ကု သုိ လ္ မွ တ္ စု

October 30, 2012

ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း)
ေအာက္တုိဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂

• တဆင့္အလွဴအတြက္ တဆင့္အမွ်ေဝျခင္း
ေ႐ႊစင္စႀကၤာဟူေသာ အမည္နာမသည္ ျမန္မာျပည္တြင္း ခရီးသြားလာေနၾကေသာ ခရီးသြားမိဘ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ရင္းႏွီးေနေသာ အမည္နာမတစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေ႐ႊစင္စႀကၤာ ခရီးသြား ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ခရီးသည္တင္ အေဝးေျပးယာဥ္လိုင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအားလံုး၏ ကားလက္မွတ္မ်ားအား (၁.၁ဝ.၂ဝ၁၂) ေန႔မွစ၍ (၁၉%) ေလွ်ာ့ခ်ကာ ခရီးသြား မိဘျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ အလုပ္ကိစၥအဝဝမ်ားအား အဆင္ေျပ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာ လႈပ္႐ွားသြားလာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အဓိကထား ရည္႐ြယ္ကာ တိုင္းျပည္၏ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑တစ္ခုအား တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ ပါဝင္ကူညီ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္႐ိွသည္။

 
 

(၂၃.၁ဝ.၂ဝ၁၂) ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည္ျဖစ္ေသာ ေ႐ႊစင္စႀကၤာ ခရီးသြားပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၏ ေမြးေန႔ အခါသမယတြင္ ထူးျခားေသာ လွဴဒါန္းမႈတစ္ခုကို ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္႐ိွ ေနေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူအား ဆက္သြယ္လာပါေတာ့သည္။ လွဴဒါန္းမည့္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ (၄၅) ေယာက္စီး ခရီးသည္တင္ အေဝးေျပး Express ကားႀကီးတစ္စီးႏွင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ား၏ ေရ႐ွည္အက်ိဳးအတြက္ ကူညီရန္ ေမြးျမဴေရး “ဝက္” အေကာင္ (၂၅ဝ) ခန္႔ ဝယ္ယူရန္အတြက္ ညီမွ်ေသာ သိန္းတစ္ရာက်ပ္ ႏွင့္အတူ၊ အဆိုပါ လွဴဒါန္းမႈအား လက္ခံရယူေပးမည့္ပုဂၢိဳလ္မွာ အျခားသူမဟုတ္ေခ်။ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖစ္ေပသည္။ နာေရးကူညီမႈ အသင္း (ရန္ကုန္)၏ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၏ အေဝးမွစီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသို႔ ေတြ႔ဆံု လွဴဒါန္းခြင့္ ေတာင္းခံကာ (၂၃.၁ဝ.၂ဝ၁၂) ရက္ေန႔ ညေန (၆) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ိွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္တြင္ လွဴဒါန္းမႈျပဳရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေက်ာ္သူမွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေရာက္႐ိွေနေသာေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္သူကိုယ္စား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေ႐ႊဇီးကြက္ႏွင့္အတူ ေ႐ႊစင္စႀကၤာအဖြဲ႔သားမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လက္ဝယ္ထံသို႔ အထေျမာက္စြာ လွဴဒါန္းမႈျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ေ႐ႊစင္စႀကၤာအဖြဲ႔၏ ေမြးေန႔အလွဴ Express ကားႀကီးလွဴဒါန္းမႈသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္႐ိွ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ တႏိုင္ တပိုင္ “ဝက္” ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္၍ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့သည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္တြင္လည္း ေ႐ႊစင္စႀကၤာအဖြဲ႔သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား ေသြးလွဴဘဏ္တြင္ ေသြးပုလင္းေပါင္း (၈၃) လံုးကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာျဖင့္ လွဴဒါန္းမႈျပဳ ခဲ့ၾကျပန္သည္။

ေ႐ႊစင္စႀကၤာအဖြဲ႔သည္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သို႔ လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ ပင္တိုင္အလွဴ႐ွင္မ်ားျဖစ္သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္း ႐ုပ္႐ွင္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ရည္႐ြယ္၍ သိန္းတစ္ေထာင္က်ပ္တိတိအား နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ တဆင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ဝယ္သို႔ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္တြင္လည္း နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) မွတဆင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္႐ိွ မိဘမဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာသင္ေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္းသို႔ ဆန္အိတ္ (၄) ျပည္ဝင္ အိတ္ (၂ဝဝဝ) အိတ္အား လွဴဒါန္းခဲ့ကာ ယခု တတိယအႀကိမ္တြင္လည္း နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေ႐ႊဇီးကြက္မွတဆင့္ (၄၅) ေယာက္စီး ခရီးသည္တင္ အေဝးေျပး Express ကားႀကီးတစ္စီးႏွင့္ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္႐ိွ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထု အတြက္ရည္႐ြယ္၍ တႏိုင္တပိုင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝက္အေကာင္ေရ (၂၅ဝ) ခန္႔ ဝယ္ယူေမြးျမဴႏိုင္ရန္ သိန္း (၁ဝဝ) က်ပ္တိ တိအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လက္ဝယ္သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)မွတဆင့္ လွဴဒါန္းမႈျပဳခဲ့သည့္အတြက္ တဆင့္အလွဴဟူ၍ အမည္နာမ ေခၚဆိုလိုက္ကာ အမ်ား ျပည္သူအေပါင္းတို႔အားလည္း ယင္းတဆင့္ အလွဴပြဲအတြက္ သာဓုုေခၚဆိုနုိင္ရန္  တဆင့္အမွ် ေဝ လိုက္ ရပါေတာ့သည္။

• ဖိုးခြား တာဝန္ေက်ပါတယ္ အေမရယ္
ကြၽန္ေတာ္သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ေ႐ႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အေရးအခင္း ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ထြက္ခြာခြင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ျပန္လည္မရ႐ိွခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာျခင္း မျပဳခဲ့ရပါ။ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ႐ိွ ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔ ဖြဲ႔စည္း ထူေထာင္ထားေသာ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အဖြဲ႔၏ ဖိတ္ၾကားမႈေၾကာင့္၄င္း၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္သည္လည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၌ ျပန္လည္ရ႐ိွခဲ့သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးထြက္ခြင့္ရ႐ိွခဲ့သည္။ ယင္း ခရီးစဥ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ႐ိွ ၿမိဳ႕ေပါင္း (၁၂) ၿမိဳ႕ခန္႔ကို ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အဖြဲ႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ကာ ျမန္မာျပည္သူလူထုတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ယင္းခရီးစဥ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕႐ိွ ငယ္စဥ္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ “ပန္းခ်ီ မင္းေက်ာ္ခိုင္”ႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ခြင့္ ရခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ “ပန္းခ်ီ မင္းေက်ာ္ခိုင္”ႏွင့္ အတူ ေနထိုင္ေနေသာ “ဖိုးခြား” ဟု အမည္ေခၚ တြင္ေသာ စိတ္ရင္းမြန္ျမတ္ေသာ၊ လူတကာအား အကူအညီေပးတတ္ေသာ၊ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ႏိုင္ငံေရး စိတ္ဓါတ္ထက္သန္ေသာ ခင္မင္ဖြယ္ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးႏွင့္လည္း ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္။

ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္လည္း NED ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးထြက္ခြင့္ ႀကံဳခဲ့ျပန္ရာတြင္ “ပန္းခ်ီမင္းေက်ာ္ခိုင္”ႏွင့္ အတူ “ဖိုးခြား” တို႔ႏွင့္ ျပန္လည္၍ ေရစက္ဆံုခဲ့ရျပန္သည္။ “ဖိုးခြား” တို႔ သူငယ္ခ်င္းတို႔၏ ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ အတူ “ဖိုးခြား” တို႔ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ကာ “ဖိုးခြား” ၏ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သြားလို သည့္ ျပည္ပႏိုင္ငံ႐ိွ သုႆန္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ ရ႐ိွခဲ့သည္။ “ဖိုးခြား” သည္ ယခင့္ ယခင္ကာလမ်ား၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ ၿခံအမွတ္ ၅၄၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း ေနအိမ္႐ွိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အနီးကပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ျပင္းျပေသာ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္း တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ အေရးခင္းကာလအၿပီး ႏိုင္ငံေရးေလာက ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒဏ္ကို မခံစားလိုေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လမ္းေၾကာင္းအသြယ္ သြယ္တို႔ျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္႐ိွၿပီး ဝမ္းေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္႐ွား ေနထိုင္ခဲ့ကာ စိတ္ရင္းေစတနာရင္း မွန္ကန္စြာျဖင့္ အမ်ားသူငွါတို႔အား ကူညီပံ့ပိုးဖို႔ ဝန္မေလးခဲ့သူူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေသာ (DEDICATED TO PROMOTING FREEDOM AND DEMOCRACY IN BURMA) ေ႐ႊတံဆိပ္ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားအား တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္႐ိွေနသည့္ မိခင္သဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ဝမ္းသာ အားရစြာ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ခြင့္ ရ႐ိွခဲ့သည္။ ၂၄ ႏွစ္ၾကာ ကြဲကြာခဲ့ရေသာ မိခင္သဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဝမ္းသာအားရ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ခြင့္ ရခဲ့ေသာ္လည္း ၂၄ ႏွစ္ၾကာ ကြဲကြာခဲ့ရသူ “ဖိုးခြား” ၏ ေမြးမိခင္ရင္းျဖစ္သူ ေဒၚစိန္တင့္ အား ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ခြင့္ မရ႐ိွခဲ့ေတာ့ေခ်။ အေၾကာင္းမွာ ၂၄ ႏွစ္ၾကာ ကြဲကြာ ခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၅၉၄၊ ျပင္ဦးလြင္လမ္း၊ (၃၈)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ေန မိခင္ႀကီး ေဒၚစိန္တင့္ အသက္ ( ) ႏွစ္သည္ ၂၆.၁ဝ.၂ဝ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္။ ယေန႔ ၂၈.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝးဝဝ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရေဝးသုႆန္၌ မီးသၿဂႋဳလ္ျခင္း အခမ္းအနားအား က်န္ရစ္သူမိသားစုတို႔ႏွင့္အတူ ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္သဂၤဟမ်ား၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္႐ိွ သံသရာခရီးသည္ နာေရးကူညီမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဦးစီးက်င္းပျပဳလုပ္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း သားျဖစ္သူ “ဖိုးခြား” တစ္ေယာက္ မိခင္ႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးခရီးအား ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ခြင့္ မ႐ိွခဲ့ရေခ်။

သို႔ေပမယ့္ “ဖိုးခြား” တာဝန္ေက်ခဲ့ပါသည္။ “ဖိုးခြား” သည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ယခင္က ကြယ္လြန္ သြား႐ွာ ၾကၿပီျဖစ္ေသာ ဖခင္ႀကီး ဦးတင့္လြင္ႏွင့္ ညီအစ္ကိုျဖစ္သူ ကိုေမာင္ေမာင္လြင္ တို႔အား ရည္စူး၍ မိခင္ႀကီး ေဒၚစိန္တင့္ အမည္ျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ US$ 100 အားလွဴဒါန္းလိုေၾကာင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကၽြန္ေတာ္႐ိွေနစဥ္ကာလ၌ ေျပာၾကားခဲ့ကာ အလွဴေငြ US$ 100 အား ကၽြန္ေတာ္၏ လက္ထဲသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ အလွဴေငြလက္ခံ ျဖတ္ပိုင္း စာအုပ္မ်ား မပါ႐ွိခဲ့၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ိွၿပီးမွ မိခင္ႀကီး ေဒၚစိန္တင့္ထံသို႔ အလွဴေငြျဖတ္ပိုင္း အား ဝမ္းသာပီတိ သာဓုေခၚဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ ေနအိမ္သို႔ သြားေရာက္ အပ္ႏွံေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္၏ခရီးစဥ္သည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွတဆင့္ ဆန္ဖရန္စစ္စကိုၿမိဳ႕၊ စစ္စကိုၿမိဳ႕မွ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လစ္ၿမိဳ႕၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လစ္ၿမိဳ႕မွတဆင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳေလဆိပ္၊ တိုက်ိဳေလဆိပ္မွ ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္၊ ဘန္ေကာက္ေလဆိပ္မွ ၂၇.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ (၈း၄ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ ႐ိွခဲ့သည္။ ၂၆.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳေလဆိပ္သို႔ ေရာက္႐ွိေသာအခ်ိန္တြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေန “ပန္းခ်ီ မင္းေက်ာ္ခိုင္”၏ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေျပာၾကားမႈေၾကာင့္  “ဖိုးခြား” ၏ မိခင္ႀကီး ေဒၚစိန္တင့္ ကြယ္လြန္သြားၿပီဆိုသည့္သတင္းအား  ေၾကကြဲထိခိုက္ စြာျဖင့္ ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္လည္း တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေလဆိပ္မွ ရန္ကုန္႐ိွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္းၾကားကာ ကူညီေဖးမမႈလုပ္ငန္းအား ေဆာင္႐ြက္ေစခဲ့သည္။ မိခင္ႀကီး ေဒၚစိန္တင့္၏ က်န္ရစ္ေသာ႐ုပ္အေလာင္းအား ေနအိမ္မွ ေရေဝးသုႆန္ အေအးခန္းသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ယေန႔ ၂၈.၁ဝ.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ဝးဝဝ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ မီးသၿဂႋဳလ္ျခင္းအခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳေပးခဲ့ေတာ့သည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ တမလြန္ဘဝသို႔ ေရာက္သြား႐ွာၿပီျဖစ္ေသာ မိခင္ႀကီး ေဒၚစိန္တင့္ ၾကားသိႏိုင္ပါက “အေမ ေဒၚစိန္တင့္ ခင္ဗ်ား၊ အေမ့ရဲ႕သား “ဖိုးခြား” တစ္ေယာက္ တာဝန္ေက်ခဲ့ပါတယ္ အေမ။ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚလည္း တာဝန္ေက်ခဲ့ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းမ်ားအေပၚလည္း တာဝန္ေက်ခဲ့ပါတယ္၊ အေမ့အတြက္လည္း ကုသိုလ္တာဝန္ေက်ခဲ့ပါတယ္ အေမရယ္” လို႔ေျပာၾကား လိုပါသည္။ အေမ ေဒၚစိန္တင့္၏ က်န္ရစ္ေသာ ႐ုပ္ခႏၶာ႐ိွ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ စို႔ေနေသာ ေခၽြးေပါက္ ကေလးမ်ားအား သုတ္ေပးရင္း ကြၽန္ ေတာ့္၏စိတ္တြင္းမွ ေျပာၾကားလိုက္သည္ကို အေမေဒၚစိန္တင့္တစ္ေယာက္ တမလြန္ဘဝမွ ၾကားသိလိုက္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ယံုၾကည္ မိပါေတာ့သည္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
My Friend Tin Moe By Maung Swan Yi - Selection of MoeMaKa Articles

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:ေက်ာ္သူ နဲ႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)