ျပင္ခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္တဲ့ အေျခခံပညာေရးမူ၀ါဒမ်ား

September 30, 2012

ေဒါက္တာ ဓမၼပိယ (ITBMU)

စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို အာစီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ စံခ်ိန္၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီေအာင္ ၂၀၁၅ ႏွစ္အမွီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ တက္စုံရြက္စုံဖြင့္ၿပီး ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္းမ်ား အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ … ျပဳျပင္ေျပာင္းလြဲေရးမွာ က႑မ်ားစြာရွိေနေလေတာ့ ဘယ္က႑မ်ားကို အေရး တႀကီး အရင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သလဲဆိုတဲ့ အေမးပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုမိုးေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စတဲ့ ဒီအေရးေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးလွတဲ့ အေရးေတြခ်ည္းပါ။ ဒီအေရးေတြဟာ သူ႔က႑ႏွင့္သူ အေရးႀကီးေနတာျဖစ္ေနေလေတာ့ က႑တုိင္းမွာ ျပဳျပင္ၾကရမွာေတာ့ ေသခ်ာေနျခင္းပါ။ သုိ႔ေသာ္ တိုင္း ျပည္တိုးတက္ႏိုင္ဖို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုကိစၥမ်ားကို အရင္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္တယ္လို႔ အျမင္ရွိသူေတြ ရွိေနသလို၊ ဥပေဒစိုးမိုးရင္ အျခားကိစၥမ်ားဟာ အလိုလို ရွင္းလင္းသြားမွာပါလို႔ ေတြးထင္ထားသူေတြကလည္း အမ်ားအျပားရွိေနျခင္းပါ။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔အတြက္ က႑တိုင္းမွာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ဆိုႏိုင္ေပမဲ့ အလ်င္အျမန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္တာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔တို႔၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးႏိုင္ဖို႔တို႔၊ စီးပြားေရးတိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးႏုိင္ဖို႔တို႔ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာအားလုံးကို ဟန္ခ်က္ညီညီျဖစ္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္တဲ့အဓိကအေရးက ပညာေရးပါ။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ စနစ္တက် တုိးတက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပညာေရးရဲ့အခန္းက႑ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑တစ္ခုပါ။ တိုင္းျပည္ၿငိမ္း ခ်မ္းႏိုင္ဖို႔၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးႏိုင္ဖို႔၊ တိုင္းျပည္ရဲ့စီးပြားေရးမ်ား တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ တိုးတက္လာႏိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားရဲ့ အေျခခံပညာေရးမ်ား ေကာင္းမြန္ပါမွ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥမ်ဳိးပါ။ ပညာေရးမွာလဲ အေျခခံပညာေရးႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးရယ္လို႔ အပိုင္းႏွစ္ ပိုင္းရွိေနျခင္းပါ။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိအေနအထားက တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ အေရးတယူေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း အေျခခံ ပညာေရးကိုျပဳျပင္ေပးဖို႔ လ်စ္လ်ဴရွုထားတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးမွာပဲရွိေနဆဲပါ။ ဒါဟာ လုံး၀မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ။ အေရးတႀကီးဆိုသလို တကၠ သိုလ္ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေပးၾကရမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ပညာေရးမွာ ေဖါင္းေဒးရွင္းျဖစ္တဲ့ အေျခခံပညာေရးကို တခ်ိန္တည္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲျခင္းမ်ဳိးမရွိဘူးဆိုလွ်င္ အေျခခံမပါတဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ဘ၀ဟာ မူလတန္းေက်ာင္းသားအား တကၠသိုလ္ဘာသာရပ္မ်ားကို ႐ုတ္ခ်ည္း သင္ေပးလိုက္သလိုျဖစ္မွာပါ။ သ႔ူအတြက္ ပညာသင္ၾကားသင္ၾကားေရးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။

အေျခခံပညာေရးကို တပါတည္းမျပဳျပင္ဘဲနဲ႔ တကၠသိုလ္ပညာေရးမွ်ကိုသာ အေရးတႀကီးျပဳျပင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းဟာ တိုင္းျပည္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးကို အေထာက္အကူ မျပဳႏိုင္ဘူးဆိုတ့ဲအခ်က္ပါ။ (၁၁) ႏွစ္လုံးလုံး (မူလတန္းမွ ၁၀ တန္းအထိ) စည္း စနစ္မရွိတဲ့ပညာေရးမ်ဳိးႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာရတဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ဟာ အလြတ္က်က္မွတ္တဲ့ နည္းနဲ႔ပညာေရးနယ္ပယ္ကိုျဖတ္သန္းလာခဲ့ရတာဆိုေတာ့ ေခါက္႐ုိးက်ိဳးေနၿပီျဖစ္တဲ့ သူ႔တို႔ရဲ့အေလ့အထမ်ားကို အေတာ္ႀကီးကို ျပဳျပင္ယူ ရမွာပါ။ တကၠသိုလ္ပညာေရးဟာ လူအနည္းစုအတြက္သာ (၁၀ % ခန္႔ေသာလူအနည္းစုအတြက္သာ) ျဖစ္ေနေလေတာ့ တကၠသိုလ္ ပ ညာေရးစနစ္မွ်ကုိသာ အေလးထားၿပီး ျပဳျပင္ေနျခင္းဟာ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းဟုတ္၊ မဟုတ္ စဥ္းစားႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို အေရးတႀကီးျပဳျပင္ေပးဖို႔ လုိအပ္ေနသလို၊ အေျခခံပညာေရးကိုလည္း အေရးတႀကီး ျပဳျပင္ ေပးရန္ လိုအပ္ေနျခင္းပါ။ ဥပမာ၊ အေျခခံပညာေရးကို ျပဳျပင္ရာ၌ တစ္ႏွစ္တည္းႏွင့္ အေျခခံမူလတန္းမွ အထက္တန္းအထိ (အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္) ျပဳျပင္ရန္ ခက္ခဲေနေသးလွ်င္ အေျခခံမူလတန္းမ်ားအတြက္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္မ်ားကို ပထမ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔၊ အေျခခံအလယ္တန္းမ်ားအတြက္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္ကို ဒုတိယပညာသင္ ႏွစ္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔၊ အေျခခံအထက္တန္းမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္ကို တတိယႏွစ္မွာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ပါ။ ဤစနစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမယ္ဆိုလွ်င္ေတာင္မွ သုံးႏွစ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္ကာလကို ယူၾကရမွာပါ။ သို႔ေသာ္ အခုအခ်ိန္ အထိ အေျခခံပညာေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အစီအစဥ္မ်ားမရွိေသးဘူးဆိုလွ်င္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်ၾကာေအာင္ ေစာင့္ရဦးမည္ ဆိုတာ မည္သူမွ်သိႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။

အကယ္၍ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အေျခခံပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ စီမံကိန္းမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ သတိျပဳစရာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေရးစနစ္မ်ားကိုေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရုံမွ်ႏွင့္ မလုံေလာက္ႏိုင္ေသး ေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ေျပာထားလိုျခင္းပါ။ တိုင္းျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအားလုံး ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းႏွင့္မွ်မွ်တတ ပညာမ်ားကို သင္ယူႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အထက္တန္းပညာအထိ (၁၀ တန္း သုိ႔မဟုတ္ ၁၁ တန္းပညာအထိ) ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္းကို နံပါတ္ (၁) မသင္မေနရပညာေရးမ်ဳိး (compasory education) ျဖစ္ေအာင္ႏွင့္ နံပါတ္ (၂) အခမဲ့ပညာေရးမ်ဳိး
(free education) ျဖစ္ေအာင္ (အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား၌ရွိေသာေက်ာင္းမ်ားကဲ့သုိ႔ က်ဴရွင္တက္ရန္မလိုပဲ ေက်ာင္းမွာပင္ တတ္ေျမာက္ ေအာင္သင္ၾကားေပးတဲ့ပညာေရးမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္) အေျခခံပညာေရးစနစ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကဖို႔ပါ။
̏မွ်တမွ ညီညြတ္သည္။ ညီညြတ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ တိုင္းျပည္ႀကီးတိုးတက္မည္˝ဆိုတဲ့ အဆိုအမိန္႔ကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္း စားေပးၾကဖို႔ပါ။ ေတာင္ေပၚသားတို႔ေဒသမွာသင္တဲ့ ပညာေရးႏွင့္ ေျမျပန္႔မွာသင္တဲ့ပညာေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာေဒသမွာ သင္ တဲ့ပညာေရးႏွင့္ ျမန္မာျပည္အႏွ႔႔ံမွာသင္တဲ့ပညာေရးမ်ားဟာ အဆင႔္အတန္းမ်ား တူညီေနဖို႔ပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမအရည္အခ်င္းမ်ား တူညီေန ဖို႔ပါ။

ထိုသို႔ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အေျခခံပညာကို သင္ၾကားရာမွာလည္း မိဘဆင္းရဲလို႔ ပညာကိုမသင္ယူႏိုင္တာမ်ဳိး၊ ေငြေၾကးမရွိလို႔ ပညာကို မသင္ယူႏိုင္တာမ်ဳိး၊ က်ဴရွင္မတက္ႏိုင္လို႔ ေက်ာင္းသားမ်က္ႏွာငယ္ရျခင္းမ်ဳိးမ်ား လုံး၀မျဖစ္ရေအာင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္တဲ့ မူ၀ါဒ မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးၾကဖို႔ပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ရရွိလာႏိုင္ေသာအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္ရင္းသားမ်ားအားလုံး ပညာ ေရးမွာ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိလာၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ခ်မွတ္ထားတဲ့ တန္းတူအခြင့္အေရးဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ဟာ သူတို႔ အတြက္ ပုိမိုနက္႐ႈိင္းစြာ ခံစားသိရွိလာမွာပါ။

ေက်ာင္းသင္ခန္းစားမ်ား၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားလိုက္နာရမည့္ ဥပေဒမ်ား၊ တႏိုင္ငံလုံး ဥပေဒစိုးမိုးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတိုင္း ရႏိုင္တဲ့လူ႔အခြင့္ေရးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနျခင္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားဟာ ေသြးစည္းညီညြတ္တဲ့ ေသြးရင္းသားရင္းမ်ားပမာ အတူလက္တြဲ၍ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္မ်ားရွိေနျခင္းစသည္မ်ားကို သိနားလည္ေအာင္  စီဗစ္ အက္ဒ်ဴေကး ရွင္း (civic education) ကို သင္ၾကားေပးၾကရမွာပါ။ ျပည္သူေတြ အသိတရားရွိလာၿပီး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးစတဲ့ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္းတူရည္တူရလာၾကၿပီဆိုရင္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ျပည္သူ၊ ျပည္သားေတြရဲ့ႏွလုံးသားမွ အလိုအေလ်ာက္ ေပါက္ဖြားလာႏိုင္ျခင္းပါ။

သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းမထားႏိုင္လို႔ မ်က္၀န္းအိမ္မွာ မ်က္ရည္လည္ေနတဲ့မိဘမ်ားကို အေျခခံပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ က်န္စစ္မင္းႀကီးကဲ့သို႔ ဘယ္ဘက္လက္ျဖင့္ မ်က္ရည္ကိုသုတ္ေပးေနျခင္းမ်ဳိးပါ။ တုိင္းျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္း အထက္တန္းပညာကို သင္ခြင့္ရရွိျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားတို႔၏ လူေနမွုအဆင့္အတန္းမ်ား တိုးတက္လာမွာျဖစ္လို႔ ညာဘက္လက္ျဖင့္
အစားအစာမ်ားကို တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေပးေ၀ေနျခင္းမ်ဳိးပါ။

အက်ဳိးတရားအေနႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရးကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူတိုင္း မသင္မေနရပညာေရးမ်ဳိးျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးသေဘာအရ ကိုင္တြယ္ေျဖးရွင္းရန္ခက္ခဲလွတဲ့ ကေလးအလုပ္သမားျပႆနာ၊ ကေလးစစ္သားျပႆနာ၊ လမ္းေဘး၌ ေလလြင့္ေနတဲ့ ကေလးဒုစ႐ုိက္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆင္ရဲသားပေပ်ာက္ေရး ျပႆနာမ်ားဟာ တစ္ေန႔တစ္ျခား ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ျခင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤ၍ဤမွ်ထိ အေရးပါလွတဲ့ အေျခခံပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနျခင္းပါ။ အကယ္၍သာ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အေျခခံပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အေရးတႀကီး မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေသးဘူဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သလို ပညာမဲ့လူတန္းစားမ်ားရဲ့ လူသားရင္းျမစ္ႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားဟာ ထင္သ ေလာက္မရႏိုင္၍ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာေႏွးေကြးသြားႏိုင္ျခင္းပါ။

တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အထက္တန္းပညာေရးကို အခမဲ့သင္ၾကားႏိုင္မဲ့အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္ လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားမွ အခမဲ့ပညာေရးကို သင္ၾကားေပးေနၿပီျဖစ္၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံးနီးပါး
ပညာမ်ားကိုသင္ယူႏိုင္ၾကျခင္းပါ။ ဒီအတြက္ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဟု ေျပာသူမ်ားလည္း ရွိေနျခင္းပါ။ မစိုးရိမ္ပဲ ရွိပါ့မလားဟုသာေျဖၾကားလိုျခင္းပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားမွ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအေရအတြက္မွာ လက္ခ်ဳိးေရ၍ ရႏိုင္ျခင္းပါ။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္မေပးႏုိင္သည့္အတြက္ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေပးရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား မရႏိုင္ၾကသည့္အတြက္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာကိုသင္ၾကားခြင့္ရရွိၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအေရအတြက္ဟာ ႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ေျပာရလွ်င္
အလြန္ကို နည္းပါးေနျခင္းပါ။

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အထက္ေဖၚျပပါ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း အဆက္အသြယ္မရွိၾက၍ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရၾကတဲ့ဆင္းရဲသားေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ ရာေပါင္းေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္းကို သိႏိုင္ၾကဖို႔ပါ။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္ေနမွုကို ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္လွ်င္ တိုင္းရင္းသူ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပညာသင္ၾကား ေရး၌ တန္းတူရည္တူအခြင့္အေရးမ်ားမရရွိျခင္း၊ လူေနမွုအဆင့္ အတန္းမ်ားမွာလည္း ပညာတတ္နည္းပါးလွတဲ့ တိုင္းရင္းသူ၊ တိုင္းရင္းသား မ်ားရဲ့ ဘ၀အဆင့္အတန္းမ်ားဟာ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနဆဲရွိျခင္း စတဲ့အေၾကာင္းမ်ားပါ၀င္ေနျခင္းပါ။ ညီညြတ္ျခင္းဆိုတာ တရားမွ်တမႈရွိမွ ျဖစ္ ေပၚလာႏိုင္တဲ့တရားမ်ဳိးျဖစ္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာဟာလည္း ညီညြတ္မႈရွိမွ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့တရားမ်ဳိးဆိုတာကို သတိရၾကဖို႔ပါ။ ထို႔ ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႀကီးတိုးတက္လာႏိုင္ဖို႔ အေျခခံပညာေရးအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးအဆင့္အတန္းမ်ားကို အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားစြာျဖင့္ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ၾကဖို႔ပါ။ ပညာတတ္နည္းပါးတဲ့လူမ်ဳိး၊ စနစ္မရွိတဲ့တိုင္းျပည္၊ စည္းကမ္းမလိုက္နာတဲ့ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ား၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္သလို၊ တိုးတက္ျခင္းမ်ဳိးဆိုတာဟာလည္း အလွမ္းေ၀းေနတတ္စၿမဲပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္း ျပည္အတြက္ အေရးႀကီးလွတဲ့ပညာေရးကို အေျခခံပညာေရး လယ္ဗယ္မွစတင္၍ျမႇင့္တင္ေပးၾကပါလို႔ ေတာင္းဆိုရျခင္းပါ။ ပညာေရးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္သူ၊ ျပည္သားမ်ားအားလုံး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေနတဲ့ လေရာင္ရဲ့ေအးျမျခင္း၊ ေနေရာင္ရဲ့ ထြန္းေတာက္ပျခင္း မ်ဳိးကဲသို႔ တန္ဖိုးႀကီးလွေၾကာင္းကို ပညာရဲ့သေဘာတရားကို နားလည္သူတိုင္း လက္ခံႏိုင္ၾကမွာပါ။

ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
Advertise on MoeMaKa
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:အေတြးအျမင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

Twitter: moemaka


%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ

By

မိုးမခ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၈၊ တြဲ ၅ မွတ္ ၄ ထြက္ျပီ (မိုးမခ)...

Read more »

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ

By

မုိးမခ ဇူလိုုင္ ၂၀၁၈ – အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃ တကယ္ထြက္ျပီ...

Read more »

Junior Win ၏ My Life will go on (အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ရုပ္စုံ) စာအုပ္ ထြက္ပါျပီ

By

  Junior Win ၏ My Life will go on...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ

By

  ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ – ၂ ထြက္ျပီ (မိုးမခ) ဇူလိုင္...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္