Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

April 7, 2013

ဟိတ္! ကိုယ့္တာဝန္ . . . ကိုယ္ယူ
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္)
ဧၿပီ ၇၊ ၂၀၁၃

“စည္းကမ္း” ဟူသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ စံျပဳစရာ မွတ္ ေက်ာက္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ လူ႔ေနမႈအဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ တို႔ကို သိလိုပါလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို တိုင္းသူျပည္သားမ်ား မည္သို႔မည္မွ် လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည္ကို ၾကည့္႐ံုျဖင့္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ သိ႐ိွႏိုင္ၾကေပသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳး၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးေသာအရာမ်ားထဲတြင္ စည္း ကမ္းသည္လည္း အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လွ်က္႐ိွသည္ကို မိဘျပည္သူမ်ားအားလံုး လက္ခံၾကလိမ့္မည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအ သင္း(ရန္ကုန္)သည္လည္း အမ်ားျပည္သူ အား ကူညီေနေသာ၊ တိုင္းျပည္၏ တာဝန္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား မွ်ေဝထမ္းပိုးေနေသာ မိဘျပည္သူ အေပါင္းတို႔၏ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ လူမႈဒုကၡမ်ားကို မွ်ေဝခံစား ကူညီေဖးမေနေသာ အသင္းအဖြဲ႔ တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ထို “စည္းကမ္း” ဟူေသာ လူသားတိုင္း လိုက္နာက်င့္ႀကံၾကရမည့္ “စံ” တစ္ခုအား လက္ကိုင္ျပဳကာ ကူညီေပးဆပ္လာခဲ့သည္မွာ (၁၂) ႏွစ္ခရီးအား ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၆) ရက္ေန႔တြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အသင္းသူ/သားမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ “စံ” ျပဳစရာေလးစားအားက် အတုယူဖြယ္ရာ စည္းကမ္း တစ္ခုအား မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါေတာ့သည္။ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၁းဝဝ) နာရီခန္႔တြင္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အမွတ္ ၁၃/က၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံ (Oxford University Student Union) မွ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဥကၠဌ (David J.Townsend) ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ နာေရးကူညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ လူနာမ်ားအား ေဆးကုသ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ား၊ သုခအလင္းစာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ သုခအလင္းပညာဒါန သင္တန္းမ်ားတုိ႔အား စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာၾကည့္႐ႈ႕ကာ သိလိုသည့္အခ်က္မ်ားအား စိတ္ဝင္တစားေမးျမန္း မွတ္သားေနခဲ့ၾက သည္။ ၄င္းေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠဌ၏ လက္ထဲတြင္ ပီနံလက္ဆြဲအိတ္ (၁) လံုး အားသြားေလရာတြင္ လက္မွမခ်စတမ္း ဆြဲကိုင္ထားသည္ကို အမွတ္တမဲ့ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ၄င္း၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္လံုးျဖစ္မည္ဟုသာ ထင္ခဲ့မိေလသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းမွ တာဝန္႐ိွသူမ်ား အသင္းသူ/သားမ်ားမွ ၄င္းတို႔အား လိုက္လံရွင္းျပ ေနၾကေသာအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးမွ ၄င္းေသာက္ေနသည့္ လက္ထဲမွ ေရသန္႔ဘူးခြံႏွင့္ အမိႈက္တစ္႐ႈးစမ်ားအား ၄င္းအိတ္ထဲသို႔ထည့္ လိုက္သည္ကို မထင္မွတ္ဘဲ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသျဖင့္ သိလိုေသာစိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ၄င္းတို႔ သြားေလရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ဘူးခြံ၊ ပုလင္းခြံႏွင့္ အမိႈက္မ်ားအားထည့္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔သြားေလရာ တြင္ အၿမဲတမ္းယူသြားေလ့႐ိွေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ အတုယူဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါေတာ့သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အသင္းအဖြဲ႔ အား ယခုကဲ့သို႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ (Oxford University Student Union)မွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား စိတ္ဝင္ တစား လာေရာက္ေလ့လာျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူမိသလို ၄င္းတို႔ထံမွ ေလးစားအတုယူဖြယ္ရာ စည္းကမ္း တစ္ခုအား ေတြ႔ျမင္ၾကရသည့္အတြက္လည္း မ်ားစြာဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူလူထု တို႔အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏အမိႈက္မ်ား၊ မိမိတို႔ အသံုးျပဳေနေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအား ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ယူ၍ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးမ်ားအား အတုယူကာ ႏွစ္ေပါင္း (၆ဝ) ခန္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံသူ/သားမ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္လည္း ယခုကဲ့သို႔ စံျပဳစရာ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ (Oxford University Student Union)ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၏ စည္းကမ္းေလးအား စံနမႈနာယူ၍ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတိုးတက္ေရး၊ လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ “စည္းကမ္း” တစ္ခု အားစံျပဳ၍ ကိုယ့္တာဝန္ကိုယူႏိုင္ၾကရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေခါင္းစဥ္ေလးအား “ဟိတ္! ကိုယ့္တာဝန္ … ကိုယ္ယူ” ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္ ကင္ပြန္းတပ္မိပါေတာ့သည္။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)