fbpx

အႀကံေပးအရာရိွ ေျပာျပသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးဆုိင္ရာ အႀကံေကာင္းမ်ား – Great Advisory Ideas

May 24, 2012

ရန္လုိကြ်ဲ
ေမ ၂၄၊ ၂၀၁၂ယေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခု သြားတက္သည္။ အန္ကယ္ေျပာင္ႀကီး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အႀကံေပးအရာရိွမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

အႀကံေပးအရာရိွတဦး ျဖန္႔ေ၀ေသာ စာတေစာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပဳလုပ္ေသာ စာနယ္ဇင္း ရွင္းပဲြ ဟူ၏။

ထုိသူ၏ ပုဂၢလိက ေရးသားျဖန္႔ေ၀ေသာ စာမွာ အန္ကယ္ေျပာင္ႀကီး ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ မည္သုိ႔မွ် မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျခင္း ျဖစ္၏။

ရွင္းလင္းပဲြဟူသည္ ရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ေသာပဲြ ျဖစ္သည္။ တခါတရံ ရႈပ္ေအာင္လုပ္ေသာပဲြလည္း ျဖစ္သြားတတ္သည္။

ဦးစြာပထမ အႀကံေပးအရာရိွမ်ားက ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မိတ္ဆက္ၾကသည္။

သတင္းေထာက္တုိ႔က အသံဖမ္းစက္မ်ားကုိ တတီတီ ႏွိပ္လုိက္ၾကသည္။ အားလုံးလုိလုိတြင္ ယူေဆာင္လာၾကေသာ ကင္မရာႀကီးငယ္မ်ားျဖင့္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ ရုိက္ၾကသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ အန္ကယ္ေျပာင္ႀကီး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ အႀကံေပးအရာရိွ ရာထူးေတြ ထုိက္တန္စြာ ရရိွထားတာကုိ လူတခ်ဳိ႕က မလုိတမာျဖစ္ေနၾကပါတယ္” ဟု ဦးေဆာင္ ရွင္းလင္းသူက ဆုိသည္။

ဦးေဆာင္ရွင္းသူ၏ ေလေၾကာကုိ သတင္းေထာက္တုိ႔ ႀကိတ္မိွတ္ သည္းခံရသည္။ သူ၏ ေလေၾကာက ႏုိင္ငံေက်ာ္ပင္။ Mrs. TV 4 တြင္ မၾကာခဏ ၀င္ေရာက္ ေလေပါတတ္ေသာ သူ႔အား တႏုိင္ငံလုံးက သိၾကေလသည္။ သူ႔အစီအစဥ္လာသည္ႏွင့္ လုိင္းေျပာင္းၾက၊ တီဗီပိတ္ၾကသည္ကုိ အႏွီအႀကံေပးဆရာႀကီး သိဟန္ မတူ။

ကြမ္းႏွစ္ရာညက္ခန္႔ၾကာေသာ္လည္း အႀကံေပးသူႀကီး၏ မိတ္ဆက္ျခင္း ႏွင့္ ရွင္းလင္းျခင္း အစီအစဥ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ျခင္း မရိွေသးေပ။

“တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသူေတြ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ႏွယ္ႏွယ္ရရ မဟုတ္မွန္း ၾကြေရာက္လာတ့ဲ သတင္းေထာက္မင္းမ်ား သိၾကပါတယ္” စသျဖင့္ စသျဖင့္ အတည္ေပါက္ ေျပာေလ၏။

“လုိရင္း ေျပာရရင္ ေဒါက္တာဦးျမင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ျဖန္႔တ့ဲစာဟာ ကြ်န္ေတာ္မ်ား အန္ကယ္ေျပာင္ႀကီး ေဖာင္ေဒးရွင္းနဲ႔ လုံး၀ မဆုိင္ဘူး ဆုိတာ အဓိက ေျပာၾကားလုိပါတယ္”

ထုိသုိ႔ အာေဘာင္အာရင္းသန္စြာ နိဂုံးခ်ဳပ္ျပီး သကာလ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚေလသည္။

ေဒါက္တာဦးျမင္ ျဖန္႔ေသာစာမွာ ဦးျမင္၏ အျမင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ား ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ျပီးျဖစ္သည္။ ထုိစာက အန္ကယ္ေျပာင္ႀကီး ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္းလည္း နားလည္ျပီး ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔နားလည္ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္ၾကျခင္းမွာ အေၾကာင္းရိွသည္။ လူေျပာမ်ားေသာ လွ်ပ္စစ္မီး က့ဲသုိ႔ေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ေမးျမန္း ေရးသားလုိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ၏။

သတင္းေထာက္တုိ႔က မီးအေၾကာင္း ေမးၾကေလ၏။

“လွ်ပ္စစ္မီး ပုံမွန္ေပးပါ ဆုိျပီး ဆႏၵျပတာေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း သိပါတယ္။ Facebook မွာ အကုန္လုံး ဓာတ္ပုံေတြေရာ ဘာေတြေရာက္ တက္ေနတာ ကြ်န္ေတာ္ ေတြ႔သားပဲ။ ဒီလုိ ဆႏၵျပတာေတြဟာ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေျမွာက္ေပးတာမ်ား ျဖစ္မလား ဆုိျပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သံသယ ျဖစ္မိတယ္။ ဒါမွ သတင္းေရးႏုိင္မယ္ မဟုတ္လား။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေျမွာက္ပင့္ေပးတာ ဆုိရင္ေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူခံရမွာပဲ ဆုိတာ ဒီေနရာကေန ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္”

ကင္မရာမီးတုိ႔လည္း ပြင့္သြားၾကကုန္၏။

နုိင္ငံေတာ္က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အေလးထားသည္ဟု အထင္ေရာက္ၾကေစရန္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန ၁ ႏွင့္ ၂ ဟူ၍ ဖဲြ႔စည္းရန္ သူကပင္ အႀကံေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီး လုံေလာက္မႈမရိွျခင္း ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ သူ႔တြင္ အုိင္ဒီယာ မ်ားစြာ ရိွေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ကုိ မွ်ေ၀လုိေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ သတင္းေထာက္တုိ႔လည္း ေရးရ မွတ္ရေလသည္။

“မီး လာလာ မလာလာ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းေပါ့ဗ်ာ။ ဖေယာင္းတုိင္ထြန္းတာဟာ အရမ္း Romantic ျဖစ္တယ္၊ ေခြ်တာရာလည္း ေရာက္တယ္။ ဖေယာင္းတုိင္သာထြန္း။ အားလုံး အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။ အဆင္မေျပရင္ ေရႊတိဂုံဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္မွာ ေဗဒင္ၾဆာ ေစာငုိ ဆုိတာ ရိွတယ္။ သူ႔ဆီက ေဆးဖေယာင္းတုိင္ သြားေတာင္း။ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ထြန္း။ အနည္းဆုံး အခန္းထဲမွာေတာ့ လင္းထိန္သြားလိမ့္မယ္”

သတင္းသမားမ်ားလည္း ေဗဒင္ၾဆာ ေစာငုိ ဟူေသာ အမည္ကုိ ကမန္းကတန္း လုိက္လံ ေရးမွတ္ၾကေလ၏။

သတင္းေထာက္တဦးက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ဖူလုံေစေရးအတြက္ ႏ်ဴကလီးယားစက္ရုံေထာင္ရန္ အစီအစဥ္ ရိွမရိွ ေမးျမန္းရာ –

“ဂ်ပန္မွာေတာင္ ဒီလုိ စက္ရုံက ေခတ္မစားေတာ့ဘူး။ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ မတူဘူးေလ၊ ေခြ်တာတယ္။ ဒီေတာ့ ရိွတ့ဲ ႏ်ဴကလီးယားစက္ရံု ၄၀ မွာ ႏွစ္ခုပဲ က်န္တယ္။ က်န္တာေတြ ပိတ္လုိက္ျပီ။ ကြ်န္ေတာ္က ဂ်ပန္လုိ ေရခ်ဳိးတာ မ်ားေတာ့ ဂ်ပန္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သိတယ္။ အခုလုိ ေမးျမန္းတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားေလသည္။

ေမးခြန္းေမးသူ မရိွေတာ့သျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္စကား ထပ္မံ ေျပာၾကားေလသည္။

“မီးမလာေတာ့ ဓာတ္လုိက္မွာ ပူစရာ မလုိေတာ့ဘူးလုိ႔ အေကာင္းျမင္တတ္ရမယ္။ လွ်ပ္စစ္မီး မလာေတာ့ မီတာခ သက္သာတယ္လုိ႔ အေကာင္းဘက္က ေတြးရမယ္။ ဖေယာင္းတုိင္က ကုန္က်စရိတ္ နည္းတယ္။ ေခြ်တာျခင္းဟာ ေကာင္းတယ္။ ေခြ်တာေရးေၾကာင့္ အားလုံး အဆင္ေျပႏုိင္တယ္။ ၃၈ ျဖာ မဂၤလာရဲ႕ စာေၾကာင္းေရ ၂၄ မွာ အတိအက် ဆုိထားတယ္ေလ သႏၱဳ႒ီ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္းဟာ မဂၤလာတစ္ပါးပဲ တ့ဲ” ဟု အဆက္မျပတ္ ေျပာသျဖင့္ သတင္းေထာက္တုိ႔လည္း မျပန္နုိင္ေသးဘဲ သည္းခံျပီး နားေထာင္ရေလသည္။

အန္ကယ္ေျပာင္ႀကီး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ အႀကံေပးအရာရိွႀကီးက ဆက္ေျပာသည္ –

“ေရာင့္ရဲရမယ္၊ ေခြ်တာရမယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ ဆုိရင္ ၀င္သက္ ထြက္သက္ကုိေတာင္ ေခြ်တာတယ္။ အသက္မရွဴဘဲ ၀င္သက္ကုိ ဘယ္လုိ ေခြ်တာေရး လုပ္သလဲ ဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္ လက္ေတြ႔ျပမယ္”

အႀကံေပးအရာရိွႀကီးက ထုိသုိ႔ အတည္ေပါက္ ေျပာဆုိျပီးေနာက္ မ်က္လုံးကုိ မိွတ္လုိက္ျပီး အသက္ ရွဴသြင္းျခင္း၊ ရွဴထုတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ရပ္နားလုိက္သည္။

အႀကံေပးအရာရိွႀကီး၏ မ်က္ႏွာက တည္ျငိမ္လြန္းလွသည္။ ဆယ္စကၠန္႔ခန္႔အၾကာတြင္ မ်က္လံုးတစ္ခ်က္ ဖြင့္ၾကည့္သည္။ သတင္းေထာက္မ်ားအားလုံးသူ႔ကုိ ၀ုိင္းၾကည့္ေနၾကသည္။
သူလည္း မ်က္လုံး ကမန္းကတန္း ျပန္မိွတ္ျပီး ၀င္သက္ ထြက္သက္ ေခြ်တာေရးလုပ္ပုံကုိ ဆက္လက္ ျပသေလသည္။ သတင္းေထာက္မ်ားလည္း အ့ံအားသင့္ေနၾကသည္။

ေနာက္ထပ္ ဆယ္စကၠန္႔ခန္႔အၾကာတြင္ အႀကံေပးအရာရိွႀကီး မ်က္ႏွာ နီရဲလာသည္။ ယင္းသုိ႔ နီတြတ္လာေသာ္ျငား သူ၏ ၀င္သက္ ထြက္သက္ ေခြ်တာေရး သရုပ္ျပမႈကုိ ရပ္နားျခင္း မရိွေပ။ သုိ႔ေသာ္ အနည္းငယ္ ပုံပ်က္စ ျပဳလာသည္။ တမိနစ္ေက်ာ္ၾကာေသာအခါ ထုိင္ခုံေပၚမွ ၾကမ္းျပင္သုိ႔ ျပဳတ္က်ေလ၏။

ျငိမ္သက္ေနေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြက ထုိအခါမွ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္သြားသည္။

သတင္းေထာက္တဦးက တျခားေသာ အႀကံေပးအရာရိွမ်ားကုိ “ေဆးရုံကား မေခၚဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ဒါမွ ေခြ်တာရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္” ဟု လွမ္းေျပာလုိက္ေလသတည္း။

 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သေရာ္စာ, ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ

12 Responses to အႀကံေပးအရာရိွ ေျပာျပသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးဆုိင္ရာ အႀကံေကာင္းမ်ား – Great Advisory Ideas

 1. Best Humor * on May 25, 2012 at 6:18 am

  Best humor in this month!

  Ko Ko Hlaing , now , is historic person like electric minister Zan Min—–for their brilliant ideas and talkings —Burma best clowns —-not Zar Ga Nar.

  Please write with this style more , more for theses most shameless creatures of the world and human history..

  Brainless advisers for brain-deficient so called President who has no chance to win in 2015 , so to save face , will retire . ….

  Maybe Burma is cursed country! Shame to be shared DNA with them…

 2. *U AYE on May 25, 2012 at 7:46 am

  Everybody know the knowledge, wisdon and experience of Dr. U Myint.
  Now we had chance to know U Ko Ko Hlaing’s. How to solve the energy crisis? To save the electricity, use candle light. (or) ka-nyin-se and saw duct will be more practical.
  Please advise how to get water. Visit to river site with family like Hindus go to Ginga.

 3. Lwin May Thein on May 25, 2012 at 8:33 am

  stupid Ko Ko Hlaing,
  brainless.

 4. win mon on May 25, 2012 at 11:08 am

  stupid adviser. No brain

 5. chitthu on May 25, 2012 at 2:42 pm

  အရင္ကတည္းက ျဖစ္ေနတာမွန္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကတည္းက ျပင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ဒီေလာက္မဆိုးႏုိင္ပါ။ အရင္တုန္းကေတာ့ အသံထြက္ရင္ ခံရမွာမလို႔ မထြက္ခဲ့တာပါ။ အခုေတာ့ ေျပာခ်င္တာေတြကို ေျပာေနၾကတာပါ။ အရင္လိုပဲဆိုရင္ေတာ့ ျပသာနာမရွိခဲ့ပါဘူး။ ျမစ္ဆံုေပၚလာေတာ့ ေျပာလိုက္တဲ့စကားတစ္ခြန္းက လူေတြရဲ႕ စိတ္ေတြကို လႈပ္လိုက္သလိုျဖစ္သြားခဲ့တာပဲ။ တာ၀န္မဲ့ေျပာလိုက္တ့ဲစကားတစ္ခြန္းက ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္ရတဲ့ဘ၀ကို ေျပာလိုက္သလိုျဖစ္သြားေစခဲ့တယ္။ အဲဒီလို ေျပာလိုက္တဲ့ ၀န္ႀကီးကိုယ္တိုင္ကလည္း အခုထိ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးတာ မရွိခဲ့ေသးဘူး။ ငါေျပာခ်င္တာေျပာမယ္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့သေဘာထားကို ျပည္သူေတြက မႀကိဳက္ဘူးဆိုတာ သိေစခ်င္တယ္။ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းနည္းကေတာ့ ၀န္ႀကီးကို တာ၀န္ကေန အနားေပးလိုက္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ျပည္သူေတြအေပၚ သစ္စာမရွိလို႔ပဲ။ ဒီထက္ပိုေျပာရရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး(ျပည္သူေရာ အစိုးရအဖြဲ႔ေရာ) ကို လိမ္တဲဲ့အတြက္ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္မယ္။ အနည္းငယ္သည္းခံၾကပါဆိုရင္ ျပည္သူေတြက နားလည္ေပးႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ေၾသာ္ ဒါနဲ႔ ကိုကိုလႈိင္လည္းပါေသးတယ္ေနာ္။ သမတအၾကံေပးလုပ္ၿပီးေတာ့ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေနပါဆိုတာက လမ္းေဘးက ကေလးကေတာင္ ေျပာတတ္တဲ့စကားတစ္ခြန္းပါ။ အေျခအေနကို နားမလည္ဘဲနဲ႔ ငါထင္တာ ငါေျပာတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူေတြကို မေလးစားရာက်တယ္။ (ျပည္သူမ်ား ေပးေဆာင္ေနတဲ့ အခြန္မ်ားနဲ႔ ရေနတဲ့ ပါမစ္မ်ားစြာခံစားေနေသာသူမ်ား) ဒါ့အျပင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ ဦးေႏွာက္အရမ္းနည္းတာထင္ရွားတယ္။
  ဒါေၾကာင့္ အၾကံျပခ်က္အေနနဲ႔ဆိုရင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား (၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား)အား ရာထူးမွ အနားေပးလိုက္ပါ။ ကိုကိုလႈိင္လည္းပါတယ္ေနာ္ (သူကေတာ့ ယူထားတဲ့ရာထူးနဲ႔ ေျပာတဲ့စကားက ျပည္သူကို မေလးစား၊ (သို႔မဟုတ္)ဦးေႏွာက္နည္းလို႔ သူ႕ကိုပါ တစ္ခုခုလုပ္ေပးလိုက္ပါ။ အၾကံျပဳခ်က္ကေတာ့ ဒါပါပဲ ေက်းဇူး။

 6. Dissapointee on May 25, 2012 at 6:43 pm

  Very stupid Ko Ko Hlaing, How did he become adviser. So stupid, Stupid, stupid,

 7. ေလာကနတ္ on May 25, 2012 at 8:34 pm

  သမၼတ အၾကံေပးဆုိတဲ့ ၾကီးေလးတဲ့ရာထူးကုိယူထားျပီး ျပည္သူဆီကရတဲ့ လစာကုိ တနင့္တပုိးယူထားတဲ့ ျပည္သူ ့၀န္ထမ္းတေယာက္အေနနဲ ့ ဒီလုိလက္လြတ္စပယ္ စကားမ်ဳိး မေျပာသင့္ပါဘူး…. ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ဒီလုိလူမ်ဳိးကုိ ဒီလုိေနရာမွာ မထားသင့္ မရွိသင့္ဘူးဆုိတာ သမၼတၾကီး နားလည္ သင့္ပါျပီ… သူ ့ထက္အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားရွိ ရွာေတြ ့နဳိင္ပါတယ္… ျမန္ျမန္အစားထုိးနဳိင္ေလ ပုိေကာင္းေလပါပဲ…

 8. NINE NINE on May 25, 2012 at 9:00 pm

  I ever heard this kind of comment from someone working for the gov. He was a manager in Agri sector. He said our country is poor and that’s why it will be difficult to make it well developed. People should understand their own status and follow the admin instruction by working together. But he the guy goes to the message everyday and spend his time with girls over there. U guys know how much it costs going to the message service. So members of the admin are double talkers. They say our country is poor and we have to be patient with the long process to the full grown development but at the same time they are making bulk money in any illegal ways and spend it like high bosses. Like DASSK said, our country is wealthy in natural resources and the people are not so low in intelligence but the sole problem is corrupt governance. It is what stirs the trouble. Planned mismanagement led us to the poorest status in the world. We all must go against it by now.

 9. သာထြန္း on May 26, 2012 at 12:10 am

  ေတာ္လုိက္တဲ့သမၼတအျကံေပးေတြ၊စကားေတြကုိလက္လြတ္စပယ္ေျပာေနတာအရင္တုန္းကစစ္
  ဗုိလ္ဘ၀ကလူမုိက္ပုံစံမေျပာင္းျကေသးဘူး။ဒီလူေတြကုိတကယ္တတ္သိနားလည္တဲ့လူေတြနင့္
  အစားထုိးေပးျကပါ၊လူထုထဲမွာတကယ့္ပညာရွင္ေတြ၊အလုပ္ျဖစ္မယ့္လူေတြရွိပါတယ္။

 10. zaw on May 26, 2012 at 12:03 pm

  ko ko hlaing , the man with the shit head. Do you think you have enough education, experience , good personality , I.Q , smart background for this post ?. i think our president was absent to check this.

 11. CV * on May 27, 2012 at 9:05 am

  KK Hlaing brief CV:

  http://freeburma.info/index.php/Ko_Ko_Hlaing

  His other names ( for articles) are Hlaing Aung (Nargis author) , Si Thu Aung , etc

 12. ThanPhaye on May 27, 2012 at 2:30 pm

  သစ္ပင္ၾကီးသည္ခုတ္လွဲသူကိုေသာ္လည္းမလဲမခ်င္းအရိပ္ၿဖင္ ့ေအးေစသည္၊နံ ့သာတံုးသည္မီးရူိ ့သူကိုေသာ္လည္းမက်ြမ္းမခ်င္းအနံၿဖင္ ့ေမႊးေစသည္၊ဖေယာင္းတိုင္သည္မီးရႈိ ့သူကိုမကုန္မခ်င္းအလင္းၿဖင္ ့ထြန္းလင္းေစသည္၊သူေတာ္ေကာင္းသည္ညွင္းဆဲသူကိုေသာ္လည္းမေသမခ်င္းအကဴိးေဆာင္ေပးသည္၊သည္လိုစိတ္ဓာတ္မဴိး(ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္)ရွိသူသာနိင္ငံကိုအုပ္ခဴပ္သင္ ့သည္။ဒီလိုစိတ္ဓာတ္မဴိးၿမန္မာၿပည္မွာတစ္ဦးပဲရွိတယ္၊ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္အေမစု။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)