ex-Staff – Singapore Income Tax and Burma

April 5, 2013

 
စကၤာပူက ၀င္ေငြခြန္ ေကာက္တဲ့ပုံ
၀န္ထမ္းေဟာင္းတဦး၊ ဧျပီ ၅၊ ၂၀၁၃

ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုကို တင္ျပလိုပါတယ္။ (from Singapore)

ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး
ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားရဲ့၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရး (ေရ၊ေလ၊ကုန္းေၾကာင္း) လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း ..စသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖက္စပ္ (သို႔မဟုတ္) ပုဂၢလိက လုပ္ကိုင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အျမက္စြန္းရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေတာ့ ဦးပိုင္ (သို႔မဟုတ္) ျမန္မာ့သူေဌးၾကီးမ်ားက ရယူသြားၾကပါတယ္။ အျမတ္မရွိတဲ့ ခြက္ခြက္လန္ရံႈးေနတဲ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊စက္ရံု၊လုပ္ငန္းမ်ားစြာ က်န္ေနပါတယ္။ အဲဒီ စက္ရံုမ်ား မလည္ပတ္ႏိုင္တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါျပီ။ စက္ရံုအလုပ္သမားမ်ားက စက္ရံုကို သူတို႔အားလံုး ဘံုပိုင္စက္ရံုလို သေဘာထားျပီး စက္ရံုမွာပဲ ေနထိုင္၊ ေရမီးေတြသံုးျပီး၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကပါတယ္။ ဥပမာ သၾကားစက္ရံုက သၾကားမထုတ္ေတာ့ပဲ တြင္ခံုလုပ္ျခင္း၊ ေမာ္တာျပဳျပင္ျခင္း၊ ကားျပင္စက္ရံု၊ စက္အပိုပစၥည္းမ်ားေရာင္းစားျခင္း…စတဲ့လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ စက္ရံုနယ္ေျမထဲမွာပဲ အင္တာနက္ဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ကုန္စံုဆိုင္မ်ားဖြင့္လစ္ ဆိုင္ခန္းခေတာင္းတဲ့ အလုပ္ကို စက္ရံုမႈးက လုပ္ရပါတယ္။ ရတဲ့ အျမက္ေငြကို ခြဲေ၀စားေသာက္ေနရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ စက္ရံုမ်ား မလည္ပတ္ႏိုင္ပဲ အရံႈးေပၚေနရသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းရဲ့ အေျဖကေတာ့ လူနဲ႔စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ လူက အဓိကပိုက်ပါတယ္။


စင္ကာပူႏိုင္ငံက အစိုးရစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု (DBS ဘဏ္)
သတင္းစာျဖက္ပိုင္းက ကုလားတစ္ဦး၊ Mr. Gupta လစာေငြ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၉.၃သန္း ၂၀၁၂မွာ ရရွိသြားတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းပါ။ စင္ကာပူက ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂ခုက အၾကီးအကဲေတြလည္း မႏွစ္က ၂၀၁၂ မွာ OCBC Chief $7.1 million,  UOB Chief $6.5 million ရရွိေၾကာင္းကို ေရးထားပါတယ္။ DBS ဆိုတာ စင္ကာပူအစိုးရပိုင္တဲ့ ဘဏ္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို လစာေကာင္းေကာင္းေပးျပီး၊ အျမတ္ရေအာင္လုပ္ေစပါတယ္။ Mr. Gupta ဆိုရင္ လစာအေနနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို $1.2 million, Bonus 3.4 million, Share profit $4.6 million … စုစုေပါင္း $9.3 million ရရွိသြားပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဘဏ္စီးပြားေရး အရံႈးေပၚရင္ Mr. Gupta အေနနဲ႔ လစာေငြပဲ ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္စီးပြားေရးေကာင္းရင္ အျမက္ေဘာနပ္စ္ေငြ၊ ဘဏ္စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းတက္လို႔ ခံစားခြင္ေတြ ရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။ အခု DBS အစိုးရဘဏ္က ဒီႏွစ္မွာ စံခ်ိန္တင္အျမက္ေငြ 3.8 billion (3800 million profit) ရတဲ့အတြက္ ဘဏ္အၾကီးအကဲကို စာခ်ဳပ္အတိုင္း 8 million ေလာက္ ေပးလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာ ကုမၸဏီ အျမက္ရရင္ အလုပ္သမားကအစ၊ အၾကီးအကဲအထိ လစာထက္ ၃ဆကေန၊ ၁၀ဆ အထိ ေဘာနပ္စ္ေတြ ေပးၾကပါတယ္။ (Mr. Piyush Gupta ၅၁ႏွစ္၊ အိႏၷိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီျမိဳ႔ B.A University of Delhi ႏွင့္ Post Graduate Diploma ရရွိခဲ့ျပီး၊ 2009 မွစတင္ျပီး၊ စင္ကာပူအစိုးရ DBS ဘဏ္တြင္အလုပ္လုပ္ေနသူျဖစ္သည္။ ယခင္က မေလးရွားႏိုင္ငံ Citibank တြင္ အၾကီးအကဲအျဖစ္ လုပ္ခဲ့သည္။)

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရဆိုတာ အခြန္ေကာက္တတ္ဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ အခြန္ဥပေဒဆြဲတာ သိပ္မခက္ပါဘူး။ ပိုမိုေကာင္းတဲ့ဥပေဒကို လုပ္ရင္း၊ကိုင္ရင္း ျပဳျပင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခြန္အမွန္ကန္၊ ရရွိဖို႔ အခြန္ေကာက္သူ လူသားဟာ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ အဆင့္မွာရွိပါတယ္။ အခြန္ေကာက္သူဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ ေဘာနပ္၊အခေၾကးကို ရရွိမွ ျဖစ္မယ္။ သို႔မဟုတ္ရင္ လူေတြရဲ့ ဥပေဒအေပၚက ႏႈတ္မိန္႔ေတြနဲ႔ လုပ္တဲ့အက်င့္ဆိုးၾကီး သက္တမ္းရွည္ေနရင္၊ တိုင္းျပည္၀င္ေငြမရ၊ အခြန္ေကာက္သူမ်ား၊ အခြန္ေရွာင္သူမ်ားရဲ့ အိတ္ထဲပဲ ႏိုင္ငံရဲ့ေငြေတြ ဆံုးရံႈးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Tax System ကို အခြန္ဌာနက ဦးစီးတဲ့လုပ္ကိုင္တဲ့ လူသားက႑ဟာ အလြန္အေရးၾကီးလွပါတယ္။

ဒီပံုစံအတိုင္း ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြက ႏိုင္ငံျခားသား၊ ထိပ္သီးမ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေစပါတယ္။ လစာကိုေတာ့ သူတို႔ တျခားကုမၸဏီမ်ားက ေပးတဲ့လစာအတိုင္း ေပးရပါတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ ေဘာ္လံုးအသင္း မန္ေနဂ်ာမ်ားခန္႔ထားတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း အစိုးရပိုင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ခန္႔ထားၾကည့္ပါ။ ဥပမာ သီလ၀ါသေဘၤာက်င္းကို စင္ကာပူသေဘၤာက်င္းတခုက အၾကီးကဲတစ္ဦးကို စင္ကာပူမွာေပးတဲ့ လစာအတိုင္းေပးျပီး ခန္႔ထားၾကည့္ပါ။ သူ႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္နီးပါးေပးလိုက္ပါ။ သီလ၀ါသေဘၤာက်င္း အျမက္ေသခ်ာေပါက္ထြက္မွာပါ။ စင္ကာပူက္သေဘၤာက်င္း အၾကီးကဲလုပ္ေနသူ တစ္ဦး ျမန္မာ့သေဘၤာက်င္းလုပ္ငန္းတစ္ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမဲ့ ကာလ ၂၀၁၅ က်မွ ျဖစ္မွာလား။  အျမက္အစြန္းလိုခ်င္ရင္ ျမန္မာလုပ္ငန္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းကို ႏိုင္ငံျခားသားပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခိုင္းရမွာပါ။ ရံႈးေနတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားစြာကို လစာထိုက္သင့္သေလာက္ေပးျပီး၊ အျမက္ရေအာင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဘာေၾကာင့္မလုပ္ႏိုင္ရမလဲ။ အခုလည္း ျမန္မာအလင္း သတင္းစာတိုက္ အရံႈးခ်ည္းေပၚေနလို႔ ဖက္စပ္လုပ္ဖို႔ ေစ်းေခၚေနတယ္။ အၾကီးကဲတစ္ေယာက္ကိုခန္႔လိုက္ရင္၊ အျမက္ထြက္လာပါလိမ့္မယ္။

နယ္စပ္အခြန္ေကာက္ျခင္း
နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ၁၄ခုမွာ တရုပ္နယ္စပ္မ်ားက အမ်ားဆံုးအခြန္ေငြရတယ္ ဆိုပါတယ္။ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈမ်ားကို လိုက္လံဖမ္းဆီးတဲ့ေနာက္မွာ အခြန္ေငြပိုရခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အလုပ္ေတြထဲမွာ သူခိုးေတြလိုက္ဖမ္း၊ပညာေပးေနရတာလည္း စိတ္ညစ္စရာပါ။ ေသဒဏ္ေပးလဲမရ၊ ေထာင္ခ်လဲမရ၊ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ ဖမ္ဆီးေရးအဖြဲ႔မ်ားလည္း ေ၀စုေတာ္ေတာ္ရတယ္ဆိုေပမဲ့၊ တစ္နာရီ ကားအစီးရာနဲ႔ခ်ီ၀င္ထြက္ေနတဲ့ ကုန္ကားၾကီးမ်ားကို အခြန္ေကာက္ဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲလွပါတယ္။ နယ္စပ္အခြန္ေကာက္နည္းကို တရုပ္-ဗီယက္နမ္နယ္စပ္အေတြ႔ၾကံဳရွိတဲ့ ဗီယက္နမ္အခြန္ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးနဲ႔ အဖြဲ႔ကို လစာေကာင္းေကာင္းေပးလိုက္ရင္ အခြန္ပိုရလာမလား။ လိုက္ဖမ္းတဲ့အဖြဲ႔ေၾကာင့္ ကုန္စည္အခြန္ေငြေတြ ပိုရလာပါတယ္။

၂၀၁၀-၁၁ ဘ႑ာေရးႏႇစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပည္ပရင္းႏႇီးျမဳပ္ႏႇံမႈ FDI ပမာဏ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလ်ံနီးပါး ရႇိခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာေရးႏႇစ္မွာ စုစုေပါင္း ရင္းႏႇီးျမဳပ္ႏႇံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၉ ဘီလ်ံအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားလိတ္ ဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ Investment Myanmar Summit 2013 မႇ သိရပါတယ္။

ေအာက္ပါဇယားအရ ၂၀၁၂ မွာ အခြန္ ကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၃၆၇ ရရွိခဲ့ျပီး၊ ၂၀၁၃မွာ ကန္ေဒၚလာ ၃၆၂၉သန္း ရရွိတယ္ဆိုပါတယ္။ 


နိဂံုးခ်ဳပ္

အခြန္ေကာက္ရေငြ% of GDP ကိုၾကည့္ရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၁၅.၉%၊  မေလးရွား ၁၅.၅%၊ စင္ကာပူ ၁၄.၂% ၊ ဗီယက္နမ္ ၁၃.၈% တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားမွာ GDP ျမင့္မားျပီး အခြန္ေကာက္ရေငြက ၄၀% အထက္ျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာျပည္အခြန္ေကာက္ရေငြက ၄.၅% ပဲရွိေတာ့ ဘယ္ေလာက္အခြန္ေကာက္ခက္ခဲေနသလဲ (ျခစားေနသလဲ) ဆိုတာ မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အခြန္ေကာက္ႏိုင္မွ တိုင္းျပည္လူထု တကယ္လိုအပ္တာေတြ လုပ္ႏိုင္ျပီး၊ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈက သက္သာရႏိုင္မယ္။ အနည္းဆံုး တရုပ္၊ထိုင္းတို႔ရဲ့ စီးပြားကြ်န္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

တဟုန္ထိုး တိုးတက္ေနတဲ့ တရုပ္၊ ကိုးရီးယားမ်ားထံမွလည္း စီးပြားေရးပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကိုေနရာေပးျခင္း၊ နည္းနာယူလွ်က္ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တရုပ္၊ ကိုးရီးယားလူမ်ိဳး တတ္သိပညာရွင္မ်ား ျပည္ပက တိုင္းျပည္ကိုျပန္လာၾကသလဲဆိုတာလည္း ေလ့လာေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။  တကယ္ပဲ ႏိုင္ငံျခားသား (သို႔မဟုတ္) ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳး တစ္ဦးကို ခန္႔ထားဖို႔ စဥ္းစားေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။   အခြန္ေကာက္တဲ့လုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံျခားက အခြန္ေကာက္ အၾကီးအကဲတစ္ဦး လစာေကာင္းေကာင္းေပးျပီး ခန္႔ထားလို႔မရဘူးလား  ေမးရင္ ရပါတယ္ေျဖရပါမယ္။ ဒါဆိုရင္ အခြန္ေကာက္လုပ္ငန္း အၾကီးအကဲမ်ားဟာ၊ ႏိုင္ငံ၀င္ေငြကို အထူးရွာေဖြေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေကာင္းလို႔ သတ္မွတ္ရပါမယ္။

၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး
၃-ဧျပီလ-၂၀၁၃

Ref:
Eleven Media Economic News http://weeklyeleven.com/business?start=5
Copper Mine Report http://mingalaronline.biz/ebooks/copper.mine.report.dassk.pdf
Vietnam 2011 http://murann.com/vietnam.pdf
Strait Time April 2, 2012
Tax.System http://mingalaronline.biz/stories/tax.system.htm
tax revenue % of GDP http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_tax_revenue_as_percentage_of_GDP


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:News Features

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)