သတင္းဆရာသင္တန္း၊ လူမႈေရးကြန္ယက္ႏွင့္ နိဗၼာန္/ ၁၀၁

July 19, 2012

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)
ဇူလုိင္ ၁၉၊ ၂၀၁၂
• ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ TOT Training
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ နာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ (အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့မႈ)၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ သုခအလင္းပညာဒါနမွ သင္တန္းမ်ားအား (အခမဲ့) ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလွ်က္႐ွိရာ ဇူလိုင္လအတြင္း ၌ အမွတ္စဥ္ (၂) အျဖစ္ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ပရဟိတစြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းကိုလည္း ၁ဝ.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၅.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔အ ထိ (၆) ရက္ၾကာ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္ စခန္းသြင္း၍ ေအာင္ျမင္စြာဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍ Journalism သင္ တန္းႏွင့္ TOT Training သင္တန္းမ်ားကိုလည္း မၾကာမီ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အခ်ိန္မီွ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါေတာ့သည္။
• Journalism & Citizen Journalism (Work Shop)
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး Journalism & Citizen Journalism (Work Shop) အမွတ္စဥ္ (၁) အား နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္၌ အလင္းဆက္ (IR) မွ အေျခခံသတင္းပညာ (Basic Journalism)၊ သတင္းေထာက္တစ္ဦးရဲ႕ သတင္းဗ်ဴ ဟာမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ သတင္းေရးသားနည္း၊ ေမးျမန္းနည္း၊ သတင္းဓါတ္ပံု အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊ သတင္းယူရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ား၊ Blog (ဘေလာ့ခ္)၊ အင္တာနက္၊ ႏိုင္ငံသားဂ်ာနယ္လစ္ဇင္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအား ယေန႔ေခတ္ စာနယ္ဇင္းဟာသ၊ ဓါတ္ပံု၊ ကာတြန္းမ်ား စာနယ္ ဇင္းဗဟုသုတမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ သတင္းေထာက္ မ်ား ပိုမိုေပၚထြက္လာေစရန္ရည္ရြယ္၍ (အခမဲ့) သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သတင္းပညာရပ္အား စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား စြမ္းအားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္ အမွတ္ (၁၃/က)၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူး လမ္း၊ (၄၂) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၌ ၂ဝ.၇.၂ဝ၁၂ (ေသာၾကာေန႔) မွ ၂၁.၇.၂ဝ၁၂ (စေနေန႔)အထိ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီမွ ညေန (၄းဝဝ) နာရီအထိ (၂) ရက္တိုင္တိုင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ပါဝင္စား သူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္း – ၅၈ဝ၁၃၃၊ ဝ၉ – ၈၆ ၄ဝ၂၂ဝ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
• Teaching of Training
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ဘ/ကဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ပရဟိတေက်ာင္းမ်ား႐ွိ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာ ရည္ျမင့္မားရန္အတြက္ ဆရာ/မမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္အားေလ်ာ္စြာ ဆရာ/မမ်ားအား TOT Training သင္တန္းကို နာေရးကူညီမႈအ သင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္၌ New York မွ Mrs. Amy, Mrs. Hannah, Mr. matthew တို႔မွ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။
သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁) အား ၁၇.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၂ဝ.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔အထိ၊ ေန႔လည္ (၁းဝဝ) နာရီမွ ညေန (၄းဝဝ) နာရီအထိ (၄) ရက္ၾကာ သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။
သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂) အား ၂၄.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၂၇.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ရက္ေန႔အထိ၊ ေန႔လည္ (၁းဝဝ) နာရီမွ ညေန (၄းဝဝ) နာရီအထိ (၄) ရက္ၾကာ သင္ၾကားပို႔ခ်မည္ျဖစ္သည္။
• မွတ္ခ်က္
သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁) တြင္ အခ်ိန္မီစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက အမွတ္စဥ္ (၂) TOT Training သင္တန္းအတြက္ လူဦးေရ ကန္႔ သတ္ထားသည့္အတြက္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္ အမွတ္ (၁၃/က)၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ (၄၂) ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အား သိရွိလုိပါက ဖုန္း – ၅၈ဝ၁၃၃၊ ဝ၉ – ၈၆ ၄ဝ၂၂ဝ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္
• လူမႈေရးကြန္ယက္
လူမႈေရးသမားတစ္ဦးျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးဆပ္ရာ တြင္ အခက္အခဲ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ႀကံဳေတြ႔ရၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ၾကံဳေတြ႔ရေသာ လူမႈအခက္အခဲမ်ားလည္း ျမန္မာျပည္အနံ႔႐ွိ လူ မႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ရွိေနတတ္သည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ မည္သို႔ကူညီမရမည္နည္း၊ မည္သို႔ ေပးဆပ္ရမည္နည္း၊ ရင္ဆိုင္ရမည္နည္း၊ ေျဖရွင္းရမည္နည္းဆိုေသာေမးခြန္းမ်ား ေန႔စဥ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) တြင္ ေပၚေပါက္ေနဆဲျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ ၉.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔၌ ျမန္မာတျပည္လံုးရွိ စာရင္းေပးသြင္းထားေသာ ၿမိဳ႕ ေပါင္း (၁၃) ၿမိဳ႕မွ လူမႈေရးသမားမ်ား (၄၅) ဦးတို႔အား ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လူမႈေရးစြမ္းအင္ျမႇင့္သင္တန္းအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) တြင္စခန္းသြင္း၍ သက္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘးစသည့္ (အခမဲ့) ထမ္းရြက္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးသမားမ်ားထား႐ွိရမည့္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ၊ ေစာင့္ထိမ္းရမည့္ အက်င့္သီလ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားအျပင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ Activities of F.F.S.S and F.F.S.S Biography အား Projecter ျဖင့္ ျပသရွင္းလင္းျခင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွ Buddhism and Humanism၊ ဒုဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွ Aims and Objectives of life၊ ေဒၚသီတာမွ Interpersonal Skills၊ ဦးသန္းႏိုင္မွ Water Filtration System Demonstration Workship Training၊ ဦးဖူးေက်ာ္ဇင္ (Future Wave)မွ Leadership Skill၊ ေဒၚစီစီမာမွ Financial Rules၊ ဦးလြင္ကိုလတ္ႏွင့္ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္တို႔မွ Civil Society၊ ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္ႏွင့္ ေဒၚစိုးစႏၵာတို႔မွ Production of Organic Shampoo and Liquid soap၊ ဦးမန္းသိုက္ထြန္းမွ Human Right၊ ဦးေက်ာ္ေဇာႏိုင္မွ Legal Knowledge and Community Awareness ႏွင့္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္မွ မိုးေလဝသဆိုင္ရာပညာ ရပ္မ်ားအား သင္တန္းကာလ (၆) ရက္ၾကာျမင့္စြာ လက္ဆင့္ကမ္း၍ ျမန္မာျပည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ လူမႈေရးသမားမ်ားအတြက္ သင္ တန္းဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ်သင္ၾကားခဲ့သည္။
 
 
 
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ အမွတ္စဥ္ (၂/၂ဝ၁၂) ပရဟိတအသင္းမ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းသို႔ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ “သန္လ်င္နာ ေရးကူညီမႈအသင္း” ႏွင့္ “ေရႊသန္လ်င္သာသနာ့ရိပ္သာ လူငယ္ပရဟိတအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔”၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္ရွိ “ဒလနာေရးကူညီမႈအသင္း”၊ “သံသရာခရီးသည္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း”၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္႐ွိ “ၿမိဳ႕မ (အခမဲ့) နာေရးကူညီမႈအသင္း”၊ မေကြးတိုင္း႐ွိ “နတ္ေမာက္ နာေရးကူ ညီမႈအသင္း”၊ “ကံဦးေသြးလွဴ႐ွင္မ်ားအဖြဲ႔”၊ “နာမ့္ခံုးရွမ္းမ်ား ပရဟိတအသင္း”၊ “ထံုးဘိုနာေရး ကူညီမႈအသင္း”၊ “ပဲႏြယ္ကုန္း 100 Power လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔”၊ “ဖယ္ခံု – ေလာကပါလ လူမႈကူညီေရး”၊ “ျမစ္ႀကီးနား – ေအာင္နန္းနာေရးကူညီမႈအသင္း”၊ “နမၼတီးနာေရးကူညီမႈအသင္း”၊ “တႏိုင္းနာေရးကူညီမႈအသင္း”၊ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္)”၊ “ဖ်ာပံု-က႐ုဏာရွင္နာေရးကူညီမႈအသင္း”၊ “မလိႈင္ၿမိဳ႕ – ပန္းအိုင္နာေရးကူညီမႈအသင္း”၊ “ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ – က႐ုဏာ႐ွင္ (အခမဲ့) နာေရးႏွင့္ေဆးခန္း”၊ “ေနျပည္ေတာ္၊ သာဝတၱိၿမိဳ႕႐ွိ “ျဗဟၼစိုရ္ႏွလံုးသား လူမႈကူညီေရး”၊ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕႐ွိ “ကုလားေခ်ာင္းႀကီး႐ြာ နာေရးကူညီမႈအသင္း” ႏွင့္ “ေစတနာ႐ွင္ နာေရးကူညီမႈ”၊ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕႐ွိ “ေမတၱာ႐ွင္ လူငယ္မ်ား သာမႈ/ကူမႈ ကူညီေရးအသင္း”၊ ထံုးဘိုၿမိဳ႕၊ ေျမာင္အုပ္စု႐ွိ “ဖူးေ႐ႊစင္ႏိုင္ရတနာ လူမႈကူညီေရး”၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕႐ွိ “လူမႈကူညီေရး အသင္း” အစ႐ွိသည့္ အသင္းအဖြဲ႔ (၂၅) ဖြဲ႔႐ွိ လူမႈေရးသမား (၄၅) ဦးတုိ႔အား သင္တန္းကာလ (စ/ဆံုး) ေန႔လည္စာအား နာေရးကူညီမႈအ သင္း (ရန္ကုန္) မွ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့ၿပီး နယ္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ေနထိုင္မႈ၊ စားေသာက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္ကိုလည္း စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ယင္းေနာက္ ဦးရဲလြင္ဦးေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္း လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္အတူ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္မွလည္း လာေရာက္၍ ဂီတ သံစဥ္တို႔ျဖင့္ လူမႈခြန္အားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတုိ႔အျပင္ ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ စုေဆာင္းရ႐ွိထားေသာ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ျဖစ္ရပ္မွန္၊ အတၳဳပၸတိၱဇာတ္လမ္းမ်ားအားျပသကာ မိမိတို႔၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ပိုမိုတိုးတက္ သာယာၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေ႐ွး႐ႈ၍ က်ယ္ျပန္႔ကြဲျပားေသာ အသိပညာ၊ အေတြးအျမင္၊ အေၾကာင္း အရာ၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႐ွာေဖြေလ့လာ၍ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေျဖ႐ွာျခင္း၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ျခင္း မွ်ေဝျခင္းျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထိုကဲ့သုိ႔အျပဳအမူမ်ားကို တတ္အားသျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ၾကေစရန္ႏွင့္ သင္ခန္းစာရယူႏိုင္ၾကေစရန္အတြက္ ျပသခဲ့သည္။
သင္တန္းၿပီးစီးသည့္ ေန႔ရက္တြင္ နံနက္ (၁ဝးဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ပရဟိတ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း ဆင္းပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား/သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားအား နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္) ဒု-ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚဧရာ ေမာင္ေမာင္တို႔မွ အသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ (၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ သင္တန္းသား/သူမ်ားတို႔အား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရေဝးသုႆန္႐ွိ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခြဲႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ကူညီ ေဖးမမႈ အသီးသီးတို႔အား လိုက္လံျပသ ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အား မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ ေက်းဇူး႐ွင္ ဘဘဦးသုခ၏ အုတ္ဂူအားသြားေရာက္၍ ဂါရဝျပဳ ၾကကာ ေလးဆူဓါတ္ပံု ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသို႔ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ညေန (၄း၃ဝ) နာရီတြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္)သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိလာၾကၿပီး ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္း ၂/၂ဝ၁၂ အခမ္းအနားအား ေအာင္ျမင္စြာၿပီး ဆံုးခဲ့ပါသည္။
၁၅.၃.၂ဝ၁၂ ညပိုင္းႏွင့္ ၁၆.၇.၂ဝ၁၂ နံနက္ပိုင္းတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ မိမိတို႔ ေနရပ္႒ာနအသီးသီးသို႔ တက္ႂကြေသာေျခလွမ္း၊ ေဖးမမည့္ႏွလံုးသား၊ ပံ့ပိုးမည့္လက္အစံုတို႔ျဖင့္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္ရွိ မိမိတို႔၏ ဇာတိခ်က္ျမႇဳပ္ရာ ေနရာ႒ာနအသီးသီးတို႔ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္း မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးထူေထာင္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ သီလလံုျခံဳေသာ၊ ကိုယ္က်င့္ တရားျပည့္ဝေသာ လူမႈေရးသမားမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လမ္း ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ….
ကိုယ့္လမ္း … ကိုယ္သြား
ကိုယ့္အလုပ္ … ကိုယ္လုပ္
ကိုယ့္တာဝန္ … ကိုယ္ေက်
ကိုယ့္သီလ … ကိုယ္လံု
ကိုယ့္သမိုင္း … ကိုယ္ေရး ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း လက္ခံက်င့္သံုး၍ ကြန္ယက္သဖြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ လက္တြဲကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္သို႔ လက္တြဲမျဖဳတ္ ေဖးကူမကာ ျမန္မာအရပ္ရပ္ ေဒသအသီးသီးမွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား လူမႈေရးသမားမ်ားအား လက္တြဲေခၚယူ ပံ့ပိုးကူညီမႈ မ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ခ်ီတက္၍ ေပးဆပ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
• နိဗၺာန္ / ၁ဝ၁
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္ႏွင့္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ရာသက္ပန္ အသင္းသားျဖစ္သူ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္ႏွင့္ ကိုဥကၠာဦးသာတုိ႔သည္ ၁၃.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၇.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံ႐ွိ ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ရန႔ံသစ္အဖြဲ႔မွ ဦးဘုိဘိုဝင္းႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ျပည္ပ႐ွိ ျမန္မာလူမ်ိဳး မိဘျပည္သူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားသြားေရာက္၍ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္းမ်ားဟူေသာ လူမႈေရးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ လူမႈေရးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတို႔ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၇.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ ည (၈း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိခဲ့သည္။
 
ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ႐ုပ္ပံုလႊာမ်ားျဖင့္ ႐ွင္းလင္းျပသ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္သည္ႏွင့္ ၁၈.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ အာ႐ွေတာ္ဝင္ေဆး႐ံုႀကီး၌ ပါေမာကၡ သမားေတာ္ႀကီး ေဒါက္တာ သီဝတင္၏ ဖခင္ႀကီးျဖစ္သူ ဦးေကာင္းတင္ အသက္ (၈၉) ႏွစ္သည္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းကို အေၾကာင္း ၾကားလာ သည့္အတြက္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဇနီးေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္ႏွင့္ အသင္းသားမ်ားတုိ႔သြားေရာက္၍ ႐ုပ္ကလာပ္အား အာ႐ွေတာ္ဝင္ေဆး႐ံုႀကီးမွ သယ္ေဆာင္ကာ ေရေဝးသုႆန္သို႔ ပို႔ေဆာင္၍ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟမ်ား စံုညီစြာျဖင့္ မီးသၿဂႋဳလ္ေပးခဲ့သည္။
ထုိကဲ့သို႔ ဖခင္ႀကီး ဦးေကာင္းတင္၏ ႐ုပ္ကလာပ္အား သြားေရာက္သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အလွဴ႐ွင္ ကိုဗညား (မိသားစု) တုိ႔မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လွဴဒါန္းထားေသာ မာစီးဒီးအမ်ိဳး အစားနိဗၺာန္ယာဥ္ျဖင့္ ပထမဦးဆံုး သြားေရာက္ကူညီေဖးမေပးေသာ နာေရးကူညီမႈလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယင္း မာစီးဒီးနိဗၺာန္ယာဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က.ည.န ႒ာနမွ ပထမဦးဆံုးေသာ တရားဝင္ ထုတ္ေပးလိုက္သည့္ နိဗၺာန္ယာဥ္နံပါတ္ “နိဗၺာန္/၁ဝ၁” ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ပမွလူမႈေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ ပထမဦးဆံုး နာေရးလမ္းေၾကာင္းအား ျပန္လည္ ေမာင္းႏွင္ ကုသိုလ္ယူေပးခဲ့ေသာ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး နိဗၺာန္ယာဥ္ နံပါတ္ရ႐ိွေသာ မာစီးဒီးနိဗၺာန္ယာဥ္အမွတ္ “နိဗၺာန္/၁ဝ၁” ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ပို႔ေဆာင္္ သၿဂႋဳလ္ေပးခဲ့ရသူ ကြယ္လြန္သူ ဖခင္ႀကီး ဦးေကာင္းတင္အဖို႔ ထူးျခားေသာ ဘဝတစ္ပါးသို႔ ေရာက္ရိွသြားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။
မေသေဆး မ႐ိွ
ေမြးဖြားလာေသာ သတၱဝါဟူသမွ်တို႔သည္ အသက္မေသ အၿမဲေနရေအာင္ ၾကံေဆာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ အင္းအိုင္ မႏ​​ၲရား ေဆးဝါး ပေယာဂ လံု႔လပညာ ဘယ္မွာမွ် မ႐ိွႏိုင္၊ “အိုၿပီးလွ်င္ ေသၾကရမည္” ဟူေသာ သတၱဝါတို႔၏ သေဘာတံထြာ ဓမၼတာအတိုင္းသာ ျဖစ္ရ႐ွာကုန္၏။
(သဂၤဇာ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ စတုရာရကၡက်မ္း၊ မရဏႆတိနိေဒၵသမွ ထုတ္ႏုတ္ခ်က္)

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)