Nyein Chan Aye – အမုန္းႀကီးသူ သိုု႔

May 30, 2012

ျငိမ္းခ်မ္းေအး၊ ေမ ၃၀၊ ၂၀၁၂

ခင္ဗ်ား ဟာ ခင္ဗ်ားနဲ႕ တေသြမတိမ္း အလံုးစံု မတူသူ အားလံုးကို မုန္းေနတယ္လို႕ ထင္တယ္။ ခင္ဗ်ား ဟာ ခင္ဗ်ား တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္တာထက္ပိုၿပီး ခင္ဗ်ားနဲ႕ သဘာဝအရ မတူႏိုင္တဲ့ သူအားလံုးကို မုန္းေနတယ္။

ခင္ဗ်ား ဟာ လိင္တူ ခ်စ္သူေတြကို မုန္းတယ္။

ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြ၊

လူမည္းေတြ၊ အေသြးအေရာင္ ကြဲျပားသူေတြ၊

တရုတ္ေတြ၊ အိႏၵိယ အႏြယ္ေတြ၊ မူဆလင္ေတြ၊

ဘာသာကြဲေတြ၊ ဘာသာေရး အရ ေရွးရိုးမစြဲ အျမင္မက်ဥ္းေျမာင္းသူေတြ၊

ဘာသာမဲ့ေတြ၊ ဘုရားကို မယံုၾကည္သူေတြ၊

အလုပ္သမား  သမဂၢေတြ၊

မိမိရဲ့ကိုယ္ခႏၶာေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ အခြင့္အေရးေတာင္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊

လူ႔အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုေနသူေတြ၊

အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရး အတြက္ တိုက္ပြဲ ဝင္ေနသူေတြ၊

ကေလးအခြင့္အေရးအေၾကာင္း ေျပာေနသူေတြ၊

 လိင္တူ ခ်စ္သူလက္ထပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုေနသူေတြ၊

ဆင္းရဲသားေတြ … …. … ဒါေတြ အားလံုးကို ခင္ဗ်ား မုန္းေနတယ္။

ေဘာလံုးသမား အီဗရာကို မန္ယူ အသင္းမွာ ကစားလို႕၊ ျပင္သစ္ အသင္းသားျဖစ္လို႔ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ သူရဲ႕ အေပၚယံ အေရျပား အေရာင္အေသြးေၾကာင့္ ခင္ဗ်ာ မုန္းေနတယ္။

စကားတစ္လံုးတည္းနဲ႕ ၿပီးေအာင္ ေျပာရရင္ “လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ အေတြးအေခၚ” ဆိုတာကို ခင္ဗ်ား မုန္းေနတယ္။

ခင္ဗ်ား ဟာ ခင္ဗ်ားကို လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားတတ္သူလို႕ ေခၚခံရရင္လည္း မုန္းတယ္။

 ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာ မတူမႈ၊ ယံုၾကည္မႈ မတူမႈအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္သူလို႕ ေခၚခံရရင္လည္း မုန္းတာပဲ။

ခင္ဗ်ားဟာ …

လူမည္းေတြ၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ စတဲ့ မတူကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနသူေတြရဲ႕ ဘဝအေၾကာင္းကို အေရးတယူ စာနာနားလည္စိတ္နဲ႕ ေျပာလာမယ္ဆိုရင္၊

သူတို႔တေတြက ေမြးစာရင္းေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံသားကဒ္ျပားေတာင္းတဲ့အခ်ိန္ မွာ ဒီေကာင္ေတြ ထမင္းစားလက္မွတ္ရဖို႕အတြက္ ဒါေတြ ေတာင္းေနတာပါလို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေကာက္ခ်က္ မဆြဲေတာ့ဘူး ဆိုရင္ …

ခင္ဗ်ားကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ အသားအေရာင္ ခြဲျခားဆက္ဆံတတ္သူလို႔ မေခၚေတာ့ပါဘူး။

ခင္ဗ်ား ဟာ လူေတြအားလံုးက အတူတူပဲ၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္မွာ ေနထိုင္ေနသူအားလံုး တန္းတူ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဓန အပါအဝင္ အရင္းအျမစ္ေတြ အားလံုး ညီတူညီမွ် ခြဲေဝ သံုးစြဲေစရမယ္ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚ၊ လူမႈ တရားမွ်တမႈရွိရမယ္ ဆိုတဲ့ လူမႈေရး အေတြးအေခၚေတြကိုလည္း မုန္းေနတာပါပဲ။

ခင္ဗ်ား ဟာ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြးအေခၚ ေပါင္းစံု ထြန္းကားမႈကို အားေပးတဲ့ ဗဟုဝါဒ ကိုလက္ခံသူ၊ အားေပးသူ နဲ႕ အေတြးအေခၚ သမာသမတ္က် ေပ်ာ့ေျပာင္းရမယ္လို႕ ဆိုသူေတြ အားလံုးကိုလည္း မုန္းေနတယ္။

အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအလုိအရ ပံုေဖာ္ထားတဲ့ (Politically Manipulated)  မိႈင္းတိုက္ထားသမွ် လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ၊ ျပင္းထန္တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၊ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ  အစြန္းေရာက္၊ ျပင္းထန္ ေရွးရိုးစြဲမႈ စတဲ့  ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနတဲ့ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို လက္မခံသူ အားလံုးကို ခင္ဗ်ား မုန္းေနတယ္လို႕ တိုတုိေျပာႏိုင္တယ္။

ခင္ဗ်ားရဲ႕ အေတြးအေခၚ နဲ႕ လုပ္ရပ္ ဟာ က်ေနာ့္ကို စိတ္ပ်က္ေစတယ္။

ခင္ဗ်ားရဲ႕ အစြန္းေရာက္တဲ့ အမုန္းတရားက က်ေနာ့္ကို ပ်ိဳ႕အန္ေစတယ္။

ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳး၊ ယံုၾကည္မႈ မတူမႈအေပၚ ခြဲျခားခ်င္တဲ့ စိတ္၊ လက္မခံႏိုင္တဲ့ သေဘာထားက က်ေနာ့္ရဲ႕ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ အေတြးအေခၚကို ေစာ္ကားေနတယ္။

 ခင္ဗ်ားရဲ႕ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားတတ္မႈက က်ေနာ့္ကို ေတာ္လွန္လိုစိတ္ေတြ ျဖစ္ေစတယ္။

အမုန္းႀကီးသူႀကီးေရ ခင္ဗ်ားရဲ႕ မ်ိဳးခ်စ္စစ္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တယ္။

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာနဲ႕ မုန္းေနတဲ့ ခင္ဗ်ား ရဲ႕ အမုန္းေတြကို ရပ္တန္းက ရပ္လိုက္ပါ။

သဘာဝက်က် မဟုတ္၊ သိပၸံနည္းမက်၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း မညီတဲ့ စဥ္းစားေတြးေခၚ၊ ျပဳမူဆက္ဆံမႈေတြကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီးလုပ္ေနတာ ကို ရပ္လိုက္ပါ။

ဒါေတြဟာ ရွက္ဖြယ္လိလိ အေတြးအေခၚေတြ၊ အျပဳအမူေတြ ဆိုတာကို နားလည္ပါ။ ဒါမ်ိဳးေတြအတြက္ ရွက္တတ္ပါ။

လက္ေတြ႕ သံုးစားမရတဲ့ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးခ်င္းရဲ႕ ဝိေသသေတြ၊ စရိုက္လကၡဏာေတြ၊ တန္ဖိုးေတြ ထက္ လူမွန္ရင္ ရွိရမယ့္ လူ႕တန္ဖိုးေတြ၊ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြ၊ လူလူခ်င္း စာနာေထာက္ထားငဲ့ညွာမႈေတြ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ ကို မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္၊ ရွင္သန္တိုးပြားေအာင္လုပ္ပါ။

ခင္ဗ်ား အေလးထားတဲ့၊ ယံုၾကည္တဲ့ ဘာသာတရားေတြရဲ႕ အဆံုးအမကလည္း လူလူခ်င္း ခ်စ္ဖို႕ပဲ လမ္းညႊန္ပါတယ္။

ကိုယ္နဲ႕ မတူတဲ့သူေတြ အကုန္လံုးကို မုန္းရမယ္လို႕ သြန္သင္ထားျခင္း မရွိပါ။

ေနရာ ေဒသ၊ ပထဝီ၊ ရာသီဥတု၊ ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈ၊ အစဥ္အလာ မတူကြဲျပား ကြားျခားလို႕ ဓေလ့ ထံုးစံေတြ၊ ရုပ္လကၡဏာ အသြင္အျပင္၊ အစားအေသာက္၊ အဝတ္အထည္၊ အသံုးအေဆာင္ေတြ မတူႏိုင္ဖူးဆိုတာ သဘာဝပါ လို႕ လက္ခံရပါမယ္။

သဘာဝအရ ရုပ္သြင္ျပင္ ကြဲျပားမႈကို လူမ်ိဳးခြဲမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေရွးမႏုႆေဗဒအယူအဆအရ မြန္ဂိုလြိဳက္ (အာရွ နဲ႕ အေမရိက အင္ဒီးယန္း၊ လက္တင္ ၊ လူဝါ ၊ လူနီ) ေကာ့ကဆိြဳတ္ (ဥေရာပ လူျဖဴ) ၊ ၾသစေၾတလြိဳက္ (ၾသစေတးလ်န္ နဲ႕ သမုဒၵရာပိုင္း ေနထိုင္သူ)၊ နီဂရြိဳက္ (အေရွ႕ အာဖရိက လူမည္း) နဲ႕ ကက္ပြိဳတ္ (ေတာင္ အာဖရိက လူမည္း) စတဲ့ အုပ္စုအေနနဲ႕ သာခြဲႏိုင္တယ္။

ဒါလည္း ခုေနာက္ပိုင္း အယူအဆေတြအရ လူမ်ိဳးေတြ ဒီလို မႏုႆေဗဒအရ အုပ္စု ခြဲတာဟာ ပုဂၢလိက ခံစားခ်က္ေတြ၊ ယံုၾကည္မႈ ေတြ အေပၚသာ အေျခခံၿပီး (subjective judgement) ၊ တနည္းအားျဖင့္ လူမ်ိဳးခြဲျခားခ်င္စိတ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ၿပီး တကယ္ မွန္ကန္တဲ့ အခ်က္အလက္ကို အေျခခံဖို႕က သုေတသနေတြ အမ်ားႀကီး ထပ္လုပ္ဖို႕ လိုေသးတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။

 ေနာက္ပိုင္း အေသးစိတ္အထိ ခဲြျခားစိတ္ျဖာေလ့လာႏိုင္တဲ့ DNA နည္းပညာေတြ ဒီထက္ပိုၿပီး တိုးတက္လာရင္  လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုးမွာ တည္ရွိေနတဲ့တဲ့ ဘံုတူညီမႈေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္လာမွာ ျဖစ္တယ္။

မလြဲဧကံ ေသခ်ာတစ္ခုကေတာ့ လူဟာ စဥ္႕ကဲျဖစ္စဥ္အရ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး သြားလာေနထိုင္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္၊ ရာသီဥတုအရ အသြင္အျပင္၊ အေသြးအေရာင္ေတြ ကြဲျပားသြားတယ္ ဆိုတာပါ။

ဒါေၾကာင့္ “က်ဳပ္ကေတာ့ ဘယ္တိုင္းျပည္၊ ဘယ္ႏိုင္ငံသား၊ ဘယ္လူမ်ိဳး ျဖစ္တယ္” ဆိုတာထက္ “လူအမ်ိဳးအႏြယ္၊ ‘လူ’  လူမ်ိဳး၊ ကမၻာႏိုင္ငံသား ျဖစ္တယ္” ဆိုတာကို ဂုဏ္ယူၿပီး သဘာဝအရ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိလို႕ မတူကြဲျပားမႈေတြကို နားလည္လက္ခံ၊ ခ်စ္ခင္တတ္ပါေစ။

ကိုယ္နဲ႕ သဘာဝအတူ အုပ္စု မဟုတ္တာနဲ႕ မုန္းရမယ္၊ သတ္ရမယ္ ဆိုတာ ေက်ာင္ေခတ္လူသားေတြ ရဲ႕ စဥ္းစာပံု နဲ႕ ျပဳမူပံုပါ။ (၂၁) ရာစုကို အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ ေရာက္ေနသလို အသိဥာဏ္၊ ပညာ၊ အေတြးအေခၚ၊ စဥ္းစာပံု၊ ျပဳမူပံု အားျဖင့္လည္း ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစာပါ။ က်င့္ၾကံပါ။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ အမုန္းေတြ၊ ရက္စက္မႈေတြ၊ အစြန္းေရာက္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြ၊ အဆင္အျခင္မဲ့တဲ့ အျပဳအမူေတြ၊ အတၱႀကီးမႈေတြ အတြက္ က်ေနာ္ဟာ အံ့ၾသ၊ ထိတ္လန္႕ တုန္လႈပ္၊ ရွက္ရြံ႕ ျဖစ္ရတာလြဲလို႕ ခင္ဗ်ားကို က်ေနာ္ မမုန္းပါဘူး ဆိုတာကို ေျပာခ်င္တယ္။

ခင္ဗ်ားကို ခြင့္လႊတ္တယ္။

ခင္ဗ်ား အမွန္ဘက္၊ အေကာင္းဘက္၊ တရားမွ်တမႈဘက္ကို တေန႕မွာ ေျပာင္းလဲလာမွာပဲလို႕ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္းေျပာရင္းနဲ႕ ခင္ဗ်ားကို မမုန္းႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို အသိေပးခ်င္တယ္။

ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ အမုန္းက က်န္သူေတြ အားလံုးအတြက္ လုိအပ္တာထက္ပိုေနၿပီ ျဖစ္လို႕ ျဖစ္တယ္။

၂၈ ၊ ေမ ၊ ၂၀၁၂

မွတ္ခ်က္။   ။ အထက္က “ခင္ဗ်ား” ဟာ ခုစာဖတ္ေနသူ မျဖစ္ဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္တယ္..။ အခ်က္လက္ တခ်ိဳ႕မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေနရင္လည္း အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ႏိုင္လိမ့္မယ္..၊ အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ဖို႕ စိတ္ကူးရွိတယ္..၊ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္တယ္..။

ဝန္ခံခ်က္။  ။ Daily Kos မွာ “အမွန္တရား ဝန္ႀကီးဌာန” ေရးတဲ့ “သူတို႕ဟာ အေမရိကကို ခ်စ္တာထက္ အိုဘားမားကို ပိုမုန္းတယ္” ဆိုတဲ့ စာကို ဖတ္ၿပီး ဒီစာေရးဖို႕ စိတ္ကူးရတယ္..။ စကားလံုး တခ်ိဳ႕ကိုလည္း မွီးတယ္..။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ရသေဆာင္းပါးစုံ

One Response to Nyein Chan Aye – အမုန္းႀကီးသူ သိုု႔

  1. mgoogyaw on May 30, 2012 at 3:10 pm

    What a lovely poetry. It shows all the true feelings of some person,which had in their mind.My point of view, is,this poetry means,directly to the power crazy Junta’s, Generals and their followers.They did’nt notice or may be they did’nt knows,that “The World is changing,and we,all are now,in 2012. They are still dreaming,to control,every thing,they had earned.And, they have no knowledge and brains,till now.Every thing they still thinking Stupidly,and awkwardly.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္