နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ အစုစု

July 8, 2012
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)
ဇူလုိင္ ၈၊ ၂၀၁၂

• ဆည္းလည္းေလးမ်ား ျပတဲ့တရားသံ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး (ဘ/ကေက်ာင္း) မ်ား၊ ပရဟိတစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိေသာ ဆရာ/မမ်ားအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ၂ဝ၁၂ / ၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ လစဥ္ဂုဏ္ျပဳလစာေငြေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ၅.၇.၂ဝ၁၂ (ၾကာသပေတးေန႔) ေန႔လည္ (၂းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဘုရားခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ယခင္ကတည္းက လွဴဒါန္းကူညီခဲ့ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား႐ွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဆးခန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားအား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း အခမ္းအနားကိုလည္း ပူးတြဲက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဘ/ကေက်ာင္းမ်ားသည္ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္မေရြး၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ပညာသင္ၾကား ေပးေနေသာ (အခမဲ့) ပညာသင္ၾကားေပး ျခင္းအျပင္ ဖတ္စာအုပ္၊ မွတ္စုစာအုပ္မွအစ ေက်ာင္းသားသံုး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးၾကသည့္အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစုမ်ားအဖို႔ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ားသည္ သူတို႔၏ကေလးမ်ား စာတတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ အားကိုးရာ၊ ပညာသင္ယူရာဌာန တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ ရသည္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစုဝင္မ်ား ပိုမိုမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမို၍ႀကီးမားလာခဲ့သည္ႏွင့္အညီ ပညာသင္ၾကားေပးၾကမည့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား နည္းပါးလာသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾက ရသည္။ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ားအား ဦးစီးဦးေဆာင္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ တည္းဟူ ေသာ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏တရားေတာ္မ်ားကို က်င့္ႀကံအားထုတ္ရင္း ရ႐ွိလာေသာဝတၳဳေငြတုိ႔အား လူမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ တစ္ ဖက္တစ္လမ္းမွ ႏိုင္ငံေတာ္အား ပံ့ပိုးကူညီေဖးမေပးေနေသာ သာသနာ့အာဇာနည္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။

ဤတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အလွဴေငြ၊ ဝတၳဳေငြတို႔ က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ဳိးဆက္ သစ္ ကေလးငယ္မ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ မ်ားစြာအခက္ႀကံဳေတြ႔ ေနရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးတႀကီးလုိ အပ္ခ်က္ မ်ားကို နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရကာ ယခုကဲ့သို႔ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ားအား ကူညီလွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပး ဆပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ထူေထာင္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ ပညာေရးက႑အား ပံ့ပိုးကူညီရာ တြင္ ပညာသင္ၾကားၾကေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးသူငယ္မ်ား ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ခဲတံ၊ ေပတံမ်ား ပံ့ပိုးလွဴဒါန္းမႈကို ျပဳလုပ္ၾကသလို ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ/မမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး လံုၿခံဳမႈ႐ွိရန္၊ ပညာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ/မမ်ားအား ခြန္အားတည္း ဟူေသာ လစာျမင့္တင္ေပးရန္လည္း အဓိကလိုအပ္လွသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၅.၇.၂ဝ၁၂ (ၾကာသပေတးေန႔) တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အခမ္းအနားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “ဘ/ကပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသည္ ျပင္ပစာသင္ေက်ာင္းမ်ားထက္ ပိုမို၍ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ေပၚထြက္ေစခဲ့သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ဆရာ/မမ်ားအား လစာျမင့္တင္ ဂုဏ္ျပဳလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွလည္း “ဘ/ကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာ/မမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ ပညာေရးစြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္းမ်ားအား တတ္သိပ ညာ႐ွင္မ်ားအကူအညီျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၌ စခန္းသြင္း သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ျပဳထားေသာ “ေအာင္ပန္းၿမိဳင္ေက်ာင္း” ေအး႐ြာေလး၊ ေညာင္တုန္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ “သာသနာရကိၡတေက်ာင္း” ေအးျမသာယာၿမိဳ႕၊ အုတ္ဖို၊ ပဲခူးတိုင္း၊ “ဓမၼပါလေက်ာင္း” လပၸတၱလုပ္ကေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ “အလယ္ေရေက်ာ္ေက်ာင္း” ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ “က်ံဳကူဘံုပ်ံတိုက္ ေက်ာင္း” က်ံဳကူ႐ြာ၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၊ “အမွတ္(၁၃)ေက်ာင္း” လြမ္းပိုေအးေက်း႐ြာ၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ “ထန္းေတာ ႀကီးေက်ာင္းတိုက္” ေ႐ႊနတ္ ေတာင္လမ္း၊ ေ႐ႊေတာင္ၿမိဳ႕၊ “အမွတ္(၁ဝ)ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း” အုန္းဇုန္းအုပ္စု၊ ဖက္႐ွည္ေက်း႐ြာ၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊ “႐ြာလယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္း” ခတၱိယ ေက်း႐ြာ၊ ကၽြန္းဦးအုပ္စု၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ဆရာ/မစုစုေပါင္း (၆၄) ဦးတို႔အား လစဥ္ လစာျမင့္တင္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေငြ ၁၇၄ဝဝဝဝိ/- (တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္းေလးေသာင္း) က်ပ္အား ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ အတြက္ ဂုဏ္ျပဳလွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား႐ွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးခန္း (၅) ခုႏွင့္ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ခြဲ) (၃)ခုတို႔အတြက္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ား တန္ဖိုးေငြ (၁၆) သိန္းအား လွဴဒါန္းခဲ့ကာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္႐ွိ ဘ/ကေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္အခက္အခဲမ်ားအား ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကကာ ယခုကဲ့သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ လွဴဒါန္းမႈ အစုစုတုိ႔အား သာဓု … သာဓု … သာဓု ေခၚဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

အစိုးရပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းထိုးသံမ်ား ျမည္ဟီးေနသကဲ့သု႔ိ သာသနာ့အရိပ္ အာဝါသေအာက္တြင္႐ွိေနေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး (ဘ/က) ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုအသြင္ေဆာင္ေသာ ဆည္း လည္းသံတို႔လြင့္ပ်ံ႕ကာ ျမန္မာျပည္တစ္လႊား ေအးခ်မ္းသာယာမႈကို လိုလားေတာင့္တလွ်က္ အနာဂတ္ကိုပိုင္ဆိုင္ေသာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးကို ျမင့္တင္ႏို္င္ဖို႔အတြက္ ဆရာ/မမ်ား၏ ခြန္အားမ်ားကို ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပ့ံပိုးျမင့္တင္ေပးၾကပါဟူ၍ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါ ေတာ့သည္။

• ကမ္းလင့္သည့္လက္မ်ား
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ နာေရးကိစၥရပ္မ်ားအား (အခမဲ့) ကူညီ ပ့ံပိုးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ႏွင့္အညီ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္႐ွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လူမႈေရးအသင္းငယ္ မ်ားအားလည္း လက္တြဲကူညီ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိရာ ေျမာက္ဥကၠလာ ပၿမိဳ႕နယ္၊ သႏၲာလမ္း၊ (င) ရပ္ကြက္႐ွိ “သႏၲာ/င နာေရးကူညီမႈအသင္း”၏ နာေရးကိစၥမ်ားကို နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ွိ နိဗၺာန္ယာဥ္ မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ သုႆန္မ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္သၿဂႋဳလ္ေပးမႈတုိ႔ကို ကူညီေဖးမေပးလွ်က္ ႐ွိသည္။

“သႏၲာ/င နာေရးကူညီမႈအသင္း”သည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွစတင္၍ နာေရးျဖစ္ေပၚလာပါက စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္၊ အမိုး (ကုလားဖ်င္း)၊ နာေရးပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ အစ႐ွိသည္တုိ႔အား (အခမဲ့) ကူညီ ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အသင္းတစ္သင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ ၆.၇.၂ဝ၁၂ ေသာၾကာေန႔တြင္ နာေရး ကူညီမႈ စုစုေပါင္း (၁ဝဝ) ဦး ျပည့္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ (င) ရပ္ကြက္၊ သႏၲာ (၁၂) လမ္း၊ အမွတ္ (၁၃၇)ေန ေဒၚတင္ၫႊန္႔ အသက္ (၉၁) ႏွစ္၏ စ်ာပနအား “သႏၲာ/င နာေရးကူညီမႈအသင္း” မွတဆင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ အထူးနိဗၺာန္ယာဥ္ျဖင့္ ေရေဝးသုႆန္သို႔ သယ္ေဆာင္သၿဂႋဳလ္ ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားလာသည့္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အသင္း သား/သူမ်ား စုေပါင္း၍ သႏၲာ (၁၂) လမ္း နာေရးေနအိမ္သို႔သြားေရာက္ကာ “သႏၲာ/င နာေရး ကူညီမႈအသင္း” ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မိုးေရစက္မ်ားၾကားမွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ သၿဂႋဳလ္ေပးခဲ့သည္။ က်န္ရစ္သူ နာေရး႐ွင္မိသားစုတို႔အား ရက္လည္ ဆြမ္းကပ္ရန္အတြက္ သကၤန္းပရိကၡရာႏွင့္ ဝတၱဳေငြ (၁) သိန္းက်ပ္တိတိအားလည္း “သႏၲာ/င နာေရးကူညီမႈအသင္း”မွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ သည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးဘာသာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြးတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘးတို႔အား ကူညီပံ့ပိုး ေပးဆပ္ေနသည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္႐ွိ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးသမားစစ္စစ္မ်ား ေပၚထြန္း လာေစရန္အတြက္ မိမိတို႔ဘဝမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီး၍ ရ႐ွိထားေသာ လူမႈေရးေပးဆပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္း ကူညီမႈမ်ား လက္တြဲပံ့ ပိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ေနျခင္းအား ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ “လူတေယာက္ရဲ႕တန္ဖိုးဟာ သူ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးက သူ႔ပခံုးေပၚတင္ေပးလိုက္တဲ့ သမိုင္းတာ ဝန္ကို သူဘယ္ေလာက္ သယ္ပိုးထမ္းရြက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ တိုင္းတာရမွာပဲ။” ဟူေသာ တန္ဖိုး႐ွိသည့္ စကားရပ္အား ျပန္လည္၍ ၾကားေယာင္မိေတာ့သည္။

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags