Tu Maung Nyo – “ထိေတြ႔ဆက္ဆံ” ေနတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ … ဘယ္လဲ

June 21, 2012

 “ထိေတြ႔ဆက္ဆံ” ေနတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ  … ဘယ္လဲ

တူေမာင္ညိဳ ၊ ဇြန္ ၂၁၊ ၁၀၁၂


တကယ္ေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရနဲ႔ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရလို႔ သာ ခြဲေျပာေနရေပမယ့္

(နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ယူခဲ့သူကလည္း (ဦး) ဗိုလ္သိန္းစိန္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။


ဇြန္လ ၁၉ နဲ႔ ၂၀ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးေတြမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ မိန္႔ခြန္းေတြေပးခဲ့တယ္။ သူေျပာခဲ့သမွ်ထဲက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥကိုပဲ အခုေဆာင္းပါးမွာေျပာပါမယ္။

မိမိတို႔အစုိးရအထိ အေမြခံအျဖစ္ပါလာခဲ့

            တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျပႆနာကို ယခင္အစုိးရ အဆက္ဆက္ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿပီးျပတ္ေျပလည္ မႈ မရခဲ့၊ မိမိတို႔အစုိးရလက္ထက္အထိပင္ျဖစ္တယ္လို႔ အခုလို ဝန္ခံထားပါတယ္။

            “လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရကိုလက္နက္စြဲကုိင္ ဆန္႔က်င္ေနၾကတယ္” လို႔လည္း ေဖၚျပထားတယ္။

            ေနက္တစ္ခ်က္က သူ႔မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမ်ိဳးစားခြဲေဖၚျပထားတယ္။

“သာမန္မခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” နဲ႔ “ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး” တဲ့။

ဒါဆိုရင္ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ဒီလိုေျပာႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္ မွ ယခုဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္အထိ “ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲသည့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး” မရရွိေသးဘူး။ တကယ္ေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရနဲ႔ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစိုးရလို႔ သာ ခြဲေျပာေနရေပမယ့္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ယူခဲ့သူကလည္း (ဦး) ဗိုလ္သိန္းစိန္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္က (နဝတ-နအဖ) စစ္စုိးရလက္ထက္ (သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ရုပ္သံ)ေတြမွာ မိုးလံုးျပည့္ ေရးခဲ့၊ ေျပာခဲ့၊ ျပခဲ့ၾက တဲ့ ဘယ္အစုိးရလက္ထက္မွာမွ မရရွိခဲ့ဘူးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာေတြဟာ မုသားေတြခ်ည္းသာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။

 “ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္ကေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္နည္းဗ်ဴဟာကိုက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္ အဖြဲ႔ႀကီး (၁၇) ဖြဲ႔ႏွင့္ အဖြဲ႔ငယ္ (၂၃) ဖြဲ႔၊ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔(၄၀) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့တယ္”

ဆိုတာေတြဟာ  သာမန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ မခုိင္ ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဟန္ျပၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမည္ခံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရမွာေပါ့။

ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရကေတာ့ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရလို အေရ အတြက္ေတြ အမ်ားႀကီးႂကြားမေျပာေတာ့ပါဘူး။ အဖြဲ႔ (၁၁) ဖြဲ႔ရွိတဲ့ အနက္ အဖြဲ႔ (၁၀) ဖြဲ႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရာတြင္ နားလည္မႈ ၊ သေဘာ တူညီမႈအခ်ိဳ႕ရရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုပင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔သာေျပာပါ တယ္။ ပဏာမ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႔ကေတာ့ (၁၂) ဖြဲ႔ရွိေနပါတယ္။ (KIO/KIA) နဲ႔ကေတာ့အခုထိ အပစ္ မရပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။

ထို႔အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ(SSPP) ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA – ေျမာက္ပုိင္း) နဲ႔ လည္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈေတြ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

စဥ္

အဖြဲ႔အစည္းအမည္

ပဏာမ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ေန႔ရက္

၁။

“ဝ” အထူးေဒသ(၂)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊  ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္

၂။

မုိင္းလားအထူးေဒသ (၄)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊  ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္

၃။

DKBA ေစာလားပြယ္အဖြဲ႔

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္

၄။

RCSS/ SSA

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္

၅။

(CNF ) ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ  ၆ ရက္

၆။

(KNU) ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ  ၁၂  ရက္

၇။

ရွမ္းျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ(SSPP)ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ  ၂၈  ရက္

၈။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၁  ရက္

၉။

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၇  ရက္

၁၀။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၇   ရက္

၁၁။

ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၅    ရက္

၁၂။

နာဂလက္နက္ကုိင္ NSCN (K)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ  ၉    ရက္

၁၃။

KIO/KIA

ယေန႔အထိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏုိင္ျခင္းမရွိေသး

ဒီေနရာမွာ သတိျပဳသင့္တဲ့စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းက“ထိေတြ႔ဆက္ဆံ”ဆုိတဲ့စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။

ဒီစကားလံုးကို သူတို႔အေသအခ်ာေရြးၿပီး သံုးတာျဖစ္ပါတယ္။ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး” ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ တမင္မသံုး တာျဖစ္ပါတယ္။

 တုိင္းရင္းသားလက္နက္အင္အားစုေတြ အစဥ္တစုိက္ေတာင္းဆုိေနတာက “တန္းတူရည္တူရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး” ျဖစ္ပါတယ္။ “သံုးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး” လို႔လည္း ရည္ၫြန္း ေလ့ရွိပါတယ္။

ေမလ ၃ ရက္ေန႔မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ထိုးၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔အမွတ္ (၁၂/၂၀၁၂) မွာေဖၚျပထားတဲ့  “ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ” ရဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြထဲမွာ  ႏုိင္ငံေရးအရ အျပန္အလွန္တန္းတူ ရည္တူ ေဆြးေႏြးေရး ဆုိတဲ့အခ်က္ မပါဝင္ပါဘူး။  ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားက လက္ခံေရး သာလွ်င္ျဖစ္ပါတယ္။

   ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)ကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားက လက္ခံလာေစေရးအတြက္  တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြကို သူတုိ႔ “ထိေတြ႔ဆက္ဆံ” ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနတာမဟုတ္ပါဘူး။

ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာေဆြးေႏြးမႈပဲျဖစ္တယ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔လည္း “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး” ခဲ့ၾကတယ္ဆုိတာကို အားလံုးရွိၾကသိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဓါတ္ပံုေနာက္ခံထားၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္တို႔အတူ ယွဥ္ရပ္ေနတဲ့ဓါတ္ပံုဟာ သတင္းဓါတ္ပံုဆုရရွိ ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ ဓါတ္ပံုနဲ႔အတူေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႔ဆံုပြဲကို (Oslo Forum) ေအာ္စလုိဖိုရမ္  အၿပီး သတင္းစာရွင္လင္းပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ေတြ႔ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တာ ဟာ တကယ့္ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲလုိ႔မျမင္ဘူး။ ဒါဟာႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ေဆြးေႏြးပဲမႈျဖစ္တယ္။ တကယ့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိတာဟာ ဒါထက္ ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔ဖို႔လုိ ပါတယ္”

“တကယ့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုတာဟာ အားလံုးစားပြဲဝိုင္းမွာထုိင္ၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္တဲ့သူေတြ အထူးသျဖင့္တုိင္းရင္းသားေတြ လည္းပါရမယ္၊ က်မတို႔ အစုိးရဘက္က လူေတြလည္းပါရမယ္။ အတုိက္အခံဘက္က လူေတြလည္းပါရမယ္။ က်မတို႔တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္းပါရမယ္၊ ဒါကိုမွ က်မတို႔က တကယ့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလို႔ေခၚႏုိင္မွာပါ” လို႔ေျပာသြားပါ တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ဒီေျပာဆိုခ်က္အရဆိုရင္ သက္ဆုိင္တဲ့သူေတြအားလံုးပါဝင္တဲ့၊ တကယ့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ပုိမို က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ တုိင္းရင္းသား၊ အစုိးရ၊ အတုိက္အခံေတြ ပါဝင္တဲ့ သံုးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဟာျဖစ္ကို ျဖစ္ေျမာက္ မလာေသးဘူး၊ မစတင္ရေသးဘူးလို႔ ရဲရဲေကာက္ခ်ၿပီး ရွင္းရွင္းေျပာရမွာပါ။

ဒါဆိုရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တာဝန္ေပးထားသူေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြ “ထိေတြ႔ဆက္ဆံ” ေနတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ။

ၫြန္း

       (ဘီဘီစီ ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျဖၾကားခ်က္ – ဘီဘီစီျမန္မာဘာသာ- အြန္လိုင္း ၁၈ ဇြန္ ၂၀၁၂)

       ၁၉ ဇြန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တုိက္ရုိက္မိန္႔ခြန္း (၂၀ ဇြန္၂၀၁၂ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ)

       သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အမွာစကား (၂၁ ဇြန္ ၂၀၁၂၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

One Response to Tu Maung Nyo – “ထိေတြ႔ဆက္ဆံ” ေနတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ … ဘယ္လဲ

  1. U AYE on June 21, 2012 at 7:20 pm

    “တကယ့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုတာဟာ အားလံုးစားပြဲဝိုင္းမွာထုိင္ၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္တဲ့သူေတြ အထူးသျဖင့္တုိင္းရင္းသားေတြ လည္းပါရမယ္၊ က်မတို႔ အစုိးရဘက္က လူေတြလည္းပါရမယ္။ အတုိက္အခံဘက္က လူေတြလည္းပါရမယ္။ က်မတို႔တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္းပါရမယ္၊ ဒါကိုမွ က်မတို႔က တကယ့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလို႔ေခၚႏုိင္မွာပါ” လို႔ေျပာသြားပါ တယ္။
    ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ ဒီေျပာဆိုခ်က္အရဆိုရင္ သက္ဆုိင္တဲ့သူေတြအားလံုးပါဝင္တဲ့၊ တကယ့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ ပုိမို က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ တုိင္းရင္းသား၊ အစုိးရ၊ အတုိက္အခံေတြ ပါဝင္တဲ့ သံုးပြင့္ဆုိင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးဟာျဖစ္ကို ျဖစ္ေျမာက္ မလာေသးဘူး၊ မစတင္ရေသးဘူးလို႔ ရဲရဲေကာက္ခ်ၿပီး ရွင္းရွင္းေျပာရမွာပါ။
    ဒါဆိုရင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တာဝန္ေပးထားသူေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြ “ထိေတြ႔ဆက္ဆံ” ေနတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ။
    Why are we hesitating to get real solution?

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)