ဘယ္ေတာ့လဲ ဘယ္မွာလဲ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စစ္မွန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ (Tu Maung Nyo)

September 1, 2012

ဘယ္ေတာ့လဲ ဘယ္မွာလဲ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စစ္မွန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ

တူေမာင္ညိဳ၊ စက္တင္ဘာ ၁၊ ၂၀၁၂

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕ လတ္တေလာ“အလွည့္”နဲ႔“အေျပာင္း” မွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး(၉) ဦးေနရာေရႊ႕ေျပာင္းသြားၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၂ ဦး သူတုိ႔ဆႏၵအရႏုတ္ထြက္သြားပါတယ္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးအသစ္ ၁၉ ဦးခန္႔အပ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ဳပ္သူ႔သေဘာဆႏၵအရ ႏုတ္ထြက္သြားပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း “ေနရာေရႊ႕” လုိက္တာကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၾသဘာေပးၾကတယ္။ “သူမသိတာ ဘာမွ် မရွိတဲ့” လွ်ပ္စစ္ဝန္မင္း ဦးေဇာ္မင္း “သူ႔ဆႏၵအရ ႏုတ္ထြက္”သြားတာကိုလည္း ဝမ္းသာလိႈက္လွဲရွိၾကတယ္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးအသစ္ ၁၈ ဦး ထဲမွာ ပညာတတ္ပညာရွင္ေတြ၊ အရပ္သားေတြပါလို႔၊ အမ်ိဳးသမီး ၄ ေယာက္ပါလို႔ ႀကိဳဆိုအားတက္ေနၾကတာလည္းရွိတယ္။ ၾသဘာ ေပးတာ၊ ဝမ္းသာတာ၊ ႀကိဳဆိုၾကတာ၊ အားတက္ၾကတာ မေကာင္းဘူးလား၊ ေကာင္းတာေပါ့။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၉ ဦးကို ဝန္ႀကီးဌာန ေနရာသာ ေရႊ႕ေျပာင္းတာပါ။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဆိုတဲ့ အဆင့္ေနရာကို ေရႊ႕ေျပာင္းတာမဟုတ္ဘူး။

လွ်ပ္စစ္ဝန္မင္း ဦးေဇာ္မင္း က “သူ႔ဆႏၵအရႏုတ္ထြက္”သြားတာပါ၊ ဦးသိန္းစိန္က ရာထူးတာဝန္ကေန ရပ္စဲ/ ဖယ္ရွား/ ထုတ္ ပယ္လိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြေၾကာင့္ အနံ႔ထြက္လာတဲ့  တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္ ကို လည္းသမၼတဦးသိန္းစိန္ တာဝန္မွရပ္စဲ၊ ထုတ္ပယ္ျခင္းမျပဳခဲ့ပါဘူး။ “က်န္းမာေရးအရ”အေၾကာင္းျပၿပီးအနားယူေစခဲ့တာပါ။ ေထာက္ထား ညွာတာတတ္တဲ့ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ စစ္ဗိုလ္သမၼတႀကီးပါ။

 “ဧရာဝတီျမစ္ဆံုအေရး” အစုိးရသက္တမ္း ၁ ခုသာ (၅ ႏွစ္) ေရႊ႔ဆုိင္းလိုက္တာမ်ိဳးနဲ႔ ဦးေက်ာ္ဆန္း ကိုျပန္ၾကားေရး ကေန သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေရႊ႕လုိက္တာမ်ိဳးၾကေတာ့ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ဝမ္းသာရသလိုျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ျပည့္ျပည့္ဝဝဝမ္းသာ ခ်င္ၾကတာပါ။

အရက္တုေတြေသာက္ရလို႔ ဘယ္လိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ “ကြၽန္ေတာ့္မ်က္ႏွာသာၾကည့္ေတာ့”လုိ႔ ဆုိတဲ့ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းျမင့္ အရက္စစ္စစ္ ေသာက္သံုးခ်င္သလိုပါပဲ။

က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြလည္း စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီကို သံုးေဆာင္ခ်င္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက “အရက္တုေတြ” မႀကိဳက္ ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြကလည္း အတုအေယာင္ဒီမိုကေရစီ၊ အတုအေယာင္ျပည္ေထာင္စု၊ အတုအေယာင္ၿငိမ္းခ်မ္း စတာေတြ ကို ရြံရွာမုန္းတီးပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပုဝါႏွစ္စအသာခ်ႏုိင္တဲ့ ပုဝါခ်ဒီမုိကေရစီ မ်ိဳးကိုလည္းမတပ္မက္ပါဘူး။

ဒီမိုကေရစီကိုလည္း စစ္စစ္မွန္မွန္ျပည့္ျပည့္ဝဝလိုခ်င္ၾကတာပါ။ အနာအဆာ၊အေရာအေႏွာေတြပါတဲ့ (၂၅% စစ္သားေရာထား တဲ့) ဒီမိုကေရစီ မ်ိဳးမလိုခ်င္ပါဘူး။ ဆြမ္းဆန္ထဲႂကြက္ေခ်းေရာတဲ့ ဒီမုိကေရစီမ်ိဳးမလိုခ်င္ၾကပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြ၊ လယ္သမားေတြ ဝမ္းဝၿပီးခါးလွမယ့္ ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးကိုေတာင့္တေနၾကတာပါ။ “က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္း သာသာ ေဘးရန္ကာဆီးမည္ လူမြဲေတြက မေႏွး ေခတ္မီ သူေ႒း ျဖစ္ေတာ့မည္” ဆိုတဲ့ ဒီမုိကေရစီမ်ိဳး လုိခ်င္တာပါ။

           ခရိုနီေတြသာေကာင္းစားမယ့္ “ခရိုနီကေရစီ” ေတာ့ လံုးဝမလိုခ်င္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြလိုခ်င္တာ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ အေျပာင္း အလဲပါ။ သမၼတရံုးညြန္မွဴးဆိုသူေျပာတဲ့ “ေခါင္းေျပာင္း” (reshuffle) မိ်ဳးမလိုခ်င္ဘူး။ ဒုတ္တံကေလးကုိင္သူ (conductor) ေျပာင္းသြား ေပမယ့္ သံစံုဝုိင္းႀကီးက ေျပာင္းမသြားတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ဳိးလည္းမလိုခ်င္ပါဘူး။

ဒုတိယဝန္ႀကီးအသစ္ ၁၈ ဦး ထဲမွာ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိတဲ့၊ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ အရပ္သားအသိပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္ေတြပါရွိမွာပါ။ သူတို႔ကို ေလးစားပါတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ သူတုိ႔အတြက္စုိးရိမ္မိပါတယ္။ အသံုးခ် ခံရမွာ၊ ၾကားညွပ္ခံရမွာစုိးရိမ္မိပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ပညာရွင္တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္၊ ဒီမိုကေရစီခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူမ်ား ကၽြဲႏွစ္ေကာင္ၾကား က ေျမဇာပင္လို အျဖစ္မ်ိဳး မေရာက္ေစလိုပါ။ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ေအး၊ ေဒၚမိမိရီ အစရွိတဲ့ ခံုရံုးအဖြဲ႔ဝင္ေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး မတိုးမိ၊ မတုိက္ မိေစခ်င္ပါဘူး။ ဒီ စုိးရိမ္မႈဟာ က်ေနာ္ရဲ႕ေစတနာေရွ႕ရႈတဲ့ အေကာင္းျမင္ခံစားမႈျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၃၁  ရက္ေန႔အတြင္း မိမိသေဘာဆႏၵအရ ႏုတ္ထြက္သြားသူ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္ ၄ ဦးပဲရွိပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦး ( သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး)နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၃ ဦး ( ဦးေက်ာ္စြာခုိင္၊ ဦးခင္ ေမာင္ျမင့္၊ ဦးေဇာ္မင္း) ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြ မဟုတ္ဘူး။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၀ အရ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔” ကို

            –  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ

            –  ဒုတိယသမၼတမ်ား

            –  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား

            –  ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည္လုိ႔ အတိအက် ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္လည္းမဟုတ္ပါဘူး။

သမၼတဟာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာတူညီမႈကိုရယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၂ ပုဒ္မခြဲ (က) မွ (ဋ)ထိ ကိုၾကည့္ပါ။

ဒုတိယဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ရာမွာေတာ့သမၼတဟာျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ယူစရာမလိုပါဘူး။ (ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္/ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ဆုိလွ်င္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပညွိႏႈိင္းရ မည္) ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးခန္႔အပ္မႈကြာျခားပါတယ္။အဆင့္ေနရာ၊တာဝန္နဲ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္မွာလည္း မ်ားစြာျခား နားပါတယ္။

 ဒုတိယဝန္ႀကီးဆိုတာ “ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳရန္” သာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၃၄ ပုဒ္မခြဲ (က) မွ (စ)ထိ ကိုၾကည့္ပါ။

လက္ရွိအေနအထားအရ “ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔” ေအာက္မွာ ဝန္ႀကီးဌာန (၃၃) ခုရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (၂၉) ဦးက စီမံကြပ္ကဲေနပါတယ္။ ဒုတိယဝန္ႀကီး (၃၉) ဦးရွိပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၂၉ ဦးအနက္ ဝန္ႀကီးဌာန ၂ ခုကို ကြပ္ကဲစီမံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (၅) ဦးရွိပါတယ္။ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး၊ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးတင့္ဆန္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္တာဟာ ဦးေက်ာ္ဆန္း၊ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဦးတင့္ဆန္း တုိ႔ရဲ႕ဝန္ႀကီးဌာနေတြပဲျဖစ္တယ္။ “ေခါင္းေျပာင္း” လုိက္တာပါ။

ဗိုလ္သိန္းေဌးကို သူ ထိလို႔မရပါဘူး။ ဗိုလ္သိန္းေဌး၊ က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားတဲ့ လူပဲ။ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုဟာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕အပုိင္စားေနရာေတြျဖစ္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္ ေရႊ႕ခ်င္သလုိေရႊ႕လုိ႔ မရဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၃၅ ပုဒ္ခြဲ (ဂ) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) ကိုၾကည့္ပါ။

 ဝန္ႀကီးဌာန (၃၃)ခုရွိတဲ့ အနက္ ဒုတိယဝန္ႀကီး(၁) ဦးစီသာ ခန္႔အပ္ထားတ့ဲဝန္ႀကီးဌာန (၂၁) ခုရွိၿပီး ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး (၂) ဦးစီ ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန (၉) ခုရွိပါတယ္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ထားျခင္းလံုးဝမရွိတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန (၃) ခုရွိပါတယ္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး (၂) ဦးစီ ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန (၉) ခု

၁။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂။ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန 

၃။ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

၄။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၅။ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၆။ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၇။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၈။ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၉။ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဝန္ႀကီးခန္႔အပ္ထားျခင္းလံုးဝမရွိတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန (၃) ခု

၁။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၂။ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန

၃။ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန

ဒါ့ေၾကာင့္ ေလာေလာ ဆယ္လစ္လပ္ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန(၁၀)ခုမွာ ဘယ္သူေတြကို  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နဲ႔ညွိၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ကခန္႔ထားမလဲ။ ဘယ္ပါတီကဘယ္သူေတြ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္လာမလဲ။ အရင္လိုႀကံ့ဖြံ႔ပါတီနဲ႔ စစ္တပ္ကလူေတြပဲ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္လာမွာလား စတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ သိပ္ၾကာၾကာ ေစာင့္ ရလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ ဒီစာရင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံတင္ျပ သေဘာတူညီခ်က္ယူရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၉ ဦးေနရာေရႊ႕ၿပီး၊  ဒုတိယဝန္ႀကီး အသစ္ ၁၉ ဦးခန္႔လိုက္တယ္၊  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၂ ဦး သူတုိ႔ ဆႏၵ အရ ႏုတ္ထြက္သြားၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “အေရႊ႕အေျပာင္း” ၿပီးေနာက္ ပံုေပၚလာတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန (၃၃) ခုမွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးရဲ႕စုဖြဲ႔ထားမႈဟာ ေအာက္ပါဇယားအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

စဥ္

ဝန္ႀကီးဌာန

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး

ဒုတိယဝန္ႀကီး

၁။

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ညြန္႔၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေသာ္

၂။

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကို

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္၊ ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း

၃။

နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း

၄။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန 

ဦးဝဏၰေမာင္လြင္

ဦးေမာင္ျမင့္၊ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္၊ ဦးသန္႔ေက်ာ္၊ ဦးဇင္ေယာ္

၅။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေအာင္ၾကည္

ဦးသန္းေဆြ၊ ဦးရဲထြဋ္

၆။

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

ဦးျမင့္လိႈင္

ဦးအုန္းသန္း၊ ဦးခင္ေဇာ္

၇။

ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန

လစ္လပ္

ဦးဝင္းသန္း၊ ေဒါက္တာလင္းေအာင္ ၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္း

၈။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

လစ္လပ္

ဦးစုိးတင့္၊ ဦးေက်ာ္လြင္

၉။

အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

လစ္လပ္

ေဒါက္တာကံေဇာ္၊ ဦးဆက္ေအာင္၊ ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ

၁၀။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဝင္းျမင့္

ေဒါက္တာပြင့္ဆန္း၊

၁၁။

ဆက္သြယ္ေရး၊စာတုိက္ႏွင့္ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန

ဦးသိန္းထြန္း

ဦးေသာင္းတင္

၁၂။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

လစ္လပ္

ဦးဘုန္းေဆြ၊

၁၃။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဝင္းထြန္း

ဦးေအးျမင့္ေမာင္၊ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ဇင္

၁၄။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန

ဦးအုန္းျမင့္

ဦးခင္ေမာင္ေအး

၁၅။

သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန

ဦးသိန္းထုိက္

လစ္လပ္

၁၆။

သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေက်ာ္ဆန္း

ဦးစိုးဝင္း

၁၇။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန

လစ္လပ

ဦးျမင့္သိန္း

၁၈။

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္

ဦးဝင္းရွိန္

၁၉။

ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန

လစ္လပ္

ဦးေဌးေအာင္

၂၀။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

ဦးေအးျမင့္

ဦးသိန္းေအာင္၊ ဦးမ်ိဳးေအာင္

၂၁။

ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

လစ္လပ္

သူရဦးေသာင္းလြင္၊ ဦးသန္႔ရွင္း

၂၂။

စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

ဦးသန္းေဌး

ဦးထင္ေအာင္

၂၃။

အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

လစ္လပ္

ဦးျမင့္ေဇာ္၊

၂၄။

အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

ဦးခင္ေမာင္စိုး

ဦးေအာင္သန္းဦး

၂၅။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာျမေအး

ဦးေအးၾကဴ၊ ဦးဘေရႊ၊

၂၆။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

ေဒါက္တာေဖသက္ခင္

ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္၊ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္၊ ေဒါက္တာေဒၚသိန္းသိန္းေဌး

၂၇။

ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

လစ္လပ္

ေဒၚစႏၵာခင္၊ ဦးသန္းေဆြ

၂၈။

သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန

သူရဦးျမင့္ေမာင္

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး၊

၂၉။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန

လစ္လပ္

ေဒါက္တာကိုကိုဦး၊

၃၀။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

ဦးခင္ရီ

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္

၃၁။

အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

ဦးတင့္ဆန္း

ဦးေအးျမင့္ၾကဴ၊ ဦးေသာင္းထုိက္

၃၂။

သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန

ဦးသိန္းၫြန္႔၊ ဦးစိုးေမာင္၊ ဦးစိုးသိန္း၊ ဦးေအာင္မင္း ဦးလွထြန္း၊ ဦးတင္ႏုိင္သိန္း

ဦးေအာင္သိမ္း

၃၃။

ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး

ဦးဟန္စိန္၊ ဦးခ်န္ေမာင္

ဇယားကိုၾကည့္ၿပီးအခုလိုေျပာႏုိင္္ပါတယ္။

– ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (၂၇) ဦး

– ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေနရာ (၁၀) ေနရာလစ္လပ္

– ဒုတိယဝန္ႀကီး (၅၄) ဦး

– ဒုတိယဝန္ႀကီး (၁) ေနရာလစ္လပ္

`          – ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအမ်ားဆံုးစံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန – သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန (ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၆ ဦး ရွိပါတယ္)

– ဒုတိယဝန္ႀကီးအမ်ားဆံုးစံခ်ိန္တင္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန –  ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန (ဒုတိယဝန္ႀကီး ၄ ဦးရွိပါတယ္)

            အကယ္၍ လစ္လပ္ေနေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (၁၀) ေနရာနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး (၁) ေနရာကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္။ ဝန္ႀကီးဌာန (၃၃) ခုအတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး (၃၇) ဦး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး (၅၅) ဦး ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြ ေဖာင္းပြမေနဘူးလား။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြ မကုန္သင့္ပဲ ကုန္ ေအာင္ခမ္းေအာင္ လုပ္ေနသလို ျဖစ္မေနဘူးလား။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆန္းစစ္အေျဖရွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔သာျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ၫြန္း

– သမၼတရံုးအမိန္႔အမွတ္ (၂၁/၂၀၁၂) ( ၂၂/၂၀၁၂) (၂၃/၂၀၁၂)( ၂၄/၂၀၁၂)( ၂၅/၂၀၁၂)(၂၇/၂၀၁၂)( ၂၈ /၂၀၁၂)

– သိမွတ္ဖြယ္ရာ ဗဟုသုတအျဖာျဖာ (၂၀၁၂)-  ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ စာတည္းအဖြဲ႔မွ စုေဆာင္းျပဳစုသည္၊

– ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)

ဝန္ႀကီး ၂ ဌာနကိုင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား

၁။ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းေဌး             နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂။ ဦးေက်ာ္ဆန္း                                    ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

၃။ ဦးေအာင္ၾကည္                                 အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန

၄။ ဦးအုန္းျမင့္                            သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန

၅။ ဦးတင့္ဆန္း                                      ဟုိတယ္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန 

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

3 Responses to ဘယ္ေတာ့လဲ ဘယ္မွာလဲ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ စစ္မွန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲ (Tu Maung Nyo)

 1. theinzaw on September 3, 2012 at 3:53 pm

  တကယ္တတ္တကယ္သိေသာလူမ်ားသာအႀကီးအကဲလုပ္သင့္ပါတယ္ …..တတ္သိေသာဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ေပမယ့္ ေရွ႔က၀န္ႀကီးလုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနရင္ဘာမွတုိးတက္လာမယ္မထင္ပါဘူး.. ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးနဲ့ပတ္သတ္တဲ့လုပ္ငန္းလုပ္ေနေတာ့ဆက္သြယ္ေရး အေႀကာင္းေတာ့ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးမွ လုပ္ထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြေငြေတြမရပါဘူး ။ ေငြမရလုိ႔ေၿပာတာ မဟုတ္ပါ ေရွ႔သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္၍ မရပါ။ ၿပည္သူမ်ားဆီမွေတာ့ဆက္သြယ္ေရးမွေကာက္ခံၿပီးပါၿပီ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလအထိဘဲရပါေသးတယ္။ ၀န္ႀကီးခြင့္ၿပဳခ်က္မရေသးလုိ႔ေၿပာပါတယ္။ ဒီ၀န္ႀကီးက engineer လား accountant လား .ၿပည္သူေတြသက္သာဖုိ႔နဲ့ အဆင္ေၿပဖုိ႔ဆုိရင္ လုပ္ပါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္းပါ၀င္ပါမယ္ အခုဟာက သူရွယ္ယာပါတဲ့ ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔ကုိဘဲ ပုိက္ဆံခ်ေပးတယ္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေတြေပးတယ္ဆုိေတာ့မဟုတ္ေသးဘူး ဗ်ာ .. ရတနာပုံတယ္လီပုိ႔က ၀န္ေဆာင္မႈပုိေကာင္းလာမယ္ ပုိသက္သာလာမယ္ဆုိရင္ ေတာ့ေပးပါဗ်ာ ၿမန္မာၿပည္မွာ ဒါမ်ိဳးေတြ မရွိသင့္ေတာ့ပါဘူး ၿမန္မာၿပည္မွာ လူၿဖစ္ရက်ိဳးေလးေတာ့နပ္ခ်င္တယ္

 2. winwin on September 4, 2012 at 12:38 pm

  – တကယ္တတ္တကယ္သိေသာလူမ်ားသာအႀကီးအကဲလုပ္သင့္ပါတယ္ …..တတ္သိေသာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားခန္႔အပ္ေပမယ့္ ေရွ႔က၀န္ႀကီးလုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနရင္ဘာမွတုိးတက္လာမယ္မထင္ပါဘူး..
  ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေပးတဲ့ေနရာ၊ လုပ္ငန္းေတြကိုလမ္းညြန္၊ ေပၚလစီခ်တဲ့ေနရာေတြမွာရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးေတြက ေသေသခ်ာခ်ာမသိရင္ အလုပ္လုပ္ရတာ အရမ္းခက္ပါတယ္။ ေခတ္ေပၚေတြကိုပဲလုိက္ေနရင္မျဖစ္၊
  ေခတ္ေတြေနာက္က်ေနျပန္ရင္လည္းမျဖစ္ပါဘူး၊ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိဖို႕ဆိုတာ
  ဌာနထဲမွာ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္တဲ့သူမွသိမွာပါ။ သိတဲ့သူက ေျပာေပမယ့္ အေပၚကလက္မခံရင္မခက္ပါဘူးလား။
  – တကယ္စည္းစနစ္က်တဲ့၊ ေသခ်ာတဲ့၊ လုပ္ငန္းေပၚစိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြကိုဘဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

 3. swe swe on September 4, 2012 at 12:40 pm

  တကယ္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ၀န္ႀကီးအဆင့္ထိ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ အရပ္သားေတြကို ဘယ္ေပးပါ့မလဲ။
  အေရာင္ျပေလာက္ပဲေပးမွာေပါ့။ တကယ္ဆို ဌာနထဲမွာ အၾကာႀကီးလုပ္လာၿပီး အေၾကာင္းသိေတြကို ေပးရင္ ေအာင္ျမင္မွာေပါ့။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags