ကြၽန္ေတာ္သိေသာ တရံေရာအခါမ်ား

May 1, 2012

၀တ္မႈန္ (စင္ကာပူ)
ေမလ ၁၊ ၂၀၁၂
စာအုပ္အမည္ – ကြၽန္ေတာ္သိေသာ တရံေရာအခါမ်ား
စာေရးသူ – ကုိကုိေမာင္ႀကီး

ကုိကုိေမာင္ႀကီးစာအုပ္ကို ကြၽန္ေတာ္ဖတ္ၾကည့္ၿပီး ေကာက္ႏုတ္ရရင္ ….
၁။ မ်က္စိဆရာ၀န္၀န္ႀကီးဦးသန္းေမာင္၊ စာေရးဆရာမေဒၚႂကြယ္ႂကြယ္၊ သမီး။ တူမ ကိုေအးသိန္း-မေအးခ်ိဳ၊ ဗမကေစာျမင့္ (မေဟသီ)၊ ျမတ္ထန္ (ဗမကတင္ေမာင္)၊ မိုးမိုးတာေရာစန္ (ဗခက ခင္ေမာင္ေသာင္း) တို႔ကို ေက်းဇူးတင္စကား ေရးထားပါတယ္။

၂။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတဲ့ ၁၉၆၂ မွာ ဗိုလ္မႈးၾကီးသန္းစိန္ (စစ္ဦးစီ ဗမက)၊ ျပည္တဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုး (စစ္ရာထူးခန္႔ အတြင္း ၀န္) ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၁၇ ဦးမွာ အစိုးရအဖြဲ႔တာ၀န္ခံ ၈ ဦး (၀န္ႀကီးရာထူး) ရွိပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းက (၃) ခု၊ ကာကြယ္ေရး၊ အခြန္၊ တရားေရး။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးက (၂) ခု၊ ဦးေစာျမင့္ (၂) ခု၊ ဦးတင္ေဖ (၂ခု)၊ ဦးသီဟန္ (၃) ခု၊ ဦးေက်ာ္စိုး (၂) ခု၊ ဦးသန္းေဖ (၁) ခု၊ ဦးဘနီ (၁) ခု တာ၀န္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။

၃။ စာေရးသူ ကိုကုိေမာင္ႀကီးဟာ ရင္းႏွီတဲ့ ဗိုလ္မွဴးကိုကိုေျပာျပခ်က္မ်ားကို ကိုးကားၿပီး၊ ဦးေန၀င္းနဲ႔နီးစပ္ၿပီး အေရးပါရာထူးကိုယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ မွဴး ႀကီးေစာျမင့္မ်ားကို ညႊန္းၿပီးေရးသားထားပါတယ္။

၄။ ၁၉၆၂ ခု၊ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး တႏွစ္ေက်ာ္မွာ ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျမလွန္ပစ္မဲ့ ျပည္သူပိုင္သိမ္းဥပေဒနဲ႔နညးဥပေဒကို ဥပေဒကြၽမ္းက်င္သူ ဦးဘၿငိမ္းက ဦးေန၀င္း စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္မ်ားကို ေခါင္းၿငိမ့္အတည္ျပဳေစခဲ့ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အစပ်ဳိးခဲ့ပါတယ္။ (စာမ်က္ႏွာ ၈၂၁)

၅။ ဦးေန၀င္းနဲ႔ ဦးတင္ေအာင္ဟိန္း ၂ ေယာက္ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း အနားယူသြားတဲ့ဦးေန၀င္းကို သြားေတြ႔တဲ့အခါ၊ ဦးေန၀င္းေျပာစကားတခုက .. ကိုယ္လူေတြနဲ႔ ၾကံဳတံုး ေျပာျပရဦးမယ္။ သံသရာ၊ သိခၤါရ၊ အနတၱတရားေတြ အခုသိခဲ့သလို၊ သိိခဲ့ရင္ ၁၉၆၂ ခုကိစၥကို ကိုယ္မလုပ္ခဲ့ပါဘူး.. ဟု ေျပာခဲ့ပါတယ္။ (စာမ်က္ႏွာ ၇၆၂)

၆။ ဒုကာခ်ဳပ္ ဗို္လ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးဟာ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္တေန႔၊ အိပ္ရာႏိုးခ်ိန္ အာဏာသိမ္းကိစၥကိုမသိတဲ့ မ်က္ႏွာပံုပန္းကို ျမင္ ခဲ့ရေၾကာင္းကိုေရးခဲ့ပါတယ္။ (စာမ်က္ႏွာ ၇၀၈)။ စာေရးသူဆိုလိုတာက ဦးေအာင္ႀကီးဟာ အာဏာသိမ္းၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာ စစ္ရာ ထူးမွအနားယူရသူျဖစ္ၿပီး၊ ရာထူးသာရွိၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုလိုပါတယ္။

၇။ ၁၉၆၂ခု အားဏာသိမ္းျပီး ပထမဆံုး အသိမွတ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာပို႔ခဲ့သူက ေလာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ Phumi ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေန၀င္းက အာ ဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားကို ေျပာစကားက အလြန္အာဏာရွင္ဆန္ပါတယ္ .. “ကိုယ့္ကို Congratulate လုပ္တယ္တဲ့ဗ်ာ။ …. “ဟု ေျပာဆိုၿပီး အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္မ်ား (ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား) မ်က္ေစ့ေရွ႕တြင္ ထိုသ၀ဏ္လႊာကို လံုးေခ်လႊင့္ပစ္ျပလိုက္ျခင္း၊ အာ ဏာ သိမ္း ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ဦးေန၀င္းႏွင့္အတူ ၀ိုင္း၀န္းရယ္ေမာၾကျခင္း၊ စာေရးသူ ကိုကိုေမာင္ကိုယ္တိုင္ကလည္ ထိုစဥ္က အတူရယ္ေမာလိုက္မိသည္ကို ေနာင္တရမိေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။ (စာမ်က္ႏွာ ၇၁၉)

၈။ ဦးေန၀င္း ကိုယ္ေရးဘ၀ကို စာေရးသူခ်စ္လႈိင္တြင္ တာ၀န္မရွိ ဟုဆိုကာ မေရးသားပါ။ ေရႊဘိုမုဆိုးျခံဳမွာ ဗိုလ္တြန္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးဆက္စပ္သလို ေရးသားထားသည္ (စာမ်က္ႏွာ ၈၄၄)၊ စာေရးသူ ကိုကိုေမာင္သည္ မ.ဆ.လ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကို ဦးေန၀င္းႏွင့္အတူ တည္ ေထာင္ခဲ့ျခင္းကို လက္ေရွာ့ဟန္မတူသည့္ ပံုစံေရးထားပါသည္။ ဦးေန၀င္း၏ႏိုင္ငံေရးဘ၀ကို သူ႔ဆရာသမားအေနျဖင့္ ေရးသားထားပါ သည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၈၃၀)

၉။ ဦးေန၀င္းအေၾကာင္းမ်ားကို ထပ္မံကိုးကားေရးသားရာတြင္၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စာအုပ္၊ ဦးေန၀င္း၏ညီျဖစ္သူ ဦးသိန္းညႊန္႔ ေျပာစကားမ်ား “နာစရာရွိလွ်င္ လြမ္းစရာေတြနဲ႔ေပါ့” ဟုလည္းေကာင္း၊ ဖ.ဆ.ဖ.လ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းကိုလည္း ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခဲ့ေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားထားပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၈၈၄၊ ၈၉၆)

၁၀။ ဦးႏုအေၾကာင္းကို သူ႔အျမင္ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။ စာေရးသူကိုကိုေမာင္ ေတြ႕ဆံုရသူမ်ားတြင္ (၆) ဦးကို အမႊမ္းတင္ေရးသားကာ စာအုပ္ကို အဆံုးသပ္ထားပါသည္။ ထို ၆ ဦးမွာ သခင္စိုး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၊ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးဗေဆြ၊ ဦးသိန္းေဖျမင့္ တို႔ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၈၉၇)

စာမ်က္ႏွာ ၉၀၀ ထူထဲလွေသာ စာအုပ္တြင္၊ ဦးေန၀င္း (စစ္အာဏာရွင္ အစပ်ိဳးသူ) အတြက္ ရာထူးႀကီးမယူပဲ၊ အမႈေဆာင္ေပးခဲ့သူ ဦးခ်စ္လႈိင္ (ကေလာင္အမည္ ကိုကိုေမာင္ႀကီး) ၏ဘ၀ျဖစ္စဥ္သည္ စိတ္၀င္စားစရာ မရွိလွေသာ္လည္း၊ ဦးေန၀င္းအေၾကာင္း အနည္းငယ္ေရးသား ထားသည့္အတြက္ .. ေနာင္ျမန္မာျပည္တည္ေထာင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား၊ အာဏာရွင္စ႐ုိက္မ်ားကို ခ၀ါခ်ရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ အက်ဥ္း ေကာက္ႏုတ္ေရးသားလိုက္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:စာအုပ္စင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)