Kyaw Thu – FFSS Yangon Activity,

November 14, 2013

ပညတ္ကိုပယ္တဲ့ ပရမတ္အလွဴ
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုုန္)
နုုိ၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၃

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြးတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အမ်ားျပည္သူတို႔အေပၚ ကူညီေပးရာ၌ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစေရးအတြက္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ႏွစ္စီးအား ၁၁.၁၁.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္႐ိွရာ အမွတ္(၁၃/က၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၄င္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လွဴဒါန္းပြဲတြင္ အလွဴ႐ွင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးရဲဝင္း၊ ဦးေနဝင္းႏွင့္ ဦးေအာင္ျမတ္သူ (ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇံု – ၁) တို႔မွ ၈ည – ၅၆၂၄ (WULING LAQ) တစ္စီးႏွင့္ ၈ည – ၃၃၅၈ (TOYOTA HIACE) တစ္စီးတို႔အား ႐ံုးသံုးယာဥ္မ်ားအျဖစ္ လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့သည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လွဴဒါန္းပြဲတြင္ ထူးျခားခ်က္မွာ၊ အလွဴ႐ွင္သံုးဦးတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦး၊ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္တစ္ဦးႏွင့္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္တစ္ဦးတို႔ျဖစ္ၾကသည္ကို ထူးျခားစြာ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါ သည္။
အခမ္းအနားအား နံနက္ (၁၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီး ကြက္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလွဴ႐ွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အလွဴ႐ွင္မ်ားတို႔မွ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား အပ္ႏွံခဲ့ၾကၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွလက္ခံ ရယူခဲ့ၿပီး အလွဴ႐ွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး အခမ္းအနားအား သာဓုအႏု ေမာဒနာ (၃) ႀကိမ္ေခၚဆိုကာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးေက်ာ္သူ ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဘာသာ ေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းခ်ီကားခ်ပ္ (ဗီႏိုင္း)အား အမွတ္တရအျဖစ္ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 

ယခုကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြးတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းရပ္မ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေပးဆပ္ေနေသာ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ မတူညီၾကေသာ ဘာသာဝင္ သူငယ္ခ်င္းသံုးဦးမွ တူညီ ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ေပါင္းစု၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားလွဴဒါန္းျခင္းအေပၚ အမ်ားျပည္သူကိုယ္စား နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အလွဴ႐ွင္ ဦးရဲဝင္း၊ ဦးေနဝင္း၊ ဦးေအာင္ျမတ္သူ( ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇံု – ၁) တို႔အား လြန္စြာမွပင္ ေက်းဇူးအထူးတင္မိကာ ဦးေက်ာ္သူ ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္က ေရးသားထားခဲ့ေသာ “ဆႏၵ” ဟူ သည့္ ကဗ်ာစာသားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါေတာ့သည္။
“ဆႏၵ”
 အာဏာအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ ……… စစ္ပြဲ 
လြတ္လပ္မႈအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ ……… စစ္ပြဲ 
အာဃာတအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ ……… စစ္ပြဲ 
စီးပြါးေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ ……… စစ္ပြဲ 
ဘာသာေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ ……… စစ္ပြဲ 
လူမႈေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ ……… စစ္ပြဲ 
ပညာေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ ……… စစ္ပြဲ 
က်န္းမာေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ ……… စစ္ပြဲ 
အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ ……. စစ္ပြဲ 
အခ်စ္ေရးအတြက္ တိုက္ေနတဲ့ ……… စစ္ပြဲ 
စတဲ့… စတဲ့… ဝိေရာဓိ စစ္ပြဲမ်ားမွ
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေရွ႕႐ႈလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ အနႏ ၱကမၻာဆီသို႔ ……..။
(ေက်ာ္သူ)
ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးဘာသာ မည္သို႔ပင္ကြဲျပားပါေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးသည္ လူသားမ်ား ျဖစ္ၾက ေပသည္။ လူသားမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ လူ႔ဘဝသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေနထိုင္လိုစိတ္႐ိွၾကသည္။ ေသာကကင္းေဝးစြာ ေနထိုင္လိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚ ၾကသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ လူတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုလိုလားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရ႐ိွရန္ မတူညီေသာ လူမ်ိဳး ဘာသာ အစြဲမ်ားကို ခဝါခ်ကာ တူညီေသာ စိတ္ဆႏၵတို႔ျဖင့္ ကမၻာေလာကႀကီးအား အလွဆင္ဖန္တီး ၾကရ မည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဘာသာေပါင္းစံုမွ တူညီေသာ ဆႏၵျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈအား လူမႈေရးသမိုင္း မွတ္တိုင္တစ္ခုအျဖစ္ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေတာ့သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ပညတ္ကိုပယ္၍ ပရမတ္အား ေဆာက္တည္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ကမၻာသူ/သားမ်ားအားလံုး ေသာကကင္းေဝး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာႏိုင္ၾကပါေစ။

သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
MoeMaKa English Site
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)