သူနာျပဳေသာ ဗုဒၶ (Kyaw Thu)

July 25, 2012

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္) 
ဇူလုိင္ ၂၄၊ ၂၀၁၂
 

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသည္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ရဟန္း ႐ွင္လူ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ေဆးဝါး (အခမဲ့) ကုသေပးေနသကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ (ျပည္ၿမိဳ႕၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း) ေဒသမ်ား႐ွိ ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ကြန္ယက္သဖြယ္ တတ္စြမ္းသ၍ လက္ဆင့္ကမ္း ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။

၂၅. ၄. ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္၍ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ပဲခူး)သည္ နာမက်န္းျဖစ္ေနေသာ အမ်ားျပည္သူ ရဟန္း႐ွင္လူတုိ႔အား ေဆးဝါးကုသမႈကို စမ္းသပ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ရာမွ ယေန႔ ၂၂. ၇. ၂ဝ၁၂ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ ၈း၃ဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ဒကိၡဏသာခါရာမေက်ာင္းတိုက္ဝင္းအတြင္းတြင္ “သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ပဲခူး)” ဟူ၍ ပဲခူးၿမိဳ႕႐ွိ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်န္းမာေရးကုသမႈဖြင့္ပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

 

 
 
 

အခမ္းအနားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာ နီနီေအး တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ က်န္းမာေရးအား ယခုကဲ့သို႔ ဝိုင္းဝန္းကူညီ လွဴဒါန္းကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္႐ွိေၾကာင္း၊ ဇြန္ပန္း႐ံုေအာက္တြင္ လွည္းဘီးနစ္ေနသည္။ ကူ၍တြန္းၾကပါ ဟု ဆိုစကား႐ွိေသာ္လည္း ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဝိုင္းဝန္းတြန္းၾကပါက လွည္းဘီးသည္ နစ္သည္ထက္ နစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္လားရာ တစ္ဖက္တည္းသို႔ ဝိုင္းဝန္းညီၫြတ္စြာ တြန္းၾကပါမွ မိမိတို႔ လုိရာပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႂကြေရာက္လာၾကေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားအား အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

 
 

ထို႔ေနာက္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕မွ ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာ နီနီေအး မွ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ေရာဂါေဝဒနာ႐ွင္မ်ားအား ကုသေပးရင္းႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ထိုေရာဂါအသီးသီးတို႔အား မျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္နည္း၊ ဂ႐ုစိုက္နည္း ပညာေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားပါက အမ်ားျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းဟူ၍ အဖိုးတန္စကားရပ္အား ခ်ီးျမႇင့္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ပဲခူး)အတြက္ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴ႐ွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္လက္ထက္၌ ရဟႏၲာတစ္ပါး၏ျဖစ္ရပ္အား သာဓကအျဖစ္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ တစ္ပါးသူအား မနာလိုဝန္တုိစိတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဝဋ္ေႂကြးေၾကာင့္ ဘဝတိုင္း ဘဝတိုင္း အပယ္ဘံုသို႔က်ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူ႔ဘဝသို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိခ်ိန္တြင္လည္း ထုိသူ၏ အကုသိုလ္ အက်ဳိးဆက္သည္ သူ၏ အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္တြင္႐ွိေသာ အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ခန္႔အထိ ႐ိုက္ခတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အကုသိုလ္အက်ိဳးဆက္သည္ အိမ္ေျခတစ္ေထာင္အထိ ႐ိုက္ခတ္ခံခဲ့ရသကဲ့သို႔ ကုသုိလ္အက်ိဳး ဆက္သည္လည္း အိမ္ေျခတစ္ေထာင္အထိ ခံစားႏိုင္ပါေၾကာင္း သာဓကအျဖစ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပထမဦးဆံုးေသာ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူးၿမိဳ႕၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ခြဲ)မ်ားအား ဖြင့္လွစ္ရျခင္းမွာ ထုိေဒသမ်ားတြင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးဝါး ကုသေပးႏိုင္ေသာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား႐ွိျခင္းႏွင့္ ယင္းၿမိဳ႕မ်ား၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္႐ွိ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ႐ြာမ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔စြာ ကုသမႈကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းအျပင္ ယခုကဲ့သို႔ ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ကုသိုလ္ျဖစ္ကုသေပးၾကေသာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ အလွဴ႐ွင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား အားလံုးတို႔အား ေက်းဇူးအထူးတင္႐ွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ပဲခူး)၏ ဥကၠ႒ ဦးသူရိန္ဝင္းမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း၊ ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္းအား ဘ႑ာေရးမွဴးမွ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္းတုိ႔ကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ အခမ္းအနားအား ပထမပိုင္းအစီအစဥ္အျဖစ္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ကာ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတို႔အား သက္သတ္လြတ္ သီးစံုထမင္းျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးခဲ့သည္။

 
 
 
 

ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနား ဒုတိယပိုင္းအျဖစ္ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ ၂ဝ ဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ လူမႈေရးႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ နာေရးကိစၥရပ္အား မီးသၿဂႋဳဟ္ျခင္း အခက္အခဲမ်ား၊ ေဆးဝါးကုသရာတြင္ ၾကံဳေတြ႔ရေသာအခက္အခဲမ်ားအား ဝုိင္းဝန္းအၾကံေပး ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းလူမႈေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ရလဒ္သည္ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ မီးသၿဂႋဳဟ္စက္အသစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)မွ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ဆံုးျဖတ္လုိက္သည့္အေပၚ ေဒသခံ ရဟန္း႐ွင္လူ မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔မွ သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ဟု အႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုလိုက္သံသည္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ပဲခူး) တည္႐ွိရာ ဒကိၡဏသာခါ ရာမေက်ာင္းတိုက္ဝင္းအတြင္း ျမည္ဟီးသြားခဲ့ပါေတာ့သည္။

ဂီလာနပုဂၢိဳလ္တို႔အား ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းသည္ ငါဘုရားအား ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းမည္ေပ၏ ဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ ဆိုဆံုးမအတိုင္း အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္႐ွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမ်ား အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြးတို႔အား (အခမဲ့) ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ကုသေပးျခင္းသည္ သူနာျပဳေသာဗုဒၶ၏ လမ္းစဥ္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းၾကေသာ ျဗဟၼစိုရ္ေျခလွမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခရဲ့ ေလာကဓာတ္ခန္း – Gmail နဲ႔ Google Application အသုံးခ် လမ္းညႊန္စာအုပ္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္