ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ Rohingyar Crisis (အပိုင္း ၁) [Nyein Chan Aye]

August 22, 2012

ျပႆနာ အၾကပ္အတည္း ႏွင့္ အျခား ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ အေျခအေနမ်ား အေပၚ ကိုယ္ပိုင္ အျမင္ နဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား – ေဆြးေႏြးတင္ျပသူ – ၿငိမ္းခ်မ္းေအး

(Personal Views and Recommendations on Rohingyar Crisis and Other Related Matters by Nyein Chan Aye)

ေနာက္ခံ အေျခအေန (Background)

ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ လို႕ ေခါင္းစဥ္ တပ္လိုက္ေတာ့ ဒီ စာဖတ္ျဖစ္သူအားလံုး မ်က္ခံုးေတြ ပင့္သြားၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ စာဖတ္သူေတြကို ပထမဦးဆံုး သိေစခ်င္တာကေတာ့ စာေရးသူဟာ အရင္ စစ္အစိုးရ ေခတ္ ကတည္းက ဒီလို အြန္လိုင္းမွာ မိမိ အျမင္ေတြ တင္ျပ ဖလွယ္ေလ့ရွိေပမယ့္ ဘယ္တုန္းကမွ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကို ေရွ႕တန္းတင္ ဦးတိုက္ၿပီး ေျပာေလ့ မရွိခဲ့ဖူးဘူး ဆိုတာပါ။ အေၾကာင္းက စစ္အစိုးရေခတ္တေလွ်ာက္လံုး မွာ လူမ်ားစု ျမန္မာ အပါအဝင္ အျခား လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြ၊ လူမ်ိဳးကြဲ/ဘာသာျခား ႏိုင္ငံသားအားလံုးဟာ ဖိႏွိမႈ၊ မတရားမႈေတြရဲ႕ ဒဏ္ကို စစ္ဖိနပ္ ေအာက္မွာ ျပားျပားဝပ္ အားလံုး တန္းတူ ခံစားေနရလို႕ အုပ္စု တစုကို အေျချပဳတဲ့ ဘယ္သူ႕ အေၾကာင္းမွ သီးသန္႕ အေလးထား ေျပာဖို႕မလို၊ စနစ္ဆိုးအေၾကာင္းသာ ေထာက္ျပဖို႕လိုတယ္လို႕ ယူဆလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ လူမ်ိဳးကြဲ/ဘာသာျခား ေတြ ဟာ နယ္စပ္ေဒသေတြနဲ႕ ပဋိပကၡ နယ္ေျမေတြမွာ ျပင္းထန္တဲ့ ဖိႏွိပ္မႈေတြ ပို ခံေကာင္း ခံ ရတယ္ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ တုန္းေအာက္က ဖားခ်င္း အတူတူခ်ည္းပဲလို႕ ယူဆတဲ့ အတြက္ ေယဘုယ် သေဘာေဆာင္တဲ့ အေၾကာင္းေတြကိုပဲ အရင္တုန္းက ေျပာေလ့ ေဆြးေႏြးေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။

ခု ေခတ္စနစ္ ေျပာင္းၿပီလို႕ ဆိုႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေတာ့လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို စေျပာဖို႕ ဆိုဖို႕ စိတ္ကူးမရွိခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းက စာေရးသူ တဦးတည္း သေဘာ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္ အျမင္ အရ အေျခခံက်က် ေခတ္ေျပာင္းခဲ့တယ္လို႕ မယံုၾကည္လို႕ရယ္၊ အေပၚယံ ေခတ္ေျပာင္းၿပီ ဆိုေစအံုး.. စနစ္ဆိုး၊ အက်င့္ေဟာင္းေတြ ေျပာင္းဖို႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရ အပါအဝင္ လူတန္းစား အသီးသီး နဲ႕ သာမန္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေတြးအေခၚ အယူအဆေဟာင္းေတြ ေျပာင္းဖို႕က အခ်ိန္ယူရအံုးမယ္ဆိုတာ နားလည္လို႕ရယ္၊ တကယ္လို႕ ခု စ ေျပာစရာရွိရင္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ နည္းတူ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြ နဲ႕ ကမၻာတဝွမ္း မွာ ႏိုင္ငံမဲ့ ဒုကၡသည္ အေနနဲ႕ ေရာက္ေနတဲ့ အျခား တိုင္းရင္းသားေတြကိစၥ ေျဖရွင္းဖို႕ လိုတဲ့ အေၾကာင္းသာ အရင္ေျပာ ဖို႕လိုၿပီး သူတို႕တေတြ အမ်ားစု သူတို႕ ေျမျပန္နင္းခြင့္ရၿပီးမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ ကို ေျပာသင့္၊ ေျဖရွင္းသင့္၊ ေျပာႏိုင္၊ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႕ စာေရးသူတဦးတည္း အျမင္အရ ယူဆလို႕ရယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။  ဆိုခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းေတြထဲက ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကို ဖတ္ရေတာ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြ နဲ႕ သူတို႕ကို စာနာသူ၊ ေထာက္ခံသူေတြက ဒီစာေရးသူက ဘက္လိုက္တယ္လို႕လည္း မျမင္ေစခ်င္ပါ။ သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ နဲ႕ လက္ရွိ ပကတိ အေျခအေနအရ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ က ေျဖရွင္းဖို႕ ပို သိမ္ေမြ႕ ခက္ခဲလို႕ ဒီလို ယူဆခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သိပ္မၾကာခင္တုန္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျပည္က လူတဦးခ်င္းသေဘာနဲ႕ က်ဴးလြန္းခဲ့တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ ကေနဆက္စပ္လို႕ ေနာက္ပိုင္း လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ ေတြ ဆက္ျဖစ္ကာ  အဓိကရုဏ္း ပံုစံ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ေဒသတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။

[စကားခ်ပ္ – အဲဒီ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္ကိုလည္း ျဖစ္ခါစမွာ အေၾကာင္း/အက်ိဳး ရွာတဲ့ စာေရးသူရဲ႕ အျမင္ကို “ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဆင္ျခင္စရာ”၊ မိုးမခ (ညႊန္း-၁) ဆိုၿပီ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။]

ဒီလို အေနအထားနဲ႕ အတူ မိမိတို႕ ရဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာတူ တိုင္းရင္းသား ရခိုင္ ေတြကို စာနာသူ၊ အႏြယ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြ ကို စာနာတဲ့  သူတို႕နဲ႕ဘာသာတူ ဗမာျပည္ဖြား၊ ႏိုင္ငံသား ဘာသာကြဲေတြ စတဲ့ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးက လူေတြ၊ ဘက္မလိုက္ဘဲ ျဖစ္စဥ္ သတင္း အခ်က္အလက္ အမွန္ကိုသာ ကိုယ္ပိုင္ အာေဘာ္ မပါ အတိအက် အစြဲကင္းကင္း ေဖာ္ျပၿပီး သူႀကီး အလုပ္၊ တရားသူႀကီး အလုပ္ ဝင္မလုပ္ဘဲ ေနရမယ့္ မီဒီယာေတြ (ျပည္တြင္း/ျပည္ပ/ႏိုင္ငံပိုင္) နဲ႕ ျပႆနာကို အလ်င္အျမန္ ထင္သာျမင္သာ ရွိရွိ ေျဖရွင္းရမယ့္ ေဒသခံ ျပည္နယ္ အစိုးရ နဲ႕ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္း ေစ့စပ္ဖို႕ ႀကိဳးစားရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ စတဲ့ အစုအဖြဲ႕ အသီးသီးက တုန္႕ျပန္ပံုေတြမွားယြင္း၊ အေရးယူပံုေတြ ေနာက္က်၊ သေဘာထားေတြ မမွန္ကန္၊ ဘာသာ/လူမ်ိဳး အေျခခံစိတ္ေတြ ထား စတဲ့ မမွန္ကန္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈ နဲ႕ သေဘာေတြ ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရး/ဘာသာ ကြဲေတြအၾကား အျမင္မၾကည္လင္မႈ နဲ႕ အမုန္းေတြဟာ ဗမာ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲကို အရင္ကထက္ ပို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕နဲ႕ ေရာက္ရွိလို႕လာခဲ့ပါတယ္။

ဒီသေဘာ နဲ႕ ျဖစ္စဥ္ဟာ တိုင္းျပည္ နယ္နမိတ္ ကိုပါ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာပါ ထင္ရွားလာျခင္းနဲ႕အတူ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသးတဲ့ မိမိလူအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္ သတင္းေတြ၊ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ဲ႕ထြင္ ပံုဖ်က္ခံရကာ စြပ္စြဲမႈ အႀကီးႀကီးေတြ ထိ ျဖစ္လာတဲ့ အတြက္ ဒီ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ ကို ျပည္တြင္း ပကတိ အေျခအေန အေျချပဳကာ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းေတြနဲ႕လည္း ကိုက္ညီေအာင္ စဥ္းစား စီစဥ္ၿပီး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း အားလံုး အလံုးစံု ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ ခု ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တခု ျပန္လည္ တည္ေထာင္မယ္လို႕ ေၾကြးေၾကာ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေရွ႕ အနာဂတ္ လမ္းမွာ လုပ္ရမယ့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေတာ့မယ့္ အေျခအေန ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္တခုက မိမိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဖံုးဖံုးဖိဖိ သိုသိုဝွက္ဝွက္ လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ နဲ႕ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းတဲ့ စရိုက္ အရိုးစြဲေနမႈသေဘာက ခ်ဲ႕ကား လုပ္ၾကံ ေျပာဆိုခံရမႈေတြ နဲ႕ အတူ အက်ိဳးဆက္ ရင္ဆိုင္ရလာႏိုင္တဲ့ (ခုအခ်ိန္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အေနနဲ႕က စရွိေနပါၿပီ) အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အေျခအေနက ႏိုင္ငံ ရဲ႕ တိုးတက္ စည္ပင္သာယာဝေျပာေရး နဲ႕ ႏိုင္ငံသား အားလံုး ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကို တကယ္ ထိခိုက္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လံုျခံဳေရးကိုတာဝန္ ယူေပးရတဲ့ သူေတြမွာ ေခတ္မီ ေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုတဲ့ စနစ္၊ နည္းပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးမႈ အားနည္းျခင္း နဲ႕ အတူ ဘယ္အရာမဆို ၿပီးၿပီးေရာ အလြယ္ လုပ္တတ္တဲ့ အက်င့္ေဟာင္း မေပ်ာက္ေသးတဲ့ အခုလို အခ်ိန္မွာ ဒီလို အေနအထားဟာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သက္သက္ဆိုေစအံုးေတာ့. အျပစ္မဲ့ျပည္သူလူထုအတြက္၊ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အတြက္ တကယ္ပဲ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကမွ တကယ္ ခု တခ်ိဳ႕ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို ရႈျမင္ သံုးႏံႈးေနတဲ့ အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရး (National Security) ျပႆနာ အစစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေနာက္ခံအေနအထားေတြေၾကာင့္ စာေရးသူလည္း ဘယ္လို အသံမ်ိဳး၊ လႊမ္းမိုးအရာေရာက္မႈမ်ိဳးမွ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္စြမ္း သူ မဟုတ္တဲ့ သာမန္ေလ့လာသူ လူငယ္ တေယာက္ေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ နဲ႕ ဆက္စပ္လို႕ ဝင္ေရာက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္။ ေနာက္အေၾကာင္းတခုက ဆိုခဲ့သလို ဒီျပႆနာကို တခါမွ ေဆာင္းပါးရွည္ အေနနဲ႕ အက်ယ္တဝင့္ မေျပာခဲ့ဖူးဘူးဆိုတာ မွန္ေပမယ့္ ဒီ ရခိုင္ မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္စဥ္ အစကို သံုးသပ္ခဲ့တဲ့ “ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ဆင္ျခင္စရာ” ေဆာင္းပါး ေနာက္မွာ စာေရးသူရဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ အျမင္ ကို ကိုယ္ပိုင္ လူမႈကြယ္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ စာတို အေနနဲ႕ တခါ ေရးခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေရးခဲ့တဲ့ စာတိုပါ သေဘာ နဲ႕ အခု ေဆာင္းပါးမွာ ေရးမယ့္ အခ်က္ ေတြဟာ အတူတူ ပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ေရးခဲ့တဲ့ စာတို ပါ သေဘာ ထား အေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို အမွန္အတိုင္း အသံုးခ်ၿပီး လက္ရွိ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြထဲက ႏိုင္ငံသားျဖစ္ထိုက္သူေတြကို ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ ေပးၿပီး ေျဖရွင္းမွ ဒီျပႆနာ ကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာကို လက္ခံ နားလည္မႈ ရွိလာတဲ့ သေဘာ လက္ရွိ အစိုးရရဲ႕ အႀကီးအကဲ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ကိုယ္တိုင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာတဲ့ အခု အခ်ိန္မွာ ဒီအေၾကာင္းရဲ႕ ေနာက္ခံ အေျခအေနကို နည္းနည္း အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးတဲ့ ေဆာင္းပါး ပံုစံ အသစ္ ေရးလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ဖတ္ရူပါ။

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး နာမည္ အေခၚအေဝၚ အျငင္းပြားမႈ (Rohingyar: Naming Controversial)

ရခိုင္ နဲ႕ ျမန္မာ သမိုင္းပညာရွင္ တခ်ိဳ႕ နဲ႕ ရခိုင္၊ ျမန္မာ အမ်ားစုက ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚ နဲ႕ အသံုးအႏႈန္း ဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာျပည္ ေခတ္ဦး ေရာက္မွ ႏိုင္ငံေရး လုိအပ္ခ်က္အရ တည္ထြင္ ဖန္တီး သံုးစြဲ ခဲ့ၾကတယ္လို႕ ယူဆေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရး သေဘာ မေဆာင္ဘဲ ဘာသာေဗဒ သေဘာအရ ဒီေဝါဟာရ ျဖစ္ေပၚလာပံု ကို ရခိုင္/ ျမန္မာ – ရိုဟင္ဂ်ာ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုးလည္း လက္ခံႏိုင္မယ့္ ေရွးကြင္းဆက္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ (၁၈) ရာစု ေႏွာင္းပိုင္း (၁၇၉၉) ခုႏွစ္မွာ အခု အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေဒသ ပတ္ဝန္က်င္ ၿဗိတိသွ်-အိႏိၵယ မွာ အေျခခ်ေနထိုင္ၿပီး စစ္တေကာင္း ေဒသ နဲ႕ ရခိုင္ ေဒသေတြကို သြားလာေလ့လာခဲ့တဲ့ အဲ့ေခတ္က ေခတ္ၿပိဳင္ ပုဂၢိဳလ္ လို႕ ဆိုႏိုင္တဲ့ စေကာ့လူမ်ိဳး ဆရာဝန္ Dr. Francis Buchanan-Hamilton (1762-1829) ေရးသားခဲ့တဲ့ “ျမန္မာ (ဗမာ) လက္နက္ အင္ပါယာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ ဘာသာစကား အေျပာ တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေဝါဟာရ အသံုးမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္“ ေဆာင္းပါးမွာ ရခိုင္ေဒသ မွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ မဟာေမဒင္ ဘာသာ ကိုးကြယ္ တဲ့ ရိုအင္ဂ်ာ (Rooinga) လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ စကားကိုလည္း ေဒသသံုး စကား (Dialect) အေန နဲ႕ ထည့္သြင္း မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ပါတယ္။  ဒီ အခ်က္ကိုလည္း ယေန႕ေခတ္ၿပိဳင္ ျပင္သစ္ လူမ်ိဳး ရခိုင္ သမိုင္း ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ Dr. Jacques P. Leider က ဘာသာေဗဒ သေဘာအရ ခု ေတြ႕ရွိ႕ရေသးသမွ် ထဲက အေစာဆံုး ေတြ႕ရွိခ်က္ လို႕ လက္ခံထားပါတယ္။ သူဟာ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြကို ဌာေနတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘူးလို႕ သူ႕အျမင္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ထားသူ တေယာက္ဆိုတာလည္း သတိျပဳပါ။

ဘာသာေဗဒ စကားလံုး ေဝါဟာရ ေတြ ရဲ႕ ရင္းျမစ္ နဲ႕ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ (Etymology) သေဘာ အရ (၁၈) ရာစု ထက္ ေရွးက်တယ္ ဆိုတဲ့ အျခား ေကာက္ခ်က္ ဆြဲ သူ ပညာရွင္ ေတြရဲ႕ အျမင္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာေရးသူဟာ ဒီစာကို အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစဖို႕ ေရးတာမဟုတ္ဘဲ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလံုး လက္ခံႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာ ကိုပဲ ဆိုခ်င္တဲ့ အတြက္ အက်ယ္ထည့္မေရးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေနာက္ခံ အေျခအေန မွာ စာေရးသူ အေနနဲ႕ ဘယ္တုန္းကတည္းက ရိုဟင္ဂ်ာ စကားလံုး ေပၚခဲ့တယ္၊ ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ ေခၚခဲ့တယ္/မေခၚခဲ့ဘူး ဆိုတာ မျငင္းဘဲ လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ေမြးရာပါ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ အေဘာအရ သူတို႕ လူမ်ိဳးေတြ အမ်ားစု ေက်နပ္လို႕ သူတို႕ဘာသာ ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ ေခၚေဝၚသံုးစြဲခြင့္ရွိျခင္းကို လက္ခံပါတယ္။ အမ်ားကလည္း သူတို႕ကို ညႊန္းဆိုရင္ သူတို႕ေခၚေစဖို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ နာမည္ အတိုင္းပဲ အသံုးျပဳရမယ္လို႕ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အျခား လူမ်ိဳး တမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ နာမည္ နဲ႕ မတူတဲ့ အျခား သူတို႕ ႀကိဳက္တဲ့ နာမည္ အသစ္ တခုခုကို သူတို႕ လူမ်ိဳး ဆႏၵအရ ခုမွ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ရေသးတယ္ လို႕ ယူဆပါတယ္။

ရိုဟင္ဂ်ာဟာ ဗမာႏိုင္ငံရဲ႕ ဌာေန တိုင္းရင္းသားလား (Is Rohingyar a Native Ethnic Group of Burma?)

ဗမာႏိုင္ငံသမိုင္းကို အေျခခံ အဆင့္ ေလ့လာဖူးသူဆိုရင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေတြ ဟာ အျပည့္အဝ ႏိုင္ငံသားေတြအဆင့္သာမက ဌာေန တိုင္းရင္းသားပါ အသတ္မွတ္ခံခဲ့ရဖူးတယ္ဆိုတယ္ကို သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး လက္လွမ္းမီႏိုင္တဲ့ အလြယ္ဆံုး အေထာက္အထားျပရရင္ စာေပဗိမာန္ ၁၉၆၄ ပဌမအႀကိမ္ထုတ္ ျမန္မာ့စြဲစံုက်မ္း အတြဲ (၉)၊ အပိုင္း (က)၊ စာမ်က္ႏွာ (၈၉) ပါ “ေမယုနယ္ျခားခရိုင္” ေခါင္းစဥ္ ေအာက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ မယူေတာင္တန္းကို ဗဟိုျပဳတဲ့ မယူျမစ္ နဲ႕ နတ္ျမစ္ၾကား ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူအမ်ားစု (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား နဲ႕ အျခား ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ ခမီြး တိုင္းရင္းသားေတြ အေၾကာင္းကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ေနာက္ခံသမိုင္း နဲ႕ အေျခအေန မွာ ဗမာ့သမိုင္းကို အေျခခံထက္ပို ေလ့လာဖူးတယ္ တယ္လို႕ ဆိုခ်င္ရင္ ရတဲ့ စာေရးသူ အေနနဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟာ ဗမာႏိုင္ငံရဲ႕ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ေတြပါလို ဘယ္တုန္းကမွ မဆိုခဲ့၊ မျမင္ခဲ့၊ မေျပာခဲ့သလို အခုေဆာင္းပါ အပါအဝင္ ေနာင္လည္း.. ေျပာမွာ ေရးမွာ မဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းက ရိုဟင္ဂ်ာေတြ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံခဲ့ရမႈ ျဖစ္စဥ္ နဲ႕ အေၾကာင္း သေဘာကို လက္မခံလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရေခတ္ ေရာက္မွ ႏိုင္ငံေရး လုိအပ္ခ်က္ သေဘာအရ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ အျခား တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ တခ်ိဳ႕ကိုလည္း အလံုးစံု သေဘာ အေနနဲ႕ လက္ခံလို႕ မရပါ။ ျငင္းလည္း မျငင္းပါ။

သူတို႕ တိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ စာေရးသူ အေနနဲ႕ မေျပာဘူး/ မျငင္းဘူးဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ ဆိုတာကို ေနာက္အေၾကာင္းတခုျပရရင္…

လူေတြဟာ သမိုင္းမတင္မီ ေခတ္ေတြမွာ ကမၻာ အႏွံ႕ ဆိုသလို ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ ရွာေဖြရင္းနဲ႕ လွည့္လည္၊ သြားလာေလ့ရွိၿပီး သင့္ေလ်ာ္ရာ ေနရာ၊ ေဒသ နဲ႕ ဥတု မွာ သင့္ေလ်ာ္သလို ေနထိုင္ အေျခခ် ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ လူမ်ိဳးစု တစုကို လက္ရွိ တိုင္းျပည္၊ ႏိုင္ငံရယ္လို႕ ေခၚဆို သတ္မွတ္ၾကတဲ့ ေနရာတေနရာအတြက္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ သတ္မွတ္ရာမွာ အျခား သိပၸံနည္းက် ဘာသာေဗဒ၊ မႏုႆေဗဒ စတဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သံုးသပ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲမႈ မ်ားနဲ႕ အတူ အဓိက က သမိုင္း ျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္း အေနနဲ႕ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတည္ရွိတဲ့ ေနရာေဒသ၊ နယ္နမိတ္အတြင္းကို သမိုင္းမတင္မီ (သို႕) သမိုင္းတင္စ အေျခအေနက စလို႕ ေနာက္ပိုင္း ဘယ္အခ်ိန္ အေစာဆံုး အဲ့လူမ်ိဳးစု အမ်ားစု ဝင္ေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္ၾက (Mass Migration/Settlement) သလဲဆိုတာကို ၾကည့္ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ျမန္မာ အပါအဝင္ အျခား လက္ရွိ အစိုးရ နဲ႕ လူအမ်ားစု ႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသားအျဖစ္ လက္ခံထားတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြလည္း ဒီလို လွည့္လည္သြားလာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရင္းနဲ႕ပဲ ဗမာ့ သမိုင္းမတင္မီ နဲ႕ တင္ၿပီးစ ေခတ္ေတြမွာ လက္ရွိ ဗမာ ႏိုင္ငံလို႕ ေခၚဆိုသတ္မွတ္တဲ့ ဧရိယာ အတြင္းကို ဝင္ေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ဒီလို စတင္ အေျခခ်ေနထိုင္တဲ့ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ၾကရမွာလည္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိတဲ့ ေျမထဲသမိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ေတြအရ  ခုႏွစ္၊ သကၠရာဇ္္ အတိအက် ေျပာဆိုႏိုင္မႈ အားနည္းၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးယူဆႏိုင္စရာ ရွိပါတယ္။  ဒီလို သေဘာအတိုင္းပဲ ရိုဟင္ဂ်ာေတြ ဘယ္အခ်ိန္တုန္းကတည္းက ခုလက္ရွိ သူတို႕ေနထိုင္ေနတဲ့ ရခိုင္ နဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေဒသမွာ လာေရာက္ အေျခခ်ေနၾကသလဲဆိုတာဟာလည္း သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္အေနနဲ႕ ဘက္ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေျခအေန ျဖစ္ေနလို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

စာေရးသူ အျမင္နဲ႕ သူတို႕ဟာ တိုင္းရင္းသား တကယ္ ဟုတ္/မဟုတ္လည္း သံုးသပ္လိုစိတ္ မရွိပါ။ သံုးသပ္လုိစိတ္ မရွိတာထက္ သံုးသပ္ႏိုင္ခြင့္မရွိတာဆိုရင္ပိုမွန္ပါမယ္။ စာေရးသူ တေယာက္တည္း အျမင္၊ သေဘာထားနဲ႕ သံုးသပ္ေျပာဆို၊ ဟုတ္/မဟုတ္ ေရးသားေျပာဆိုရင္လည္း အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္လာတာသာ အဖတ္တင္ၿပီး ဘာမွ လက္ရွိ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ အေထာက္အကူ ျပဳမွာ မဟုတ္ပါ။

သူတို႕ကို ဌာေနတိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္တဲ့ အလုပ္ကို စာေရးသူ အျမင္ တခုတည္းနဲ႕ သံုးသပ္လို႕ မရသလို အျခား ပုဂၢိဳလ္ တဦးဦး၊ ပညာရွင္ တေယာက္ ေယာက္၊ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း တခုခု နဲ႕ အစိုးရ အပါအဝင္ တဦးခ်င္း၊ တဖြဲ႕ခ်င္း သေဘာ ဘယ္သူမွလည္း လုပ္ေဆာင္၊ ေျပာဆို၊ ဆံုးျဖတ္လို႕မရပါ။

ေနာက္ဆံုးမွာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ နဲ႕ အစိုးရက ဌာေနတိုင္းရင္းသား ျဖစ္မႈ ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးရမွာ မွန္ေပမယ့္ ဒီလို ဆံုးျဖတ္ခ်ႏိုင္ဖို႕က ပထမဦးဆံုး အေနနဲ႕ ဘက္ေပါင္းစံုက လက္ခံႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္ ဘက္မလိုက္တဲ့ ဘာသာေဗဒ၊ မႏုႆေဗဒ၊ သမိုင္း၊ ေရွးေဟာင္း ေျမထဲသမိုင္း ပညာရွင္ စတဲ့ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာ အျမင္တခုတည္း အေပၚသာ အေျခခံတဲ့ ပညာရွင္ေတြ စုစည္းထားတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ေလ့လာစံုစမ္းေရး အဖြဲ႕က သံုးသပ္ေလ့လာၿပီး အၾကံျပဳခ်က္ တရပ္ကို လူထု နဲ႕ အစိုးရထံကို တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဂတိ ကင္းတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ လိုအပ္ရင္ အမ်ားစု လူထု သေဘာထားဆႏၵခံကာ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္စ ဗမာျပည္ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရေခတ္၊ ေနာက္ပိုင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ နဲ႕ မဆလ ေခတ္ဦးပိုင္းေတြမွာ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာရဲ႕ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈ နဲ႕ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရေခတ္မွာ အသိမွတ္ျပဳခဲ့တဲ့ တျခား တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ကို စာေရးသူ လက္မခံဘူး၊ သူတို႕ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြပါလို႕ ခုလည္း မေျပာဘူး၊ ျငင္းလည္း မျငင္းဘူးဆိုတာက ခု စာေရးသူ တင္ျပခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္မွ်တတဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ သေဘာ၊ အလုပ္ နဲ႕ ျဖစ္စဥ္ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက အားနည္းခဲ့လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

အထက္မွာ ဆိုခဲ့တဲ့ အေနအထားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟာ တိုင္းရင္းသား ဟုတ္/မဟုတ္ကို လက္ရွိ အခ်ိန္မွာ အျငင္းမပြားၾကဖို႕ ရခိုင္၊ ျမန္မာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ပညာရွင္ နဲ႕ သာမန္ လူထု ကို စာေရးသူအေနနဲ႕ အၾကံျပဳ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုအျငင္းပြားမႈ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္သင့္သလဲဆိုတာက စာေရးသူ တဦးတည္း ဘာေၾကာင့္ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္၊ အျငင္းမပြားႏိုင္၊ အျငင္းပြားခြင့္၊ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိလို႕ပါလို႕ အေၾကာင္းျပ အထက္မွာ ဆိုခဲ့တဲ့ သေဘာတရား အတိုင္းပဲ ျဖစ္လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ပိုင္ခြင့္ကို တဘက္သတ္ ဥပေဒ အရ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ေၾကာင့္ လက္လြတ္ဆံုးရံႈးလိုက္ရလို႕ တဘက္က အရင္ကတည္းက ဌာေန တိုင္းရင္းသားေတြပါ ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ေဇာင္းေပးၿပီး ေျပာဆို ေဆြးေႏြးလိုတဲ့ အေဝးေရာက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္၊ ပညာရွင္ ဆိုသူမ်ားနဲ႕ ျပန္လည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းခ်က္ထုတ္ေနတဲ့ ရခိုင္၊ ျမန္မာ ပညာရွင္ မ်ားကို စာေရးသူ အေနနဲ႕ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာ ရပ္ခံ အသိကပ္ေစလုိတာကေတာ့ ဒီလို တိုင္းရင္းသာ ဟုတ္/မဟုတ္ အခုအခ်ိန္မွာ အျငင္းပြားေနလို႕ ျပႆနာ က ၿပီးမွာ မဟုတ္တဲ့ အျပင္ ျငင္းေနတုန္းကာလမွာပဲ လူမ်ိဳးေရး အဓိကရုဏ္း ပံုစံေတြ ထပ္ျဖစ္ရင္ အရင္ဆံုး အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ေတြ ဆံုးရံႈးရမွာက အခု စာေရးေနသူ စာေရးသူ၊ အခု စာဖတ္ေနသူ အမ်ားစု အပါအဝင္ အျငင္းပြားေနသူ ပညာ ရွင္မ်ားမဟုတ္ဘဲ တကယ္ ပဋိပကၡ ေဒသမွာ ေနထိုင္ေနတဲ့ ရခိုင္ နဲ႕ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပည္သူလူထုေတြသာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပါ။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

(မိုးမခက ဘာလို႔ ဒါေတြ ေဖာ္ျပေနတာလဲ။ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေ၀ါဟာရနဲ႔ ဒါကို လက္ကိုင္ျပဳျပီး မိမိရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ျမင္ကြင္းကို စာဖတ္သူေတြ ျမင္သာထင္ရွားေစဖို႔ ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္)

ဓာတ္ပံု အညႊန္း နဲ႕ Credit က “ကာတြန္းဆရာႀကီး ဦးေဖသိန္း ရဲ႕ “’ဒီက ဒို႕ဘယ္သြားၾကမလဲ” စာအုပ္ မွ ယူသည္။ (အီးဘြတ္ခ္ ကို Burmese Classic အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာက ျပန္လည္ မွ်ေဝသည္။)”


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags: , ,

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အခန္းဆက္မ်ား, ေ၀ဖန္ေရးရာ

7 Responses to ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ Rohingyar Crisis (အပိုင္း ၁) [Nyein Chan Aye]

 1. Pyi Chit Myo Chit on August 22, 2012 at 2:39 pm

  Francis Buchanan-Hamilton’s book about ‘Rooinga, or natives of Arakan’ is available online.
  http://www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64276.pdf

  For the purpose of confirming or dismissing the link between ‘Rooinga’ of 18th Century and so-called ‘Rohingya’ of 20th to 21st centuries (If it is essential), we need further research to establish whether ‘Rohingyas’ of modern days are actual descendants of the the people who spoke ‘Rooinga’ in 18th Century Arakan. Detailed linguistic studies may help in addition to other lines of investigations.

  For example, most Myanmars believe the so-called ‘Rohingyas’ are Bengalis as they speak Bengali and look like Bengali. The linguistic experts can find out if ‘Rooinga’ language used in 18th century was related to modern day Bengalis? It is possible (just assumption) that the people who spoke ‘Rooinga’ in 18th century could have become extinct just like some minority ethnic races over time, but the name was adopted, re-invented or reincarnated by the ‘clever’ Bengali immigrants and Mujahids in 1950-60s under U Nu Government. The official Census records of the colonial British Government and Myanmar Government ‘DID NOT’ mention neither ‘Rooinga’ nor ‘Rohingya.’

  If they are real descendants of ‘Rooinga’, the modern days ‘Rohingyas’ should also be able to produce substantial historic and cultural evidences to counteract criticism of others who believe that they can’t recount their history or show usual historic evidence of a race at all.

 2. Min Htet Thar on August 22, 2012 at 4:24 pm

  ဒီေဆာင္းပါးရွင္ရဲ႕တင္ျပခ်က္ေတြဟာ သမာသမတ္ၾကတယ္လို႔ယူဆပါတယ္…ဆက္ၿပီးေရးပါလို႔တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္..

 3. မူဟာမတ္ေတာ္ယုတ္(ခ) ေမာ္ေက်ာ္ဝင္း on August 22, 2012 at 6:57 pm

  ဘဂၤါလီ(ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ)ေတြက ဦးႏုလက္ထက္တုန္းက လုပ္ကြက္ေတြပါ… ဘယ္တုန္းကမွ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ပါဘူး… ဘဂၤါလီလူလိမ္ေတြနဲ႔ ဦးႏုပူးေပါငး္ၿပီးေတာ့ သမုိင္းလိမ္ေတြပါ…။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားကြက္ေတြေပါ႔ေနာ္… လူလိမ္ေဆာင္းပါးရွင္…ပါ..ဒီေဆာင္းပါးရွင္ကလည္း လူလိမ္လုိ႔သာျမင္ပါတယ္… ထပ္ရႈပ္ေအာင္လုပ္ေနတာပါ…

  • ကိုကိုေအာင္ on August 22, 2012 at 7:03 pm

   ရုိဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ စာလံုးကုိျမင္လုိက္ရေတာ့ ငယ္ငယ္တုန္းက ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာက်ီးကို သြားသတိရမိတယ္…. ဘဂၤါလီ(ရိုဟင္ဂ်ာ)ေတြက အႀကမ္းဖက္သမားေတြပါ… ဘာသာေရးနယ္ပယ္ခ်ဲ႔ထြင္ေနသူေတြပါ… မူဆလင္ကမၻာႀကီးျဖစ္လာေစေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုခုတုန္းလုပ္ၿပီး လိမ္လည္ေနသူေတြပါ…။ ဘဂၤါလီ(ရိုဟင္ဂ်ာ)ေတြက ႏိုင္ငံျခားသားစစ္ေတြပါ… အထက္မွာေျပာသလိုမ်ိဳးလူလိမ္ေတြပါ..

 4. ဆရာမိုးေဇာ္ on August 22, 2012 at 7:10 pm

  ဘဂၤါလီရိုဟင္ဂ်ာေတြက ႏိုင္ငံျခားသားေတြက သူတို႔က ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာႏို္င္ငံထဲကို ဘဂၤလားေဒ့ရု္ႏိုင္ငံကေန ခုိးဝင္လာခဲ့ၾကသူေတြပါ.. သူတို႔က ဘယ္လိုလုပ္ တိုင္းရင္းသားျဖစ္မွာလည္း…. အဓိပါယ္မွမရွိတာ…. ဒီေကာင္ေတြလုပ္လို႔ က်ဴပ္တို႔ျမန္မာမူဆလင္ေတြကိုပါ.. ေရာၿပီး အထင္ခံေနရၿပီ…ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ေမာင္ေတာဘက္မွာရွိတဲ့မူဆလင္ေတြက ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါ….။

 5. horus on August 24, 2012 at 11:32 pm

  ေခါင္းစဥ္က ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိၿပီးမတပ္ပါနဲ႕။ ဘဂၤါလီကုလားဆုိတာ ဘဂၤါလီ လုိ႕ ပဲ ေခၚပါ။

 6. AM on August 25, 2012 at 5:21 am

  ၿငိမ္းခ်မ္းေအးဆိုတဲ့ ပုပၢိဳလ္ႀကီးကေတာ့ ကိုးကားစာအုပ္ေတြက လိုရာဆြဲၿပီး ကေလာင္တစ္ျခမ္းနဲ႕ရမ္းလိုက္တာ စာဖတ္ပရိတ္ေတာ့ အူလည္လည္ျဖစ္သြားမယ္ထင္ပါ႔။ လိုရာဆြဲက်မ္းကိုးေတြနဲ႔ သူ႕စာဖတ္ရတာ ၀င္းဦးရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းေမႊးႀကီးကို ထမီၾကားမႇာ အထင္းသားေတြ႕သလို သေဘာေပါက္ၾကသူေတြလဲ ရိွေပမေပါ႔။ သူ႕စာထဲမွာေတာ႔ ဟိုအဖြဲ႕ဒီအဖြဲ႕ေတြက ဟိုဟာဒီဟာေတြ လုပ္သင္႔တယ္၊ ဟိုလိုဒီလိုသေဘာထားသင္႔တယ္နဲ႔ ၊ ေနာက္ကြယ္က အၾကံအစည္ေတြကို မသိတာလား၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာလားဆိုတာ က်ဳပ္တို႔လူသာမန္ေတြ လိုက္လို႔ဘဲ မမီႏိုင္ဘူး။ အခ်ိန္နဲ႔အမ်ႇ တႁပြတ္ႁပြတ္ေမြးထုတ္လိုက္တဲ႔ဦးေရေတြ၊ လစ္ရင္လစ္သလိုတစ္မ်ိဳး၊ တံစိုးပဏၰာနဲ႔တစ္ဖ၊ံု ၿခိမ္းေျခာက္ဥပါယ္နဲ႔တစ္နည္း ျခံေက်ာ္ခုန္ေပါက္ အုပ္လိုက္၀င္ေရာက္လာၾကတ႔ဲ သူ႕ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ေတြ စုေပါင္းထုေထာင္းလိုက္ၾကလို႔ ရခိုင္ျပည္သူေတြ ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေပ်ာက္ ေတာင္ပိုင္းေရာက္ေနၾကရၿပီ။ ကမၻာအရပ္ရပ္မွာလည္း သူတို႔ဇာတ္တူႏြယ္တူေတြက အၾကမ္းဖက္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက သူတို႔လူေတြကို သတ္ျဖတ္ေန ပါတယ္လို႔ သူခိုးကလူဟစ္ ၀ါဒျဖန္႔ ၿပီး ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းကို ဖန္တီးေနၾကျပန္ေသးတယ္။ အထက္ကေဆာင္းပါးရွည္ ေရႊျပည္ေအးေယာင္ေယာင္ ဝါဒျဖန္႔မိႈင္းကို ေပါ႔ေပါ႔ဆဆဖတ္ၿပီး နားေယာင္မိရင္ေတာ႔ အရင္တစ္ခါလို ေရပိုင္နက္သာမက ေျမပိုင္နက္ပါဆံုးဖို႔ မေ၀းေတာ႔ပါဘူး။ အဲဒီလိုဆံုးရႈံးရရင္လည္း အထက္ကေဆာင္းပါးရွင္ႀကီးကေတာ့ အရင္တစ္ခါေရပိုင္နက္ဆံုးရံႈးစဥ္ကလို ရခိုင္ေတြပိုင္ခဲ႔တဲ႔ကၽြန္း၊ ရခိုင္ေတြပိုင္ခဲ႔တဲ႔ေရ၊ ရခိုင္ေတြပိုင္ခဲ႔တဲ႔ေျမ ဆံုးရံႈးလို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘဂၤလားကို ေပးလိုက္ရေလျခင္းလုိ႔ ႀကိတ္မႏိုင္၊ ခဲမရျဖစ္ေနရတာ အဓိပၸာယ္ရွိရဲ႕လား ဆိုတာ ေဝဖန္၊ သံုးသပ္၊ စဥ္းစား ေစခ်င္တယ္ဆိုတဲ႔ ရူးေၾကာင္ေၾကာင္တြန္းခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည္သူကို အေၾကာင္ရိုက္ ေသြးခြဲၿပီး သူ႔ေဆြသူ႔မ်ိဳးေတြအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေနမွာမလြဲပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ထိုေဆာင္းပါးရွင္ႀကီး မ်ႇတပါရဲ႕လို႕ မသိႏိုးနား ေကာက္ခ်က္ခ်သြားပါရဲ႕။ တကယ္သာ သမာသမတ္ရွိရင္ေတာ႔ ေရႊျပည္ေအးေယာင္ေယာင္ ဝါဒျဖန္႔မိႈင္းတိုက္စရာလဲမလို၊ ရခိုင္နဲ႔ က်န္တဲ႔ျပည္သူေတြကိုလဲ အေၾကာင္ရိုက္ ေသြးခြဲစရာမလို၊ ရခိုင္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းက သူ႕ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္ေတြနဲ႔ ကမၻာအႏံွ႔က က်ီးအာသလို ၀ိုင္းအာေနတဲ႔ သူ႔ဇာတ္တူႏြယ္တူေတြကို လံၾကဳပ္ဇာတ္ရႈပ္ေတြနဲ႔ မတရားမလုပ္ၾကဖို႔ တားဆီးဘို႔ဘဲလိုပါတယ္။ စာရႈသူအေပါင္းလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေရျခံဳမ်ားရဲ႕ အဆိပ္ေပၚသကာလိမ္းထားတဲ႔ ဝါဒျဖန္႔ေဆာင္းပါးမ်ားကို သတိခ်ပ္ၾကဘို႔ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)