ကင္တက္ကီျပည္နယ္မွာ ကရင္ တက်ပ္ ျမန္မာကြန္ျမဴနတီ တပဲသားေတာင္မရပါလား

September 25, 2012

ဗုေဒၶါ၀ါဒဆရာေတာ္ (ကင္တက္ကီ)
စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၂

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လူ၀ိ၀ၥေဘးၿမိဳ႕ေရာက္လာတာကုိ ျမန္မာျပည္သားအာလုံးက ၀မ္းပမ္းတသာ ႀကိဳဆုိၾကပါတယ္။ ကင္တက္ကီျပည္နယ္နွင့္ ထိစပ္ေနသည့္ ဟုိရုိင္းရုိး၊ အင္ဓိ ယားနား၊ ထင္နက္စီႏွင့္ ကာရုိလုိင္းန တက္ဆတ္စ္ျပည္နယ္ေတြ ကပါ လာေရာက္ႀကဳိဆုိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ခရီးစဥ္မွာ လက္မွတ္နွင့္ ေနရာအခက္ခဲျပႆနာ ေနရာတုိင္းမွာ ရွိၾကေပမဲ့ ကင္တက္ကီခရီးစဥ္ကေတာ့ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကုိ ျမန္မာျပည္သား တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ လာေရာက္ေနထုိင္တာမွန္ေပမဲ့ ကင္တက္ကီျပည္နယ္ကေတာ့ လူျဖဴႀကီးဆုိတဲ့ ေနရာျဖစ္သလုိ ေရပက္ဖလင္ကန္ပါတီ အမ်ားစုေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ. လူ၀ိ၀ၥေဘးၿမိဳ႕ မက္စ္မက္ေကာနားရုံးကေန ကရင္ဒုကၡသည္တြက္ ခရစ္စမ္ဟဲစ္ခ်ပ္ေက်ာင္းကုိ ၀င္ခြင့္ လက္မွတ္ (၁၄၀) ေပးခဲ့တယ္။ ခ်ပ္ေက်ာင္းမတက္တဲ့ ျမန္မာျပည္သားမ်ား မြန္ ရခုိင္ ရွမ္း ကရင္ ခ်င္း ျမန္မာ စတဲ့သူေတြအဖုိ႔ လက္မွတ္မရရွိခဲ့ပါဘူး၊၊

  

ေဒသခံ မက္စ္မက္ေကာနားရုံး တာ၀န္ရွိသူအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီရဲ႕အေျခခံျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္သားအားလုံး တန္းတူအခြင့္ေရးမ်ဳိး ဆက္ဆံ သင့္ပါတယ္။ ကင္တက္ကီျပည္နယ္မွာအတူေနၿပီး လက္စက္တန္၊ ဟုိ၀င္ဘုိရုိ ျမန္မာမိသားစုမ်ားအား ဆီနွိပ္တာရုံးက ထည့္မစဥ္စား လက္ မွတ္မေပးခဲ့ပါဘူး။ ခရစ္ယမ္ျဖစ္တဲ့ကရင္မ်ားကုိ ဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ Crescent Hill Baptist church အား လက္မွတ္အမ်ားစုေပးလုိက္ ျခင္းသည္ မတရားပါဘူးဆုိတာ ခ်ပ္ေက်ာင္းကုိလုိက္သြားၿပီး ဘုန္းႀကီးကုိယ္တုိင္ေျပာေတာ့မွ လက္မွတ္ (၃၀) ခြဲေပးမယ္ေျပာတယ္။ ခ်ိန္း ထားတဲ့ေန႔ လက္မွတ္သြားယူေတာ့ (၃၀) ကေန (၁၀) ေဆာင္ပဲရခဲ့တယ္။ က်န္တဲ့လက္မွတ္မ်ားကုိ ခ်ပ္ေက်ာင္းကပဲ အားလုံးယူထားလုိ႔ ျမန္မာကြန္ျမဴနတီတခုလုံး လက္မွတ္အတြက္ အခက္ခဲျဖစ္ခဲ့ရတယ္။

ဘယ္လုိပင္ျဖစ္ေစ ကုိယ္တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္လာမည့္မုိ႔ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး လက္မွတ္မရတဲ့ ျမန္မာျပည္သားမ်ားအားလုံး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာသည့္ ေဟာခန္းေရွ႕မွာ တန္းစီေနၾကပါတယ္။ ၈ နာရီ ၄၅ မွာ လြတ္ေနတဲ့ အခန္းပိတ္မယ္ဆုိတာ သိေနတဲ့ အတြက္ ခ်ပ္ေက်ာင္းက တရားေဟာဆရာလက္ထဲက လက္မွတ္မ်ားကုိ အခုေစာင့္ေနတဲ့လူမ်ားကုိေပးဖုိ႔ အတုိက္ခံေျပာမွ လက္မွတ္မ်ား ရ ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ေစာင့္ေနတဲ့ျမန္မာမ်ာအားလုံး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဟာေျပာမည့္အခန္းထဲကုိ ၀င္ခြင့္ရေတာ့မွ စိတ္ထဲ ေျဖသိမ္လုိ႔ ရပါတယ္၊၊

ျမန္မာျပည္က တုိင္းရင္းသားအားလုံး ကုိယ့္အခ်င္းခ်င္းမညီညြတ္ရင္ သူတပါးတုိ႔ရဲ႕ ခ်ယ္လွယ္ခ်ဳပ္ကုိင္မူမွာ နစ္ေမ်ာရသလုိ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ကုိယ္လူမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ယဥ္ေက်းမူအတြက္ နစ္နာဆုံး႐ႈံးပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေစ တုိင္းရင္းသားအားလုံးစုေပါင္းၿပီး ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိ ႀကိဳဆုိဖုိ႔ ျမန္မာျပည္ဖြားအားလုံးကရွိၾကေပမဲ့ အေျခအေနတခုအရ ၾကားကေန ဆိနိပ္တာရုံးႏွင့္ ခရစ္ယမ္ပါစတာတုိ႔ ေပါင္း ၿပီး ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားအားလုံးကုိကုိယ္စားျပဳေစတဲ့အေနထားမဟုတ္ပဲ လူမ်ဳိးစုတခုကုိသာ အေလးထားၿပီးလုပ္သြားတာမုိ႔ ဒီကိစၥမွာ ျမန္မာျပည္တခုလုံးအတြက္ နစ္နာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အခမ္းအနားမွာ ကရင္မႀကီးတေယာက္က ေမးခြန္းေမးရာမွာ ကရင္ တမတ္ ဗမာတမတ္ဆုိတာရွင္းျပဖုိ႔ေျပာတဲ့အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲဒီစကားကုိ သူ႔ေဖေဖက ကခ်င္မွာေျပာခဲ့တာလုိ႔ မွတ္သားဖူး ေၾကာင္း တကယ္ကေတာ့ ကရင္ျဖစ္ေစ ကခ်င္ ခ်င္း တုိင္းရင္းသားအာလုံး အညီအမွ် ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းကုိ သူအေနနဲ႔ လုပ္ကုိင္ေန ပါၿပီလုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ျမန္မာ့သမုိင္းကုိေလ့လာရင္ အဂၤလိပ္ေတြက ေသြးထုိးမူေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ တုိင္းရင္းသားေဒသမွာ ညီညြတ္မူ ေတြ မရခဲ့ဘူး။ အခု ကင္တက္ကီျပည္နယ္မွာ ကရင္တမတ္ ဗမာတမတ္ ေပၚလစီမဟုတ္ပဲ ကရင္တခုကုိပဲ ေရပက္ပလင္ကန္အမတ္ရုံးက ေပးခဲ့တာပါ။ ျမန္မာကြန္ျမဴနတီတခုလုံးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳသြားတဲ့အတြက္ ျမန္မာျပည္သားအားလုံးရဲ႕ညီသြတ္မႈကုိ ပ်က္ျပားေအာင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ကင္တက္ကီေရပက္ပလက္ကန္ရုံးက လုပ္ေနၿပီလားလုိ. စဥ္းစာမိပါတယ္၊၊

ဘယ္လုိ အေျခအေနဆုိးေတြ ရွိေနေပမဲ့ ကုိယ္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္သားအားလုံးကုိ ေက်ာသား ရင္သားမခြဲျခားပဲ လူမ်ဳိးဘာသာကုိ ေရွးရွဴျခင္းမရွိပဲ သေဘာထားႀကီးစြာနဲ႔ ခ်ပ္ေက်ာင္းထဲက စတိတ္ခုံေပၚမွာတက္ၿပီး အားလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ အေျမႇာ္အျမင္ရွိၾကဖုိ႔ႏွင့္ ကုိယ္တုိင္းျပည္က တုိင္းရင္းသားအားလုံး ကုိယ္တုိင္းျပည္ ျပန္ခြင့္ေနခြင့္စတဲ့ အေနထားရွိတာမုိ႔ သူက ဘာလူမ်ဳိးဆုိတဲ့ အေတြးၿပီးမဟုတ္ပဲ ျမန္မာျပည္သား ငါ တုိ႔တေတြဟာ ေသြးသားအေရင္းေတြျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အသိတရားနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာေနၾကဖုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္၊၊

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လည္း ေရာက္တဲ့ေနရာမွာ ျမန္မာေတြ ညီညြတ္ဖုိ႔ အထူးေျပာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကင္တက္ကီမွာ ညီညြတ္ေနတဲ့ ျမန္မာကြန္ျမဴနတီဟာ မက္စ္မက္ေကာနားရုံးက ခြဲျခားဆက္ဆံၿပီး လက္မွတ္မ်ားကုိ တန္းတူညီမွ်မူမရွိတာေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ခဲ့ တာမွန္ေပမဲ့ အမွန္တရားတခုေပၚေပါက္ဖုိ႔ဆုိတာ ညီညြတ္မူက အေျခခံလုိအပ္တာမုိ႔ အေတြးအေခၚျမင့္မားဖုိ႔ႏွင့္ ကုိယ္ရဲ႕ ကြန္ျမဴနတီ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့အေလ့အက်င့္မ်ဳိး လူတုိင္းမွာရွိလာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရဦးမယ္ဆုိတာ ဒီတပြဲမွာ သိလုိက္ရပါတယ္၊၊

ျမန္မာစကာပုံတုိင္း ႏြားကြဲရင္ က်ားဆြဲဆုိသလုိ ျမန္မာျပည္သား တုိင္းရင္းသား ညီကုိေမာင္နွမ်ားအားလုံး မညီညြတ္ရင္ေတာ့ အင္ဂ်ီအုိလုိလုိ မက္စ္ရွင္နယ္ရီ သာသနာျပဳလုိလုိနဲ႔ အေမရိကန္ေတြက မသိမသာ ၀င္ေရာက္စြတ္ဖက္ၿပီး ေနာက္ဆုံးေတာ့ ကုိယ္တုိင္းျပည္ ကုိယ္လူမ်ဳိးသာ နစ္နာမည္သာ ျဖစ္တယ္။ အေကာင္းဆုိးဆုိတာ ေနရာတုိင္းမွာရွိသည့္မုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ အင္ဂ်ီအုိအမ်ားစုဟာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပဖက္က ျဖစ္တာေၾကာင့္ ခရစ္ယမ္ျဖစ္တဲ့ သူေတြသာ ဦးစားေပးေရြးျခယ္သလုိ ျပည္ပေရာက္တဲ့ ျမန္မာျပည္သားေတြထဲမွာလဲ ခရစ္ယမ္ဘာသာ၀င္ ေနတာ ဦးစားေပးလုပ္တယ္ဆုိတာ လက္ေတြ႕ သိႏုိင္ျမင္ႏုိင္တဲ့ အရာပါ။ ဒီလုိ ခြဲျခားမူမ်ဳိးဟာ စစ္မွန္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေရးအတြက္ အဟန္႕အတား တခုျဖစ္တယ္၊ဒါေၾကာင့္ ကရင္ တက်ပ္ ဗမာတပဲသားေတာင္ ထည့္မတြက္ထားတဲ့ အခုလုိ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ ဆိနိပ္တာရုံး လုပ္ရပ္ သည္ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဆုတ္ယုတ္ေစပါတယ္၊၊


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:မိုုးမခကိုု ေပးတဲ့စာ

One Response to ကင္တက္ကီျပည္နယ္မွာ ကရင္ တက်ပ္ ျမန္မာကြန္ျမဴနတီ တပဲသားေတာင္မရပါလား

  1. cherry on September 29, 2012 at 5:05 pm

    ဘယ္ေနရာမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အင္အားၾကီးသူက အင္အားနဲသူကို သိသိသာသာျဖစ္ေစ၊မသိမသာျဖစ္ေစ ဖိနွိပ္ဖ့ုးံကြယ္ေနၾကတာပါဘဲ။ လူ႔အခြင့္အေရးေတြဘာေတြ ကုန္းေအာ္ေနေပမဲ့လည္း တကယ္တမ္းမွာ ဒါတြကိုဘယ္သူကမွမလိုက္နာၾကပါဘူး။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

MoeMaKa Monthly July 2017 ထြက္ၿပီ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ဇြန္လထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းမွာ ဝယ္ယူႏိုင္ပါၿပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၇...

Read more »

မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ

By

    မိုးမခ မဂၢဇင္း ေမလထုတ္ အသစ္ ဝန္ဇင္းတြင္ ရၿပီ (မိုုးမခ) ေမ...

Read more »

စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဘဝလမ္းမ်ား” စာအုပ္

By

  စိုးလြင္ (၂၁၁) (ဝမ္ခ) ရဲ့ “ဝမ္ခ (ေဟာင္း) တိုက္ပြဲ ႏွင့္...

Read more »

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း OKKW ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္