ထိုင္းရဲႏွင့္ ပန္းရံအလုပ္သမား

October 28, 2012

ဟန္၀င္း
ေအာက္တုိဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၂
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံဟူ၍ ကမၻာကအသိပါသည္။ ဘယ္ေလာက္ထိခ်မ္းသာသလဲဆိုုရင္ ထားဝယ္မွထြက္ေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႔မွေရာင္းရေသာေသာဝင္ေငြသည္ ျပည္သူေတြကိုတစ္လလွ်င္တစ္သိန္းစီေပး လို႔ႏိုင္သည္တဲ့။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ဆင္းရဲးလြန္း၍ စီးပြားေရးအရ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လာေရာက္အလုပ္ကိုင္စီးပြားရွာေနတယ္ဆိုတာလည္း လူတိုင္းသိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္တြင္ ျပည္သူေတြရဲ႕အ သက္အိုးစည္းစိမ္သည္ ျပည္သူရဲတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံရဲ့ရန္ကိုကာကြယ္ရာမွာ စစ္သားေတြရဲ႕တာဝန္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံကိုအစီး ပြားေရးအရ ျမန္မာျပည္သားေပါင္း နည္းမ်ဳိးမ်ဳိးနွင့္ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။ တရားမဝင္ေရာက္လာေတာ့ ထိုင္းဥပေဒရ ရဲေတြဖမ္းၿပီး မိမိ နိုင္ငံကိုျပန္ပုိ႔သည္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္သည္။ ဥပေဒရလုပ္ေတာ့ လက္ခံနိုင္စရာပါ။ ထိုင္းရဲေတြ ဘတ္မရွိေတာ့ဖမ္းသည္။ ဘတ္မိတၱဴဟူ၍ ဖမ္း သည္။ ဘတ္စစ္မေပးေသာသူေဌးမဖမ္းပါ၊ တရားမစြဲပါ။ အလုပ္သမားေတြအတြက္ သြပ္မုိးသြပ္ကာအခန္းက်င္းေတြမွာထားတာေတြကို ေတာ့ တရားမစဲြပါ။ အလုပ္ငန္းခြင္သံုးကားေတြႏွင့္ အလုပ္သမားေတြကို အႀကိဳအပို႔လုပ္တာေတြျမင္ပါလိမ့္မည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမားေတြသည္အမ်ားစုကေတာ့ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားေတြဆိုတာ ေသခ်ာပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္တြင္ တခ်ဳိ႕ထိုင္းရဲေတြက ေရွာင္တခင္ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးဖမ္းဆီးတာေတြရွိတက္ပါသည္။ ဗီဇာေတြရွိတယ္။ အလုပ္လုပ္ခြင့္စာရြက္ရွိတယ္။ သူေဌးမတူရင္ ဖမ္းတတ္ပါတယ္။ ျမန္မာေတြကိုခိုင္းတဲ့သူေဌးေတြကိုေတာ့ အေရးယူတယ္လို႔ေတာ့ သတင္း ေတြမွာမၾကားရပါ။ ထိုင္းရဲေတြက လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကို သူေဌးမတူဘူးလို႔ဖမ္းတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း “အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးကိုဦးစားေပးပါ” လို႔ ေရးထားတာေတြ႔ပါလိမ့္မည္။ အလုပ္သမားေတြ ဦးထုပ္ေဆာင္သလား၊ ခါးပတ္းႀကိဳးသံုးသလား၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုးဖိနပ္စီးသလားဆိုတာ စစ္ေဆးေလ့မရွိပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြ ဘယ္လိုေနတယ္ဆိုတာျမင္ပါတယ္။ သူေဌးေတြကို တရားစြဲသ လား…။ ျမန္မာေတြ ျဖစ္သလိုေနလို႔ရတယ္။ ျဖစ္သလို စားလို႔ရတယ္။ အလုပ္က်ေတာ့ ျဖစ္သလိုလုပ္လို႔မရဘူး။

ျမန္မာအလုပ္သမားေတြေနရတဲ့ တခ်ဳိ႕တန္းလ်ားေတြလဲၾကည့္ပါ။ မိုးရြာရင္ ေရေတြအိုင္ၿပီး အိမ္သာဆိုလဲေကာင္းေကာင္းမရွိဘူး။ ထိုင္း ႏိုင္ငံ လဝက႐ံုး ထိုင္းပုလိပ္ရံုးေတြကိုလည္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြေဆာင္ထားတယ္လို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီရံုးေတြေဆာက္ စဥ္က အလုပ္သမားေတြမွာ အလုပ္ငန္းခြင္သံုး  ဦးထုပ္ေဆာင္းသလား၊ ခါးပတ္းႀကိဳးသံုးသလား၊ ဖိနပ္စီးသလားဆိုတာ ဌာနဆိုင္ရာေတြစစ္ ေဆးမႈရွိသလား။ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကိုေတာ့ ထိုင္းရဲေတြက ဥပေဒအရဆိုၿပီးဖမ္းတယ္။ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ကိုေတာ့ ဥပေဒအရဆိုၿပီး တရားစြဲတယ္ဆို၍မၾကားဖူးပါ။ထိုင္းႏိုင္ငံသည္လဲ ႏိုင္ငံတကာမွာလက္မွတ္ထိုးထားေသာႏိုင္ငံေတြထဲပါဝင္ေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လွ်က္နဲ႔ ဒီ လိုမ်ဳိး အခြင့္ေရးေတြခ်ဳိးေဖာက္ေနတာကို ထိုင္း (အထက္ပိုင္း) အာဏာပိုင္ေတြသိသင့္ပါသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြသည္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဖက္တြင္ပါဝင္သည္ဆိုတာ ထိုင္းရဲေတြလည္း သိဖို႔ေကာင္းတယ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မိမိေျမကို ျမန္ျမန္ျပန္ ႏိုင္ပါေစလို႔..။

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အမိေျမကိုမျပန္ႏိုင္သေရြ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေအးခ်မ္းစြာလုပ္ကိုင္ရပါလို႔၏။
ထိုငး္ႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ လူသားအေပါင္းတို႔ ကိုယ္အစိတ္ႏွစ္ဖ်ာက်န္းမားၾကပါေစ…..။

• စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးဆိုင္ရာသမိုင္း
စီးပြားေရး၊လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းအခြင့္ေရးဆိုင္ရာႏုိင္ငံတကာသေဘာတုညီခ်က္ဆိုသည္မွာ အလႊာေပၚင္းစံုပါဝင္ေသာသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၆၆ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကခ်မွတ္ခဲ့ကာ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ဝင္ခဲ့သည္။ ထိုင္းႏို္င္ငံသည္လဲထိုထဲတြင္ လက္မွတ္ထိုးထားပါသည္။

အပိုဒ္ (၁၁)
လံုေလာက္မွ်တေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိေရးအတြက္  အစိုရကလုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ လံုေလာက္မွ်တေသာ လူေနမႈရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈအဆင့္တန္း လံုေလာက္ေသာအစားအစာ အဝတ္အစား ေနထိုင္စရာအိပ္ရာစီမန္ကိန္းတို႔အားလံုး အက်ဳံးဝင္သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေရျခားေျမျခား ျမန္မာမ်ား

2 Responses to ထိုင္းရဲႏွင့္ ပန္းရံအလုပ္သမား

 1. swi on October 28, 2012 at 4:17 pm

  ဒီလုိဆုိရင္ ကုိယ့္ႏုိင္ငံကုိသာ ျပန္လာခဲ့ေပါ့။ ဘာလုိ႕ သူမ်ားဆီ ကြ်န္ခံေနမလဲ။ သူမ်ားဆီမွာ လစာမ်ားခ်င္ မ်ားမယ္။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကေတာ့ သိပ္ရမယ္မထင္ပါဘူး။ home sweets home ကုိယ့္ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြ ၀န္းရံေနတဲ့အရပ္ဟာ ကုိယ့္အတြက္ အေႏြးေထြးဆုံးနဲ႕ လုံျခဳံမႈအရွိဆုံးပါဘဲ။

 2. maungkhin on October 29, 2012 at 7:37 pm

  ထုိင္းကရဲေတြနဲ့ျမန္မာျပည္ကရဲေတြကေျပာင္းျပန္ေနာ္…..
  ထုိင္းရဲေတြကသူတုိ့လူမ်ိဳးဘက္ပါတယ္…
  ျမန္မာျပည္ကရဲေတြကကုလားေတြဘက္ကပါတယ္…..
  ခင္ဗ်ားတုိ ့စိတ္မဆင္းရဲရေအာင္ထုိင္းကရဲနဲ ့ျမန္မာျပည္ကရဲေတြေနရာေျပာင္း
  ေပးလုိက္ျကရေအာင္…

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

 ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ

By

ဦးခင္ေမာင္လတ္(MA) နဲ႔ ေဒၚခင္မ်ဴိးခ်စ္ – အဂၤလိပ္စာတတ္လိုုေသာ္ စာအုုပ္ ထြက္ျပီ (မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၊...

Read more »

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား 

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း (သခၤ်ာ) – သခၤ်ာအေတြးအေခၚသမိုင္း ၊ ဂိမ္းသီအိုရီႏွင့္ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား  မိုးမခစာေပက ထြက္ပါျပီ။...

Read more »

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

  ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းအေရး မိုးမခေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ (မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇ ယခုစာအုပ္မွာ...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ

By

မိုးမခမဂၢဇင္း ေနာက္ဆံုးထုတ္ကို WE မွာ ဝယ္ပါ (မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၇...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္