Tu Maung Nyo – ဗမာႏုိင္ငံ နဲ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး

June 30, 2012

ဗမာႏုိင္ငံ နဲ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး
တူေမာင္ညိဳ။ ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၁၂
ျမန္မာ ဆိုတာ လူမ်ိဴးရဲ႕နာမည္
ေဒါက္တာသန္းထြန္း- ျမန္မာသမုိင္းရွာေတာ္ပံု စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၀၃- ၁၀၄) တြင္ ယခုလိုေဖၚျပထားပါသည္။
“ျမန္မာလုိ႔ေခၚရင္အစပထမလူမ်ိဳးကိုပဲေခၚတာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ေနရာ တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ ျမန္မာေတြအေနၾကာေတာ့ သူတုိ႔ေနတဲ့ ေနရာကိုပါ ျမန္မာစု၊ ျမန္မာရြာ၊ ျမန္မာျပည္လုိ႔ေခၚတယ္၊ မြန္ေက်ာက္စာ (ခရစ္ ၁၁၀၂ ) ထဲမွာ ျမန္မာ ကို မိရ္မာ (မြန္ေက်ာက္စာ ၉ခ/၄၂၊ဒီ ၂၄၊ အိပ္ခ်္ ၁၂) လို႔ေရးထားတာေတြ႔ရတယ္။ ထိလိုင္မင္ (၁၀၈၄ – ၁၁၁၃) လက္ထက္ နန္းသစ္ ေဆာက္တဲ့ အခါ မြန္၊ ပ်ဴနဲ႔ မိရ္မာ လက္သမားေတြပါတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒါ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေက်ာက္စာေတြထဲမွာ အေစာဆံုးေတြ႔ရတဲ့ ျမန္မာ အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္”
“ျမမၼာ” လို႔ေရးတာလည္းေတြ႔ရတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။
ဒီေတာ့ “ျမန္မာ” ဆုိတာ ျမန္မာလူမ်ိဳးရဲ႕မူလနာမည္ပဲ။ တုိင္းျပည္နာမည္ မဟုတ္ပါ။
ဗမာႏုိင္ငံ၊ျမန္မာလူမ်ိဳး
တုိ႔ဗမာအစည္းအရံုးသမုိင္း (ပထမတြဲ)၊ အခန္း ၇၊  စာမ်က္ႏွာ (၂၁၃-၂၁၇)တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ေဖၚျပထားပါသည္။
            တို႔ဗမာ အစည္းအရံုးသည္ မူလတည္ေထာင္စဥ္မွစ၍ သမုိင္းတေလွ်ာက္လံုး လူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ ညီၫြတ္ေရးကို အေလး ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ “တို႔” ဟူေသာစကား၊ “ဗမာ”ဟူေသာစကား၊ “ဗမာႏုိင္ငံ၊ ဗမာျပည္” ဟူေသာ စကားတုိ႔ကို တီထြင္၍ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ ဟူေသာ အမည္နာမ တပ္ဆင္ခဲ့ျဖင့္ သိသာထင္ရွားေပသည္။
            သခင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာျပည္ ဆုိေသာ စကားမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေနထိုင္ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဟု အဓိပၸါယ္ေရာက္သည္။
            ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိသည္မွာ ျမန္မာပေဒသရာဇ္မ်ားက ေပးေသာနာမည္ျဖစ္သည္။ မမွန္ကန္။ ဗမာႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳး တမ်ိဳးတည္းေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္။ ၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ေတာင္သူ၊ ပအိုး၊ ပေလာင္၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျမန္မာျပည္ဟုမသံုး၊ ဗမာႏုိင္ငံ ဗမာျပည္ ဟုသံုး သည္။ သုိ႔မွသာ ညီၫြတ္မွန္ကန္မည္။ ဗမာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားအားလံုးကို ဗမာဟုေခၚသည္။
            မြန္လူငယ္ မြန္သင္းလိႈင္၊ မြန္သန္း၊ မြန္ထြန္းဦးစသည္တုိ႔သည္ သခင္သင္းလိႈင္၊ သခင္သန္း၊ သခင္ထြန္းဦး
            ထားဝယ္လူငယ္ ကိုဗသိန္းတင္၊ကုိစံဝင္း၊ ကိုဗေဆြ စသူတို႔သည္ သခင္ဗသိန္းတင္၊ သခင္စံဝင္း၊ သခင္ဗေဆြ
            ရခုိင္လူငယ္ ကုိေအာင္ႀကီး၊ ကိုစန္ေရႊ၊ ကိုဗတင္ စသူတို႔သည္ သခင္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္စန္ေရႊ၊ သခင္ဗတင္
            ရွမ္းလူငယ္ ကိုခြန္တီး၊ ကုိခင္ေမာင္၊ ကိုေငြ ကိုသစ္ စသူတို႔သည္ သခင္ခြန္တီး၊ သခင္ခင္ေမာင္ (ကမာရြတ္)၊ သခင္ေငြ (ဗိုလ္ေစာေအာင္)၊ သခင္သစ္ (ဗိုလ္ေစာေနာင္)
            ခ်င္းလူငယ္ ကိုဝမ္းသူေမာင္၊ ကိုေအာင္မင္း စသူတို႔သည္ သခင္ဝမ္းသူေမာင္၊ သခင္ေအာင္မင္း
            ပအိုးလူငယ္ ကိုသိမ္းေမာင္၊ ကုိဗေရႊ စသူတို႔သည္ သခင္သိန္းေမာင္၊ သခင္ဗေရႊ
            ကရင္လူငယ္ ကုိဘုိးကြယ္(ေျမာင္းျမ) ၊ ကုိစုိန္ေရႊ(ေျမာင္းျမ) တုိ႔သည္ သခင္ဘုိးကြယ္၊ သခင္စိန္ေရႊ ဟူ၍ သခင္အမည္ခံ ယူ ခဲ့ၾကသည္။
            ထို႔အတူ မစၥတာနာရရန္ဆင္၊ နာရီဒူး၊ ဆင္းဂုပၸတား၊ ဘဲလ်ား၊ အပၸနား စေသာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သခင္နာရရန္ဆင္၊ သခင္နာရီဒူး၊ သခင္ဆင္းဂုပၸတား၊ သခင္ဘဲလ်ား၊ သခင္အပၸနား
            ကုိတိတ္ဂြမ္ (ရန္ကုန္)၊ ကုိေဇယ်ေခၚ အင္ပီး (ေျမာင္းျမ)၊ စူးတူး (ေခၚ) ကံဆင့္(ေျမာင္းျမ)၊ ခ်ိန္တိတ္(ေညာင္ဦး)၊ ဂင္စိန္(ၿမိတ္) စေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သခင္တိတ္ဂြမ္၊ သခင္ေဇယ်၊ သခင္ကံဆင့္၊ သခင္ခ်န္တိတ္၊ သခင္ဂင္စိတ္ စသျဖင့္ သခင္ဘဲ႔ြခံယူၿပီး တို႔ဗမာအစည္းအရံုးတြင္ဝင္ေရာက္ကာ တုိက္ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။
            ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တို႔ဗမာသီခ်င္းတြင္
 “ တို႔ဗမာ— ၊ ေဟ့— တို႔ဗမာ၊ ဗမာေျပတဝွမ္းအကုန္ တို႔အိမ္မွတ္ပါ၊ တို႔ယာမွတ္ပါ၊ အဲဒါ တို႔ဗမာ”ဟု ထည့္သြင္းသီဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ မူလႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းတြင္လည္း “ဗမာေျပ”ဟုသာ ထည့္သြင္းေရးသားသီဆိုခဲ့ၾကသည္။
            နယ္ခဲ်႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမည္မ်ားကိုလည္း ဤသို႔ ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ၾကပါသည္။
       ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ)
       ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း
       ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ)
       ဗမာ့လက္ရံုးတပ္
       ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္
       ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအရံုး — သျဖင့္ျဖစ္သည္။
တို႔ဗမာအစည္းအရံုးဝင္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔အမည္ကို ဤသို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။
သမိုင္းကိုျပင္တာမဟုတ္၊ ဖ်က္ဆီးေနတာ
ယင္းသုိ႔ သမုိင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိတိက်က်၊ ထင္ထင္ရွားရွားရွိခဲ့ပါလ်က္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သမုိင္းအခ်က္အလက္မွန္မ်ားကို ေျပာင္းျပန္ေဇာက္ထိုး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထင္သလိုျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့သမုိင္းကို သမုိင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ေနျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးေနျခင္းသာျဖစ္သည္။
မည္သည့္လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါေစ အျခားလူမ်ိဳး၏ ဘာသာစကားႏွင့္အသံထြက္ကို အတိအက်ေျပာဆို အသံထြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္၊  အနီးစပ္ဆုံးသာ ေျပာဆိုအသံထြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
“အသံထြက္မပီကလာပီကလာျဖင့္” ျမန္မာကို (Burma/ဘားမား) လုိ႔အသံထြက္တာ၊ (Burma)လုိ႔ သံုးတာဟာ “လူမ်ိဳးေရး ေသြးကြဲေစရန္” အစီအမံရွိတာျဖစ္တယ္ဟု ဆိုေသာ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားဟာ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိတဲ့ ဇင္ႏုိဖုိဘီးယား (Xenophobia) အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာဆိုတာ လူမ်ိဳးရဲ႕နာမည္သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေက်ာက္စာအေထာက္အထားနဲ႔ အျခားအိမ္နီးခ်င္းေခတ္ၿပိဳင္ အေထာက္ အထားေတြမွာ (Mien-tien) (မီရန္တင့္ ) အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ေနရပါလ်က္ ျမန္မာ ဆိုသည္မွာ တုိင္းရင္းသားအားလံုးကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ဗမာ ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏အမည္လို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္း/ ေျပာင္းလဲလုိျခင္း ကသာလွ်င္ သမုိင္းကို ေျပာင္းျပန္ေဇာက္ထိုးျပဳလုပ္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။   မိမိတုိင္းျပည္သမုိင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးသမုိင္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(နဝတ)စစ္အစုိးရက (၁၈ – ၆- ၁၉၈၉) ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းတြင္ပါဝင္သည့္ “ဗမာ” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို “ျမန္မာ” ဆိုသည့္စကားရပ္ျဖင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ (နဝတ) စစ္အစုိးရဥပေဒအမွတ္ (၁၆/၈၉) ျဖင့္ (Burma) ကို (Myanmar) ဟု တစ္ဖက္သတ္ထင္သလို ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚေစခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။
တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသမုိင္းတြင္ေဖၚျပသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိသည္မွာ ျမန္မာပေဒသရာဇ္မ်ားက ေပးေသာနာမည္ျဖစ္သည္။
ထုိပေဒသရာဇ္မ်ားသည္သူတလူငါတမင္းျဖင့္ အဖကိုသားသတ္၊ ညီကအကိုကုိသတ္ စသျဖင့္ ေသြးခင္း၍နန္းလုခဲ့ၾကသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္ကို ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕သမားက ရာဇပလႅင္ေပၚကဆြဲခ်ပစ္ခဲ့သည္။ ၾကက္ကေလးငွက္ကေလး သဖြယ္ ပါေတာ္မူသြားၾကရသည္။ ထိုပေဒသရာဇ္မ်ား၊ ထိုပေဒသရာဇ္ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္၏ အစဥ္အလာမ်ားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ဖက္တြယ္ လြမ္းဆြတ္ တသေနၾကမည္နည္း။ ကိုးကြယ္ေနၾကမည္နည္း။
 တန္ဖိုးထားၾကမည္ဆိုလွ်င္ ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ေတာက္ေျပာင္ေသာ သမုိင္း အစဥ္အလာမ်ားကိုသာ တန္ဖိုးထားၾကရမည္မဟုတ္ပါေလာ။
အုပ္စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္သည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္က်င့္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းႏွင့္ သမုိင္းဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရဟန္း ရွင္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သမုိင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကိုေတာ့ ကြယ္ေပ်ာက္၊ ပ်က္ပ်ယ္၊ မႈံဝါးသြားေစရန္ စနစ္တက် စီမံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။
(နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ သက္ဦးဆံပုိင္ပေဒသရာဇ္ အစဥ္အလာမ်ားကုိသာ ဖက္တြယ္ထားလိုၾကသည္။ သူတို႔သည္ သူတုိ႔မျမင္ဖူးခဲ့ေသာ (အေနာ္ရထာ၊ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား) ဘုရင္မ်ားကုိ အရုပ္ထု၍ ကိုးကြယ္ေနၾကသည္။ ဂုဏ္ယူ ေနၾကသည္။
ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ကို ရဲရဲဝ့ံဝံ့တြန္းလွန္ခဲ့ေသာ “စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလ”ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ အရုပ္ထုၿပီး ဘာေၾကာင့္ မကိုး ကြယ္ရတာလဲ။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားကို ဆန္က်င့္ခဲ့သူ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သူ၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး(ပင္လံုစာခ်ဳပ္) တည္ေဆာက္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ယင္းသို႔ ေတာက္ေျပာင္ခမ္းနားေသာ နယ္ခဲ်႕ဆန္က်င့္ေရးဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး သမုိင္းအစဥ္အလာအေမြကို မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ဆက္ခံရမည္မဟုတ္ပါလား။
 ယခုေတာ့ သမုိင္း ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို အဆက္ျဖတ္ပစ္ေနၾကသည္။ အဆက္ျပတ္ေအာင္လုပ္ေနၾကသည္။
လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး၊ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးဟု လက္ရွိအစိုးရ “ပါးစပ္”က ေျပာေနေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရုပ္ထု မရွိပါ။ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓါတ္ပံုထည့္သြင္းရုိက္ႏွိပ္ျခင္းမရွိပါ။
ဒါေၾကာင့္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရအုပ္စုိးခဲ့တဲ့ကာလ (၁၉၈၈ – ၂၀၁၁) ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမုိင္း ေသးသိမ္ ေမွးမွိန္ ေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ကာလလို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အေျပာလြန္ရာၾကမည္မထင္ပါ။
ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကလည္း Burma ပါလွ်င္ “ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ)” တရား ဝင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို  လက္မခံသလို၊ (ဗကသ) လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း ဟန္႔တား၊ ပိတ္ပင္၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနပါသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္
ေက်ာက္စာအေထာက္အထား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ၏ေခတ္ၿပိဳင္မွတ္တမ္းမ်ားအရ လူမ်ိဳးကို “ျမန္မာ”(Myanmar) ဟု ေခၚေဝၚျခင္း ကသာ မွန္ကန္ပါမည္။
 ထိုနည္းတူပင္ ႏုိင္ငံကိုလည္း သမုိင္းအစဥ္အလာႀကီးမားေသာ တို႔ဗမာအစည္းအရုံးႀကီးက စနစ္တက် တီထြင္ ေပးအပ္ခဲ့ ေသာ၊ ကၽြန္သေဘာက္ဘဝကို ရြံမုန္းၿပီး၊ သခင္တုိင္းျပည္ သခင္လူမ်ိဳးမ်ား ဘဝေရာက္ရွိလာေအာင္ (သခင္မ်ိးေဟ့ ဒုိ႔ဗမာ) ရဲတင္းသံ ေပးခဲ့ေသာ၊ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံုကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ “ဗမာႏုိင္ငံ” (Burma)ဆိုသည့္ အမည္ကို တိတိက်က် ေခၚေဝၚသံုးစြဲျခင္းကသာ လွ်င္ မွန္ကန္ ဆီေလ်ာ္ ကုိက္ညီပါလိမ့္မည္။
ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ဗမာႏုိင္ငံလို႔ေခၚၾကစုိ႔။
(၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္)
ကုိးကား
       တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသမုိင္း (ပထမတြဲ) ပထမအႀကိမ္ပံုႏိွပ္ျခင္း၊ ၁၉၇၆
       ေဒါက္တာသန္းထြန္း- ျမန္မာသမုိင္းရွာေတာ္ပံု ပထမအႀကိမ္၊ ၂၀၀၃၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ေဒါင္းစာေပ

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သူတိုု႔အာေဘာ္

14 Responses to Tu Maung Nyo – ဗမာႏုိင္ငံ နဲ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး

 1. ေမာင္ပ်ာေလာင္ on June 30, 2012 at 5:16 am

  ဆရာညိဳ ရဲ့တင္ျပမႈမ်ားသည္ ရာခိုင္ႏႈံးျပည့္မွန္ပါသည္၊ သို ့ေသာ္ မွန္တိုင္းလည္း လူအမ်ားစု ကမသံုးပါ။ ဥပမာ တစ္ခုေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်န္းမွာေကာ၊ ေန ့စဥ္သံုး စာေဆာင္ေတြမွာေကာ သံုးေနသည့္ – ၾကက္ေတာင္ ရိုက္ကစားျခင္း – ဆိုသည္မွာ တကယ္ေတာ့ ၾကက္ေတာင္မဟုတ္ပါ၊ ဘဲ အေတာင္ ျဖင့္သာလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ – ဘဲေတာင္ရိုက္ကစားျခင္း – လို ့သာေခၚသင့္ေရး သင့္ေပမဲ့လည္း အမ်ားကေခၚသလိုသာေရးသားရပါမည္။ က်ေနာ့ ဆိုလိုရင္းကေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ စာလံုးအတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ားရဲ့သေဘာထားကိုယူသင့္ပါတယ္။ ပညာရွိမ်ားက မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေက်ာင္းကို ခ်ျပပါ၊ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ျပည္သူရဲ့ အဆံုးအျဖတ္သာလွ်င္ အတည္ျပဳရပါမည္။ အေမစုကလည္း ဒီလမ္းေက်ာင္းကိုညႊန္ျပထားပါသည္။

 2. witmone on June 30, 2012 at 12:08 pm

  I will discuss in English usage of “Myanmar” and “Burma”.. No discussion in Burmese word.

  Change name is the most easiest work for idiot leaders to do. after 8888 killing to students and people, Idiot Generals nothing to do and “simply Change the country name”…..

  Now, Myanmar Airway .. flight number is still using UB “Union of Burma” because international document update is NOT so easy. Example, I can change my name but I have to change my name in Degree certificate and birth certificate ..etc.

  Like that, Kachin people also want to change their state name to “Jingphaw”. Thailand real name is “Siam” .. China real name is “Sino” and Japan real name is “Nippon”.. Indonesia aslo Malayu… etc.

  Now, world people call us Myanmese, Myanmarese and governmant is to educate the tourest who come to Burma. “country name is Myanmar and people living also called Myanmar”… Of course, tourists are confused. They prefer to call Myanmese … ha ha..

  Finally, you can say that I am starborn ..
  Country name is Burma
  People name is Burmese ….

  • aungkyisoe on July 1, 2012 at 11:33 am

   i support this article

  • Kaung Htet on July 1, 2012 at 3:57 pm

   Absolutely correct, Witmone… your idea is brilliant.

 3. နဂါးမာန္ on June 30, 2012 at 12:16 pm

  ေလးစားပါတယ္ဆရာညိဳ ေက်းဇူးလည္းအရမ္းတင္ပါတယ္ ဒီေန႔ျပန္လာမယ့္ အေမစုကို ဒီေဆာင္းပါးေလးက ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုလိုက္သလိုပါပဲ ဆရာညိဳေရ……
  သမိုင္းကိုသစၥာေဖါက္ သမိုင္းကိုကြက္လပ္ခ်န္ ေဇာက္ထိုးလုပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးယုတ္မာခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕
  တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ တာဝန္မဲ့မႈေတြကို တစ္ကမာၻလံုးကလူေတြ အထူးသျဖင့္ ဗမာလူငယ္ေတြသိနိုင္ဖို႔
  မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တာပါပဲ…..(ဆရာ႔ေဆာင္းပါးေလး share ခြင့္ေပးပါေနာ္)

 4. ပီစိ on June 30, 2012 at 1:38 pm

  ဟုတ္တယ.္မေရာင္တာဆီလူး။အလုပ္မရွိရင္သန္းရွာတဲ့လူေတြ။ဖြတ္ကမီးေက်ာင္းၿဖစ္လုိ႔ေခ်ာင္းေၿမာင္း
  မေနသာတဲ့ဘ၀။သူတို႔လုပ္ရင္ေတာ့အကုန္ေကာင္းေရြပဲ။ေအးဗ်ာေရးရရင္ေတာ့ဆုံးအံ့မထင္။
  ေခာတ္မေကာင္းလုိ႔ရဴးခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတာကြ။မရူးေသးဘူး။လူဆုိတဲ့အၿမင္မွရွိ
  ႀကေသးလားမသိ
  ေတာ႔ဘူး။ေတာ္ပါၿပီေမာင္လူေတာ္တုိ့ရယ္။

 5. ေက်ာ္ on June 30, 2012 at 8:06 pm

  ကိုယ့္လူ ေမာင္ျပာ(ပ်ာ)ေလာင္ ။ သတ္ပံုေတာ့ မွန္ကန္ ေအာင္လုပ္စမ္းပါဗ်ာ။စိတ္ညစ္လြန္းလို႔ ။

  • ေမာင္ပ်ာေလာင္ on July 1, 2012 at 6:38 am

   အထက္က ပညာရွိႀကီး ဦးေက်ာ္ ရယ္၊ ေမာင္ပ်ာေလာင္ ဟာ စပယ္ရာတစ္ေယာက္ပါ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတာင္ ၿပီးေအာင္မေနခဲ့ရပါ။ ဒါေပမဲ့ ပညာယွိ ဘဘႀကီးနဲ့တိုင္ပင္ေတာ့။ ကဲဒီမွာစာေတြရွိတယ္ ေဖၚျပလိုက္တဲ့၊ အမွားအမွန္ကိုေတာ့ စာရႈသူေတြကေ၀ဖန္လိမ့္မယ္တဲ့။
   ၁။ ။ လက္စြဲ – မွန္ျပ၊ ျမန္မာေ၀ါဟာရသတ္ပံု (ေရးသားသူ ဦးအုန္းေရႊ) စာမ်က္ႏွာ ၂၁၉ မွာေအာက္ပါအတိုင္းေဖၚျပထားပါသည္၊
   ပ်ာ၊ ၊ ပ်ာပ်ာသလဲ၊ ကပ်ာ-ေခ်ာက္ခ်က္၊ ကရာ၊ ကသီ၊ ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာ၊ သုတ္သီးသုတ္ပ်ာ၊ ပ်ာေတာက္ပင္ (ပိေတာက္)၊ ဆိုၿပီးေဖၚျပထားပါတယ္။ ေမာင္ပ်ာေလာင္ ဟာ ပ်ာပ်ာသလဲ အျမဲျဖစ္ေနလို ့လွည္းတန္းေစ်းအေရွ ့ကလူေတြက ေခၚမွည့္ထားတဲ့ အမည္သာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ကမွ အျပာေရာင္သန္းေနတဲ့ စပယ္ရာကေလး၊ ေမာင္ျပာေလာင္ လို ့ေရးရမယ္ ဆိုၿပီး ဥပေဒနဲ ့ျပ႒ာန္းထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ ့ေအာက္မွာ ရွင္းျပထားတဲ့ ျပာ ကေတာ့၊
   ျပာ၊ ၊ အေရာင္၊ အသံ-ျပာ၊ စဖိုျပာ၊ – – -၊ ျပာဋိဟာ၊ ျပာသာကြက္၊ ျပာသာဒ္၊ ျပာသိုလ၊ – ေငြအသျပာ၊ ဆပ္ျပာ၊ ဆန္ျပာသည္၊ ငွက္လင္းျပာ — စသည္ျဖင့္ ေရးထားတဲ့အထဲက၊ က်ေနာ္ႏွင့္ ကိုက္ညီတာ မြဲျပာက် တယ္ဆိုတဲ့ သတ္ပံုတစ္ခုသာမွန္ပါသည္။
   ထပ္ၿပီးရွင္းရရင္၊ ၊ျမန္မာစာအဖြဲ ့မွ ထုပ္ထားေသာ၊ ျမန္မာ – အဂၤလိပ္ အဘိဓာန္၊ Myanmar – English Dictonary, page 280 မွာေရးထားတာကေတာ့
   ပ်ာ/ pja/ v be in a flurry ; be flurried ; be flustere, ပ်ာကလတ္၊ ပ်ာကသီ၊ ပ်ာပ်ာသလဲ၊ ပ်ာယာခတ္၊ ပ်ာယီးပ်ာယာ၊ ပ်ာေလာင္ခတ္၊ စသည္ျဖင့္ေရးထားတာေၾကာင့္၊ ေမာင္ပ်ာေလာင္ ကို -ပ်ာ- ႏွင့္ စာလံုးေပါင္းမိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားစူးပါေစ့ ေမာင္ပ်ာေလာင္ ဟာ အျပာေရာင္လမ္းကိုမလွန္းမိပါ၊ အျမဲ မြဲျပာက်ေနတာေၾကာင့္ပါ၊ ခရိုနီႀကီးေတြနဲ ့ေတြ ့ေတာ့မွ လမ္းအျပာ ကေလးအေၾကာင္းေမးၾကည့္ပါ့မယ္။

 6. Maung Maung Myint on June 30, 2012 at 11:19 pm

  Thanks for the nice article.
  SLORC/SPDC government stated that the “Burma” is a colonial name, which is not true.
  In ancient and current Indian languages, our country was/is called “Ba-r-ma” and our people “Ba-r-mi”. Thai people also call our country and people “Pha-Ma”, which is similar to “Ba-Ma”. It shows that the name Burma was not a colonial name, but a name recognized by its neighboring countries since ancient times.

 7. ပုဆိန္ယိုး on July 1, 2012 at 4:02 am

  ေဘာင္းဘီခြ်တ္အစုိးရဟာအျငင္းအခုန္လုပ္ဖုိ ့၊အာဏာျပဖုိ ့နဲ ့ဆရာျဂီးလုပ္ခ်င္တာပဲသိတယ္၊အရည္အ
  ခ်င္းကေတာ့ထဘီ၀တ္ကုိေတာင္မမီဘူး၊ဒါနဲ ့မ်ားတုိင္းျပည္ကုိအုပ္ခ် ုပ္ခ်င္ေသးတယ္။နွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္အာဏာကုိခိုးယူထားတဲ့အလီဘာဘာနဲ ့ခုိးသားေလးဆယ္၊မင္းတုိ ့ဟာတရားမလြန္ဘူးလား။တုိင္းျပည္ကုိလည္းမအုပ္ခ် ုပ္တတ္၊နုိင္ငံတကာကအကူအညီေတြလည္းလုိခ်ုင္၊အာဏာလည္းလက္မလြတ္ခ်င္၊ေနာက္ဆုံးအျကံကုန္ေတာ့မတူတာေတြေဘးဖယ္၊တူတာေတြပူးေပါင္းျပီးတုိင္းျပည္ကုိျပန္ထူေထာင္ျကမယ္ဆုိတဲ့ေျကြးေျကာ္သံနဲ ့ထဘီေအာက္၀င္ခုိခဲ့တယ္။ခုအကူအညီေတြလည္းရေရာဒါမလုပ္ပါနဲ ့ဟုိဟာမလုပ္နဲ ့
  ဆုိျပီးေက်းဇူးရွင္ကုိအာဏာျပခိ်န္းေခ်ာက္ေခ်ာက္လာတယ္။
  ဒီတေခါက္ျပည္သူေတြအံုျကြလာရင္မင္းတို ့စစ္ဘီလူးေတြအရင္ကလုိလုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္လုိ ့မရေတာ့ဘူး
  နားလည္လား။မင္းတုိ ့အခုျပန္ကပ္ေနတဲ့မင္းတုိ ့ရဲ ့ကယ္တင္ရွင္၊အေမရိကန္ကကဒါဖီျပီးရင္ဘယ္အာ
  ဏာရွင္ကုိျဖိ ုပစ္ဖုိ ့သူတုိ ့မွာစါရင္းရွိထားျပီးျပီ။ ေနတုိးကလည္းအဆင္သင့္ပဲတဲ့။မယံုရင္စမ္းျကည့္
  လုုိက္ေလ။

 8. Morn Razagree on July 1, 2012 at 10:27 am

  Burma and Myanmar are the same (see the below link). So, need to find a suitable term to represent all the nationalities of the nation.

  http://www.scribd.com/doc/19812110/Burma-or-Myanmar1#open_download

 9. minkoko on July 1, 2012 at 3:24 pm

  ေလးစားပါတယ္ ဆရာတူေမာင္ညိဳ ခင္ဗ်ာ- တူေမာင္ညိဳ ေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ အျမဲေစာင့္ဖတ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး ေရးသားပါ- အားေပးလ်ွက္ပါ။

 10. ေမာင္လူေအး on July 1, 2012 at 9:58 pm

  ေက်းဇူးကုိပ်ာေလာင္…ကြ်န္ေတာ္ပ်ာနဲ့ျပာကုိခြဲျခားမသိဘူးဗ်။

  • Tin Aung on July 3, 2012 at 8:03 am

   Our wise statemen had changed the colonial names of towns, places, streets, etc. to appropriate Burmese names after gaining inpendence. 2nd March 1962 was day of shame for our country. All the names of places, towns, streets, etc. changed after that day by successive military juntas should be reinstated back. It is to acknowledge the wisdom of our statemen in democratic government and to show defiance to the successive military junta.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)