သမိုင္းတေကြ႕မွ ဗိုလ္စႀကၤာ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)

September 11, 2012

သန္းဝင္းလိႈင္
စက္တင္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၂

သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္ဗစိန္တို႔ဦးစီးေသာတို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး၌ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္စႀကၤာ၏အမည္ရင္းမွာ သခင္ေအာင္သန္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ စစ္ပညာသင္တန္းတက္စဥ္က ဂ်ပန္အမည္မွာ ဟီရာတာမာဆာအို (Hirata Masao) ျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ဝင္မ်ား ဗိုလ္အမည္ခံယူရာတြင္ ဗိုလ္စႀကၤာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။


ဗိုလ္စၾကာကို ၁၉၁၅ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ ၾကာသာပေတးေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ အဖဦးျမတ္သာ၊ အမိေဒၚသန္းတင္တို႔မွ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း (၄) ဦးတြင္ အငယ္ဆံုးျဖစ္သည္။ ေမြးခ်င္းအစ္ကိုမ်ားမွာ ဦးသန္းဇံ၊ ဦးသန္းစိန္၊ ဦးျမသန္းတို႔ျဖစ္သည္။

ငယ္စဥ္က ဒိုင္အိုစီဇင္ ေယာက်္ားေလးအထက္တန္းေက်ာင္း (Diocesan Boy’s High School) ႏွင့္ ရန္ကုန္စိန္ေပါေက်ာင္း (အထက ၆ ဗိုလ္တေထာင္) တို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။ စိန္ေပါေက်ာင္းမွ ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီးေနာက္ အစိုးရေဆးပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေဆးပညာ မ်ား သင္ၾကားခဲ့သည္။


႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး ၀င္းမင္းသန္း၊ အမည္မသိ၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္သန္း (ဗုိလ္စႀကၤာ)

ထို႔ေနာက္ ေဆးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းမၿပီးမီထြက္၍ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးသို႔ ဝင္ေရာက္၍ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ သခင္ေအာင္သန္းသည္ ၁၉၃၈ ဇန္နဝါရီ ၁ တြင္ ေခ်ာက္ေရနံေျမအလုပ္သမားထုကို တရားေဟာေျပာ၍ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အ ဖမ္းခံခဲ့ရသည္။


၁၉၃၈ ႏိုဝင္ဘာတြင္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံး ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားေသာအခါ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္တို႔ဦးစီးေသာ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးဘက္သို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။

၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ဴဗလီေဟာ၌ သခင္ဗစိန္၊ သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္ေအာင္သန္း (ဗိုလ္စၾကာ)၊ သခင္ခ်စ္တင္၊ သခင္ ေမာင္တို႔သည္ ဂ်ပန္သြားစိုက္ဆရာမစၥတာကိုဘုုႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အကူအညီရရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

သခင္ထြန္းအုပ္၊ သခင္ဗစိန္ တို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးက သခင္ေအာင္သန္းအား ဂ်ပန္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ ယိုးဒယား (ထိုင္း) ႏိုင္ငံသို႔ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေက်ာ္လႊားစြန္႔စား၍ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဘန္ေကာက္တြင္ ဂ်ပန္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ၿပီး သခင္ထြန္းအုပ္ထံ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ သံုး၊ ေလးဖြဲ႕မွ လူငယ္ (၄၀) ခန္႔ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာေစလႊတ္ေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အထမေျမာက္ခဲ့ေခ်။ သ ခင္ ေအာင္သန္း ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း မီနာမီအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီးစူဇူကီး (ေနာင္ဗိုလ္မိုး ႀကိဳး) သိရွိလွ်င္ စစ္ပညာသင္ၾကားရန္ ဟိုင္နန္းကြၽန္းသို႔ ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ဟိုင္နန္းကြၽန္းႏွင့္ ထိုင္ဝမ္ကြၽန္းတို႔တြင္ စစ္ပညာမ်ားသင္ၾကားခဲ့သည္။

ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီအုိင္ေအ) စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္စစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းခ်ီတက္စဥ္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ ဦးေဆာင္ သည့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ခ်ီတက္လိုက္ပါခဲ့သည္။

၁၉၄၂ ဇူလိုင္ ၂၇ တြင္ ဘီအိုင္ေအကိုဖ်က္သိမ္း၍ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (ဘီဒီေအ) ဖြဲ႕စည္း ေသာအခါ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္ျဖင့္ စစ္ဦးစီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၃ ၾသဂုတ္ ၁ တြင္ဖြဲ႕စည္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ဗမာ့ကာကြယ္ ေရးတပ္မေတာ္စစ္႐ံုးခ်ဳပ္ ဗထမဦးစီး ဗိုလ္အျဖစ္ ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာအစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး (ဒုတိယစစ္ဝန္ႀကီး) အျဖစ္ တိုးႁမွင့္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ရသည္။

၁၉၄၄ ဧၿပီ ၁၈ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တြဲဖက္ျမန္မာစစ္သံအမတ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးေနာက္ လက္ေထာက္စစ္သံအမတ္ ဗိုလ္ေအးေငြ (ဒ ဂုန္ျမတ္ေလးႏြယ္) အတူဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ေစလႊတ္ခဲ့ရာ ၁၉၄၄ ေမ ၂၀ တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာစစ္သံမွဴးအျဖစ္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အထိ ထမ္းရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၄၇ ဇန္နဝါရီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အဂၤလန္ျပည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ ရာတြင္ အတိုင္ပင္ခံအျဖစ္ လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ တြင္ ဗိုလ္စႀကၤာသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ပါလီမန္အတြင္းဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ ခံရသည္။

လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ဗိုလ္စၾကာသည္ ၁၉၄၅ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဗမာျပည္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၌ ဝင္ေရာက္၍ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၂ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ ဖဆပလအမတ္ ေလာင္းအျဖစ္ သရက္ေတာင္ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာအခါ ဦးဗေဆြ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း တို႔ဦးစီးေသာ တည္ၿမဲဖဆပလတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ပါလီမန္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ တည္ၿမဲဖဆပလ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ၾကည့္ျမင္ တိုင္ေတာင္ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ဗမာ့ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးေလေၾကာင္းကုမၸဏီႏွင့္ သီရိစၾကၤာကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထြက္ခြာသြားၿပီး ၁၉၆၆ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးေကာင္စီကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၉ ၾသဂုတ္ ၆ တြင္ ဦးႏုအဖြဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လာေသာအခါ ဦးႏုအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။

ဗိုလ္စၾကာသည္ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ သထံုဇာတိ ဦးေက်ာ္ဒင္၊ ေဒၚသန္းေမ တို႔၏သမီး ေဒါက္တာေဒၚခင္ လွလွႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ သားသူရိန္ စၾကၤာ၊ သမီးစႏၵီစၾကၤာ၊ သားတာရာစၾကၤာတို႔ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ေဒါက္တာေဒၚခင္လွလွႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ ၁၉၅၆ တြင္ ပဲခူးသူ မစၥဟယ္လဂြၽန္ဆင္ ေခၚ ႐ုပ္ရွင္မင္းသမီး ဝင္းမင္းသန္းႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သား အာကာစၾကၤာ ထြန္းကား ခဲ့သည္။ ဝင္းမင္းသန္းသည္ ကမၻာေက်ာ္ အေမရိကန္မင္းသား ဂရီဂိုရီပက္ခ္ႏွင့္တြဲကာ “ခရမ္းေရာင္လြင္ျပင္” အမည္ရွိ ရုိက္ကူးခဲ့သူျဖစ္သည္။ ပထမ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒါက္တာေဒၚခင္လွလွသည္ ၁၉၅၈ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕၌ ကြယ္လြန္သြားခဲ့သည္။

ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္စၾကၤာသည္ ၁၉၆၉ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ႏွလံုးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေလသည္။ ကြယ္ လြန္ခ်ိန္၌ ဒုတိယဇနီး ဝင္းမင္းသန္းႏွင့္ သားသမီးမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ဒုတိယဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚဝင္းမင္းသန္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ သားျဖစ္သူ အာကာစၾကၤာႏွင့္အတူ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

ဗိုလ္စၾကာသည္ ၁၉၅၉ မတ္လ ၂၇ တပ္မေတာ္ေန႔၌ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးေမာ္ကြန္းဝင္ (ဒုတိယအဆင့္) တံဆိပ္ ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:သန္း၀င္းလႈိင္

One Response to သမိုင္းတေကြ႕မွ ဗိုလ္စႀကၤာ (ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္)

  1. ဘုရင္ on September 12, 2012 at 9:42 am

    ခုလိုမ်ိဳးရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ားအေၾကာင္းေဖာ္ျပေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးဖို႔လဲ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္၀င္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အထိမ္းအမွတ္၊ အစီအစဥ္တစ္ခုခု လုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။သူတို႔သည္ သမိုင္းတေကြ႔မွ ျမန္မာ့ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)