Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

November 14, 2013
ႏွလံုးသားခ်င္း ထပ္တူက်ေသာအလွဴ
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္)
နုုိ၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုဟုဆိုရာ၌ အသင္းတည္ေထာင္သူ၊ အသင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္လႈပ္႐ွားသူတို႔အားလံုး ညီညြတ္မႈ႐ိွမွ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ိွမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ညီညြတ္ မႈဟုဆိုရာ၌ ထိုအသင္းအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္လႈပ္႐ွားသူအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးတက္ၾကြကာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ပန္းတိုင္႐ိွရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလည္း ထိေတြ႔၊ ေျပာဆို၊ ေဝဖန္၊ သံုးသပ္၊ ဆက္ဆံၾကကာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ရင္းႏွီးစြာ ရင္ဖြင့္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ထိုအသင္းအဖြဲ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈေျခလွမ္းမ်ား တက္လွမ္း ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ျပင္ပတြင္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား႐ိွသည္။ လစဥ္လတိုင္း၌လည္း အသင္း၏ လပါတ္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္း၊ အပါတ္စဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ အမႈေဆာင္အစည္းအေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ ၍ အသင္း၏ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔အား ဆထက္တန္ဘိုး ကူညီေဖးမမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ အတၱမ်ားကိုျဖဳတ္၍ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္လွ်က္႐ိွသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားထက္ ပိုမို၍ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ကိုယ္က်င့္သီလ၊ စိတ္ဓါတ္ခံ ယူခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားလည္း႐ိွသည္။ ထိုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ျပင္ပတြင္ ျမင္ေတြ႔၊ ထိေတြ႔ ဆက္ဆံျခင္းမ်ားမ႐ိွခဲ့ဘဲ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ တူညီေသာ ခံယူခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အသင္းအဖြဲ႔႐ိွ အသင္းသူ၊ အသင္းသား၊ အုပ္ခ်ဳပ္တည္ေထာင္သူတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအသင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ အြန္လိုင္း အင္တာနက္မွ တဆင့္ စကားေျပာမႈမ်ားသာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳး ပရဟိတလုပ္ငန္းရပ္အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၁၁.၁၁.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁းဝဝ) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ “အျဖဴေရာင္အားမာန္ အြန္လိုင္းပရဟိတအသင္း” အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားေရာက္႐ိွလာ၍ (၁) ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားအား  သုခခန္းမေဆာင္ႀကီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔၄င္း၊ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို႔၄င္း၊ သုခအလင္းပညာေရးသို႔၄င္း အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းျခင္း၊ “ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ ျမန္မာျပည္” ေခါင္းစီးျဖင့္ ကဗ်ာၿပိဳင္ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ ဆုရ႐ိွေသာ ကဗ်ာဆရာမ်ားအား ဆုခ်ီးျမင့္ျခင္းႏွင့္ “အျဖဴေရာင္အားမာန္ အြန္လိုင္းပရဟိတအသင္း” အဖြဲ႔မွ အနစ္နာခံေပးဆပ္ခဲ့ၾကသူတို႔အား ပရဟိတလူစြမ္းေကာင္းဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းတို႔အျပင္ ၾကြေရာက္လာ ၾကေသာ ဧည့္ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ ေပးဆပ္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတသမားမ်ားအား ထမင္းဟင္းျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ အခမ္းအနား စတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ “အျဖဴေရာင္အားမာန္ အြန္လိုင္းပရဟိတအသင္း”အား ထူေထာင္ခဲ့သူ အေဝးေရာက္ ဦးေစာေက်ာ္ဦး၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားအား ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ ပိတ္ကားျပင္ေပၚတြင္ ျပသ ခဲ့သည္။ “အျဖဴေရာင္အားမာန္ အြန္လိုင္းပရဟိတအသင္း”မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြက္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ (၁ဝ) သိန္းက်ပ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာဆရာေတာ္ အရွင္သီဟ ဉာဏမွ ေဒၚလာ (၁ဝဝဝ)၊ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာဆရာေတာ္အား အမွဴးျပဳ၍ အလံုၿမိဳ႕နယ္ေန ေဒၚႏိုင္ႏိုင္ေအး မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ (၁) သိန္းက်ပ္၊ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာဆရာေတာ္အား အမွဴးျပဳ၍ အလံုၿမိဳ႕နယ္ ေန ေဒၚျမျမမုိး မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ (၁) သိန္းက်ပ္၊ မ်ဳိးခ်စ္ျမန္မာဆရာေတာ္အား အမွဴး ျပဳ၍ မယ္ေတာ္ျဖစ္သူ ေဒၚေရႊရ (မႏၲေလး)မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ (၁) သိန္းက်ပ္၊ မ်ဳိးဆက္ သစ္ အြန္လိုင္းပရဟိတ ရန္ကုန္အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ကုိေအာင္မင္း မွ သုခအလင္း ပညာေရးအတြက္ ေဒၚလာ (၂၅ဝ) အား အသီးသီးေပးအပ္လွဴဒါန္းၾကရာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးက်ာ္သူ မွ အလွဴေငြမ်ားကို လက္ခံၿပီး ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး မွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

“အျဖဴေရာင္အားမာန္ အြန္လိုင္းပရဟိတအသင္း” အဖြဲ႔အား ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ႐ိွ ဦးေစာေက်ာ္ဦးမွ ျပည္ တြင္း႐ိွ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႔၏ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖ႐ွင္းကူညီမႈျပဳလုပ္ေပးလိုေသာ ဆႏၵျဖင့္ တည္ ေထာင္ဖြဲ႔စည္း ေပးခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဦးေစာေက်ာ္ဦးသည္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ေအာ္စလိုၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၿပီး က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေနမွူေၾကာင့္ ေနာ္ေဝအစိုးရမွ ေပးအပ္ေသာ ဒုကၡိတေထာက္ပံ့ေၾကးျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ အတူ ရပ္တည္ ေနထိုင္ေနရသူတဦးျဖစ္ပါသည္။

ယခု http://www.sawkyawoo.com Website ျဖစ္ေသာ အိမ္တြင္းမႈ အႏုပညာအိမ္ဆိုက္ကို စတင္၍ တည္ေထာင္စဥ္ကသူသည္ ေနာ္ေဝေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္လွ်က္႐ိွၿပီး ျမန္မာျပည္သားမ်ားအတြက္၊ ကြန္ျပဴတာပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဓာတ္ပံုကူးျခင္း၊ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ျခင္း၊ CD/DVD အေခြမ်ား တည္း ျဖတ္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ကြန္ျပဴတာပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနရလွ်င္ မိမိအတြက္ စိတ္ေျပလက္ေျပရွိကာ ေရာဂါေဝဒနာဘက္မွ စိတ္ေျဖသာေအာင္ ေၾကာ္ျငာဆိုဒ္တခုအျဖစ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားမွ သူသည္ယခင္ကလည္း သတင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ ကိုင္ခဲ့ဘူးသူျဖစ္သျဖင့္ ဆိုက္တြင္ ေန႔စဥ္သတင္းမ်ား တင္ေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ျပည္တြင္း/ပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သား တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ိွရသည့္အတြက္ “အျဖဴေရာင္အားမာန္ အြန္လိုင္းပရဟိတအသင္း” အဖြဲ႔အား တည္ေထာင္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျပင္ပတြင္ ေတြ႔ဆံုျခင္းမ႐ိွခဲ့ဘဲႏွင့္ ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္၏ ျဗဟၼစိုရ္တရား ေလးပါးအား လက္ကိုင္ျပဳက်င့္သံုးေနၾကေသာ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္အား အဓိက ထားကာ ကူညီေဖးမေပးလိုေသာ စိတ္ဆႏၵတစ္ခုတည္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ “အျဖဴေရာင္ အားမာန္ အြန္လိုင္းပရဟိတအသင္း” အား ယခုကဲ့သို႔ လွဴဒါန္းမႈ အစုစုတို႔အတြက္ သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ဟူ၍ ေခၚဆိုလိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ “အျဖဴေရာင္အားမာန္ အြန္လိုင္းပရဟိတအသင္း” သည္လည္း ေနာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ပရဟိတစိတ္ဓါတ္တို႔ျဖင့္ ရပ္တည္သြားႏိုင္ ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔ လိုက္ရပါေတာ့သည္။
“တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး … ရည္႐ြယ္ခ်က္ျခင္း တူညီေနဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။”
“တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး … ခံယူခ်က္ျခင္း ထပ္တူညီဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။”
“တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး … ဦးတည္ခ်က္ျခင္း မွန္ကန္ေနဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။”

“တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘယ္ေလာက္ေဝးေဝး … ႏွလံုးသားျခင္း ထပ္တူက်ေနဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။”

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags