ေက်ာ္သူကိုလည္း မယံုနဲ႔

October 23, 2012

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း – ရန္ကုန္)
ေအာက္တုိဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘး (အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး) စသည့္ လူမႈကူညီေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ ေန႔မွစတင္၍ ယေန႔ခ်ိန္ထိ (၁၂) ႏွစ္တိုင္ခရီးသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္႐ွိသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွအစျပဳ၍ ကမာၻတစ္ဝွမ္း႐ွိ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အမ်ားျပည္သူ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားတို႔၏ ယံုၾကည္စြာလွဴဒါန္းထားသည့္ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္သာ ကူညီမႈလုပ္ငန္းရပ္မ်ား အဆင္ေျပစြာလည္ ပတ္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲသံုးစြဲလွ်က္႐ွိသည္။ တကယ္လိုအပ္လွ်က္႐ွိသည့္ ေနရာေဒသအသီးသီး႐ွိ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားထိေရာက္စြာတဆင့္ျပန္လည္ ေပးကမ္းလွဴဒါန္းလွ်က္႐ွိေပသည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ မည္သည့္ႏိုင္ငံအစိုးရ၊ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားထံသို႔ အလွဴေငြ (အသံုးစရိတ္မ်ား) တင္ျပေတာင္းခံျခင္း၊ အလွဴခံျခင္းမ႐ွိခဲ့ေခ်။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုအဓိကပစ္မွတ္ထား၍ လိမ္လည္မႈျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ နာေရးကူညီမႈအ သင္း (ရန္ကုန္) ၏ အမည္နာမအသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးမ်ားလိုက္လံ ေတာင္းခံလိမ္လည္ေနေၾကာင္း သိ႐ွိရ၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)မွ ၁၄.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေဝး (၄၁/၁၂) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၂ဝ.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ ပိုင္း) ရဲစခန္းသို႔သြားေရာက္၍ ၎လိမ္လည္မႈအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွအေၾကာင္းၾကား၍ သိ႐ွိပါေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ျပဳလုပ္ၿပီး ၂၁.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ “အမ်ားျပည္သူမ်ားသိေစရန္” ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာစာမ်က္ႏွာ (၁၆) ႏွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာစာမ်က္ႏွာ (၁၆) တို႔တြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာ၍ အသိေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုး႐ွိ ပရဟိတလူမႈေရး အ သင္းအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ မလိုလားအပ္သည့္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ပြားရေအာင္ လူလိမ္၊ လူညာမ်ားရန္မွ ကင္းေဝးေစရန္ သတိႀကီး စြာထား႐ွိၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ေမတၱာေစတနာေ႐ွ႕ထား၍ ေလးစားစြာအသိေပးအပ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား (၃) ႀကိမ္တိုင္တိုင္အျပင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ကာလ အတြင္း၌ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ မံု႐ြာၿမိဳ႕႐ွိ “ဂ႐ုဏာျမင့္မိုရ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း” မွ ၂၁.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ထုတ္သတင္းစာမွ “အမ်ားျပည္သူမ်ားသိေစရန္” ဖတ္႐ႈၿပီး တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ခဲ့ရာမွ ၎နာေရးအသင္းသည္လည္း လိမ္လည္မႈခံရေၾကာင္း ထပ္မံသိ႐ွိခဲ့ရသည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ ကုန္) သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွေစလႊတ္၍ အလွဴခံျခင္း၊ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း မ႐ွိေခ်။ အသင္းမွ တာဝန္အရေစလႊတ္ပါက အသင္းရင္ထိုး၊ အသင္းသားကဒ္ျပား၊ ႐ံုးစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္႐ွိသူတစ္ဦးဦး၏ တံဆိပ္တံုးလက္မွတ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုစြာေပးအပ္၍ အသင္း၏ ကိစၥအဝဝအား ေဆာင္႐ြက္လုပ္ကိုင္ေစပါေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူ ေစတနာ႐ွင္တို႔အား အသိေပးအပ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ လုပ္ေဆာင္ေပးဆပ္မႈမ်ားအား အားက်ဂုဏ္ယူေနၾကသည့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ အမည္နာမအားအသံုးျပဳ၍ အကူအညီေတာင္းခံလာမႈအေပၚ နာေရးကူညီမႈအ သင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္ တယ္လီဖုန္း ၅၈ဝ၁၃၃၊ ၅၈၁၃၆၃၊ ဝ၉ ၈၆ ၄ဝ၂၂ဝ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းၾကရန္ႏွင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ အမည္နာမအား ေျပာၾကား႐ံုျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဒုဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္တို႔၏ ေဆြ မ်ိဳးမိတ္ေဆြျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူး႐ွင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား႐ံုျဖင့္ အယံုမလြယ္သင့္ေပ။ ယင္းလူလိမ္ ဦးစိုးေမာင္ဆိုသူသည္ နာေရးကူညီမႈ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားသို႔သာ အဓိကထား၍ လိုက္လံလိမ္လည္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိထားသျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႏွင့္ လက္တြဲ၍ အျမန္ဆံုးဖမ္းဆီးႏိုင္ေရးအတြက္ ပရဟိတလူမႈေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားတို႔မွ ဝိုင္းဝန္းကူညီႀကိဳးစား၍ ေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ ႐ြက္ၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

• ျဖစ္စဥ္ – ၁
ေအာက္တိုဘာ(၂)ရက္ေန႔ နံနက္ (၇) နာရီခန္႔တြင္ သက္ရက္ၿမိဳ႕ “ေစတနာျဖဴ နာေရးကူညီမႈအသင္း” သို႔ အကူအညီေတာင္းရန္ လာ ေရာက္စံုစမ္းစဥ္ အသင္းဝင္ ဦးသိန္းေဇာ္ဦးမွ ဘ႑ာေရးမွဴးဦးဆာထံေခၚသြားခဲ့ၿပီး ဘ႑ာေရးမွဴးမွ ဥကၠဌဦးဝင္းတင္ထံသို႔ အကူအညီ ေတာင္းခံသူသည္ ရန္ကုန္နာေရးကူညီမႈအသင္းမွျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကား ရခိုင္သို႔လွဴဒါန္းရန္ ပစၥည္းမ်ားသြားေရာက္ေပးပို႔စဥ္ ကားပ်က္ေနသျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ လာေရာက္ေျပာၾကားၿပီးအသင္း႐ံုး၌ ဒုဥကၠဌဦးလွေဌး၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္မ်ိဳးထြန္း၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးေဇာ္ထြန္းဦး၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၂)ဦးေဇာ္ထြန္းမင္း၊ အမႈေဆာင္ ဦးျမင့္ေဌး (ခ) ေပါက္စီ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေတာင္းခံသူသည္ ဦးစိုးေမာင္ျဖစ္ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴးျဖစ္ေၾကာင္း၄င္းသည္ မင္း လွၿမိဳ႕မွတဆင့္ ရခိုင္သို႔လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား မီးစက္ (၃) လံုးႏွင့္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးမွလွဴဒါန္းသည့္ ေစာင္မ်ားေပးပို႔ရန္အတြက္ထြက္ခြာလာစဥ္ ပုသိမ္၊ မံု႐ြာလမ္း သရက္လမ္းဆံု အနီးကံလည္ တံတားမေရာက္မီေနရာတြင္ ကားပ်က္ေနသျဖင့္ ၎ႏွင့္ပါလာသူ (၁) ဦးမွ ေရတိုင္ ကီျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ ကား “ေလး” မ်ားဝယ္ယူရန္ ေအာင္လံနာေရးကူညီမႈအသင္းမွ အကူအညီေပးသူ (၁) ဦးႏွင့္အတူ ဦးကုလားႀကီးဝပ္ေ႐ွာ့ တြင္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ၎ျပန္အလာေစာင့္၍ ကားျပင္ဆင္ေရး၊ ကားေပၚပါ မီးစက္ (၃) လံုးအား သရက္ၿမိဳ႕သို႔သယ္ယူေရး၊ သရက္မွ ေအာင္လံသို႔ပို႔ေဆာင္၍ ရန္ကုန္သုိ႔ဆက္လက္ေပးပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ေတာင္းခံလာပါသည္။

“သရက္နာေရးကူညီမႈအသင္း” အေနျဖင့္ အသင္းပိုင္နိဗၺာန္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ စည္ပင္မွ ေခတၱလြဲေျပာင္းေပးအပ္ထားသည့္ LIFAN ေထာ္ လာဂ်ီယာဥ္တစ္စီးသာ႐ိွ၍ မီးစက္သယ္ယူရန္ ယာဥ္မ႐ိွေၾကာင္းေျပာၾကားရာ ဦးစိုးေမာင္ (လူလိမ္) ဆိုသူမွ နာေရးအသင္းမွ ကားမ်ားမ သံုးလိုေၾကာင္း ပုပၸလိကကားကို ၎အေနျဖင့္ ငွားရမ္းလိုသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးရန္သာအကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယာဥ္ပိုင္ ႐ွင္ ဦးေပါက္စီ (ခ) ျမင့္ေဌးမွ ခရီးစဥ္အားငွားရမ္းမည္ဆိုပါက အသြားအျပန္ (၁) သိန္းက်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူစြာျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီးအသင္း႐ံုးမွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးေဇာ္ထြန္းဦးႏွင့္ အသင္းဝင္ ဦးသိန္း ေဇာ္ဦးႏွစ္ဦးတို႔အား လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ေပးေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

အသင္း႐ံုးမွ ေန႔လည္ (၁) နာရီခန္႔တြင္ စတင္ထြက္ခြာသြားရာကြမ္းဝယ္ရန္ဆို၍ ေခတၱရပ္နားစဥ္ ကားဒ႐ိုင္ဘာအား ဦးစိုးေမာင္ (လိမ္လည္)ဆိုသူမွ ကားပ်က္ေနသည့္ အဖြဲ႔မွလူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားဝယ္ယူရန္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝဝိ/- (ငါးေသာင္းက်ပ္) ႀကိဳထုတ္ယူလိုေၾကာင္း၎ေရာင္းခ်မည့္ ဒီဇယ္ဆီ (၁) ေပပါမွ ခုႏွိမ္ေပးရန္ေျပာၾကားသျဖင့္ ယာဥ္ပိုင္႐ွင္ ဦးျမင့္ဦး (ခ) ေပါက္စီ၏ အမ်ိဳးသမီးထံမွ ေငြထုတ္ယူ၍ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သရက္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္း၌ မင္းတုန္းမွစခန္းမွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔ပါလာေသးသျဖင့္ ေခတၱဝင္၍ ေတြ႔ဆံုလိုေၾကာင္းေျပာၿပီး စခန္းအတြင္း ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။ (၁ဝ) မိနစ္ (၁၅) မိနစ္ခန္႔အၾကာ စခန္းမွထြက္လာၿပီး ဦးေဇာ္ထြန္းဦးတို႔အား မင္းတုန္းသို႔ ႀကိဳတင္သြားရန္ႏွင့္ ၎မွ မင္းတုန္းရဲအဖြဲ႔ျဖင့္ ေနာက္မွလိုက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ေအာင္ေျပာဆိုသျဖင့္ ၎အား ရဲစခန္းတြင္ ထားခဲ့ၿပီး ကားအဖြဲ႔သည္ ေန႔လည္ (၁း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။

အသင္း႐ံုးမွထြက္ခြာစဥ္ အတူသြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း အထက္စာပိုဒ္ပါျဖစ္စဥ္အားလံုးကို အသင္း႐ံုးတြင္ က်န္ရစ္သည့္ ဥကၠဌႏွင့္ EC အား လံုးမွာ သိ႐ိွမႈမ႐ိွခဲ့ဘဲ ပ်က္ေနသည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အား ႐ွာမေတြ႔ေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔သည္။ ည (၆း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွသာ နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)၊ သရက္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္း၊ မင္းတုန္းၿမိဳ႕ ရဲစခန္းအသီးသီး ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈအရ လိမ္လည္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း သိ႐ိွရ၍ ၎ပုဂၢိဳလ္ သရက္မွ ထြက္သြား/မသြားသိ႐ိွ၍ ပဲ့ေသာ္ဆိပ္သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေန႔လည္ (၃းဝဝ) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေအာင္ လံသို႔ကူးသြားေၾကာင္း သတင္းရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

(ယင္းျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္းအားသရက္ၿမိဳ႕ “ေစတနာျဖဴ နာေရးကူညီမႈအသင္း” မွ ေရးသားေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

ျဖစ္စဥ္ – ၂
• ေဒါက္တာစင္သီတာေမာင္မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သို႔ ေစာင္အထည္ (၆ဝဝဝ) အား ျပည္နယ္အတြက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး မုတၱမၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕ၾကား၌ ကားပ်က္သြားသည့္အတြက္ သထံုၿမိဳ႕တြင္ ကားပစၥည္းမ်ားအပ္ႏွံထားသည့္အတြက္ ေ႐ြးယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေပါင္ၿမိဳ႕႐ွိ နာေရးကူညီမႈအသင္းသို႔ ဝင္ေရာက္အကူအညီေတာင္းခဲ့ရာေပါင္ၿမိဳ႕ နာေရးအသင္းမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားအား၄င္း ဦး စိုးေမာင္ (လူလိမ္) မွ မိမိသည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၿပီး သထံုသို႔ျပန္၍ ကားပစၥည္းမ်ားေ႐ြးယူရန္အတြက္ေပါင္ၿမိဳ႕ နာေရးအသင္းမွ ပိုက္ဆံ ၄ဝဝဝဝိ/- က်ပ္အား ကူညီေပးအပ္ၿပီး ၎မွ သထံုသို႔သြားမည္။ ကား ပ်က္ေနသည့္ မုတၱမႏွင့္ေပါင္ၿမိဳ႕လမ္းေပၚတြင္ အေဖာ္တစ္ဦး႐ွိေနသည့္အတြက္ ၎ကားေနရာသို႔ သြားေရာက္ေစာင့္ေနေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ေပါင္ၿမိဳ႕ နာေရးအသင္း မွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားသည္ ၎ဦးစိုးေမာင္ (လူလိမ္) ေျပာၾကားလိုက္သည့္ ေနရာတြင္ မည္သည့္ ကားပ်က္မွ် မေတြ႔သည့္အတြက္ အသင္း႐ံုးသို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ၿပီးနာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္ သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာနာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွလည္း ၄င္းေနရာေဒသသို႔ အသင္း၏ကိစၥရပ္မ်ားအား သြားေရာက္ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္ အတြက္ လိမ္လည္မႈျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

(ယင္းျဖစ္စဥ္အား ေပါင္ၿမိဳ႕နာေရးအသင္းမွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။)

• ျဖစ္စဥ္ – ၃
နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဒုဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ထံသို႔ ၁၂.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ ည (၁ဝးဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ နတၱလင္းၿမိဳ႕႐ွိ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွတယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ ၄င္းတို႔ဆီသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွဴးဆိုသူတစ္ ေယာက္မွ ည (၇းဝဝ) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ ရခိုင္အတြက္ ပစၥည္းမ်ားသြားေရာက္ပို႔ေဆာင္ရင္း လမ္းတြင္ကားပ်က္သြားသည့္အတြက္ အကူ အညီေတာင္းခံသည့္အတြက္ နတၱလင္းၿမိဳ႕႐ွိ နာေရးအသင္းမွလူငယ္မ်ားတို႔သည္ ၎ ဦးစိုးေမာင္ (လူလိမ္) အား မိမိတို႔၏ ကားျဖင့္ေခၚ ေဆာင္၍ ကားပ်က္ေနသည့္ ဇီးကုန္းႏွင့္ နတၱလင္းၿမိဳ႕ၾကားသို႔ ေမာင္းႏွင္တင္ေခၚသြားခဲ့သည္။ ထုိစဥ္ နတၱလင္းၿမိဳ႕႐ွိ NLD ႐ံုးသို႔ဝင္ေရာက္ရန္ ကိစၥ႐ွိသည့္အတြက္ ေခတၱဝင္ေရာက္ရန္ေျပာၾကားသည့္အတြက္ NLD ႐ံုးသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးျပန္လည္ ထြက္လာကာ နတၱလင္း နာေရး အသင္းမွ တာဝန္႐ွိသူမ်ားအား ကားပ်က္ေနသည့္ေနရာသို႔ အရင္သြားေရာက္ရန္ေျပာၾကားၿပီး ၎ဦးစိုးေမာင္ (လူလိမ္) မွ NLD ႐ံုးအဖြဲ႔ႏွင့္ အေနာက္မွ လိုက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇီးကုန္းႏွင့္ နတၱလင္းၿမိဳ႕ၾကား၌ မည္သည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးမွပ်က္ေနျခင္းအားမေတြ႔႐ွိခဲ့သည့္အတြက္ ည (၁ဝးဝဝ) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဒုဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ထံသို႔ တယ္ လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားခဲ့ရာ ဆရာမ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွ ၃.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕႐ွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ျပည္)သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔တို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထပ္မံ၍ အသင္းကိစၥမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိေၾကာင္းသိ႐ွိရ၍ ၄င္းျဖစ္စဥ္လည္း လိမ္လည္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္းသိ႐ွိ ရသည္။

(ယင္းျဖစ္စဥ္အား နတၱလင္းၿမိဳ႕ နာေရးအသင္းမွ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။)


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

9 Responses to ေက်ာ္သူကိုလည္း မယံုနဲ႔

 1. suhlaingkyaw on October 23, 2012 at 9:46 am

  ဒါေတာ့မေကာင္းပါဘူး ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြဂုဏ္က်တယ္ ဒီလိုလူကေလေသရင္ေတာင္ငရဲျပည္ကလက္ခံမွာမဟုတ္ဘူး
  ေအာက္တန္းက်လိုက္တာ တို႕ကေတာ့မရွိလို႕ငတ္ေသရင္ေသပါေစ ဒီလိုေတာ့ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ဘူး။

 2. ဘုရင္ on October 23, 2012 at 2:44 pm

  ဒီလိုမ်ိဳးေလွ်ာက္ၿပီးလိမ္လည္ေနတဲ့သူေတြကို ေသဒဏ္ေပးသင့္ပါတယ္။ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းတဲ့ကိုေက်ာ္သူတို႔အေပၚမွာ အမ်ား သူငါထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္မလုပ္ၾကေစခ်င္ပါဘူး။

 3. kyawnyunt on October 23, 2012 at 3:13 pm

  မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္ပါ။ကိုေက်ာ္သူကိုေတာ့ေလးစားပါတယ္။

 4. Certis on October 23, 2012 at 5:54 pm

  Case 1 and Case 3 occurred about within 10 days, there is no date stated for the Case 2. This means cheating case happened 3 times within 10 days. This was not only the fault of the liar but also the fault of the responsible persons of the organization.

 5. ngaba on October 23, 2012 at 11:11 pm

  ဦးေက်ာ္သူတို႔ တစ္ဖြဲ႔လံုး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ…
  မြန္ျမတ္သန္႔စင္လြန္းတဲ့ အလုပ္ေတြအတြက္ ေလးစားၾကည္ညိဳမိပါတယ္။
  ဒီလို ရိုးသား ျမင့္ျမတ္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႔အေပၚမွာေတာင္ ခုတံုးလုပ္ လိမ္လည္သူကို အံ့ၾသမိတယ္။
  စာအေရးအသား ၀ါက်ေတြ လြန္စြာရႈပ္ေထြး ရွည္လ်ားလြန္းပါတယ္။ ၀ါက်အတိုမ်ားျဖင့္သာ ရွင္းလင္းစြာ ေရးသားဖို႔ ေလးစားစြာ အၾကံျပဳပါတယ္။

 6. yan kyaw kyaw on October 24, 2012 at 2:41 am

  yes exactly ,we should be carefully in future ,anyway those things will happen , pls be carefully in future , it will come more and more……..be carefully………we should have do serious action to those kind of people but right now we can’t do anything……..i so sad.

 7. ၿမတ္ on October 24, 2012 at 1:56 pm

  သူလိမ္တာက ရီစရာဘဲ စီးပြါးၿဖစ္လဲမဟုတ္ ညံ့တဲ့ေကာင္ခံေပါ့ သူမွာ အၿပစ္မရွိပါဘူး အယံုလြယ္တဲ့ ၿမန္မာေတြကို သခၤန္းစာလိုက္ေပးေနတာ ၿဖစ္မယ္ ေက်းဇူးေတာင္တင္ရအံုးမယ္

 8. naung naung on October 25, 2012 at 8:10 am

  အဲဒီလူကလည္းေတာ္ေတာ္ေလးေနာက္တဲ့လူလမ္းစရိတ္ေလာက္နဲ႔လိမ္ေနေသးတယ္မ်ားမ်ားေလးလိမ္ပါလားဒီလူေတာ္ေတာ္ေလးကုိဆင္းရဲဇာတာပါတယ္လုိ႔ေျပာလုိ႔ရတယ္

 9. sonhtet on October 30, 2012 at 6:32 pm

  စိုးေမာင္ဆိုတဲ႕ေကာင္လက္ေတြေျခေတြမပါဘူးလား။

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)