သံဃာအတု စကားတစ္ခြန္း ဆြမ္းတစ္လုပ္

March 22, 2012

ဦးႏုိင္၀င္း (လန္ဒန္)
မတ္လ ၂၂၊ ၂၀၁၂
သံဃာအတုအေယာင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သို႔မဟုတ္ သံဃာအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဘာသာေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကမွစ၍ ရပ္ကြက္သံဃာ့နာယကတိုင္ေအာင္ သာသနာညစ္ႏြမ္းမႈကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕အစည္းတို႔ကို လြန္ခဲ့ေသာ (၁၅) ႏွစ္ေက်ာ္မွစ၍ အစိုးရမွ သီးသန္႔ထပ္မံဖဲြ႕စည္းထားျပီးျဖစ္သည္။

သာသနာေရးႏွင့္ မေလွ်ာ္ညီေသာ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ေနသည့္ ရဟန္းအတု ရဟန္းအေယာင္ေဆာင္မ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက ဗုဒၶဘာသာမွမဟုတ္ အျခားေသာမည္သည့္ဘာသာဝင္မဆို မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္မွမဆို နီးစပ္ေသာရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ရဲစခန္းသို႔ သြားေရာက္တိုင္တန္းအမႈဖြင့္ႏိုင္သည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ နီးစပ္ရာသံဃာ့နာယကအဖဲြ႕သို႔ အေၾကာင္းၾကား၍ ခ်က္ခ်င္းအေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ထိုအမႈဖြင့္ခ်က္ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမရွိေသာ သက္ဆိုင္ရာဌာနကို တရာစြဲႏိုင္သည္။ (သံဃာ့ဝိနိစၥယလက္စဲြစာအုပ္မွ ေကာက္ႏုပ္ခ်က္)

အထက္ပါ သာသနာညစ္ႏြမ္းမႈမွ ကာကြယ္ေဆာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ဝင္မ်ားရွိေနသည္ကို အမ်ားကသိရွိၿပီးျဖစ္ပါလွ်က္ ယေန႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ တြင္ အေကာင့္ခ္တု အေကာင့္ခ္ေယာင္မ်ားျဖင့္ မဆီမဆိုင္အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မႈမရွိပါပဲ အမ်ားျပည္သူ အာရုံမ်ားလြဲသြားေစရန္ ေရးသား ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ထိုသာသနာကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစသည့္ ဥပေဒတြင္ ေစ်းမ်ား၌ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ သီလရွင္မ်ား ဝင္ေရာက္အလွဴခံျခင္းမျပဳရဟုပါရွိေလသည္၊ ထိုဥပေဒထုပ္ျပန္ရျခင္း ျပယုဂ္တြင္ ေစ်အတြင္တို႔၌ ေန႔စဥ္မျပတ္ ရဟန္း၊ သီလရွင္စသည့္ အဝတ္မ်ားဝတ္ဆင္၍ အလြန္ပင္အရုပ္ ဆိုးအၾကည္းတန္စြာ ျပဳလုပ္ေနၾကေသာလူလိမ္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ပုံတို႔ကို ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအားတင္ျပ၍ သေဘာတူညီမႈခံယူၿပီး ထုတ္ ျပန္ရျခင္းျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ဥပေဒကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာအခါ ျပႆနာမ်ားမွာ …

● ျပႆနာ (၁)
ရဟန္းတစ္ပါးသည္ သပိတ္လြယ္လွ်က္ ေစ်းအတြင္းသိုႂကြလာျပီး ဆိုင္တဆိုင္၏ေရွ၌ရပ္ေတာ္မူ၍ ဆြမ္းခ်ဳိင့္အားယူလိုက္စဥ္ ေစ်းတာဝန္ရွိ လူမ်ားက ဆြမ္းခ်ဳိင့္သက္ေသျဖင့္ လက္ပူးလက္ၾကပ္ ဖမ္းဆီးခဲ့ေလသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားက ဝိုင္အုံ၍အၾကည့္ခံရျခင္း ေမးျမန္းခံရျခင္း တို႔ျဖစ္ျပီး သံဃာေတာ္မ်ားေစ်း႐ုံးသို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ထိုရဟန္းငယ္သည္ တိုင္းအဆင့္ စာသင္တိုက္ဆရာေတာ္အိုႀကီး ၏ေက်ာင္းမွ ျဖစ္၍ေနေလသည္။

● ျပႆနာ (၂)
ရဟန္း (၃) ပါးႏွင့္ ေက်ာင္းသာငယ္ေလး (၂) ေယာက္သည္ ျဖတ္ပိုင္းမ်ားျဖင့္ ေစ်းအတြင္းသို႔ဝင္လာ၍ ဆိုင္တဆိုင္တြင္ထိုင္ေနစၪ္ ေစ်း တာဝန္ရွိမ်ားက ေစ်ရုံးသို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေလသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္တြင္ ဒကာဒကာမမ်ားက ၎တို႔ လစဥ္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေနၾကေသာ ဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါေသာလည္း လက္မခံေပ။ တိုင္းဥကၠဌဆရာေတာ္ေက်ာင္းတိုက္သို႔ ေရာက္မွသာလွ်င္ မိဘမဲ့ေက်ာင္း တိုက္မွ ဆရာေတာ္ၾကီးကိုယ္ေတာ္တိုင္ျဖစ္ေနျပီး မိဘမဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာက္ေနေသာ လစဥ္ေကာက္ခံေငြေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္္။

● ျပႆနာ (၃)
သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားသည္ အေဝးဖိတ္ အနီးဖိတ္ဟုေခၚေသာ ဦးပုတ္ေန႔မျဖစ္ခင္ (၂) ရက္တာကာလ၌ ရက္သတၱတပတ္စာ အလွဴခံ ထြက္၍ စားေသာက္ရေလသည္။ ထိုသို႔အလွဴခံထြက္ရာတြင္ ေစ်းၾကီးမ်ားတြင္ လွည္လည္အလွဴခံျခင္းက ေငြဝတၳဳႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္တို႔ ပိုမို၍အဆင္ေျပၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစ်းအတြင္း၌ ဆရာေလးမ်ား တန္းစီလွည့္လည္ရြတ္ဖတ္၍ အလွဴခံစဥ္ (၁၀) ပါးေက်ာ္ေသာ ဆရာေလးမ်ား အတူတကြအဖမ္းခံရေလေတာ့သည္။ ဆရာေလးမ်ားမွာ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စိတ္ကိုမထိမ္းႏိုင္ေတာ့ပဲ ေစ်းအတြင္းမွာပင္ က်ဴက်ဴပါေအာင္ ငုိၾကပါေတာ့သည္။ ထိုဆရာေလးမ်ားသည္ စာသင္တိုက္အစစ္မွျဖစ္ၾကျပီ ထိုအထဲမွ ဆရာေလး (၂)ပါးသည္ ဓမၼာစရိယတန္းသင္ၾကားေနေသာ ဆရာေလးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

(အထက္ပါ ျပႆနာ (၃) ရပ္လုံး၏မွတ္တမ္းမ်ား မႏၱေလးတိုင္းဥကၠဌျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမေတာင္ဆရာေတာ္၏ထံ၌ ေမးျမန္းႏိုင္သည္)

အထက္ပါျပႆနာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထာေသာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒကတခု ေဆာင္ရြက္လိုက္ေသာဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ားက တျခားျဖစ္ေန သည္ကို ေတြ႔ရေပေတာ့သည္။ ဤေနရာတြင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ လြက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အေကာင္ အ ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္း၌ အစိုးရကိုယ္တိုင္က မူလရည္ရြယ္ခ်က္ဥပေဒမ်ားကို လိုရာသို႔ဆြဲ၍လုပ္ေဆာင္လာေလသည္။ ဥပမာ သက္်ာသီဟ အစိုးရဓမၼာစရိယ ေစတိယဂၤဏ တိပိဋကဓရ စသည္ ေအာင္ျမင္ထားျပီးေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ သံဃာေတာ္အတုဟု မည္သို႔မွ် မေခၚဆိုထိုက္ေပ။ ျပႆနာတရပ္ျဖစ္ပါက ဝိနည္းေတာ္အရသာဆုံးျဖတ္ရေပမည္။ ပလႅင္ေပၚ၌ ငုတ္တုတ္ကေလးထိုင္၍ တရား ေဟာျခင္းသည္ တရားအဆုံး၌ သာဓုသာေခၚဆို၍ ျပန္သြားၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပလိမ့္မည္။ “ဒို႔အေရး” ေအာ္၍ ျပီးသြားေသာ တရားပဲြဟူ၍ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ယေန႔အထိမရွိခဲ့ေျခ။ သို႔ေသာ္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက နည္းမ်ိဳးစုံသုံး၍ ေက်ာင္းအတြင္းနံရံ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပိုစတာကပ္ထားမိ၍ အဖမ္းခံရေသာရဟန္းေတာ္ပင္ရွိခဲ့သည္။ ထိုရဟန္းကို အမႈစစ္စဥ္၌ အမႈစစ္စစ္ဗိုလ္မွ ကတုံးနဲ႔ စုၾကည္ပုံက ဘာဆိုင္လဲ ဟုေမး၏။

ရဟန္းေတာ္မွ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ျပန္ေျဖ၏၊ မင္းက ဒီပုံကိုၾကည့္ျပီး မယားတ႐ူးေန တာမဟုတ္ဖူးလားဟု ျပန္ေမး၏၊ (ကိုယ္ေတြ႕ – ေထာင္ထြက္ရဟန္းအား အင္တာဗ်ဴး) အဖမ္းခံရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ထိုရဟန္းငယ္သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေထာင္က်ေနေသာ နာမည္ၾကီးပုဂၢိဳလ္၏အိမ္၌ ေန႔စဥ္ဆြမ္းခံႂကြျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ (ဤကဲ့သို႔ေသာ အလြန္မိုက္ရိုင္းသည့္ အေမးအေျဖက႑မ်ားကို ပိုမိုသိလိုလွ်င္ ၂၀၀၇ သံဃာေတာ္မ်ားအေရး၌ အဖမ္းခံခဲ့ရေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုေမးၾကည္ႏိုင္သည္) (ယ ေန႔ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ ဘုန္ေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတေက်ာင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ပိုစတာၾကီး ခ်ိတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။)

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာတို႔ကိုတင္ျပရျခင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ဥပေဒျဖစ္ေပၚေစရန္ေဆာင္ရြက္စဥ္ႏွင့္ ဥပေဒျဖစ္ေပၚျပီး အသုံးခ်ပုံ တို႔ကို လူအမ်ား သိရွိနာလည္ေစရန္ျဖစ္ျပီး တိုင္တန္းသူရွိပါက သာသနာညစ္ႏြမ္းမႈကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ လက္ေႏွး မည္မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

အေကာင့္ခ္အတုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေျပာရလွ်င္ မဆီမဆိုင္ဘာအေၾကာင္းမွ်မရွိပါဘဲ သံဃာတုအေရးကို သီးသန္႔ေဖာ္ထုတ္လႈံ႕ေဆာ္လာတာကို္ေတြ႔ရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သံဃာအတုအေယာင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္ သာသနာကို စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေစလိုေသာဆႏၵရွိလွ်င္ သက္ ဆိုင္ရာ သံဃာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္တိုက္႐ုိက္ဆက္သြယ္၍ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။ စာတမ္းျပဳစု၍ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ တင္သြင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ သို႔မဟုတ္ပါပဲ အင္တာနက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚ၌ Like ျပိဳင္ပဲြက်င္းပျပီး မိမိ၏ဓာတ္ပုံ၊ လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား စသည္ ေဖာ္ျပမႈမရွိပဲ ဗုဒၶဘာသာကို သိကၡာက်ေစရန္ေျပာဆိုေနၾကေသာသူတို႔သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ဘာသာဝင္မ်ား အဖဲြ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကမည္ကို ရွင္းလင္းစြာသေဘာေပါက္နားလည္ႏိုင္ေပသည္။

အေကာင့္ခ္အတုျဖင့္တင္ထားေသာ ပို႔စ္တခုကိုဖတ္ရပါတယ္။ ထိုပို႔စ္ပိုင္ရွင္က “အရင္ရက္ေတြမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာအေၾကာင္းပို႔စ္ကို ေတြ႕ကတည္း က ကုိယ့္အျမင္ကိုေရးခ်င္ခဲ့တာပါ” လို႔ ေဖာ္ျပထားျပီး ထိုေရးသူ၏ ဆိုက္ထဲကိုဝင္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ “ အေၾကာင္းကေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အျမင္ျခင္း၊ အေတြးအေခၚျခင္း၊ ဗဟုသုတျခင္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတဲ့သူေတြခ်ည္း စုစည္းထားတဲ့ အေကာင့္ခ္သတ္သတ္ျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ။ (ေနာက္ၿပီး အျမင္ျခင္းမတူလို႔ အဖဲ့ခံထိရရင္လည္း ကြၽန္မမ်က္ႏွာမေတြ႕ရဖူးဆိုေတာ့ နည္းနည္းမ်က္ႏွာပူသက္သာမယ္ထင္လို႔ပါ ဟဲဟဲ)” လို႔ေရသားထားတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီေတာ့ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ ပထမေျပာသြားတဲ့အခ်က္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥပါလာပါတယ္။ အထက္ပါပို႔စ္ကိုေရးသူ၏ အေရးအသားကို ၾကည့္လွ်င္ အျခားအေၾကာင္းအရာေတြမွာေရးေနၾက စာေရးတတ္သူတဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႔ စာေရးတတ္သူတဦးက ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥမွာ အမ်ားသူငါ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပို႔စ္အျပိဳင္တင္ျပီး တိုက္ပဲြဝင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ မေရးပဲႏွင့္ ေရးခ်င္ေနတာပါဟူေသာစကားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးမွာ ပါဝင္ေနေသာမ်ိဳးခ်စ္မ်ားစြာကို ဆဲြယူသိမ္းသြင္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ သံဃာ အေရးပို႔စ္မွာ မဆီမဆိုင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမွာလည္း ၎အား ကုလားဟု ထင္သြားမွာစိုးသျဖင့္ အသုံးခ်လိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အလြန္ပင္ သံသယဝင္ဘြယ္ျဖစ္၏။ (အဓိပၸါယ္မရွိေသာစကားကို ထည့္သြင္းေျပာျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္မဲ့ေသာအလုပ္ကို ျပဳ လုပ္ေသာသူျဖစ္၏) ဟု စိတ္ပညာစာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ လိမ္ညာေသာသူသည္ လိမ္ညာေသာအေၾကာင္းကို ထည့္ေျပာ၍ ဖုံးကြယ္တတ္၏။ တဖန္ ဂ႐ုဖ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး “အေၾကာင္းကေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အျမင္ျခင္း၊ အေတြး အေခၚျခင္း၊ ဗဟုသုတျခင္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတဲ့သူေတြခ်ည္း စုစည္းထားတဲ့ အေကာင့္ သတ္သတ္ျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ” ဟု ဂ႐ုဖ္ကိုင္သူမ်ားကို ႏွပ္ေၾကာင္းေပးေျပာထားသည္ကိုေတြရေလ၏၊ မည္သည့္ရိုးသားသည့္ေဆာင္းပါးရွင္မွ ဂရုဖ္ပိုင္ရွင္ကို မ်က္ႏွာလုပ္၍ ဝင္ေရာက္လာ ျခင္းမရွိပါ။

စာေရးသူကိုယ္တိုင္ပင္ မွန္သည္ဟုထင္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို ျပတ္သားစြာေရး၍ ေအာက္ေျခ၌ပင္ ေကာ္ပီကူးထားသည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေစရန္ မိမိ၏အမည္ကိုပါ ထည့္သြင္ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။ ၎၏အေကာင့္ထဲတြင္ (ေနာက္ၿပီး အျမင္ျခင္းမတူလို႔ အဖဲ့ခံထိ ရရင္လည္း ကြၽန္မမ်က္ႏွာမေတြ႕ရဖူးဆိုေတာ့ နည္းနည္းမ်က္ႏွာပူ သက္သာမယ္ထင္လို႔ပါ ဟဲဟဲ)” ဟုေရးသားထားသည္မွာ မိမိတာ ဝန္မယူရဲေသာ မိမိကိုယ္ကိုပင္မယုံၾကည္ေသာ ကိစၥတရပ္ကိုေရးျပီး ငါ့ကို နင္တို႔သိတာမွတ္လို႔ဟူေသာအေတြးျဖင့္ ဂရုဖ္အဖြဲ႕ဝင္သုံးေသာင္း ေလာက္တို႔အား ေစာ္ကားလိုက္သည္ဟုသာ ေတြးမိ၏၊ မည္သည့္အေကာင့္ျဖင့္ေရးေစကာမူ မိမိေျပာေသာစကားကို မိမိတာဝန္ယူရပါမည္။ ကြၽန္မမ်က္ႏွာမေတြ႕ရဖူးဆိုေတာ့ နည္းနည္းမ်က္ႏွာပူ သက္သာမယ္ထင္လို႔ပါ ဟဲဟဲ) ဟု သုံးလိုက္ျခင္းသည္ မူလကတည္းက အေယာင္ ေဆာင္၍ ေရးလိုက္ပါသည္ဟု မိမိ၏မသိစိတ္ျဖင့္ ဝန္ခံေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ၎အေကာင့္ခ္ပိုင္ရွင္သည္ မူလကတည္းက အျခား အေကာင့္ျဖင့္ရွိေနျပီး ယခုသံဃာအေရးကိစၥေပၚမွ သံဃာေတြအား သိကၡာက်ေစရန္ရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု နား လည္ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုသူသည္ ၎ေရးခ်င္ရာေရးမည့္ကိစၥကို ဂရုဖ္ပိုင္ရွင္မွ မသိေစရန္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားမသိႏိုင္ေစရန္ တျခားသူ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္ကိုမယူပဲ မိမိပိုင္ အျခားအေကာင့္ခ္ျဖင့္ ျပန္လည္မဖိတ္ၾကားပဲ ကိုယ္ဟာကိုယ္ ဂရုဖ္ကိုဂြၽဳိင္း၍ဝင္လာသည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎အေကာင့္ခ္ပိုင္ရွင္ကို မရိုးသားေသာစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဂရုဖ္အတြင္းဝင္လာသူဟု နားလည္ႏိုင္သည္။ ဗုဒၶဘာသာကို ေစာ္ကားေနေသာ ဘာသာျခားဆိုဒ္တခုတြင္ ဗုဒၶဘာသာေရးအေၾကာင္းကို ေတာ္ေတာ္ေလးေလ့လာ၍ လိုရာဆြဲထုတ္ေရးသားႏိုင္စြမ္းရွိ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ထိုနည္းတူ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ထြန္းေနဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္ေစ၍ ပ်က္စီး ေစလိုေသာဆႏၵမ်ားေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အာရုံေျပာင္းလြဲသြားေစရန္ လွ်ဳိ႕ဝွက္လႈပ္ရွားေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းတရပ္၏ အလြန္ပါးႏွပ္စြာ ကစားေနသည့္ကစားကြက္ဟုျမင္ပါသည္။

မည္သိုဆုိေစ… ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသိရွိေစရန္ ေျပာၾကားလိုသည္မွာ….. ေဟာင္းႏြမ္းေသာသကၤန္းကေလးဝတ္၊ အိုေနေသာ သပိတ္အ ေဟာင္းေလးကိုပိုက္၊ နီတာရဲဆြမ္းထမင္းေလးေပၚမွာ ပဲျပဳတ္ကေလးျဖဴး၊ ဘယားေၾကာ္ေလးတခုကိုကိုက္ျပီး စားဖို႔လုပ္ေနေသာ ကိုရင္ငယ္ ေလးမ်ား၏ ဆြမ္းလုပ္ထမင္းလုပ္ေလးမ်ားကို မိမိ၏ ဆင္ျခင္မဲ့ေျပာလိုက္ေသာစကားေလးတခြန္းေၾကာင့္ အမ်ားကထင္ေယာင္ထင္ မွားျဖစ္ ေစျပီး လက္ထဲကဆြမ္းလုပ္ကေလးကို သင္၏ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္ထုတ္လိုက္သလိုေတာ့ မျဖစ္ၾကပါေစႏွင့္။

မူရင္း – http://www.facebook.com/profile.php?id=100001188094541


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

6 Responses to သံဃာအတု စကားတစ္ခြန္း ဆြမ္းတစ္လုပ္

 1. ေဒါက္တာအရွင္ကုမာရ on March 23, 2012 at 9:32 am

  ဒကာေတာ္ ဦးႏုိင္၀င္း၏ ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ သိရသျဖင့္အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား မ်ားမ်ားရွိပါက ဆက္လက္တင္ျပ ေပးေစလုိပါသည္။ ဗဟုသုတလဲ မ်ားစြာရပါသည္။

  • ဦးႏိုင္ဝင္း လန္ဒန္ on March 23, 2012 at 9:13 pm

   ေဒါက္တာအရွင္ကုမာရ ဆရာေတာ္ဘုရားရဲ႕ နားလည္ေပးမွဳအတြက္ ဝမ္းသာရမည့္အစား ဘာေတြျပန္ျပီး ေလွ်ာက္ထားရမွန္းပင္မသိေအာင္ ရင္ထဲမွာအမွန္တကယ္ ဆို႔နင့္စြာ ခံစားမိပါတယ္ဘုရား။ ( ဦးႏိုင္ဝင္း လန္ဒန္ )

 2. ဥဴးမာနိတသီရိ on March 23, 2012 at 12:22 pm

  သံဃနာယကအဖြဲ႔ၾကီး ရွိေနပါလ်က္ သာသနာ သန္႔ရွင္းေရးကုိ တကယ္မလုပ္လုိ႔ သာသန၀ိေသာဓနီဆုိတဲ႔ အဖြဲ႔ေတြ ဖြဲ႔ျပီး သံဃာအတုအေယာင္ေတြကုိ ဖမ္းေနရပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ သံဃာခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲတာပါဘဲ။

 3. May on March 23, 2012 at 5:27 pm

  သံဃာတုေတြလည္း..တကယ္မ်ားလာတာအမွန္ပါ။ လုပ္သင့္တယ္လို့လဲထင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမို့ဳလည္မွာေတာင္..သံဃာ၀တ္စံုႀကီးျခံဳထားျပီး..လူလာတိုင္းလက္ျဖန့္ခံေနတဲ့..သံဃာတုေတြကို..တကယ္လက္ေတြ့ျမင္ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ျပီး..သံဃာေတာ္ေတြမအပ္စပ္တဲ့အသားငါးတန္းေတြမွာဆြမ္းလာခံတဲ့သံဃာေတြကို..က်ြန္မေစ်းသြားတိုင္းေန့တိုင္းလိုလို…အမ်ားႀကီးေတြ့ေနရပါတယ္။အမွန္ေတာ့အသားစိမ္းငါးစိမ္းေရာင္းတဲ့ေနရာမွာ…ဆြမ္းမရနိုင္တာ…ဆြမ္းခံကိုယ္ေတာ္ေတြမသိတာလား..မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။ဒီလိုအျပဳအမူနဲ့..သံဃာေတြမ်ားလာရင္..သာသနာေတာ္အတြက္ရင္ေလးစရာပါ။ ဘာသာျခားေတြကအစ..ေနာင္ဒီလိုမ်ိုဳးေတြမ်ားမ်ားေတြ့လာရင္..နိုင္ငံျခားသားေတြမ်ား..ဒီလိုမ်ိဳးေတြႀကံဳလာရင္..ဗုဒၶဘာသာအတြက္ရင္ေလးစရာပါ။

 4. popeye on March 23, 2012 at 5:47 pm

  your comment is well knowledgeable and quite explicit. Wish you to share more

 5. ရဲဝင္း on March 24, 2012 at 12:00 am

  ဦးနိုင္ဝင္းကိုယ္တိုင္ သာသနာသန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ေစေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းဖြဲ႕ကာ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားလွ်င္ ေကာင္းမြန္ျမင္႕ျမတ္ေပသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္၏စိတ္အေတြးတြင္ လွ်ပ္တျပက္ေတြးျမင္လိုက္မိပါသည္။ အလြန္ေကာင္းမြန္သည္႕ေဆာင္းပါးျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တဦးအေနျဖင္႕ ဤေဆာင္းပါးကိုဖတ္ရႈရျခင္းေၾကာင္႕ အလြန္ပင္ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)