ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ ကိုိယ္က်ဳိးရွာစီးပြား

June 2, 2012

မုိးမခေပးစာ
ဇြန္ ၂၊ ၂၀၁၂
• ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ရွိမန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးဣဒၶိလွ၏ ကုိယ္က်ဳိးရွာလုပ္စားေနမႈမ်ား အား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေပးပါရန္

ဆက္သြယ္ေရး စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ရွိ မန္းေနဂ်င္းဒါ႐ုိ္က္တာရာထူးေနရာယူထားေသာ ဦးဣဒၶိလွသည္ ယခုလက္ရွိ MPT မွ ေရာင္းခ် လွ်က္ရွိေသာ GSM Mobile Phone သန္း (၃၀) စီမံကိန္းမွ ၂ သိန္းတန္ ဖုန္းကဒ္မ်ားကုိ ေနာက္ကြယ္တြင္ သူႏွင့္ အက်ဳိး တူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ တပည့္မ်ားမွတဆင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ တရား၀င္မေရာင္းခ်ခင္ကပင္ ၿမဳိ႕အသီးသီးရွိဖုန္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ႀကိဳတင္ေရာင္းခ်ၿခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ GSM Phone Card မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ေရာင္ခ်ခြင့္ရက္မတုိင္ခင္ကပင္ ဆုိင္အသီးသီး၌ ႀကိဳတင္၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ၾကၿပီး ဆုိင္မ်ားမွလည္း ဖုန္းကဒ္မ်ားအား မည္သည့္ေန႔တြင္ လုိင္းပြင့္မည္ စသည္ျဖင့္ လိမ္လည္ေျပာ ဆုိကာ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ရရွိေရးအတြက္ ေနာက္ကြယ္တြင္ လာဘ္ေငြမ်ားေပးကမ္း၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကုိ ရယူခဲ့ၾကပါသည္။ထုိ႔အျပင္ ဖုန္းနံပါတ္အလွ ေလးလုံးတြဲ ငါးလုံးတြဲမ်ားကုိလည္း ေငြက်ပ္ သိန္း ေပါင္းမ်ားစြာယူ၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားတြင္ သူ၏လက္မွတ္ျဖင့္ တပည့္မ်ားမွတဆင့္ ထုတ္ယူေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။

ဦးဣဒၶိလမွာ ယခင္နအဖ စစ္အစုိးရ စစ္တပ္၏ဗုိလ္မွဴးရာထူးမွ အရပ္ဖက္ဆက္သြယ္ေရးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းတုိ႔တြင္လည္း ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ၏ဖခင္ ေဒါက္တာ ဦးသာလွ ႏွင့္နီးစပ္ရာ လူႀကီးအသုိင္းအ၀ုိင္း အကူအညီ၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီအားကုိးျဖင့္ ယခုလက္ရွိရာထူးေနရာအထိ ရရွိထားသူျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ ေရးဌာန အတြင္းပိုင္းတြင္ လည္း ေနရာေကာင္းရယူလုိသူမ်ားကုိလည္း လာဘ္ေငြမ်ားရယူၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါ သည္။ ထုိ႔အျပင္ မႏၱေလးတုိင္းမန္ေနဂ်ာဘ၀တြင္လည္းေကာင္း၊ GM ဘ၀ တြင္လည္းေကာင္း၊ ေအာ္တုိၾကဳိးဖုန္းႏွင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားကုိ အခ ေၾကးေငြယူ၍လည္း ကုိယ္က်ဴိးရွာလုပ္စားခဲ့ပါသည္။

၎လုပ္ပုိင္ခြင့္ရရွိသည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း Phone Board ထုိင္လွ်င္လည္း ေငြေပးႏုိင္ေသာသူမ်ားကုိသာ ဖုန္းမ်ားကုိခ် ေပးခဲ့ပါသည္။ ဖုန္းေစ်းမ်ားေကာင္းေနစဥ္အတြင္း ၾကဳိးဖုန္းတစ္လုံးကုိ က်ပ္သိန္း ၂၀ မွ ၃၀ အထိယူခဲ့ပါသည္။ ဖုန္းမ်ားေစ်းတက္လွ်င္ ေငြ ပုိေတာင္း၍ ဖုန္းေစ်းမ်ားက်လွ်င္ ေငြျပန္မအမ္းပါ။ မုိးဘုိင္းဖုန္းမ်ားကုိ က်ပ္ ၅ သိန္းမွ ၁၀ သိန္းအထိ အပုိေၾကးေကာက္ခံ၍ ကုိယ္က်ဳိးရွာ ခဲ့ပါသည္။

မႏၲေလးတိုင္း ဆက္သြယ္ေရး႐ုံး ေငြစာရင္းဌာနမွ လက္ရွိမန္ေနဂ်ာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Phone Board မ်ားတြင္ ေအးဂ်င့္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ ဖုန္းဘီလ္သြင္းေသာေငြမ်ား၊MobilePhone အေပ်ာက္အပ်က္မ်ား၏ ဌာနသြင္းေငြမ်ားကုိ ဘဏ္သုိ႔မသြင္းေသးပဲ ထုိ ေငြမ်ားျဖင့္ ေၿမအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ၿခင္း ပြဲ႐ုံမ်ားလုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ကုိယ္က်ဳိးရွာသုံးစြဲခဲ့ပါသည္။ ထုိေငြမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လုံးခ်င္း တုိက္မ်ား၊ ကားမ်ား ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ဌာနမွလူႀကီးမ်ား မႏၱေလးၿမိဳ႕သုိ႔လာလွ်င္ ဧည့္ခံစရိတ္ကုိ ႏွစ္ဆသုံးဆတင္ျပ ၍ ကုိယ္က်ဳိးရွာခဲ့ပါသည္။

အဆုိးဆုံးမွာ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၆၆ လမ္း ၂၂x၂၃ လမ္းၾကား ဆက္သြယ္ေရး၀န္ထမ္းအိမ္ရာမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ေနအိမ္တြင္ ေဆးေျခာက္မ်ားႏွင့္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရာတြင္လည္္း ယခုလက္ရွိ္ MD (ယခင္ မႏၱေလးတုိင္းမန္ေနဂ်ာ) သည္ ထုိ၀န္ထမ္းကုိ အေရးယူမခံ ရေအာင္ကာကြယ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထုိ၀န္ထမ္းမွာ သူ၏တူေတာ္စပ္ၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ မႏၱေလး GSM Radio ဌာနတြင္ အငယ္တန္းအင္ဂ်င္နီယာ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ယေန႔ Clean Government Good Government ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ဦးဣဒၶိလ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ကုိယ္က်ဳိးရွာလုပ္စားေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ အေရးယူေပးေစ လုိ္ပါေၾကာင္း တင္ျပတုိင္ၾကားအပ္ပါသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

13 Responses to ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးရဲ႕ ကိုိယ္က်ဳိးရွာစီးပြား

 1. zwa on June 2, 2012 at 1:36 pm

  စားမွာပဲ..စားမွာပဲ…အရုိးပါမက်န္စားမယ္ဆုိတဲ႔ လူစားမ်ဳိးပဲ အသြားမေတာ္တစ္လွမ္း..အစားမေတာ္တစ္လုပ္ဆုိေပမယ္႔….သူကေတာ႕ တစ္လုပ္မကဘူး ဘာလာလာ စားေနတာပဲ….ဗုိက္ေပါက္ေအာင္ကုိ စားမွာပါပဲတဲ႔ဗ်ာ….၀ုိင္း၀န္းၿပီးတားဆီးေပလုိက္ၾကပါဦး အဲဒီ အရုိးပါမက်န္စားတဲ႕လူၾကီးကုိ ….

 2. minkoko on June 2, 2012 at 2:25 pm

  ေခါင္ကမိုးမလုံတာကို ဘယ္သူမွ မလုပ္နိုင္ဘူး- ဒီစနစ္ ပ ေပ်ာက္မွ အေကာင္းဆုံးစနစ္ျဖစ္မယ္။

 3. mgoogyaw on June 2, 2012 at 3:20 pm

  Did you know,what his Father Dr. Tha Hla,did,when he was holding Gawpaka,in Shwe da Gon pagoda,trust committee ? These kind of very greedy,self fish,persons, are in the government Department,how will the country,will become Good Governance? It will be same like Military Regime’s period. Sack them off,then ,the country will become better.If,all of this bastards are out,then, the country will be totally good.

 4. myanmarpyithar on June 2, 2012 at 6:10 pm

  Wow!!! What does he mean interest? Alcatel-Lucent has been working about ten years ago with the name Alcatel Shanghai Bell. GSM project for whole country is divided by ZTE and Alcatel. He don’t know about his company. That company is still working until now. Company office is at Sedona. Staffs are chinese and French.

 5. myanmarpyithar on June 2, 2012 at 6:11 pm

  Sorry I write wrong for write post. I write for alcatel post.

 6. myanmarpyithar on June 2, 2012 at 6:14 pm
 7. Million on June 2, 2012 at 7:32 pm

  အမ်ားႀကီၤးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
  အဲဒါေၾကာင့္လည္း
  ေရြွျပည္တံခြန္Company က
  5000 တန္ ဖုန္းProposal ကိုရေအာင္ဖ်က္ခဲ့ၾကတာေပါ့။
  သူတို႔စားေပါက္ေတြပိတ္ကုန္မွာေလ။
  လူထုေတြဘာျဖစ္ေနေနသူတို႔ေကာင္းစားရင္ျပီးေရာ…
  အဲဒီလိုလူေတြ ကိုခ်က္ခ်င္းျဖဳတ္ျပီးေထာင္ခ်ပစ္ရမွာ……

 8. ဖိုးခြါး on June 2, 2012 at 11:54 pm

  လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ အေရးယူေပးႏိုင္ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းေပးပါ

 9. Realman on June 3, 2012 at 1:49 pm

  ဆက္သြယ္ေရးမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးခ်ေနတာကေတာ့ ဒီဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါဘူး ေျပာင္းလဲပစ္မယ္ဆုိရင္ေတာ့၀န္ၾကီးကစေျပာင္းမွရမွာပါ ဟုိတေလာက ရတနာပံုတယ္လီပို ့ဆိုလာစက္ရံုမွာ၀န္ထမ္းေတြကို လူမဆန္စြာဆက္ဆံမွုေၾကာင့္ အေရးယူေပးပါလို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတဲ့ ဗိုလ္မွဴးမ်ိဳးညြန့္ေအာင္ကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးရဲ ့အေရးပါတဲ ့ဌာနတစ္ခုမွာ ရာထူးၾကီးၾကီးေပးထားပါတယ္ အဲလိုပဲ တျခားသူ ့လက္ေအာက္ငယ္သားေတြကိုလည္း ဆက္သြယ္ေရးရဲ ့အေရးပါလွတဲ ့၀င္ေငြေကာင္းတဲ့ဌာနေတြမွာ အကုန္ခန္ ့ထားတာပါ ဆက္သြယ္ေရးမွာ ဟိုးကတည္းက လုပ္ေနၾကတဲ့၀န္ထမ္းေတြက်ေတာ့ ေနရာေကာင္းမရ ရာထူးတိုးမရနဲ ့၀န္ၾကီးရဲ ့လူေတြဆိုရင္ေတာ့ ရာထူးေကာင္းေကာင္းေနရာေကာင္းေကာင္းမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာပါ အာဏာရွင္ဆန္လွတဲ ့ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရွိေနသ၍ သမၼတၾကီး ေျပာေျပာေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုတာကေတာ့ ေရြျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းေနအံုးမွာပါပဲ

  • denny on June 5, 2012 at 12:00 pm

   extremely true about that Myo Nyunt Aung , he had problems at Yadanarbon Telepot regarding about transferring staff and he treated staffs terribly and said that the staffs need to know what would happen when his finger bend on the trigger .But there is no actions about it even complained.

 10. aung thura on June 3, 2012 at 10:14 pm

  ဖုန္းကဒ္ေတြကုိ ဟုိေန႕ပြင္႕မယ္ ဒီေန႕ပြင္႕မယ္နဲ႕ လိမ္ၿပီးေရာင္းတာေတာ႕ အမွန္ပဲ…ကၽြန္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ၀ယ္ၿပီးေတာ႕ အၾကာၾကီးေစာင္႕ခဲ႕ရတာပါ….

 11. ပြဲစားေလး on June 3, 2012 at 10:49 pm

  မွတ္မွတ္ရရ မႏၱေလးမွာ ၁၃ ၾကိမ္ေၿမာက္ Phone Board မွာတုန္းက ဖုန္းေဈးေတြအၿပင္မွာ ရုတ္တရက္ၿမင္႕တက္သြားတဲ႕အတြက္ ယခင္သတ္မွတ္ထားတဲ႔ေငြပမာဏထက္ သူက ပုိၿပီးေတာင္းခဲ႕တာပါ…ေငြပုိမေပးႏုိင္သူမ်ားမွာေတာ႕ ဖုန္းလည္းမရ ..ေပးၿပီးသားပုိက္ဆံေတြလည္းၿပန္မရခဲ႔ၾကတာ အမွန္ပါပဲ…စုံစမ္းၾကည္႕လုိ႕ရပါတယ္..ကုိယ္တုိင္လည္းၾကဳံခဲ႕ရတာပါ

 12. yinmoesan on June 5, 2012 at 10:45 am

  ျပည္သူေကာင္းစားေရးတကယ္ေဆာင္ရြက္ေနတာ အခုအစုိးရလက္ထက္မွာ လက္ငါးေခ်ာင္းမျပည့္ဘူး
  ဒါေႀကာင့္၅၀၀၀တန္ဖုန္းကုိအေသအလဲကန္ကြက့္ေနတယ္။ဟုိအေႀကာင္းျပ၊ဒီအေႀကာင္းျပနဲ႔ ျပည္သူ႔ေသြးကုိစုပ္ယူေနတဲ့ ေသြးစုပ္ေကာင္ေတြကုိဖယ္ရွားနုိင္မွတုိင္းျပည္အမွန္တကယ္တုိးတက္ပါမယ္။သမတႀကီးကုိ
  လိမ္လည္လွည့္ျဖားမဲ့၀န္ႀကီးေတြကုိအျမန္ဖယ္ရွားမွ အမ်ားျပည္သူေကာင္းစားေရး၊တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းသာယာေရးကုိေရွွ႔ရွဳေဆာင္ရြက္နုိင္မည္ျဖစ္ပါေႀကာင္း။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

http://moemaka.com/archives/57845

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)