ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

March 23, 2012

ေပးစာက႑
မတ္လ ၂၃၊ ၂၀၁၂
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မႏၱေလးခရီးစဥ္မွစ၍ ရဟန္းပ်ဳိမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြစြာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အင္တာနက္၊ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္း စသည့္သတင္းမ်ား၌ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေတြ႕ရွိရေပသည္။

ဒီမိုကေရစီကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို လုိလားေတာင့္တျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကို လုိလားေတာင့္တျခင္း စေသာအေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ တစ္ပြင့္တည္းေသာၾကယ္၊ တစ္ခုတည္းေသာ အိမ္မက္ျဖစ္သည့္ “ေအာင္ဆန္းေသြးဇာနည္” ကို အင္တိုက္အား တိုက္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ လူငယ္ (ရဟန္းပ်ဳိ) မ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ စိတ္ခံစားမႈကိုဦးစားေပးကာ ပါးမွာစေတကာကပ္ျခင္း၊ နဖူးစည္းျခင္း၊ အလံကိုင္ လႊင့္ျခင္း၊ ဗီႏိုင္းမ်ားေထာင္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံမ်ားေျမႇာက္တင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္၍ လြန္လြန္ကဲကဲ အားေပးလာၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရေပသည္။

မီဒီယာမ်ားကလည္း လြန္ကဲေသာအားေပးမႈမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဖာ္ျပၾကသျဖင့္ က်န္ရဟန္းသံဃာမ်ား ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္ရေလာက္ ေအာင္ ဣေႁႏၵပ်က္၊ အရွက္မဲ့စြာအားေပးမႈမ်ားကို တကမၻာလုံးက သတိထားမိၾကေပသည္။

“လူဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးသတၱ၀ါျဖစ္သည္” ဟု ဆုိၾကပါသည္။ ဘုရားေလာင္းလည္း ႏုိင္ငံေရးုလုပ္ပါသည္။ ဓမၼႏွင့္အဓမၼ၊ အႏုိင္က်င့္သူႏွင့္ အႏုိင္က်င့္ ခံရသူ၊ ဖိႏွိပ္သူႏွင့္အဖိႏွိပ္ခံရသူ ဘက္ႏွစ္ဖက္တို႔တြင္ ဓမၼဘက္၊ အႏိုင္က်င့္ခံရသူမ်ားဘက္၊ အဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ားဘက္မွ ရပ္ တည္ကာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေတာ္လွန္ရင္ဆုိင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္မ်ား မ်ားစြာရွိပါ သည္။

ဘုရားလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပါသည္။ ၀ိဋဋဴဘ၀တၳဳကို ၾကည့္ပါ။ ႏွစ္ျပည္ေထာင္မင္းတို႔ ျမစ္ေရေၾကာင့္ စစ္ခင္းမည့္အေရးကိုၾကည့္ပါ။ ရာ ေဇာ၀ါဒဇာတ္ကို ၾကည့္ပါ။ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့သည္ကို ၾကည့္ပါ။ စရိယသုံးပါးတြင္ ဉာတတၳစရိယသည္ အမ်ဳိး သားႏုိင္ငံေရးျဖစ္ၿပီး၊ ေလာကတၳစရိယသည္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးထက္က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံေရးလုပ္႐ုံနဲ႔ အာပတ္မသင့္ပါ။ ၿဂိဳဟ္တုစေလာင္းေထာင္ျခင္း၊ လိုင္စင္မဲ့ကားစီးျခင္း၊ အတုိးအပြားယူ၍ ေငြေခ်းျခင္း၊ အေနသနျဖင့္ လာဘ္ရေအာင္လုပ္ျခင္းတုိ႔လုိ ဘုရားတားျမစ္ထားသည့္လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၊ ဆရာေတာ္ဦး၀ိစာရတို႔လို ရဟန္းသိကၡာ ရဟန္းက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ကိုင္က ဘုရားအလိုေတာ္က်မည္ျဖစ္ပါသည္။

ရဟန္းပ်ဳိသံဃာမ်ားအေနျဖင့္ ဓမၼဘက္မွရပ္တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူ႔ဘက္မွ ရပ္တည္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒီမိုက ေရစီသေဘာထားအရ ကိုယ့္ဆႏၵႏွင့္ညီေသာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ အဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္္မဆုိ လြတ္လပ္စြာ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုအားေပးသည္ကိုလည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာႏွင့္ စည္းကမ္းပ်က္စြာ၊ တက္ႂကြစြာႏွင့္ သ႐ုပ္ပ်က္စြာ ခဲြျခားတတ္ရပါမည္။

၀ီရသူလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံအားေပးပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံအားေပးေသာ စာသင္သံဃာမ်ား ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ တက္ေရာက္ခြင့္မရမည္ကို မလိုလား၍ ဒိုင္နာကား (၁၄) စီးငွား၍ ႀကိဳပို႔စီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ေငြေလးသိန္းခန္႔ ကုန္က်ပါသည္။ စည္းကမ္းမပ်က္ေအာင္၊ ဆူပူမႈမျဖစ္ေအာင္ မစိုးရိမ္နာယကမ်ား၊ နာယကေလာင္းလ်ာမ်ားက ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ မစိုးရိမ္သံဃာ နာမည္မပ်က္ခဲ့ပါ၊ အရွက္မရခဲ့ပါ။

ရဟန္းေတာ္မ်ား ႏုိင္ငံေရးမလုပ္ေကာင္းဟု အခုိင္အမာယူဆထားေသာ မ်က္လုံးတစ္ဖက္ကန္းေနသည့္ ေဒ၀ဒတ္ဂုိဏ္းသားမ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိေနသျဖင့္ ၎တုိ႔ေထာက္ကြက္မရေလေအာင္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျပည့္၀ေသာႏုိင္ငံေရးကို ကုိယ္က်င့္သိကၡာျပည့္၀စြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတာ္မ်ား ေရွ႕သြားရွိပါသည္။

အဓမၼကို ဓမၼျဖင့္၊ ေဒါသကို ေမတၱာျဖင့္၊ လက္နက္ကို ကေလာင္ျဖင့္ သတၱိရွိရွိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ သိကၡာရွိရွိ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏႊဲကာ အသက္ကိုစေတးသြားခဲ့ေသာ ဘ၀ကိုစေတးသြားခဲ့ေသာ၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာအတြက္ ေသြးစက္ခ်၍ ေပးဆပ္သြားခဲ့ေသာ အရွင္ ေကာင္း အရွင္ျမတ္တို႔ကို ငဲ့ညႇာသင့္ပါသည္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားအားလုံး ျပည္သူ႔အတြက္၊ အမွန္တရားအတြက္ အရွက္ႏွင့္သိကၡာကို မစြန္႔လႊတ္မူ၍ အသက္စြန္႔ကာ ေပးဆပ္ႏိုင္ပါေစ။

ယုံၾကည္ခ်က္ႏွင့္ အသက္ရွင္ပါ။
ခံယူခ်က္ႏွင့္ ရပ္တည္ပါ။
အသက္ေသြးႏွင့္ ေပးဆပ္ပါ။
သ႐ုပ္ပ်က္ႏိုင္ငံေရးကို အားမေပးပါ။

၀ီရသူ (မစိုးရိမ္)
ဘဒၵႏၱ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ
ဓမၼသဟာယေက်ာင္းနာယက
မစိုးရိမ္တုိက္သစ္
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ – မႏၱေလး
e-mail.wirathu2012@gmail.com
ဖုန္း ၀၉-၂၀၀၄၀၁၃


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

3 Responses to ရဟန္းေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

 1. smile on March 23, 2012 at 10:14 pm

  simply because i no longer wish to point out their errors for they can correct in future

 2. ေမာင္သူရ on March 24, 2012 at 5:51 pm

  သာသနာၿပဳနိုင္ပါေစ၊ယခုလိုစာမ်ိဳးမ်ားမ်ားေရသားနႈိုင္ပါေစ၊သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ။

 3. အရွင္ဥတၱမ on March 24, 2012 at 11:46 pm

  ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပန္းတိုင္ရွိတယ္။ ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ လမ္းကိုသိတယ္။ လမ္းအေသမဟုတ္တဲ့အတြက္ သူေတာ္ေကာင္းတရားနဲ႔ မဆန္႔က်င္ရင္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ဖို႔ ဘယ္နည္းလမ္းမဆိုသုံးမယ္။ ပန္းတိုင္က “ႏိုင္ငံသားအားလုံး အက်င့္စာရိတၱ၊ သီလသိကၡာႏွင့္တကြ ပညာရည္ျမင့္မားေရး”။ နည္းလမ္းက “အရွင္လမ္း (သို႔) စြန္႔စားမႈေတြနဲ႔ ရုန္းကန္ရမယ့္လမ္း”။ ရဟန္းအတြက္ ကိုယ္စြန္႔စားလုိက္လို႔ ဒုကၡေရာက္က်န္ခဲ့မယ့္ မွီခိုသူမရွိဘူး။ “မွန္ကန္ျခင္း၊ အက်ိဳးရွိျခင္း” ကလြဲလုိ႔ ဘယ္သူ႔ကိုက ဂရုစိုက္စရာမလိုတဲ့အတြက္ အလုပ္တြင္မယ္လို႔ယုံတယ္။ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိရင္ရၿပီ။ အသက္ရွင္ဖို႔ ထမင္းတစ္နပ္ရွိရင္ရၿပီ။

  ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္းလုပ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေရးလုိ႔ ေခၚခ်င္ေခၚ၊ အမ်ိဳးသားေရးလုိ႔ ဆိုခ်င္ဆို၊ ဘာသာေရးလို႔ေျပာခ်င္ေျပာ ဂရုမစိုက္ပါ။ ရွိတ္စပီးယားေျပာသလုိ ႏွင္းဆီပန္းကို ေပါက္ပန္းလို႔ ေျပာေျပာ၊ ေခြးေသးပန္းလို႔ ေခၚေခၚ သူ႔ရနံ႔ကေတာ့ မေျပာင္းဘူး။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္