ကိုယ့္ရွဴး ကိုယ္ပတ္ေနေသာ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြ႔ံ အစုိးရ (Tu Maung Nyo)

October 30, 2012

ကိုယ့္ရွဴး ကိုယ္ပတ္ေနေသာ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြ႔ံ အစုိးရ

တူေမာင္ညိဳ။ ေအာက္တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၂

(Photo – Pro-Rohingyar Protest in SF at SUU-SF event, 29th Sept 2012, MoeMaKa)

ကုန္ေစ်းႏႈန္းအဆမတန္ေတြႀကီးၿပီး၊ ကုန္ပစၥည္းေတြရွားပါးျပတ္လပ္ခဲ့ေသာ (မဆလ) ေခတ္မွာ “စီးပြားေရးဦးေမာ့လာၿပီ” လုိ႔ (မဆလ) အစုိးရက တြင္တြင္ႀကီးဝါဒျဖန္႔ခဲ့သည္။ ထိုအခါ ျပည္သူမ်ားက “ပဲ့နစ္ေနလု႔ိ ဦးေမာ့လာတာ” ဟု  ေဝဖန္ခဲ့၊ ေသာလံုး ထုတ္ခဲ့ ၾကဖူးသည္။

            ယခုလည္း(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြ႔ံအစုိးရကလည္း ျပည္နယ္တစ္ဝန္းလံုးတြင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား ျပန္လည္ရရွိေနၿပီ” လို႔ သတင္းစာေတြမွာေရးသားေနပါသည္။

ထင္သာျမင္သာ အရွိဆံုးအခ်က္မွာရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡကို (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရ ကိုင္တြယ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ေရွ႕ေနာက္မညီတာေတြလည္း ေတြ႔ေနရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔၊ ေန႔စြဲျဖင့္ “ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ OIC ဆက္ဆံေရးရံုး ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္” သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတ(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္သည္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၴပံုမွန္ အစည္းေဝး (ဒသမေန႔)  ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔ တြင္ေပးပို႔ခဲ့သည့္ သူ၏ သ၀ဏ္လႊာကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ စတင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပံုမွန္အစည္းေ၀း (ပထမေန႔) တြင္ ေပးပို႔ခဲ့ျပန္ပါသည္။

အဆိုပါ သမၼတသဝဏ္လႊာ “သံုးသပ္ခ်က္မႇတ္တမ္း၌ ရခိုင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ သံဃာ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္အခ်ဳိ႕တို႔ေခါင္းေဆာင္၍ လူမ်ဳိးမုန္းတီးမႈ စိတ္ဓာတ္္အလြန္အကြၽံျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရးအရ အဆင္အျခင္မ့ဲစြာ တိုက္ ခိုက္လိုစိတ္ကို လံႈ႕ေဆာ္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္” ဟူေသာအခ်က္ေဖၚျပပါရွိခဲ့သျဖင့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေမ ၂၈ မွာ ဇြန္ ၁၄ ရက္အထိ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္မွာ ၂၇ ရက္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ား အတြင္း ဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို စာရင္းခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္သည့္အခါ ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႔ရမည္။

           

ျဖစ္စဥ္

ေသဆံုး

ဒဏ္ရာရ

လူေနအိမ္

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံု

အိုးမဲ့အိမ္မဲ့

ေမ ၂၈ရက္ မွ ဇြန္ ၁၄ ရက္ ေန႔ ထိ

၅၀

၅၄

၂၂၃၀

၁၄

၆၁၄၆၂

ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ မွ ၂၇ ရက္ ေန႔ ထိ

၈၄

၁၂၉

၂၉၅၀

၁၄

အထက္ပါဇယားကိုၾကည့္ယံုျဖင့္ ပထမျဖစ္စဥ္ (ေမ ၂၈ မွ ဇြန္ ၁၄ ) ထက္ ဒုတိယျဖစ္စဥ္ (ေအာက္တိုဘာ ၂၁ မွ ၂၇ ) က ပိုမိုျပင္းထန္ဆိုးဝါးေၾကာင္း အလြယ္တကူသိႏုိင္ပါသည္။

 ထို႔အျပင္ ယခုျဖစ္စဥ္မွာပထမျဖစ္စဥ္တြင္ပါဝင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္မဟုတ္ဘဲ။ ေတာင္ဘက္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မင္းျပား၊ ေျမပံုႏွင့္ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အသစ္ျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဒုတိယျဖစ္စဥ္တြင္ အိုးမဲ့အိမ့္မဲ့ျဖစ္သြားရသူမ်ားစာရင္းကို ထုတ္ျပန္မထားေသးေသာ္လည္း ပထမျဖစ္စဥ္ထက္ ပိုမိုမ်ားလိမ့္မည္ ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ပ်က္စီးသြားသည့္ လူေနအိမ္အေရအတြက္ကို ၾကည့္ယံုျဖင့္သိႏုိင္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာ္မရွင္ ၂ ခု ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။   ျပည္ထဲေရးဒုဝန္ႀကီးဗိုလ္ေက်ာ္ဇံျမင့္ ဦးေဆာင္ သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တို႔ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ ျပႆနာ၏ မူလဇစ္ျမစ္၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၊ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေတြ႔ပါေလစ။ ဒီပံုစံအတုိင္းဆိုလွ်င္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ေနာက္ဆံုး အစီရင္ခံစာတင္ရမည့္ “ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္”သည္ သမၼတထံ မည္ကဲ့သုိ႔ အစီရင္ခံစာတင္ မည္နည္း၊ ဦးဝင္းျမ၏ “ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္” သည္လည္း အသံတိတ္လြန္းစြ။

            ပထမျဖစ္စဥ္အတြင္း သံခၽြန္၊ ဓါး၊ ဒုတ္၊ အသံေပးကၽြဲခ်ိဳကိုင္ “အၾကမ္းဖက္သမား” ၃၀ ဦး အနက္ ၂၂ ဦးဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရ ပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးသည္။

ယခုထပ္မံျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ ဒုတိယျဖစ္စဥ္တြင္ “အၾကမ္းဖက္သမား”ဟူ၍ မေရးသားေတာ့ေခ်။ “အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား တြင္ပါဝင္သူမ်ား”၊ “လူစုလူေဝးမ်ား” ဟုသာ ေရးသားေဖၚျပၿပီး၊ စုစုေပါင္း ၁၀၅၈ ဦးအား ဥပေဒနဲ႔အညီအေရးယူရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဟုေဖၚျပထားသည္။ “လူစုလူေဝးမ်ား” ထံမွ တူမီးေသနတ္ ၇၁ လက္ သိမ္းဆီးရသည္ဟုလည္းဆိုသည္။

သံခၽြန္၊ ဓါး၊ ဒုတ္ကိုင္သူမ်ားကို “အၾကမ္းဖက္သမား”ဟု ေရးသားခဲ့ေသာ္လည္း “တူမီး”ကုိင္သူမ်ားကုိေတာ့ “လူစုလူေဝးမ်ား” ဟု သာေရးေတာ့သည္။ “တူမီးကုိင္အၾကမ္းဖက္သမား” ဟု ေရးလွ်င္ လူရယ္စရာျဖစ္မည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား ၅၀၀၀၊ (နစက) အင္အား ၁၀၀၀၊ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း ၅၁ ရင္း ခ်ျဖန္႔က်က္ခ်ထားၿပီး၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုးအပါအဝင္ အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးလက္နက္အျပည့္အစံု ျဖန္႔ျဖဴးထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ “တူမီးကုိင္လူစုလူေဝးမ်ား”၏ ေဘးရန္မွာကာကြယ္ရန္ ဤမွ်တပ္ဖြဲ႔အင္အားလိုအပ္ပါသလား။ ခရုခါးေတာင္း က်ိဳက္ဖမ္းသလိုျဖစ္ေနသည္ဟုထင္သည္။

သမၼတ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ က “ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံၿပီးျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရအေနျဖင့္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈ နည္းပါးေအာင္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း” ေျပာခဲ့ဖူးသည္။

ယခုတစ္ဖန္ သမၼတရံုးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ “ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနေသာလူပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း” ေဖာ္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ရႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား” ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။  

“ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡတြင္ ေနာက္ကြယ္မွႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားေနေသာလူပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” ဆိုသည္မွာ မည္သူေတြနည္း၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္သနည္း၊  ျပည္တြင္းမွာရွိေနသလား၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွာရွိေနသလားစသျဖင့္ထုတ္ျပန္ေပးရန္လိုသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡသည္ မူလစတင္စဥ္က “အဓမၼက်င့္မႈ”ရာဇဝတ္မႈခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။

 သို႔ေသာ္ လူအုပ္ဖြဲ႔အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈကို သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္သည္ လက္ပုိက္ၾကည့္ေနခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံပိုင္ ရုပ္သံမ်ား၊ သတင္းစာမ်ား၊ သမၼတရံုးညြန္မွဴးဆိုသူ၏ (Facebook) မွ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ေျမွာက္ပင့္ေသြးထုိး ေရးသားေပးခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးမားလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသားမ်ား ဝင္ေရာက္အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့မႈ မူလျပႆနာသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းႀကီးထြားလာ ေသာျပႆနာမဟုတ္ပါ။ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ “အဝင္အလာမ်ား၏ျပႆနာ” သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ကင္ဆာေရာဂါကဲ့သုိ႔ပြားမ်ားလိႈက္ စားေနေသာ ျပႆနာႀကီးလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္၊ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္နယ္စပ္မ်ားရွိ “အဝင္အလာမ်ား၏ျပႆနာ”သည္ လက္ရွိႀကံ့ဖြံ႔ အစုိးရအပါအဝင္ (ဖဆပလ)၊(မဆလ)၊(နဝတ-နအဖ) အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္၏ ညံ့ဖ်င္းႏုံခ်ာေသာ ကုိင္တြယ္မႈအက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေရအတြက္ထိ တိုးမ်ားလာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

 ယင္းကဲ့သို႔ေသာျပႆနာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရွ႕ႏွင့္အေရွေျမာက္ဖက္တြင္လည္း အလားတူ “အဝင္အလာမ်ား၏ျပႆနာ” ရွိေနပါသည္။ သို႔ပါ၍ အဆိုပါျပႆနာမ်ိဳးသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရ၏ အျမင္တိုေသာ၊ တစ္ပြဲတိုး ေဆးၿမွီးတိုနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ေျဖရွင္း၍လံုးဝမရႏိုင္ပါ။

က်င္းပဆဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ (တစည) ပါတီ မွ ဦးမန္းေမာင္ေမာင္ဉာဏ္ (ပန္းတေနာ္မဲဆႏၵနယ္အမတ္) သည္

“ တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရး ႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိေရးအတြက္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးလုိအပ္ခ်က္ အရတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား အင္အားျမွင့္တင္ျခင္း၊ အဆင့္တိုးျမွင့္ျခင္း၊ အလွ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ၊ အေျခခံလူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒ ညီၫြတ္ၿပီးပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အျမန္ဆံုး စီစဥ္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား ဤလႊတ္ေတာ္မွ တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အေရးႀကီး အဆိုတစ္ရပ္တင္ခဲ့သည္။

ယင္းအဆိုကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကို က

“အေျခအေနအခ်ိန္အခါအရ သင့္ ျမတ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က အဆိုကိုမွတ္တမ္းတင္ထားရွိၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ ၾကသည္။ ျပႆနာျဖစ္ပြားေပၚေပါက္လာလွ်င္/ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိလွ်င္ “တပ္ႏွင့္ေသနတ္” ကိုသာ အဓိက သံုးခ်င္ေသာ (တစည)ႏွင့္ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ တုိ႔၏ အေပးအယူ၊ အတုိင္အေဖာက္ ညီမႈဟုေျပာရမည္။

အရင္းစစ္အျမစ္ေျမကဆုိသလုိ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မီးခုိးအူျပီး ေသြးမတိတ္ႏိုင္ပဲျဖစ္ေနရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရက ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ(အဓမၼက်င့္မႈ) တစ္ခုကုိ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းအဆင့္အထိ အရွိန္တက္လာေအာင္ မီးေလာင္ေလပင့္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္း /ဓါတ္ဆီေလာင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 ယခုအခါ သူတို႔ဖန္တီးခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးအမုန္းမီးေတာက္သည္ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရျဖစ္လာၿပီး၊ တစ္ပြဲတိုးေဆးၿမွီး တုိ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ မရႏုိင္ဘဲ၊ (ဗိုလ္) သိန္းစိန္ႀကံ႕ဖြ႔ံအစုိးရ အဖုိ႔ ကိုယ့္အတတ္နဲ႔ကိုယ္စူး၊ ကုိယ့္ရွဴးကိုယ္ပတ္ကိန္းဆိုက္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။

ၫြန္း

– ၂၂ ေအာက္တိုဘာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

– ၂၆ ေအာက္တုိဘာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

– ၂၇ ေအာက္တုိဘာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

– ၂၈ ေအာက္တုိဘာ၊ (EMG) “ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ၅၀၀၀ေက်ာ္၊ နစကတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ၁၀၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း ၅၁ရင္း   တုိ႔ျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအင္အား ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေၾကာင္းသိရ”

– ၂၉ ေအာက္တုိဘာ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ

Related posts

Tags:

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

4 Responses to ကိုယ့္ရွဴး ကိုယ္ပတ္ေနေသာ (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြ႔ံ အစုိးရ (Tu Maung Nyo)

 1. minko on October 30, 2012 at 2:12 pm

  ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အဓိက ျပႆနာသည္ တူေမာင္ညိဳ ေျပာသကဲ့ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထပ္စြပ္ ေဆြးေႏြးခ်င္သည္က- နယ္စပ္ေဒသ တာ၀န္က် လ-၀-က- အဖြဲ ့-ရဲတပ္ဖြဲ ့- နယ္စပ္ေဒသလုံျခဳံေရး စစ္တပ္အဖြဲ ့၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက လသာတုန္း ဗိုင္းငင္-မိုးရြာတုန္း ေရခံ ဆိုသလို ရလာသည့္ အခြင့္အေရးမဟုတ္တာကို အခြင့္အေရးဟု သေဘာထားလွ်က္-အနာဂါတ္ကာလ တိုင္းျပည္နဲ ့လူမ်ိဳး ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္က်ိဳးတခုထည္းၾကည့္ျပီးေတာ့ သူတို ့ရဲ ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ျပီး- ဘဂၤလားေဒးရွ္သားေတြကို
  နိုင္ငံသားကဒ္ေတြ ထုတ္ေပးခဲ့ တဲ့ ေခတ္ကာလ အဆက္ဆက္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းေတြရဲ ့ အက်င့္ပ်က္ အဂတိ လုိက္စားမွဴေတြကို အေျခခံျပီး တေျမ ့ေျမ့နဲ ့ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့မီးေတြဟာ အခြင့္အလမ္းၾကဳံတာနဲ ့မီးၾကီးေတာက္ေလာင္လာတာဘဲ- ရာဇ၀တ္မွဴေတြက သာမည အေၾကာင္းတရား- အဂတိ လိုက္စား အက်င့္ပ်က္ အဓမၼ၀ါဒ ထြန္းကားေနျပီး -တရားဥပေဒ စိုးမိုးမွဴ မရွိတာက-ပဓာန အေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါတယ္။

  • K Zin Latt ( Nay Zin Latt PhD sister ) on October 31, 2012 at 7:15 pm

   exactly . !
   this is the dire consequences resulting from long-termed mismanagement and corruption. Exactly .
   This will keep on happening and it will stop only when Myanmar Map will disappear/ and or/ more and more blood shed – bloody river and bloody sea flow in Myanmar and finally all myanmar people will be swallowed by others in terms of economy, culture, food, clothing, movies , sex industry. .. ..

   The main point is ‘ bloody corruption ‘ and ‘ protecting all the criminals ‘ .

   The whole country including all people’s attitude, current government attitude and all bloody Kyant Phoot’s too.

   If you don’t do it, you will suffer later, more than Myanmar had in last colonial times. much much more than that. This time, The whole country and people will disappear, saying figuratively’ .
   We used to condemn the this author’s writing. But in this topic, we agree with him.

 2. Aphaygyi on October 31, 2012 at 2:06 am

  Good article.

  • okudaira on October 31, 2012 at 12:07 pm

   100% agree with Tu Maung Nyo.
   Wakeup all otherwise it will be too late.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)