Tu Maung Nyo – ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေနျပီ

June 11, 2012

တူေမာင္ညိဳ ။ ဇြန္ ၁၁၊ ၂၀၁၂

အမႈိက္ကစ ျပႆဒ္မီးေလာင္ၿပီ။

တကယ္ေတာ့ ျပႆနာရဲ႕မူလဇစ္ျမစ္က “အဓမၼက်င့္၊ လူသတ္၊ ပစၥည္းလု”တဲ့ ရာဇဝတ္မႈသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္း (ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္)က စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥပါ။

ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕႔နယ္အဆင့္ကလည္း ဒီကိစၥကို ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ ကုိင္တြယ္ႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ကုိင္တြယ္ႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့တဲ့အျပင္ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ အျပစ္မဲ့သူလူ (၁၀) ဦး သတ္ျဖတ္မႈ ထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့ရျပန္ပါတယ္။

ဘယ္မွာလဲ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘယ္မွာလဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ။

ဒီလိုျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြကို ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ေရဒီယို (FM ေရဒီယိုကြန္ယက္မ်ား) မ်ားကေန မီးေလာင္ရာ ေလပင့္တဲ့ အေရးအသားအသံုးအႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ႂကြလာ၊ ထလာေအာင္ ေရးသားထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕အေရးေပၚ မိန္႔ခြန္းထဲမွာထည့္ေျပာသြားတဲ့

“ ဘာသာေရးနဲ႔လူမ်ိဳးေရးကို ေရွ႕တန္းတင္တဲ့ ၊ မဆုံးႏုိင္တဲ့မုန္းတီးမႈေတြနဲ႔ လက္စားေခ်လိုမႈေတြ”

ပုိမို က်ယ္ျပန္႔လာေစေတာ့တာပါပဲ။

ဒီလုပ္ရပ္ဟာ သတိတရားမဲ့၊ အသိတရားမဲ့၊ ဆင္ျခင္တုံတရားမရွိတဲ့၊ မုိက္မဲတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးသာ ရွက္တတ္မယ္ဆုိရင္တာဝန္ကေနႏႈတ္ထြက္ရမွာပါ။

“၁၆ဦး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီ” ဖြဲ႔စည္းၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ဆက္လက္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈအမုန္းမီးေတာက္ဟာ “ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ” ကေန ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးသို႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီ။ တဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေလာက္ေနခဲ့ၿပီ။ ဒါ့အျပင္ အင္တာနက္အြန္လိုင္းေတြနဲ႔ ဖဘ (Face Book) ေတြေပၚမွာလည္း မၾကားဝ့ံ၊ မျမင္ဝံတဲ့စကားလံုးေတြ၊ ရုပ္ပံုေတြေဖၚျပေရးသားၿပီး အျပန္အလွန္တုိက္ခုိက္ေနၾကပါတယ္။

ေမလ ၂၈ ရက္၊ သေျပေခ်ာင္းေက်းရြာေန မ— အား “အဓမၼက်င့္၊ လူသတ္၊ ပစၥည္းလု” မႈျဖစ္ပြားသည္။

ဇြန္လ ၃ ရက္၊ သံတြဲ- ေတာင္ကုတ္ကားလမ္းဆံုတြင္ လူ ၁၀ ဦးအားသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားသည္။

ဇြန္လ ၅ ရက္၊ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာ၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ေရဒီယို (FM ေရဒီယိုကြန္ယက္မ်ား)မ်ားကေန မီးေလာင္ရာ ေလပင့္တဲ့ အေရးအသားအသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ထုတ္လႊင့္ေရးသားေဖၚျပသည္။

ဇြန္လ ၆ ရက္၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းသည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပုဒ္ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္သည္။

ဇြန္လ ၉ ရက္၊ “ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင ့္ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အေျခအေနမ်ာ မူလအတုိင္းျ ပန္လည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း လ်က္ရွိ ေၾကာင္း” သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဇြန္လ ၁၀ ရက္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာသည္။

ထူးဆန္းတာက ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔အသံကို လံုးဝမၾကားရတဲ့အခ်က္ပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ တာဝန္ယူမႈနဲ႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈကို မေတြ႔မျမင္ရပါဘူး။

အနိမ့္ဆံုးေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးေလာက္ေတာ ့ေခၚယူသင့္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ခ်ိနဲ႔တယ္။ ရုပ္ျပသေဘာေလာက္သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။

အခုေတာ့ “အဓမၼက်င့္၊ လူသတ္၊ ပစၥည္းလု”တဲ့ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈဟာ “ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း” ထိ က်ယ္ျပန္႔ သြား ခဲ့ပါၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ကာလတစ္ေလ်ာက္လံုးမွာ စစ္တပ္က တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ “အဓမၼက်င့္၊ လူသတ္၊ ပစၥည္းလု၊ ဘုရားရွိခုိး ေက်ာင္းမီးရႈိ႕၊ ရြာမီးရိႈ႕၊” စတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ အေျမာက္အမ်ားကို “လိုင္စင္”ယူထားသကဲ့သုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို စစ္တပ္ေတြက လူမဆန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ရွမ္း၊ ကရင္၊ ၊ မြန္ စတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြက ခုိင္လံုတဲ့အေထာက္ အထားေတြနဲ႔ ျပဳစု ထားတဲ့ “အစီရင္ခံစာ” ေတြ အေျမာက္အမ်ားရွိေနပါတယ္။

“ရုိဟင္ဂ်ာ () ကိစၥ” ကို အခုခ်ိန္မွ ဘာေၾကာင့္ တင္လာရတာလဲ။

“မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္” ထက္သန္ပ်ံ႕ပြားေရးအတြက္လား။ စစ္တပ္ကို အားကိုးအားထားျပဳလာေအာင္ဆုိတဲ့ မုိက္မဲတဲ့ တနပ္စား စဥ္းစားနည္းနဲ႔လား။

“ရုိဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ)” ေတြ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာတာဟာ ဘယ္သူ႔ေတြမွာတာဝန္ရွိသလဲ။ နယ္စပ္ေဒသ လူဝင္မႈ စစ္ ေဆးေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (နစက)မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ (နစက)ကို စစ္တပ္ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနတုိ႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတာပါ။ ေလသံၾကားတာနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမဟုတ္မွန္းသိႏုိင္သူေတြ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ကုိင္ေဆာင္ထားႏုိင္ေအာင္ ဘယ္သူေတြက“ကူညီ” ထုတ္ေပးခဲ့တာလဲ။ (နစက)လား၊ (လဝက)လား။

ဒါ့အျပင္ျပႆနာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေမာင္ေတာခရိုင္ ဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ေရျပင္ေရာကုန္းတြင္းပါ ထိစပ္ေနၿပီး ေမာင္ေတာ ခရုိင္အတြင္းက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြဟာ လူဦးေရ၊ နယ္ေျမေဒသ အက်ယ္အဝန္း၊ ဆန္စပါးစုိက္ပ်ိဳးထြက္ရွိမႈ အေျခအေနအရ ဝမ္းစာဖူလံုမႈမရွိျခင္း ၊ လူဦးေရထူထပ္မ်ားျပားေနျခင္း ၊ ေမြးဖြားႏႈန္း အဆမတန္တိုးပြားကာ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္ စံၫြန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေနျခင္း စတဲ့ ထူးျခားေသာအေျခအေနမ်ားရွိေနပါတယ္။

လူဦးေရသိပ္သည္းမႈဘက္ကၾကည့္ရင္လည္း စံခ်ိန္တင္ေလာက္ပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္စတုရန္းမုိင္လွ်င္ (၈၇၀) ဦး နဲ႔ ေတာင္ၿပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕နယ္ခြဲတြင္ တစ္စတုရန္းမုိင္လွ်င္ (၇၀၁) ဦး ရွိၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးရဲ႕လူဦးေရသိပ္သည္းဆမွာ တစ္စတုရန္းမုိင္လွ်င္(၂၃၃)ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရသိပ္သည္းဆက တစ္စတုရန္းကီလိုမီတာ တြင္ လူဦးေရ (၁၂၁၇) ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားေနထုိင္လ်က္ရွိတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုဖြား ေဒသခံျမန္မာမူစလင္” မ်ားကိစၥနဲ႔ “ရုိဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ)”ကိစၥကို စနစ္တက်ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားရမွာပါ။

ႏွစ္ႏုိင္ငံညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းသြားရမယ့္ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စက္ေလွပ်က္ၿပီး ဒုကၡေရာက္လာသူေတြကို စားနပ္ ရိကၡာ ေပးၿပီး ပင္လယ္ထဲျပန္ေမာင္းခ်တဲ့ ေျဖရွင္းနည္းမ်ိဳးကို အတုမယူသင့္ပါဘူး။

က်ေနာ္တုိ႔တုိင္းျပည္နဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံက ေရေရာကုန္းပါ ဆက္စပ္ေနတာပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုကုိးကြယ္ၾကတဲ့ျပည္သူေတြ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္၊ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း၊ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ေနထိုင္သြားလာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏုိင္တဲ့ ေရရွည္အာမခံခ်က္ရရွိႏုိင္ မယ့္ေျဖရွင္းမႈမ်ိဳးကိုသာ ဦးတည္ခ်က္ ထားေျဖရွင္းရမွာပါျဖစ္ပါတယ္။

ခ်က္ျခင္း ေျဖရွင္းရလို႔မယ့္ ကိစၥမဟုတ္

ဒါေၾကာင့္ “ရုိဟင္ဂ်ာ (ဘဂၤါလီ)”ကိစၥကို ၿပီးစလြယ္ေျဖရွင္းလို႔မရပါဘူး။ စနစ္တက်အခ်ိန္ယူၿပီး ေျဖရွင္းရမွာပါ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ ေရျပင္ပုိင္နက္အျငင္းပြားမႈကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းခဲ့ၾကသလဲ။

“ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး” လႈံ႔ေဆာ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရးအလံကုိင္ေနရာ ယူမယ္ဆုိတဲ့ ခပ္တံုးတံုး စဥ္းစားမႈမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ေျဖရွင္းလို႔ မရ ပါဘူး။ ၂ ႏုိင္ငံ၊ ၂ ျပည္သူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္မယ့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ိဳးနဲ႔ေျဖရွင္းမွသာ ေရရွည္ေျပလည္မႈကိုရရွိႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္မရပ္စဲႏုိင္သမွ်၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိသမွ်၊ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး မတည္ေဆာက္သမွ်ကာလပတ္လံုး ဘယ္ အစုိးရမ်ိဳးပဲ တက္ေနပါေစ ဒီလိုျပႆနာေတြကို ၿပီးျပတ္ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

အခုေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရတာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္က ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းလိုက္ၾကတာဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကညာရတဲ့ ဘဝက်ေရာက္သြားခဲ့ရၿပီ ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ သာဓကျပေနပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးအေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာရတယ္ဆုိတာ “စုိးရိမ္သူေတြ” ေျပာေနတဲ့ “ေနာက္ျပန္လွည့္မႈ” ျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္ျပန္လွည့္မႈဟာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ စတင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၄၁၃ (က) ကို သံုးမည္ဟု ဦးသိန္းစိန္၏ အေရးေပၚေၾကညာခ်က္ အမိန္႔အမွတ္ (၁/၂၀၁၂) မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ၫြန္း

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ Website မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇) မွ ဦးဇာယာဒ္ေရာ္မံ(ခ) ဦးေဌးဝင္း ၏ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္းေမးျမန္းခ်က္ကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္း ၏ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္ ( ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၈ ၊ ေကာ္လံ ၁)

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သတင္းေဆာင္းပါး

6 Responses to Tu Maung Nyo – ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ေနျပီ

 1. အမွန္တ၇ား on June 11, 2012 at 7:07 pm

  အ၇မ္းကိုယုတ္မာၾကတယ္ေနာ္ မင္းတိုေတေတြက .. ဘယ္ လိုေၿပားရ မွန္းေတာင္ မသိေတာ႔ ဘူး ဆဲလည္း မဆဲခ်င္ေတာ႔ဘူး

 2. Thura on June 11, 2012 at 7:37 pm

  ကိုယ္တိုင္က မီဒီယာကို မေလ့လာပဲနဲ႔ မီဒီယာေတြကိုခ်ည္း အျပစ္ဖို႔သူေတြ၊ မီဒီယာက်င့္ဝတ္နဲ႔ ညီခ်င္လြန္းတဲ့အတြက္ အသံုးအႏႈံးေတြ ျပင္ဆင္ထုတ္လႊင့္ရလြန္းလို႔ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႔ကို လုပ္လိုက္မွန္းမသိေအာင္ ထုတ္လႊင့္ေနၾကတဲ့ မီဒီယာေတြ .. ဒါေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္တယ္။ အစိုးရသတင္းစာက မြတ္စလင္ကုလား လို႔ သံုးေတာ့ ဘက္လိုက္တယ္တဲ့.. ဒါဆို ဘယ္လိုသံုးရမွာတုန္းဆိုေတာ့ ဗီအိုေအက ႏုျပလိုက္တာ အစၥလမ္ဘုရားဖူး၁၀ေယာက္တဲ့ .. ဟြန္း ေျပာေတာ့ဘူးေအ.. ေျပာေတာ့ဘူး…

  • ျမိ ုင္ေလး on June 13, 2012 at 6:52 am

   တန္းလြင္ထြီး (ခ) ေအာင္နုိင္ ေက်ာ္ဆန္းေနရာေခ်ာင္းေနဘီထင္တယ္။ ေမဒစ္ကန္မွာေနရတာအေပ်ာ္
   ေတာ့ဘူးနဲ ့တူတယ္။

 3. Ta Pyay Thu on June 11, 2012 at 8:02 pm

  This article is better than EMG articles.

 4. စစစ on June 11, 2012 at 11:02 pm

  မၾကာခင္ စစ္တပ္က အာဏာ သိမ္းေတာ့မည္။မယံုမရွိနဲ ့။၂၀၀၈ ဥပေဒမွာ တရားဝင္ ပါျပီးသားပါ။စစ္တပ္က တရားဝင္ အာဏာ သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။။

 5. ုkyaw on June 12, 2012 at 11:09 am

  တကယ္ေတာ့ လူ(၃)ဦး မိန္းကေလးကို မတရားက်င့္တဲ့ ကိစၥကေန
  ေတာင္ကုတ္ကလူေတြ လူ(၁၀)ဦးသတ္တာကေန အေျခအေနဆိုးလာေတာ့မွ
  သတင္းစာကထည့္တာပါ။ မထည့္ေတာ့လည္း သတင္းအေမွာင္ခ်တယ္ျဖစ္ဦးမယ္
  ထည့္ေတာ့လည္း —-
  တကယ္ေတာ့ ျဖစ္လာတဲ့ကိစၥေတြမွာမီဒီယာေတြက ဖြတာလည္းပါတယ္
  ေသခ်ာဇစ္ျမစ္ကို စံုစမး္ၾကည့္ပါ

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)