ကဆုန္လျပည့္ေန႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍

April 26, 2012

၀င္းနီေအာင္
ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၂
မဟာသကၠရာဇ္ ၆၈ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား အေလာင္းေတာ္ကို မီး႐ွဴးသန္႔စင္ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ၿပီး မဟာ သကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ မိုးေသာက္ယံတြင္ အာသေဝါတရားတို႔ အလံုးစံုကင္းစင္၍ ေလာကသံုးပါးတြင္ အတုမရွိေသာ သဗၺညဴဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူပါသည္။ ဘုရားအျဖစ္ ေရာက္ေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ ၄၅ ဝါ ကာလပတ္လံုး သတၲဝါတို႔၏ အက်ဳိး စီးပြားကို မနားမေနေဆာင္ရြက္ေတာ္မူၿပီး သက္ေတာ္ (၈၀) အရြယ္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၄၈ ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန႔တြင္ ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

သံုးေလာကထြဋ္ထား ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားသည္ မိမိတစ္ဦးတည္းလြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကိုရယူႏိုင္ပါလ်က္ သံသရာဆင္းရဲ ဒုကၡဝဲထဲ တြင္ နစ္မြန္းေနၾကကုန္ေသာ သတၲဝါေဝေနယ်အေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္လိုသည့္ မဟာဂ႐ုဏာေတာ္ေၾကာင့္္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတသိန္း ပတ္လံုး ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္အဖန္ ေမြးလ်က္ ေသလ်က္ ပါရမီတို႔ကိုျဖည့္က်င့္ခဲ့ရသည္။ ဘုရား အေလာင္းေတာ္၏ ေနာက္ဆံုး သိဒၶတၴမင္းသားဘဝတြင္ စႀကၤာဝေတးမင္းအျဖစ္ႏွင့္တကြ အလံုးစံုကိုစြန္႔လႊတ္၍ ေမြးျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းတို႔ ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္မည့္လမ္းကို ရွာေဖြခဲ့ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ေနာက္ဆံုးေမြးေန႔၊ ေမြးျခင္းေသျခင္း ဒုကၡခပ္သိမ္းတို႔ခ်ဳပ္ရာလမ္းမွန္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသည့္ေန႔ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ေသေန႔ (ပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသည့္ေန႔) ျဖစ္ေသာ ကဆုန္လျပည့္ေန႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔အတြက္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားထဲမွ တစ္ရက္ျဖစ္ ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕သည္ ဆင္းရဲျခင္း၊ ဆင္းရဲရျခင္းအေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲျခင္းမွလြတ္လမ္းႏွင့္ အလံုးစံုေသာဆင္းရဲတို႔မွ အၿပီးတိုင္လြတ္ေျမာက္ ျခင္းဟူေသာ အႂကြင္းမဲ့အမွန္တရားသစၥာေလးပါးကို နားလည္လက္ခံသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ဗုဒၶျမတ္စြာ သာ မပြင့္ေပၚခဲ့ပါလ်င္ ထိုအမွန္တရားမ်ားကို မသိႏိုင္၊ လြတ္လမ္းလည္ မသိ လြတ္ေျမာက္ဖြယ္လည္း မရွိ။ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ လူအေပါင္းတို႕ လက္ခံယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာဘာသာႀကီးမ်ား၏ က်င့္သံုးလိုက္နာဖြယ္ အေျခခံဆံုးမသြန္သင္မႈမ်ားမွာ အမ်ား အားျဖင့္တူညီၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အႂကြင္းမဲ့အမွန္တရားေလးပါးကို ျပသႏိုင္ေသာ၊ မွန္မမွန္ မိမိကိုယ္တိုင္ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ခြင့္ရွိ္ေသာ၊ မည္ သူမဆိုလည္း ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္ စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ ခိုင္ခိုင္မာမာ အစမ္းသပ္ခံႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာဘာသာကား ဗုဒၶဘာသာတည္း။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာရတနာျမတ္သံုးပါးကို ကိုးကြယ္ရာဆည္းကပ္ရာဟု အႂကြင္းမဲ့ယံုၾကည္သူ၊ တ နည္း သရဏဂုံတည္သူဟု မွတ္ယူရပါသည္။ ရတနာျမတ္သံုးပါးကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ လမ္းမွန္ကိုေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းမည္၍ လက္ငင္းေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာျဖစ္ေစသလို သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲအေပါင္းမွ မုခ်လြတ္ေျမာက္ရာျဖစ္သည္ဟု မိမိကိုယ္တိုင္မမွိတ္မသံု ယံုၾကည္ ၍ ကိုးကြယ္ျခင္းသာျဖစ္ရပါသည္။ ဗုဒၶသည္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဝါဒသည္လည္းေကာင္း၊ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ၿခိမ္းေျခာက္၍၊ တ ဦးတေယာက္၏ ၾသဇာအာဏာလႊမ္းမိုးေစ၍၊ ရာထူး စည္းစိမ္ ေရႊေငြ လာဘ္လာဘေပး၍ ဘာသာမဝင္ခိုင္းပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾက၍ မိဘဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္ဘာသာအျဖစ္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ၾကသူမ်ားက အ မ်ားစုျဖစ္ၾကၿပီး အမွန္တရားကို ရွာေဖြစမ္းသပ္ေတြ႕ရွိကာ ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္လာသူဘာသာျခားမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ျမတ္ စြာဘုရား၏သားေတာ္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္အေပါင္းတို႔သည္ ကမာၻအရပ္ရပ္သို႔လွည့္လည္၍ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ တ ရားေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဟာေျပာျပျခင္း၊ လမ္းမွန္ကိုညႊန္ျပေပးျခင္း၊ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ကို ထင္ရွားနားလည္ေအာင္ သင္ၾကားေပး ျခင္းတို႔သာျပဳၾကပါသည္။ မည္သည့္ဘာသာဝင္ကိုမွ် မည္သည့္ဆဲြေဆာင္မႈႏွင့္မွ် ဗုဒၶဘာသာသို႔ သြတ္သြင္းျခင္းမျပဳၾကပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနမွထုတ္ေဝေသာ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္ က်မ္းစာအခန္း (၄) ဗုဒၶဘာသာ အျဖစ္မွ ပ်က္ဆီးပံုအခန္းတြင္ ေလာကီသရဏဂံုတည္ျခင္း (၄) မ်ဳိးကို မိမိကိုယ္ကို ရတနာသံုးပါးအား အပ္ႏွင္းျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ရတနာ သံုးပါးသာလွ်င္ ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္းရာရွိသည္၏ အျဖစ္ကိုျပဳျခင္း (ဝါ) ရတနာသံုးပါးအေပၚလံုးဝအားကိုးထားျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ရတနာသံုး ပါး၏ တပည့္အျဖစ္ခံယူျခင္းႏွင့္ ရတနာသံုးပါးအားဝပ္တြားခယ မိမိကိုယ္ကိုႏွိမ့္ခ်၍ အလြန္႐ုိေသေသာအျခင္းအရာကိုျပသျခင္းဟု စကား ေျပျဖင့္ ရွင္းလင္းေဖၚျပထားပါသည္။

ရတနာသံုးပါးမွ တပါးေသာပုဂၢိဳလ္တို႕၌ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဂုဏ္ႀကီးျမတ္မႈကိုရည္မွတ္လွ်က္ အထက္ေဖၚျပပါ ေလာကီသရဏဂံု (၄) မ်ဳိး ကိုျပဳလုပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သရဏဂံုေဆာက္တည္ထားသူ ေသဆံုးလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သရဏဂံုလံုးဝပ်က္စီးသည္ဟုလည္း ေဖၚျပထားပါသည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ အေၾကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ေရာက္ရွိေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစုမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾက၍ ဘု ရား၊ တရား၊ သံဃာကို အလြန္တမ္းတရသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာတစ္ခုျပရပါလ်င္ မိဘႏွင့္အတူေနစဥ္က အေလးမထားမိခဲ့ေသာ သြန္သင္ဆံုးမလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ေဝးေနေသာအခါမွ အတႀကီးတရသလိုပင္။ ဗုဒၶတရားမ်ား အဆံုးအမမ်ားသည္ သံသရာလြတ္ေၾကာင္း သာမက ေလာကီကိစၥအဝဝတြင္ အံဝင္ခြင္က ေသာ အဆံုးအမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မျငင္းႏိုင္ၾကပါ။ ပညာႀကီးေလ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းျမင့္ ေလ၊ ဗဟုသုတမ်ားေလ ဗုဒၶဘာသာ၏ စစ္မွန္ေသာတန္ဖိုးကို သိေလ လက္ခံေလ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဤတြင္ တေျမရပ္ျခား၌ မိမိတို႔၏ဘဝကံအေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ပညာနည္းရွာသျဖင့္ ကာယခြန္အားႏွင့္ အသက္ေမြးၾကရသူမ်ား၊ အ လယ္အလတ္မွ်ေသာပညာျဖင့္ ထိုက္သင့္စြာအလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳဘဲြ႕ အဆင့္ျမင့္ဘဲြ႕ စသည္တို႔ျဖင့္ ပညာသည္အဆင့္ ဂုဏ္ရွိစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအနက္ ပညာရွင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ သရဏဂံုပ်က္ျခင္းသည္ ရင္နာဖြယ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါေတာ့ သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈတူေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို အခြင့္အေရးခံစားမႈမ်ား ပိုေပးတတ္သည္မွာ မျငင္းႏိုင္ ေသာ အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံ ခံစားခြင့္မ်ားကေတာ့ စာခ်ဳပ္ပါအတိုင္း အားလံုးေသာပညာရွင္မ်ား ခံစားရရွိၾကပါသည္။ ေက်နပ္သင့္ပါသည္။ ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား ျမန္မာႏိုင္ငံသား မိဘအစဥ္အဆက္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ ပညာသည္ တစ္ဦးသည္ မေလးရွားကဲ့သို႔ အစၥလမ္ကိုးကြယ္သည့္ႏိုင္ငံတြင္ ပိုၿပီးအခြင့္အေရးရသည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္မဟုတ္သလို အားက်ဖြယ္လည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ သူ၏ေမြးရာပါ ဘာသာကိုးကြယ္မႈႏွင့္ သူရသင့္ေသာအခြင့္သာျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔အဖို႔ မိမိတို႔ပညာႏွင့္ ထိုက္တန္ စြာရထားသည့္ ရာထူးလစာအတြက္၊ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ မိမိလူမ်ိဳးဂုဏ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ တာဝန္ေက်ပြန္မႈ အရည္အခ်င္းရွိမႈ တို႔ကိုျပသရန္သာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရာက္ပညာသည္တို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသက္ (၄၀) ႏွစ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အထက္မ်ားသာျဖစ္ၾကပါသည္။ အနည္းဆံုး ေလာ ကီဘဲြ႕ တစ္ဘဲြ႕မွ ၂ ဘဲြ႕ ၃ ဘဲြ႕အထိလည္း ရရွိၾကၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ မိမိတို႔ထက္ အသက္ငယ္သူမ်ား၊ မိမိတို႔လို ပညာရွင္အဆင့္္လစာ ဝင္ေငြႏွင့္ခံစားခြင့္ မရၾကရွာသူမ်ား၊ ကာယအားျဖင့္ပင္ပန္းစြာ ရွာေဖြေနၾကရသူမ်ားက ရွားရွားပါးပါး တရားစခန္းမ်ား တရားပဲြမ်ား က်င္းပႏိုင္ ေရး ႀကိဳးပမ္းၾက တရားထိုင္ၾက၊ မိမိတို႕ေနထိုင္ရသည့္ေနရာအလိုက္ ဗုဒၶပံုေတာ္ႏွင့္ ေသာက္ေတာ္ေရခ်မ္းခြက္ကို ေနရာရသလို အထြဋ္အ ထိပ္တင္၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ၾကစဥ္ ကာယအားျဖင့္မပင္မပန္းဘဲ လစာအားျဖင့္လည္းပိုရၾကေသာ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ပံုမွန္ထက္ပိုေသာ အခြင့္အေရးအတြက္ ဒီအသက္ ဒီအရြယ္ထိ ကိုးကြယ္ရာဟုဆည္းကပ္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာကိုစြန္႔လႊတ္၍ ထိုဘာသာသို႕ေျပာင္းၾကေသာ အခါ … ။ သားသမီးမ်ား ငယ္လို႔႐ူးတဲ့မိုက္တဲ့အရြယ္မို႔၊ ပညာေတြ ဆင္ျခင္တံုတရားေတြ မျပည့္ဝေသးလို႔၊ အခ်စ္ကိုသာ ကိုးကြယ္ရာမွတ္လို႔၊ ဘာသာမတူသူႏွင့္ ခိုးရာလိုက္ေျပးေတာ့ မိဘမ်ားရင္ကဲြရပါတယ္လို႔ ေျပာေလ့ ဖြင့္ဟေလ့ရွိပါတယ္။

အဲဒီပညာသည္ေတြအတြက္ေတာ့ ဖြင့္ဟစရာစကားလံုး ရွာမရႏိုင္ပါ။

သရဏဂံုပ်က္သြားသူမ်ားအတြက္ေတာ့ သူျပဳသည့္ကံ သူႏွင့္သာသက္ဆိုင္တာမို႔ ဥပကၡာျပဳရပါေသာ္လည္း အျခားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္မိပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာစာေပမ်ား၊ အဆံုးအမမ်ား၊ တရားေတာ္မ်ားကို ေလ့လာဖတ္႐ႈႏိုင္ နာၾကား ႏိုင္ေသာ ဘာသာေရး ဝက္ (ဘ) ဆိုက္မ်ားႏွင့္ အလွမး္ေဝးေနသူမ်ား ေလ့လာဖို႔အခ်ိန္မရသူမ်ား၊ ငယ္ရြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားအေတြ႕အၾကံဳ နည္း ေသးသူမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳပညာမ်ားေသာ္လည္း ေလာဘေၾကာင့္ အၿမီးျဖတ္ဖို႔ေသြးေဆာင္ျခင္းခံရႏိုင္သူမ်ား သတိရွိၾကေစခ်င္ပါတယ္။

မ်က္စိစံုမွိတ္၍ ဗုဒၶဘာသာလုပ္ၾကပါလို႔ ဗုဒၶဘာသာမွေကာင္းပါတယ္လို႔မေအာ္ပါ။ ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမ်ား၏ က်မ္း စာမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနမွထုတ္ေဝေသာ ဗုဒၶဘာသာလက္ဆြဲက်မ္းမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာကို အေျခခံမွ စ၍ အလြန္နားလည္ လြယ္ေအာင္ ေဟာေျပာေတာ္မူၾကသည့္ တရားေတာ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာဖတ္ရႈနာၾကားမွ သိၾကပါလိမ့္မည္။ သာသနာျပဳသူ သာသနာေစာင့္ေရွာက္သူ တရားလွဴသူ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ေက်းဇူးေၾကာင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚႏွင့္ ျပင္ပ ေလာကမွာပါ ယခုအခ်ိန္ေလာက္ ဗုဒၶစာေပတရားေတာ္မ်ား အလြယ္တကူ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရႏိုင္တာမၾကံဳဘူးေသးပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႕ပြားေရးဦးစီးဌာနမွထုတ္ေဝေသာ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္က်မ္းစာ၏နိဒါန္းတြင္ ေဖၚျပ ထားေသာ ပညာရွင္ႀကီး စေလဦးပုည၏ ယုန္မင္းဝတၴဳပါစာပိုဒ္ကို ကူးယူေဖၚျပရင္း ဤစာစုကို အဆံုးသတ္လိုက္ရပါသည္။

ယခုခါမူ၊ လူလည္းျဖစ္လာ
သာသနာလည္းထြန္းခိုက္၊ အၿမိဳက္တရား
ေဟာၾကားမည့္သူ၊လူလည္းမရွား
သို႔ပါလ်က္သားႏွင့္မူ……..
တရားမႀကိဳက္၊ အမွားကိုႀကိဳက္ၾကလ်င္
အမိုက္တကာ့ဗိုလ္မင္း၊ အဖ်င္းတကာ့ဗိုလ္ခ်ဳပ္
အပါယ္ေလးလီ ျမစ္နဒီတြင္၊ ပလံုစီျမဳပ္လို႔
လူယုတ္ႀကီးေတြျဖစ္ခ်ိမ့္မည္ …။

က်မ္းကိုး
ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၀၅ ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနမွထုတ္ေဝေသာ ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္ က်မ္း စာ http://www.dhammadownload.com/eBook-Myanmar.htm မွရရွိပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

One Response to ကဆုန္လျပည့္ေန႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍

  1. mankyi on April 26, 2012 at 5:31 pm

    သိပ္ဟုတ္တာေပါ့။ အဲလုိလူမ်ိဳးေတြ ႏုိင္ငံျခားမွာ အမ်ားၾကီးပဲ ။ တစ္ဘ၀ ရတဲ႔ အခြင့္အေရးေလးကုိ သံသရာနဲ႔ ခ်ီျပီး ေပးဆပ္ခ်င္လို႔ ေျပာင္းသြားေတာ့လည္း ေျပာင္းေပါ့။ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ၾကည့္ေနရတာေပါ့။ သားသမီးမုိက္လို႔ ခံေနရတဲ႔ မုိက္ျပစ္ကုိ မိဘက ၀င္ ျပီး ခံခ်င္လုိ႔ မရေတာ့ ေဘးကေနၾကည့္ေနရသလုိ သာ ၾကည့္ေနရေတာ့မွာေပါ့လုိ႔သာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔ သာသနာက တစ္ကယ့္ယံုၾကည္တဲ႔လူပဲ လုိပါတယ္။ ေယာင္ေတာင္ေတာင္ ဘာသာ၀င္ေတြမလုိုခ်င္ပါဘူး။ တစ္ကယ္မယံုၾကည့္ပဲနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာေတြကုိ ဘုရားလည္း အလုိမရွိပါဘူး။ သာသနာသန္႔သြားတယ္လုိ႔သာ မွတ္ယူေစခ်င္ပါတယ္ စာေရးဆရာေရ။ အေရအတြက္ မလုိဘူး အရည္အခ်င္းသာ လိုပါတယ္

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ

By

  ရဲေဘာ္ ေမာင္တူးရဲ့ သက္ရွိပန္းခ်ီ  (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေမ ၃၊ ၂၀၁၈ ေခါင္းစဥ္...

Read more »

မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ

By

  မိုုးမခမဂၢဇင္း ေမ ၂၀၁၈၊ အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၁ ထြက္ျပီ...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ ျမန္မာေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ ပန္းမ်ား စာအုပ္ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) မတ္ ၂၄၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ)

By

ေဇာ္ေအာင္(မုံရြာ) ၏ ျပည္ျမန္မာ မီးထိန္ထိန္သာဖို႔အေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား (ထြက္ျပီ) မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္