ယဥ္ေက်းမွဳသင္တန္းဖြင့္ရျခင္း စာတမ္း (Ashin Ariyasara)

August 7, 2012

ယဥ္ေက်းမွဳသင္တန္းဖြင့္ရျခင္း စာတမ္း

အရွင္အရိယာစာရိ၊ ဥကၠလံျမိဳ႔၊ ဓမၼေအးရိပ္ေက်ာင္း

ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၂

သာသနာေတာ္ႏွစ္     ၂၅၅၆-ခု၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္      ၁၃၇၄- ခု၊   ဒုတိယ၀ါဆုိလဆန္း (  ၄ )      ရက္ (၀၇။၂၂။၂၀၁၂)- တနဂၤေႏြေန႔တြင္၊ ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္၊ ဥကၠလံျမိဳ႔ရိွဓမၼေအးရိပ္ေက်ာင္းမွာ၊ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွဳ  အေျချပဳသင္တန္း ကို ဒုတိယအၾကိမ္ အျဖစ္ ဖြင့္ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္တဲ့အခမ္းအနားမွာ သင္တန္းႏွင့္စပ္တဲ့အေၾကာင္းအရာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိေျပာခ်င္ပါတယ္။

          ယခုလိုဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အေျချပဳသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္သင္ယူၾကတဲ႔ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္-

၁။    ဗုဒၶဘာသာရဲ့အေျခခံေကာင္းမ်ား ႏွင့္ရတနာသံုးပါးရဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကုိုိ ပုိမုိသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ လာျပီး ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ေလးနက္စြာသက္၀င္ယံုၾကည္ကာ သဒၶါတရားမ်ားတုိးပြားလာနိဳင္ျခင္း။

၂။ မိမိ၏တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ၊  ဘာသာသာသနာႏွင့္ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြနစ္မ်ား အေပၚ၌ ျမတ္ျမတ္နိဳးနိုး တန္ဘုိးထားတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ေကာင္း မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း။

၃။ မိမိတို႔၏အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေတာ္ကုိ တစ္ပါးေသာမိစၧာရန္ တို ့မွကာကြယ္ ဖို႔ အားကုိးအားထားျပဳရေသာ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာနိဳင္ေစျခင္း။

၄။ သာသနာေတာ္အတြက္ ဗီဇမွန္၍အပင္သန္ေသာ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ကေလးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚ ထြက္လာနိဳင္ျခင္း၊

၅။ လူ႔သဘာ၀ အက်င့္ဆိုး မေကာင္းမွဳ ဒုစရိုက္မ်ိဳးကုိ  ေရွာင္ရဲတဲ့သတၱိ၊ ေကာင္းမွဳသုစရိုက္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရဲတဲ့သတၱိမ်ား တိုးပြားလာနိဳင္ျခင္း။

 စတဲ့ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာလိမ့္ဆုိတာကုိ ေမ်ွာ္လင့္မိတယ္။

၁။    ဗုဒၶဘာသာရဲ့အေျခခံေကာင္းမ်ား ႏွင့္ရတနာသံုးပါးရဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကုိုိ ပုိမုိသိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ လာျပီး ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ေလးနက္စြာသက္၀င္ယံုၾကည္ကာ သဒၶါတရားမ်ားတုိးပြားလာနိဳင္ျခင္း။

                        ေလာကမွာ ေရႊေငြေက်ာက္သံပတၱျမားစတဲ့ရတနာရဲ့တန္ဘုိးကုိ သိရိွနားလည္ပါမွ ေရႊေငြစတဲ့ရတနာမ်ားကုိအမွီျပဳျပီး အက်ိဳးစီးပြား တုိးပြားေအာင္ ထပ္ရွာနိုင္သလို  မိမိကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာသာသနာေတာ္ရဲ့ အေၾကာင္းကုိ သိရိွနားလည္ပါမွ ဘာသာ သာသနာေတာ္ရဲ႔တန္ဘုိးကုိ သိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာသာသနာေတာ္၏တန္ဘုိးကုိသိရိွ နားလည္ပါမွ  ဘာသာသာသနာႏွင္႔စပ္၍ မိမိႏွင္႔ေလာက ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ေလာကီေလာကုတၲရာအက်ိဳးစီးပြားေတြ တိုးပြားေအာင္ျပဳလုပ္နိဳင္မည္ ဧကန္ျဖစ္ေပသည္။

          ေတာမွာက်က္စား ေတာထဲကသားသမင္မ်ားဟာ မိမိေရွ႔ေမွာက္မွာ ေရာက္ေနတဲ့ ပတၱျမားကုိ ျမင္ေတြ႔ေပမယ့္ တန္ဘုိးမသိေတာ့ ျမတ္နိုးရေကာင္းမွန္းမသိေပ  ျမက္ကုိသာျမိန္ယွက္စြာစားသလို။ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးအထူးကို မသိၾကေသာ အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားသည္လည္း ယခုမ်က္ေမွာက္ ကာလမွာပင္ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေတာ္ၾကီးနွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ္လည္း သာသနာေတာ္ရဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိမသိ အေလးမထား မျမတ္နိုးႏိုင္ၾကေပ မိမိခံစားေနၾကကာမဂုဏ္ ဝဋ္ဒုကၡသံသရာဝဲၾသဃမွ ရုန္းမထြက္နုိင္ပဲ နစ္ေမွ်ာေနၾကသလိုပဲတဲ့။

          အဲဒါေၾကာင့္ မိမိနွင္႔ ေလာက ေကာင္းက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ သာသနာေတာ္ရဲ့ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိသိျပီး ယံုၾကည္သက္၀င္တဲ့သဒၶါတရားေတြ တိုးပြားလာေစခ်င္တယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာေတာ္ၾကီးကုိ အသိဥာဏ္မဲ့ကုိးကြယ္မွဳမ်ိဳးမျဖစ္ေစလုိပါ ။ ပညာရွိကုိးကြယ္မွဳမ်ိဳးသာ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။

          မိမိကုိးကြယ္တဲ့ ကိုယ့္ဘာသာအေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္းသိရိွနားလည္ေစခ်င္တဲ႔ ပထမရည္ရြယ္ခ်က္ျ္ဖင့္လည္း ဤဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။


၂။ မိမိ၏တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ၊  ဘာသာသာသနာႏွင့္႕ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြနစ္မ်ား အေပၚ၌ ျမတ္ျမတ္နိဳးနိုး တန္ဘုိးထားတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ေကာင္း မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း။

          ပစၥည္းတစ္ခု တန္ဘုိးရွိမွန္းသိရင္ အဲဒီပစၥည္းအေပၚမွာ တန္ဘိုးထားတတ္ ျမတ္နိဳးတတ္လာတယ္။ ျမတ္နိဳးပါမွ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နိဳင္ၾကမယ္။ ဒီလုိပါပဲသာသနာေတာ္ရဲ့ တန္ဘုိးကုိနားလည္ပါမွ သာသနာေတာ္ကုိ ျမတ္နိဳးသဒၶါ ျဖစ္နိဳင္တာေပ့ါ။ ျမတ္နိဳးသဒၶါျဖစ္ပါမွ သာသနာေတာ္ကုိ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နိဳင္မွာပါ။

          ေနာင္အနာဂါတ္သာသနာေတာ္အတြက္ ငယ္ရြယ္တဲ့ကေလးေတြကုိ အားကုိးပါတယ္ ။ ပခံုးေျပာင္းတာ၀န္ကုိထမ္းေဆာင္ေစခ်င္တယ္။ယခုကေလးေတြအတြက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆို တာ ဒီသေဘာပါပဲ။ ေနာင္အနာဂါတ္အတြက္ တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚၾကီးကုိ စဥ္းစားျပီးလုပ္ေနရတာ။ ယေန႔လူငယ္ ေနာင္၀ယ္လူၾကီး အသီးသီးတို႔ ျဖစ္ၾကမည္မွာ မလြဲသာတည္းဆိုတဲ့အတုိင္း ေနာင္အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္တုိ႔ရဲ့ လူၾကီးတစ္ျဖစ္လည္းဘ၀ ေရာက္ၾကတဲ့အခါ သာသနာေတာ္ရဲ့ဂုဏ္သိကၡာကုိ သူတို႔ကပဲ ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းသြားမွာပါ။

          ဘုန္းၾကီးတုိ႔ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ ၊ ဘာသာစကား၊ စာေပ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြဟာဗုဒၶေဟာၾကား ျမတ္ဓမၼ စာေပပရိယတၱိမ်ားကို အေျခခံထားပါတယ္။ ပရိယတၱိဓမၼလို႔ေခၚတဲ႔ ျမတ္ဗုဒၶသာသနာေပ်ာက္ကြယ္ယင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ ၊ ဘာသာစကား ၊ စာေပ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားဟာလည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပဲ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ့ ဆိုးေမြေကာင္းေမြ   မွန္သမွ်သည္ ယခုလက္ရွိလူငယ္ေတြရဲ့လက္ထဲမွာရွိပါတယ္။ ယခုေခတ္ဦးဇင္းတို႔လက္ထဲမွာ ဗုဒၶဘာသာဆိုတ ေကာင္းေမြေတြ ေရာက္ေနတာဟာ ေရွးဘုိးဘြားလက္ထက္က ေကာင္းေမြေတြ ရခဲ့လုိ႔ပါ။့

          ဒီကေလးေတြရဲ႔ႏွလံုးသားထဲမွာ ဒီဗုဒၶယဥ္ေက်းမွုအေမြအႏွစ္ေတြကုိ ထည့္ေပးလိုက္ယင္ ဒီကေလးေတြဟာ ဒီိလုိေကာင္းတဲ့အေမြအႏွစ္ေတြကုိ သယ္ေဆာင္သြားမွာပါ။။ဒီေကာင္းေမြေတြ ထည့္မေပးနိုင္ခဲ႔ဘူးဆုိရင္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမွဳေတြဟာလည္း အားလံုေပ်ာက္ကြယ္ျပီး တိုင္းျပည္နွင့္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္သည္လည္းမထည္ဝါ ႏွုိင္ေတာ့ပဲ ယဥ္ေက်းမႈအေမြႏွစ္မ်ားလည္း တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္မွာ မလဲြေပ ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ၊  ဘာသာသာသနာႏွင့္႕ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြနစ္မ်ား အေပၚ၌ ျမတ္ျမတ္နိဳးနိုး တန္ဘုိးထားတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ေကာင္း မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္လည္း့ ဤဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၃။ မိမိတို႔၏အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေတာ္ကုိ တစ္ပါးေသာမိစၧာရန္ တို ့မွကာကြယ္ ဖို႔ အားကုိးအားထားျပဳရေသာ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာနိဳင္ေစျခင္း။

          မိစၦာရန္ေတြဆိုေတြဟာနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔အေႏွာင့္ယွက္ေပးနိဳင္တာပဲ။ သူတုိ႔ဘာသာထဲကုိ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔မေရာက္ေရာက္ ေအာင္ စြဲေဆာင္တတ္တယ္။ ဒါေတြကုိတာ၀န္ရွိ မိဘေတြ ဆရာသမားေတြက ခုခံကာကြယ္တိုက္ထုတ္ရမွာပါ၊ ခုခံကာကြယ္တုိက္ထုတ္တယ္ဆုိတာ ေသနတ္ေတြ အေျမာက္ေတြ လက္နက္ေတြနဲ႔ တိုက္ထုတ္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး၊

          မိဘေတြက မိမိတို႔၏ ရင္ေသြးသားငယ္ သမီးငယ္မ်ားကို ဘာသာေရးအသိ ဥာဏ္ပညာ ၊  အလိမၼာေတြ ရေအာင္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေတြဆီကို ပို႔ေဆာင္ျပီးျဖစ္ေစ ၊ ယခုလို ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းေတြေပးတက္ခုိင္း၍ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရႊက္ေပးရပါမယ္။

          ဘုန္းၾကီးမ်ားကလည္း ေက်ာင္းေရာက္လာတဲ့ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ဘာသာေရးႏွင္႔စပ္ဆုိင္ေသာ ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ စာေပေတြသင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ကေလးေတြရဲ့ ႏွလံုးသားထဲမွာဘာသာေရးအသိဥာဏ္ေတြ ကိန္းေအာင္လုပ္ေပး ျခင္းသည္ မိစၦာရန္သူေတြကုိ တုိက္ထုတ္တဲ့အေကာင္းဆံုးလက္နက္ပါပဲ၊ ေသနတ္ စေသာလက္နက္ေတြထက္ ပုိျပီးထိေရာက္တဲ့ကာကြယ္မွုပါပဲ၊၊

          လူတစ္ေယာက္ဟာကုိယ္ခံအားနည္းလ်င္ ေရာဂါေပါင္းစံုး၀င္ေရာက္ဖုိ႔ရန္ လြယ္ကူသလို ဘာသာေရးအသိဥာဏ္အားနည္းလ်င္လည္း မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္ဖို႔ရာလြယ္ကူတယ္။ ဓမၼစာေပဖတ္ရွဳမွဳေလ့လာသင္ၾကားမွဳ တရားနာမွဳေတြနဲ႔ေ၀းေနျခင္းသည္   မိစၦာဒိ႒ိနဲ႔နီးဖို႔အေၾကာင္းပါပဲ။  မိမိတို႔ရဲ႔ ကေလးငယ္မ်ားရဲ႔အသိစိတ္ထဲမွာ မိစၦာအမုိက္သရိုက္ေတြ ဝင္ေရာက္ေနရာမယူခင္ မွန္ကန္ေသာ အသိဥာဏ္ေတြ အရင္ရရွိ ေနရာယူထားဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္။

          မိစၦာအမိွဳက္သရိုက္အသိေတြကေနရာယူထားယင္ စဲြလမ္းမိသြားယင္ တန္ဘုိးရွိတဲ့မွန္ကန္ေသာအသိေတြ လက္ခံနိဳင္ဖို႔ဆိုတာမလြယ္ပါဘူး။  တစ္သံသရာလံုးက ဆရာေကာင္းသမားေကာင္းေတြအေတြ႔နည္းခဲ့လို႔ မိစၦာဒိ႒ိအျဖစ္မ်ားခဲ့တာဆိုေတာ့ မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္ဖုိ႔ လြယ္ကူပါတယ္။

          အခ်ိန္ေတြကုိ စီးပြားေရး လူမွဳေရးေလာက္ထဲမွာ ျမွပ္မေနၾကပါနဲ႔၊ မိမိအတြက္ မိမိသားသမီးအတြက္ သတိေလးထားၾကပါအံုး၊ၾကံံလိုမက်င့္နဲ႔။ ၾကံ့ဆိုတဲ့တိရိစၦာန္ဟာ ေနာက္ကိုျပန္မၾကည့္ပဲေရွ႔ကုိပဲ ဇြတ္သြားေနတတ္တာပါ ေနာက္ကသားသမီးေတြ ဘာျဖစ္က်န္ခဲ႔မွန္းမသိဘူး။  ျခေသၤ့ သစ္က်ားဆြဲခံရတာေတြ မသိဘူး။

          မိစၦာရန္ေတြဟာ  မိမိတို႔ရဲ႔ ရင္ေသြငယ္ေတြကိုိ သိမ္းပိုက္ဖို႔ ေလးဘက္ေလးမ်က္ႏွာက ၀ိုင္းေနတယ္။ ဘယ္ခ်ိန္အဆြဲခံရမလဲဆိုတာ မသိဘူး။ သတိထားေစာင့္ေရွာက္ၾကမွ။ အမွဳမဲ့ အမွတ္မဲ့မေနၾကနဲ႔လုိ႔ သတိေပးခ်င္တယ္။

          မိဘေတြအသံုးမက် အမႈမဲ႔ အမွတ္မဲ႔ေနမိရင္ အေမွ်ာ္အျမင္လြဲေခ်ာ္ယင္ေတာ့ မိမိရဲ႔မ်ိဳးဆက္ျဖစ္တဲ႔ ကေလးေတြနစ္နာလိမ့္မယ္။ မိဘေတြကိုယ္တိုင္လည္း ကိုယ္က်ိဳးနဲျပီး ၾကီးကံေတြ ည့ံလို႔    ဘဝမွာေနမေပ်ာ္ပဲ ျဖစ္တတ္တယ္ဆုိတာ သတိယူၾကပါလိို႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္ ။

          မိဘေတြဟာ သားသမီးေတြအေပၚမွာ အဆံုးအပုိင္းအျခားမရွိ မေရတြက္နိဳင္ေသာ မ်ားျပားေသာအနႏၱေမတၱာေတြ ရွိၾကပါတယ္၊

ဒါေပမယ့္ အဲဒီေမတၱာေတြ သားသမီးေတြအေပၚေပးေ၀မွဳမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူၾကပါဘူး၊

          တစ္ခ်ိဳ ႔က တုိေတာင္းေသာေမတၱာကုိပဲေပးတတ္ၾကပါတယ္၊ တစ္ခ်ိဳ့က ရွည္လ်ားေသာ အနႏၱေမတၱာကုိ ေပးပါတယ္၊

          တုိေတာင္းေသာေမတၱာဆုိတာ ယခုပစၥဳပၸဳန္တစ္ဘ၀ခ်မ္းသာေရးကုိဆုိလိုပါတယ္တယ္၊ ရွည္လ်ားေသာေမတၱာဆိုတာ ယခုပစၥဳပၸဳန္တစ္ဘ၀သာမက  ေနာင္သံသရာဘ၀မ်ားစြာအထိ ခ်မ္းသာေရးကုိ ေရွ႔ရွဳျပီး ေဆာင္ရြက္ေပးတာကုိဆုိလုိပါတယ္၊

            ငယ္ရြယ္တဲ႔ယခုလုိအခ်ိန္မွာ ကေလးေတြရဲ႔စိတ္ဟာ ေျပာ့ေျပာင္းတဲ့ေဖာ့ဖေယာင္းလုိ ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ပံုစံ သြင္းလုိ႔ရတဲ့အရြယ္မွာ မိမိတို႔ရဲ႔ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ဖို႔ရန္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ အေမြနစ္မ်ား ထည့္ေပးထားျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေတာ္ကုိ တစ္ပါးေသာမိစၧာရန္ တို ့မွကာကြယ္ ဖို႔ အားကုိးအားထားျပဳရေသာ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာနုိင္္ျခင္း ဆိုတဲ႔ တတိယရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္လည္း ဤဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၄။ သာသနာေတာ္အတြက္ ဗီဇမွန္၍ အပင္သန္ေသာ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ကေလးမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚ ထြက္လာနိဳင္ျခင္း၊

          ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမွဳအသိပညာေတြ သင္ယူေလ့လာထားယင္ ၄င္းအသိပညာကုိအေျခခံျပီး ၊အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးမ်ားျဖစ္လာနိဳင္တယ္။အမ်ိဳးေကာင္းယင္ ဗီဇမွန္မယ္ ဗီဇမွန္ယင္ အပင္သန္မယ္၊

           ဗီဇမွန္အပင္သန္မွသာလ်င္ သာသနာေတာ္အတြက္ ရွင္သန္ၾကီးထြားမယ္ ဖြံျဖိဳးတုိးတက္မယ္ စိတ္ဓါတ္ဖြံျဖိဳး အသိဥာဏ္ေတြတုိးကာ သာသနာေတာ္ကုိလည္း တိုးတက္စည္ပင္ ျပန္႔ပြားေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကုိယ့္က်ိဳးအတြက္ၾကည့္ျပီး မူမမွန္တဲ့ သာတဲ့ ဘာသာေနာက္လိုက္ဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။

          မိဘမ်ားျဖစ္ၾကတဲ႔မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားရဲ႔ မ်ိဳးဆက္အေမြ ။  ကိုးကြယ္မႉ  ဘာသာအေမြကို သားစဥ္ ေျမးဆက္ ထိမ္းသိမ္းနုိင္ဖို႔ ဆိုရင္ ဗီဇမွန္ဖို႔ သိပ္အေရးၾကီးလွပါတယ္ ။ မွန္ကန္တဲ႔ မ်ိဳးဗီဇ ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္လည္း ဘာသာယဥ္ေက်း မႈ စာေပမ်ားႏွင္႔ကင္းကြာေန၍ မျဖစ္ပါ ။ မိမိ၏ ဘာသာ သာသနာႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပန္ ေလ႔လာမွတ္သားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          သို႔မွ မ်ိုးေစ႔လည္းမွန္ကန္ အပင္လည္းသန္ မည္ျဖစ္ျပီး မိမိတို႔၏ မ်ိဳးရိုးစဥ္လာ ဘာသာ သာသနာေမြကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာသနာေတာ္အတြက္ ဗီဇမွန္၍အပင္သန္ေသာမ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ကေလးမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚ ထြက္လာနိဳင္ျခင္းဆိုတဲ႔စတုတၲ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လည္း ဤဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။.

၅။ လူ႔သဘာ၀ အက်င့္ဆိုး မေကာင္းမွဳ ဒုစရိုက္မ်ိဳးကုိ  ေရွာင္ရဲတဲ့သတၱိ၊ ေကာင္းမွဳသုစရိုက္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရဲတဲ့သတၱိမ်ား တိုးပြားလာနိဳင္ျခင္း စတဲ့ေကာင္းက်ိဳးမ်ားျဖစ္ထြန္းလာနိဳင္ျခင္း။

          အကုသိုလ္ ဒုစရိုက္မ်ားကုိ ရွက္ရေကာင္းမွန္းသိ ေၾကာက္ရေကာင္းမွန္းသိျပီး ေရွာင္ၾကဥ္နိဳင္ဖို႔ ကုလိုလ္ကုိ ခ်စ္ျမတ္နိဳးရေကာင္းမွန္းသိျပီးလုပ္နိဳင္ဖို႔  ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔တဲ့ လူလိမၼာမ်ားျဖစ္လာေစနိဳင္ပါတယ္။

          သံလံုး၂လံုးရွိတယ္

          ၁။ တစ္လံုးကေအးျပီးမစင္ေတြလူးေနတယ္  ၂။ တစ္လံုးကပူတယ္ ။ ပထမတစ္လံုးက ေအးေနေပမယ့္လို႔ မစင္ေတြေပေနတဲ့အတြက္ရြံလုိ႔မကိုင္ဘူး။ ဒုတိယအလံုးက မစင္မလူးေပမယ့္ ပူတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႔လို႔မကုိင္ဘူး။ ရြံလို႔မကုိင္တာရယ္၊  ရြံ႔လို႔ မကိုင္တာရယ္။ ရြံလို႔မကိုင္တာသည္ ဟိရီနဲ႔တူတယ္၊ရြံ ႔လုိ႔မကိုင္တာသည္ ၾသတၱပၸနဲ႔တူတယ္။ ဟိရီဆုိတာက အရွက္တရား ၾသတၱပၸဆုိတာက ေၾကာက္ရြံ ႔တဲ့တရား။လူ႔သဘာ၀အက်င့္ဆိုး မေကာင္းမွဳဒုစရိုက္မ်ိဳးကုိ ရြံစရာအေန ရြံ႔စရာအေန ရွက္စရာအေန ေၾကာက္စရာအေနနဲ႔သိျမင္ျပီး ေရွာင္ၾကဥ္ရဲတဲ့သတၱရွိရမယ္။

          ကုိယ့္အတြက္ သူမ်ားအတြက္ ၂ ဦးလံုးအက်ိဳးရွိမယ့္အလုပ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ရဲတဲ့သတၱိရွိရမယ္။

          ဦးဇင္းတုိ႔ ဒကာတုိ႔လည္းသင္တန္းဖြင့္တာ ဘယ္လုိအခက္ခဲၾကံဳရမယ္ဆုိတာမသိဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကုိအေလးမထား၊လုပ္သင့္တဲ့ေကာင္းတဲ့လုပ္ငန္းေတြဆုိတာကုိသိထားေတာ့ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့လုပ္ရဲတယ္။

           ဦးဇင္းတို႔သာသနာျပဳတယ္ဆိုတာ ဘုန္းၾကီးေတြခ်ည္းျပဳလုိ႔မရပါဘူး။

          ဆရာဒကာလက္တြဲညီညာျပဳပါမွ သာသနာျပဳရတာအစဥ္ေျပမွာပါ။

          သဂါရာ အနာဂါရာစ ဥေဘာအေညာည နိႆိတာ ၊အာဓါရယႏၱိ သဒၶမၼံ ေယာဂၢေကၡမံ အႏုတၱရံ။

          ဆရာ ဒကာဆိုတာ ကုိင္းက်ြန္းမွီ က်ြန္းကုိင္းမွီဆုိသလုိ အညမညပစၥည္းနဲ႔ ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။

          ဘယ္လုိေက်းဇူးျပဳလည္းဆုိရင္ ဒကာေတြက ဘုန္းၾကီးေတြကုိ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိကုိ အားထုတ္နိဳင္ေအာင္ ပစၥယာႏုဂၢဟဆိုတဲ့ပစၥည္းေလးပါးတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း။ဘုန္းၾကီးမ်ားကလည္း ဒကာေတြကုိ ဓမၼႏုဂၢဟလို႔ေခၚတဲ့ တရားဓမၼေတြကုိ ေဟာေျပာျပသ သင္သင္ညႊန္ၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ေက်းဇူးျပဳပါတယ္။

          မိမိကိုယ္တိုင္ ကုိယ္ႏွဳတ္ႏွလံုးယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေအာင္ ေနထိုင္ေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္သာသနာျဖစ္ေအာင္ျဖစ္ေအာင္ ကုိယ္တြင္းသာသနာျပဳျခင္း။ သူတစ္ပါးေတြကုိလည္း ကုိယ္ႏွဳတ္ႏွလံုး ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေအာင္ေဆာင္ရႊက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပင္ပသာသနာျပဳျခင္း အားျဖင့္သာသနာေတာ္ကုိ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။

          လူ႔သဘာ၀ အက်င့္ဆိုး မေကာင္းမွဳ ဒုစရိုက္မ်ိဳးကုိ  ေရွာင္ရဲတဲ့သတၱိ၊ ေကာင္းမွဳသုစရိုက္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ရဲတဲ့သတၱိမ်ား တိုးပြားလာနိဳင္ျခင္း စတဲ့ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာမယ္ဆိုတဲ႔ ပဥၥမရည္ရယ္ခ်က္ျဖင့္လည္း ဤဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

          ျမတ္ဗုုဒၶရဲ့ ေနာင္အနာဂါတ္သာသနာေတာ္ျမတ္ၾကီးအတြက္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားႏွင့္တကြ သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ား ဒကာဒကာမမ်ားက ေသြးေအးမေနၾကပဲ ဆရာဒကာလက္တြဲညီညီ တာ၀န္ကုိယ္စီေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ၾကပါစုိ႔လုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း ဤဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းအေၾကာင္းကို

နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္။

အရွင္အရိယာစာရ  (တန္႔ဆည္)

ဓမၼေအးရိပ္ေက်ာင္း၊

ဥကၠလံျမိဳ႔၊ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မွတ္စုုမွတ္တမ္း, ေရျခားေျမျခား ျမန္မာမ်ား

One Response to ယဥ္ေက်းမွဳသင္တန္းဖြင့္ရျခင္း စာတမ္း (Ashin Ariyasara)

  1. Ashin Vicitta on August 7, 2012 at 2:30 pm

    ဖတ္သြားတယ္ ရွယ္သြားတယ္ေနာ္ ဦးဇင္း ေရးထားတဲ့ ရည္ရြခ်က္ေတြေကာင္းပါတယ္

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ

By

ေမာင္ေမာင္စိုး၏ ႏွင္းဆီနီနီအိပ္မက္မ်ား(၁၉၇၅-၈၀) ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္းရဲ့ မိုနာလီဇာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာပန္းခ်ီမ်ား ခံစားမႈေဆာင္းပါး ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ေအာက္တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ေခတ္သစ္အတြက္ပညာေရး ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ေအာက္တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၈ မိုးမခစာေပက...

Read more »

မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း

By

  မုိးမခမဂၢဇင္း စက္တင္ဘာ ၂၀၁၈ နဲ႔ ကာတြန္းေရစီးေၾကာင္း ထြက္ေတာ့မယ္ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments