းလမ္းကို မျဖစ္ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ရွာၾကံၿပီး အိမ္ကိုအေရာက္ျပန္လာမည္ဆိုတာကို သူမသံသယမျဖစ္မိေပ။ သူသည္ သူ႔ မိသားစုေမြးေန႔မ်ားကို ဘယ္တုန္းကမွ တက္ေရာက္ဖုိ႔မပ်က္ကြက္ခဲ့ဖူးေခ်။

လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္က လန္ဆမ္သံုးလပိုင္းလျပည့္ညကို သူမအေတြးေရာက္ရွိသြားေလသည္။ မူထြီဘုရားပြဲကလည္း စေနသည္။

ပြဲကလည္းအႀကီးအက်ယ္ စည္ကားေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ သုစႏၵာသည္ ပြဲကိုမသြားေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမ၏ ဒုတိယကေလးက ေမြးမည့္ရက္ျဖစ္ေနသည္။ သည္တခါေတာ့ သူမသည္ အိမ္မွာပဲေမြးဖုိ႔စီစဥ္ခ့ဲသည္။ အကူအျဖစ္ မိခင္ကေလးက သားဖြားဆရာမ နန္းႏြမ္းကို ေခၚထားသည္။ ညကိုးနာရီေလာက္တြင္ စဝ္ႏွင့္သုစႏၵာတုိ႔သည္ စံအိမ္ေတာ္ေရွ႕က ေျမျပင္တြင္ထိုင္ရင္း လေပၚကအဖိုးအိုကိုေငးၾကည့္ေနၾက ေလသည္။

“လမ္းနည္းနည္းေလွ်ာက္ရေအာင္” သုစႏၵာက စဝ္ကုိေျပာသည္။ “က်မ ခါးကိုက္လာၿပီ” လရိပ္သည္ ျမက္ခင္းျပင္ေပၚထိုးက်လာေသာအခါ ခါးကိုက္တယ္ဆိုတာ ဘာကိုျပတာလဲဆိုတာကို သုစႏၵာသိလိုက္သည္။

“ကေလးေမြးေတာ့မယ္ သားဖြားဆရာမကို အျမန္သြားေခၚခ်ီ”

လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္က မာလာေမြးတုန္းကလို ပင္စဝ္ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕လာမိျပန္ေလသည္။ သူေတြးမိသည္။ သည္တႀကိမ္မွာေတာ့ သူႏွင့္ အတူေပ်ာ္ရႊင္ရန္ တာဝန္ယူရန္ သူ႔ေယာက္ခမႀကီးက အေရွ႕စံအိမ္ေတာ္မွာမရွိေခ်။ သူသည္ ခ်က္ျခင္းပင္ “ရိုက္ဘာအား သားဖြား ဆရာမကိုေခၚဖုိ႔ လႊတ္လိုက္သည္။ ၿပီးမွ သူက သုစႏၵာႏွင့္အတူေစာင့္ေနလိုက္သည္။ သားဖြားဆရာမ နန္းႏြမ္းသည္ မူထြီဘုရားပြဲသုိ႔ သြား လည္ေနတာကို သူတုိ႔မသိၾကေခ်။ ပြဲသြားၾကေသာ လူတေသာင္းေလာက္ထဲမွဆရာမကို ဘယ္လိုလုပ္ေတြ႕ႏိုင္မည္လဲ။ ႏွစ္နာရီခန္႕အၾကာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဆရာမအေရွ႕စံအိမ္ေတာ္ကိုေရာက္လာေသာအခါ ဒုတိယမင္းသမီးေလးသည္ ေမြးၿပီး ေရမိုးခ်ဳိး အႏွီးျဖင့္ပတ္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ ေနေသာ သူ႔အေမ၏လက္ေမာင္းတြင္ေပြ႕ထားၿပီးျဖစ္ေနေလသည္။ စဝ္က သုစႏၵာ၏ေဘးတြင္ ေထာက္ပံ့ၿပီး အားေပးေနခဲ့သည္။ သူတုိ႔သမီး ေလးကို နာနီႏိုင္းႏိုင္းႏွင့္ မိြဳင္းတုိ႔က ကူညီေမြးေပးခဲ့ၾကသည္။

“သိပ္လွတဲ့ သမီးေလးေနာက္တေယာက္” စဝ္ကဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေၾကျငာလိုက္သည္။
“က်န္းက်န္းမာမာ ဆံပင္နက္နက္ေလးအသားေလး ကဝင္းၿပီးေတာ့ ေသာၾကာသမီးဆိုေတာ့ ေမာင္နဲ႔တူတာေပါ့”

“က်မတုိ႔ နာမည္ေကာင္းေကာင္းေလး ေရြးၾကမယ္” သုစႏၵာ ေျပာလိုက္သည္။

“တီ၊ အိတ္ဟ္ စာလံုးအစနဲ႔ေရြးရမယ္” စဝ္ကျပန္ေျပာသည္။

ေဗဒင္ဆရာႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအကူအညီျဖင့္ဝိုင္းေရြးၾကရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေရႊလိုဝင္းေသာသိဂႌဟု မွည့္လိုက္ၾကေလသည္။

ထိုလြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္သည္ တိုင္းတာလုိ႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ေသာႏွစ္ေတြျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ကစားခန္းအတြင္းတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေဆာ့ကစားရယ္ေမာေနေသာ သမီးေလးသိဂႌ၏ ရယ္ေမာသံေနာက္သုိ႔ အတူပါဝင္ကစားရန္ သုစႏၵာ၏စိတ္အေတြးကလိုက္သြားေလေတာ့သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အခန္းဆက္မ်ား

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)