fbpx

ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ

April 16, 2012

ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
ဧၿပီ ၁၆၊ ၂၀၁၂
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဝတ္အစားကိုၾကည့္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈမရွိဘူးလို႔ တသမတ္တည္းေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔ မရပါ။ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕သေဘာက က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။

လူတစ္ဦခ်င္းအရ ယဥ္ေက်းမႈကိုတိုင္းတာရင္ ယဥ္ေက်းတဲ့လူမွာ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ ဗဟုသုတ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး အျပဳအမူ၊ ယံုၾကည္မႈ (သို႔) ကိုးကြယ္မႈ စတာေတြနဲ႔ တိုင္းတာႏိုင္တယ္။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအလုိက္ဆိုလည္း အႏုပညာ၊ စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုယ္ကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ သမိုင္း စတာေတြကိုၾကည့္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈျမင့္ တယ္၊ နိမ့္တယ္ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ေလ့ရွိတယ္။ ဘံုတူညီတဲ့ တန္ဖိုး၊ ရည္မွန္းခ်က္၊ လူမႈဆက္ဆံေရး အျပဳအမူ၊ လူမႈဆက္ဆံေရး လုပ္ထံုးလုပ္ နည္း၊ ဓေလ့ စတာေတြကိုအေျခခံၿပီး လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈလို႔ သတ္မွတ္ၾကတာပါ။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဝတ္အစားကိုၾကည့္ၿပီး ပိုၿပီး တသမတ္တည္းေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔မရတာက အက်င့္စာရိတၱပါ။ အက်င့္စာရိတၱဟာ လူ တစ္ေယာက္ရဲ႕ လူပီသတဲ့ အက်င့္၊ စ႐ိုက္၊ အျပဳအမူနဲ႔ လူအဖြဲ႕အစည္းမွာရွိတဲ့ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္းေတြကို ေလးစားလိုက္နာမႈနဲ႔ ပိုသက္ ဆိုင္ပါတယ္။

ဗုဒၶေဟာတဲ့ …
သဒၵါ – ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈရွိျခင္း၊
သီလ – ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္ႏွလုံး ေစာင့္ထိန္းျခင္း၊
စာဂ – ေပးကန္းစြန္႔ၾကဲျခင္း၊
သုတ – အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတမ်ားျခင္း၊
ပညာ – အမွန္ကိုသိျခင္း၊
ဟီရိ – မေကာင္းမႈျပဳရမွာကို ရွက္ျခင္း၊
ၾသတၱပ – မေကာင္းမႈျပဳရမွာကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းဆိုတဲ့
သူေတာ္ေကာင္းဥစၥာ ခုႏွစ္ပါးတရားနဲ႔လည္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ အက်င့္စာရိတၱကို ေဖာ္ညႊန္းႏိုင္ပါတယ္။

ကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလံုးေစာင့္ထိန္းျခင္းမွာ အဝတ္အစားဆင္ယင္မႈပါတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားသြား၊ ေက်ာင္းတက္ လုပ္တဲ့ေနရာ မွာ ဝတ္ဆင္တဲ့ဆင္ယင္မႈနဲ႔ ေပ်ာ္ပြဲ၊ ရႊင္ပြဲသြားတဲ့ေနရာမွာ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈဟာ မတူညီႏိုင္ပါ။ လူေတြဟာ ေနရာ၊ ဌာန၊ ရာသီဥတုအေပၚမူ တည္ၿပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲဝတ္စားဆင္ယင္ေလ့ရွိၾကတာ သဘာဝပါ။

ေပ်ာ္ပြဲ၊ ရႊင္ပြဲမွာ အေပ်ာ္ကေန အပ်က္မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းတည့္မတ္ေပးဖို႔က အဝတ္အစားတစ္ခုတည္းခ်ည္း ေဇာင္းေပးလို႔မရပါ။ ေဆး လိပ္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ အရက္ေသစာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ၊ မူးရစ္ရမ္းကားမႈ စတာေတြကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္တိက်တဲ့၊ တေျပးညီျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ၊ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ အသိပညာေပးႏိုင္မႈ၊ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း စတဲ့ တိုင္းျပည္အတြက္ ပိုမိုအေရးႀကီး တဲ့ အခန္းက႑ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေဝဖန္ေထာက္ျပတာက ပိုသင့္ေလ်ာ္မယ္ထင္ပါတယ္။

ေခတ္ရဲ႕ဝတ္စားဆင္ယင္မႈဟာ ခႏၶာကုိယ္ေဖာ္ျပမႈအသားေပးၿပီး လ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ (လီ) လာေနတယ္လို႔လည္း ဆိုမရပါ။ ရင္သား၊ ေပါင္ တံ စတဲ့ ကုိယ္ခႏၶာကို လွစ္ဟာေဖာ္ျပတဲ့ စြဲေဆာင္မႈရွိေစတဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈေတြဟာ ယဥ္ေက်းတဲ့လူအဖြဲ႕အစည္း စရွိကတည္းက (ဗမာ ျပည္နဲ႔ ေျပာရင္ ပ်ဴေခတ္၊ ပုဂံေခတ္လို ေခတ္ေတြကတည္းက) ေခတ္အလိုက္ ပံုစံကြဲျပားေပမယ့္ ကိုယ္ခႏၶာအလွေပၚလြင္ေစတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာက ေခတ္အဆက္ဆက္ထြန္းကားတဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈ ပံုစံေတြမွာ ပါျမဲျဖစ္တယ္။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အဝတ္အစားဝတ္ဆင္မႈနဲ႔ ဘယ္လိုမွမပတ္သက္ဆံုးကိစၥကေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္၊ အခြင့္အေရးကို အာမခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က အာမခံတဲ့လူတစ္ေယာက္ရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္မွာ တရား၊ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕တာဝန္ယူမႈက တြဲပါရပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ (အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္၊ အျပဳအမူ အားလံုးပါပါတယ္) က လူတစ္ဘက္သားကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစရ၊ မထိခိုက္ေစရဆိုတာ ဒီမိုကေရစီလူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမွာရွိတဲ့လူတိုင္းက လိုက္နာရတဲ့ လူ႕က်င့္ဝတ္ျဖစ္သလို မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရတဲ့ တာဝန္၊ ဝတၱရားလည္းျဖစ္တယ္။ ဝတ္စံုျပည့္ဝတ္ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စားေသာက္ ဆိုင္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ဝတ္စံုနဲ႔ မွ စားေသာက္ခြင့္ ရွိသလို၊ အဝတ္ဗလာေတြပဲ လာေရာက္ခြင့္ ရွိတဲ့ ကမ္းေျခမ်ိဳးမွာလည္း အဝတ္အစားမပါ၊ အဝတ္မဲ့ေနႏိုင္မွ ဝင္ေရာက္ခြင့္ရသလိုမ်ိဳးပါ။

ေခတ္သစ္ကမၻာရဲ႕ နည္းပညာ၊ ဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈလာမႈနဲ႔ အတူ ကမၻာတစ္ခုလံုးရဲ႕ ကူးလူးဆက္ဆံ၊ စီပြားလုပ္ စတဲ့ ထိေတြ မႈေတြဟာ လ်င္ျမန္ ျမန္ဆန္၊ က်ယ္ျပန္႔လာ႐ံုမက တေန႔ထက္ တေန႔လည္း ပိုမ်ားလာေနတယ္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွာရွိေနတဲ့ လူေတြရဲ႕ အေတြးေခၚ၊ ဓေလ့ထံုစံ၊ အျပဳအမႈ၊ အစားအေသာက္ေတြဟာ ကူးလူးစပ္ယွက္ ေျပာင္းလဲလာတာမ်ားသလို ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ဓေလ့ေတြကလည္း ေျပာင္းလဲလာၿပီး လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္းရဲ႕ ဝတ္ဆင္မႈ ဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံုရဲ႕ ဝတ္ဆင္မႈအျဖစ္ေျပာင္းလဲလာတာ၊ တနည္းအားျဖင့္ ကမၻာပိုဆန္လာတယ္ဆိုတာ သဘာဝပါလို႔ လက္ခံႏိုင္ရပါမယ္။

လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အေပၚယံ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ေျပာင္းလဲလာတာကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ေနမယ့္အစား လူအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုက လက္ ခံႏိုင္တဲ့ (လက္ခံထားတဲ့) ယဥ္ေက်းမႈရွိသူ၊ လူယဥ္ေက်းလို႕ သတ္မွတ္ေစတဲ့၊ ဘုရားေဟာနဲ႔လည္းညီတဲ့ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ျပဳရမွာကို ရွက္ေၾကာက္လာေစျခင္း၊ တရားဥပေဒ၊ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို ေလးစာလိုက္နာလာေစျခင္း၊ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတမ်ား၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ပညာႀကီးၿပီး အမွန္ကိုသိလာေစျခင္း၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ကိုသိတဲ့၊ လူပီသတဲ့ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္၊ ဓေလ့စ႐ိုက္တို႔ကို ထြန္းကား ေစျခင္း၊ စတဲ့ အတြင္းစိတ္သ႑ာန္ ႐ိုးသား၊ စင္ၾကယ္၊ ေျဖာင့္မတ္၊ မွန္ကန္မႈကိုဦးစားေပးၿပီး စာရိတၱမ႑ိဳင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ေစဖို႔ မိမိကိုယ္တိုင္က (တစ္ဦးခ်င္း) ေနထိုင္က်င့္ၾကံသြားႏိုင္မွ မိမိယဥ္ေက်းမႈကို တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းတဲ့၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုကိုလည္း ေလးစားလက္ခံ ႏိုင္တဲ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္လွပတဲ့ အနာဂတ္ရွိတဲ့ လူအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္လာမွာပါ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

12 Responses to ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ

 1. ေနမ်ိ on April 16, 2012 at 4:01 pm

  ျကည့္လို့ေကာင္းတယ္ဆိုလည္းျကည့္လို့ေကာင္းတယ္ဒဲ့ေ၇းေပါ့။
  ဘာေတြဆင္ေျခလက္ေျခေတြနဲ့ေ၇းေနတာလဲ။

 2. NYEIN CHAN AYE on April 16, 2012 at 9:31 pm

  လူမႈေရးကြန္းယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ ေရးသားမႈမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားအရ ျပန္လည္ေျပာဆို ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ အခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္အေနနဲ႕ ေရးခြင့္ျပဳပါ။

  ႏိုင္ငံျခားဇာတ္လမ္းတြဲ ရုပ္ရွင္ေတြ မျပနဲ႕၊ ဒါေတြေၾကာင့္ လူငယ္ေတြ အတုယူမွားေနၾကတာ၊ ၾကာရင္ တိုင္းျပည္ပ်က္လိမ့္မယ္..လို႕ တခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စာေရးဆရာ ဆိုသူမ်ားက ဆိုပါတယ္။ သူတို႕ကို ျပန္လည္ သတိျပဳေစခ်င္တာက ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႕ ကိုယ္ သီးသန္႕ေနၿပီး သူမ်ား ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြးအေခၚ၊ ဓေလ့ ထံုးစံေတြ အဝင္မခံဘဲေနမွ အၾကံတုံး၊ ဉာဏ္တုံး၊ လူညြန္႕တံုးၿပီး အေတြးအေခၚနိမ့္က်၊ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္း၊ အက်င့္ စာရိတၱေတြပ်က္၊ အမွန္ကို မသိျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ပ်က္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့လို အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီေတြ တိုင္းျပည္မွာ ႀကီးစိုးၿပီး ႏွစ္ငါးဆယ္ေက်ာ္ တံခါးပိတ္ တသီးတသန္႕ ထည္းထည္းႀကီး ေနခဲ့လို႕ တိုင္းျပည္ေအာက္တန္း ေနာက္တန္းက်ခဲ့တာကို သင္ခန္းစာ ယူေစခ်င္ပါတယ္။

  သူ႕ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈ ဘယ္သူ႕ဘယ္သူမွ ေကာင္းတယ္၊ ဆိုးတယ္ ဆိုတာမရွိပါ..။ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈမွာ ၾကည့္လည္း တခ်ိဳ႕က ဘုရားသြားရင္ ဦးထုပ္ခၽြတ္တယ္၊ ဖိနပ္ စီးတယ္၊ တခ်ိဳ႕က ဖိနပ္ ခၽြတ္တယ္၊ ဦးထုပ္ေဆာင္းတယ္..။ ဓေလ့ ထံုးစံမတူတာပဲ ရွိတယ္။ ဆိုးတယ္၊ ေကာင္းတယ္ ေျပာမရပါ။

  တခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးေတြ (ေယာက်ၤား၊ မိန္းမ) ရာသီဥတု ေၾကာင့္ လိုအပ္လို႕ အရက္ေသာက္တာကို သင္းတို႕ ပ်က္စီးျခင္း ငါးပါးတိုင္ေနၿပီလို႕ ေျပာမရပါ..။ မပ်က္စီးလို႕ သူတို႕ တိုင္းျပည္ေတြ ကမၻာအလယ္ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီး တိုးတက္ေနတာေပါ့..။

  ေျပာရမွာ ေထာက္ျပရမွာက လူငယ္ေတြ အတြက္ အရက္၊ ေဆးလိပ္ ဝယ္ခြင့္ အသက္သတ္မွတ္ခ်က္ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် ဥပေဒ ျပဌာန္းၿပီး ေရာင္းသူ၊ ဝယ္သူကို မ်က္ႏွာမလိုက္ အေရးယူတာ၊ လြယ္လြယ္ကူကူဝယ္လို႕မရေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာ (ဥပမာ – ေဆးလိပ္ဆို အလိပ္ခ်င္း ဝယ္လို႕မရေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာ၊ စတိုးဆိုင္ရဲ႕ ျမင္သာတဲ့ ေနရာမွာ မတင္ေစတာ..)၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ အခြန္ေတြ ပိုၿပီး စည္းၾကပ္တာ၊ ပညာေပး အစီအစဥ္ေတြ ေက်ာင္းမွာ စနစ္တက် ပို႕ခ်တာ၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္၊ အရက္ျဖတ္ အစီအစဥ္၊ ႏွိမ့္သိမ့္ေဆြးေႏြး ပညာေပး အစီအစဥ္ေတြကို က်န္းမာေရးဌာနေတြ က စီစဥ္ေပးတာ စတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ လုပ္ဖို႕ပဲ ေထာက္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 3. NYEIN CHAN AYE on April 16, 2012 at 9:31 pm

  အရက္ပညာေပးတယ္ဆိုလည္း ယဥ္ေက်းမႈ ရႈေထာင့္ထက္၊ က်န္းမာေရး ရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ၿပီး ေျပာရမွာပါ..။ သူတို႕တိုင္းျပည္ေတြမွာ အရက္ေသာက္ၾကတယ္ဆိုတာ ရာသီဥတုေအးလို႕ အခ်မ္းဒဏ္ ကာကြယ္ေအာင္ ေသာက္ရင္းနဲ႕ အရက္ေသာက္တဲ့ ဓေလ့ျဖစ္တာ၊ တို႕ ပူတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ေန ေနတာဆိုေတာ့ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္လို႕ က်န္းမာေရးအရ မေကာင္းဘူး၊ ဒါမွမဟုတ္ လူမႈေရးရႈေထာင့္ကေနၾကည့္ၿပီး သူတို႕တိုင္းျပည္က လူေတြရဲ႕ ဝင္ေငြ အဆင့္အတန္းနဲ႕ သူတို႕ စိတ္အပန္းေျဖ ေပ်ာ္ပါးမႈက လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတယ္..၊ တို႕က အဲ့သလို အဆင့္အတန္း၊ ဝင္ေငြမ်ီဳး မဟုတ္ေတာ့၊ အရက္အစ အျခား အေပ်ာ္အပါး၊ စိတ္အပန္းေျဖစရာေတြထက္ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာမွာ ပိုက္ဆံကို အသံုးခ်သင့္တာေပါ့…၊ စသည္ျဖင့္ အက်ိဳးနဲ႕အေၾကာင္းနဲ႕ ေျပာရမွာပါ..။

  ဘာသာေရး အရေျပာလည္း ေယာက်ၤား အရက္ေသာက္လည္း ငါးပါးသီလ က်ိဳးတာပါပဲ..။ မိန္းမေသာက္မွ မေကာင္းတာ၊ အက်င့္သီလပ်က္တာ မဟုတ္ပါ။

  အဝတ္အစားဝတ္တာကိုၾကည့္ၿပီး မိမဆံုးမ၊ ဖမဆံုးမလို႕ ကရုဏာ ေဒါေသာနဲ႕ ေျပာသလိုလိုနဲ႕ တဘက္ေစာင္းနင္း ေျပာေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း ေျပာခ်င္တယ္။ ဆရာတို႕ေျပာတဲ့ မိမဆံုးမ၊ ဖမဆံုးမေတြကပဲ စကတ္တိုေတြ၊ ေဘာင္းဘီတိုေတြနဲ႕ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက ဘုန္းႀကီးေတြကို လက္တြဲကာကြယ္ရင္း လမ္းေပၚမွာ တိုင္းျပည္တာဝန္ေက်ခဲ့တာပါ..။ အဲ့ဒီ ဆရာတို႕ေျပာတဲ့ မိမဆံုးမ၊ ဖမဆံုးမေတြကပဲ ႏီုင္ငံတာကာမွာ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္တြက အဆင့္ျမင့္ဆံုး ဘြဲ႕ေတြယူ၊ ေယာက်ၤားေတြနဲ႕ ယွဥ္ အလုပ္လုပ္ ဝင္ေငြရွာၿပီး၊ တိုင္းျပည္ အခြန္ထမ္းေနတာပါ..။

  အဲ့လို လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြနဲ႕ နီးနီးကပ္ကပ္ေန႕ၾကည့္၊ ေပါင္းၾကည့္ပါ..။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ား ယူဆသလို သေဘာလြယ္တဲ့ သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး..။ သူတို႕ သိကၡာကို သူတို႕ ထိန္းၾကတဲ့ သူေတြခ်ည္းပါ..။ တစ္ဦးခ်င္း စာရိတၱ ယိုယြင္းမႈ၊ ေဖာက္ျပားမႈ ကို ထည့္ေျပာလို႕မရပါ..။ ထမိန္ဝတ္၊ ဘီးစပတ္ အျမဲထံုးထားလည္း အက်င့္ စာရိတၱ ေဖာက္ျပန္ႏိုင္တာပါပဲ…။

  ဗမာျပည္ ရာသီဥတုနဲ႕ ေျပာစတမ္းဆိုရင္ ေဘာင္းဘီတို၊ စကတ္တို၊ စြပ္က်ယ္လက္ျပတ္ဝတ္တာ ဘာမွ မေကာင္းျမင္စရာ၊ အျပစ္တင္စရာ မရွိဘူး။

  အလြန္အကၽြံဝတ္လို႕ ေျပာရတာပါဆိုလည္း သၾကၤန္လို ေရကစားတဲ့ အခ်ိန္မွာဘယ္လိုဝတ္ဝတ္ ေရစို အဝတ္နဲ႕က အျမင္မသင့္ေတာ္တတ္ပါ..။ ဒါကို ဓာတ္ပံုဆရာေတြက လိုခ်င္အေနထားေရာက္ေအာင္ေစာင့္၊ အကြက္ေခ်ာင္းရိုက္ၿပီး လိုသလိုေရးထားတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျဖန္႕ေဝတာဟာ လူက်င့္ဝတ္ကို ကိုယ္တိုင္က မေစာင့္ထိန္းတာပါ..။ တရားဥပေဒစိုးမိုးတဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ဆိုရင္ ခုအဲ့သလို ဓာတ္ပံုေတြကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ရိုက္၊ တင္၊ ျဖန္႕လုပ္ေနတာအားလံုးဟာ တရားဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္ႏွစ္ေတြတုန္းက စကၤာပူက ျမန္မာေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ စူပါမားကက္ႀကီးတစ္ခုမွာ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္ အျမင္မေတာ္ျဖစ္ေနတာ ခိုးၿပီး ဓာတ္ပံုရိုက္လို႕ တရားစြဲခံရဖူးပါတယ္…။ ဒါမ်ိဳး အျဖစ္အပ်က္ေတြ ဥပေဒ စိုးမိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ထုနဲ႕ထည္ ပါ.။

  ရာစုႏွစ္ေတြေျမာက္မ်ားစြာ ပိတ္ဆို႕၊ မိႈင္းတိုက္ခံရလို႕ ပ်က္စီးေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ကိုယ့္အခြင့္အေရး၊ သူ႕အခြင့္အေရး မခြဲျခားႏိုင္၊ ေဝဝါး၊ တာဝန္မသိ၊ တာဝန္မေက်သလို ျဖစ္ေနတဲ့၊ အတုခိုးမွားတဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိေကာင္းရွိေနႏိုင္တဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ သူမ်ားဆီက ဘယ္ေလာက္ လႊမ္းမိုး လႊမ္းမိုး ကိုယ္ပိုင္ ဦးေႏွာက္နဲ႕ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္ျမင္ၿပီး လုပ္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေတြ ေပးတဲ့ ပညာေရးမ်ိဳး၊ အရည္အေသြးျမွင့္တင္ေရးမ်ိဳး ပိုမို လုပ္ေပးဖို႕..၊ တေျပးညီျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒနဲ႕ စည္းကမ္းေတြ လိုက္နာလာေစတဲ့ အက်င့္ေတြ ထြန္းကားေစဖို႕..၊ စတဲ့ ေခတ္မီလြတ္လပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ လူေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ အေတြးအေခၚ၊ တာဝန္သိတဲ့ အမူအက်င့္ေကာင္းေတြ ရွင္သန္ေအာင္ ေထာက္ျပတာက ပိုေကာင္းပါမယ္။

  • Mon on April 18, 2012 at 6:24 pm

   AGREE with the article and Nyein Chan Aye as all the facts you pointed out are resonable and correct. There is a difference between being modernized and being charater-spoiled. Wearing skirt is good for doing business and working purposes while Htamin is not eay to move around and have to take care of not getting off while moving around. I don’t mean, however, that we should not wear Htamin at all, for some purposes, Htamin is the most comfortable and elegant. Nowadays, Burmese traditonal Htamin designs are more beautiful and have an extent of variety to choose than decades ago…In my eyes, Burmese Kyogyicheik is the most elegant and precious dress even though there is not much chance to wear it outside Burma….
   One more thing, Burmese men and boys also have to change the way they look at the girls who also have the same right to be treated equally. Buddha teaches us that there are only two things which are physical and mental happenings. There is no segregation between men and women, either. Why should we differ??

 4. mankyi on April 16, 2012 at 9:50 pm

  ငေၾကာင္ မင္း ညီမကုိ ဟုိေပၚဒီေပၚ ၀တ္ခိုင္းျပီး မင္းနဲ႔ငါရဲ႔ ေရွ႔မွာ ထုိင္ခိုင္း ျပီးေတာ့ငါက မ်က္လံုးၾကီးျပဴးၾကည့္ေနမယ္ ဘယ္လုိလဲ မင္းညီမကုိ မယ္ယဥ္ေက်းလုိ႔ ေျပာမလား စမ္းၾကည့္ခ်င္လုိက္တာ။ ဘုရားေဟာတာ စိတ္ကုိ အဓိကေဟာတာ အဲဒီစိတ္ဆိုတာလည္း အာရံဳေကာင္းမေကာင္းေပၚ မွာ တည္ျပီး ယဥ္ေက်းတဲ႔ စိတ္ ရုိင္းတဲ႔ စိတ္ဆုိျပီး ကြဲသြားတာ ။ မင္းဆုိလုိတာက ျမင္လုိက္တာနဲ႔ တရားစခန္းေတြမွာလုိ ျမင္တယ္လုိ႔ မွတ္ရမွာလား ။ ဘယ္သူမွ မွတ္ႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး ။ ႏွာဘူးရဲ႔။ မင္း ေတာင္ ဆယ္ခါျမင္ရင္ ဘယ္ႏွစ္ခါ တရားမွတ္လိုက္လဲ။ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ ျပန္ေမးစမ္းပါ။ လူမျမင္ရဘူးဆုိျပီး လုိင္းေပၚမွာ သိပ္မရႈပ္နဲ႔ကြာ။

 5. clock on April 16, 2012 at 10:18 pm

  Overall key points in this article is great and valuable for society in the world but some ideas written by author are dangerous point of view.In Buddhism the question of ‘what is the meaning of culture?’ has exact answer(Proper manners(mental,verbal and physical) can make mind peaceful). Before writing this article like this, author should read a lot of books broadly and ask scholar people(i.e monks) in detail.may you be happy and peaceful in your life forever!

 6. Lin on April 16, 2012 at 10:50 pm

  That artical is misleading to young people.
  The author is going to breach Burmese culture.
  Absolutely deny.
  Very bad idea and excues.

  Lin

 7. mrmonn on April 17, 2012 at 6:21 am

  The point of view of author is very good . Some commentators have their personal feeling than rational thinking. It is true that we have been under dogmatic system for many decades ,so no wonder we have that pessimistic idea on clothing;modern clothing is impolite for our culture only.
  Many people in Burma cannot think what the culture and politeness is.According to some pessimistic way of thinking , I would like to ask you . OK, I will wear our old fashion clothing and can I insult other people ,without any having respect to any other people’ individual right?

 8. Set Htun on April 17, 2012 at 12:21 pm

  A good sound in writing ! Hopefully and sincerely to follow yourself what you said.
  “God made man and tailor made gentleman” that indicates for decent people.
  If we know those girls’ class and character, it is easy to forgive them.

 9. zaw on April 17, 2012 at 8:02 pm

  ALL ARE NOT PERFECT, ALWAYS SOMETHING NEED.
  (In a country, most and more get improvement, low and little more get damaged cases.)
  FORGET THEM, WE HAVE TO TRY HARD AND HARD TO GET OUR COUNTRY MYANMAR
  TO GET IMPROVEMENT. NOT FAR AWAY WE WILL GET ALL THE BEST.

 10. ပုပု on April 18, 2012 at 2:08 pm

  မေရးခ်င္ပါ။ေၿပာခ်င္သည္ဟုမထင္ပါနဲ့။ေရးပါမ်ားစာပုိ။ေလာကတြင္အဆုိးနွင့္အေကာင္းကုိခဲြနုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားႀကပါ။
  က်ြဲရုိင္းတေကာင္ကုိေကာင္းေကာင္းေနဖုိ့အသံခ်ဲ့စက္နဲ့ေၿပာလည္းနားလည္မလာနုိင္။သတိနဲ့ပညာမပါလုိ့ကေတာ့လမ္း
  မွားၿပီသာမွတ္။ေရးရင္မ်ားလာမယ္ေတာ္ၿပီ။

 11. anonymous on April 18, 2012 at 6:06 pm

  Nothing is permanent.

  Why should we try too hard to preserve old fashion?

  I agree with writer, cultures are mixing. Fashion is the same. It may be based on western fashion but it is becoming world’s modern fashion. We should and must be following the modern ideas, fashion, culture etc.

  Isn’t it more important to be honest(not to steal, not to lie, not to kill etc), hardworking, helpful, motivated and broadminded than wear traditional clothing or talk in traditional way. Anyway, fashion always change.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)