လက္ပံေတာင္းအၾကမ္းဖက္မႈကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြရရွိခဲ့ၾကသလဲ (Tu Maung Nyo)

December 5, 2012

လက္ပံေတာင္းအၾကမ္းဖက္မႈကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြရရွိခဲ့ၾကသလဲ

တူေမာင္ညိဳ  ( ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္)

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရရဲ႕ “မီးေလာင္ဗံုးပစ္သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္” ကေန က်ေနာ္တို႔ ဘာေတြ ရရွိခဲ့ၾကသလဲ။

အဓိကအခ်က္ ၂ ခ်က္ မွာ

– ဦးပုိင္ (UMEH) ရဲ႕ လက္ဝါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရးစားခြက္ကို လံုးဝ အထိမခံျခင္းနဲ႔ ၄င္းတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကာကြယ္ျခင္း။

– အၾကမ္းဖက္ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲျခင္း၊

ဤျဖစ္ရပ္ဟာ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ အသိေပးလုိက္တဲ့ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရရဲ႕ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚ “ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒” အပါအဝင္၊ “၈၈ ေက်ာင္းသား” စေသာ အတုိက္အခံမ်ားသည္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ျဖန္ ေျဖေပးသူမ်ားအျဖစ္ “ယဥ္ေက်းစြာ” ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကိုအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းထင္ရွားစြာေတြ႔ျမင္ၾကား သိခဲ့ရပါတယ္။ “ယဥ္ေက်းတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ နည္းလမ္းဟာ အေပးအယူလုပ္တဲ့နည္းလမ္းသာျဖစ္တယ္” ပါသတဲ့။

ယဥ္ေက်းေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္မည္သည့္ အရာမ်ားျဖင့္ အေပးအယူလုပ္ၾကပါသနည္း။

အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ဘဝ၊ အသက္၊ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္ပိုင္းမ်ားလား။

အုပ္စုိးသူ၊ ဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္သူမ်ားကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားကို က်ည္ဆံ၊ နံပတ္ဒုတ္၊ မီးသတ္ ပုိက္၊ မီးေလာင္ဗံုး၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုး၊ လူမဆန္သည့္ စစ္ေၾကာေရး၊  ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ်ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖိႏွိပ္ၿမဲ၊ အၾကမ္းဖက္ ၿမဲျဖစ္ပါတယ္။

 ငံု႔ခံေနေသာသူသည္  မည္သည့္အခါမွ်  ေမာ္ၾကည့္ဝံ့ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

ဖိႏိွပ္အုပ္စုိးသူမ်ား၏ ဆႏၵသည္ ျပည္သူမ်ား ထာဝစဥ္ “ၿငိမ္ဝပ္ပိျပား” ေနေစေရးသာျဖစ္ပါတယ္။

ခံရဲတာတစ္ခုထဲကို သတၱိဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုလွ်င္ျပည့္စံုမည္မဟုတ္ပါ။ တြန္းလွန္ပုန္ကန္ဖီဆန္ရဲဖို႔ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ ေပးမွသာ သတၱိ၏ အဓိပၸါယ္သည္ျပည့္ဝျပည့္စံုလာပါလိမ့္မယ္။

 ခံရဲသူသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ တြန္းလွန္ပုန္ကန္ဖီဆန္ရဲဖုိ႔ မုခ်လိုအပ္ပါတယ္။ 

ယဥ္ေက်းေသာသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေပးအယူလုပ္သည့္နည္းကို လွပက်င္လည္စြာ အသံုးျပဳတတ္ၾကသလို လိုအပ္ လာလွ်င္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈဟူေသာ တရားမွ်တၿပီး လူႀကီးလူေကာင္းဆန္သည့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲဝံ့ရပါမယ္။

သမုိင္းကိုျပန္ၾကည့္ေသာအခါ ယဥ္ေက်းေသာခ်ိန္ဘာလိန္ဝါဒသည္ ဖက္ဆစ္ဟစ္တလာကုိ ယဥ္ပါးေအာင္ေျဖာင့္ဖ်နားခ်ႏုိင္ခဲ့ ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။  ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္လည္း ယဥ္ေက်းေသာ အေမရိကန္အစုိးရသည္ အယ္ခုိက္ဒါအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ ေခ်မႈန္းေနပါသနည္း။

 (ဗိုလ္) ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရသည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ လက္ယဥ္ေနသူမ်ား လက္မရြံ႕သူမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။ မီးေလာင္ဗံုးပစ္ သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ျပခဲ့ၿပီ မဟုတ္ပါလား။

“မီးေလာင္ဗံုးပစ္သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ” ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ရန္ စတဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ေၾကညာၿပီးခါမွ  ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တယ္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတာဟာ အၾကမ္းဖက္မႈကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမေပးဘူးလုိ႔ ျငင္းပယ္တာျဖစ္ပါတယ္။

“ဥပေဒအရ၊ တာဝန္အရ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္”

လုိ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးရဲမွဴးႀကီးစန္းယု ပါးစပ္ ကေနတဆင့္ ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားေစခဲ့တယ္။ ဒီအခ်က္က တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို လ်စ္လ်ဴရႈလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္  မီးေလာင္ဗံုးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တဲ့သံဃာေတာ္ေတြကို “ရာဇဝတ္မႈလူနာ” အျဖစ္ ေဆးမွတ္တမ္းမွာေရးသြင္းေစခဲ့တယ္။

“ ရာဇဝတ္မႈလူနာ” အျဖစ္သေဘာထားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ “ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိဘူး” ဆုိတဲ့ သေဘာထားနဲ႔အေျခခံ အားျဖင့္ ထပ္တူထပ္မွ်ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီးစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပေနသူအားလံုး (သံဃာ+ ျပည္သူ) ကုိ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြအျဖစ္ သေဘာထားတယ္ဆိုတာကို ေဖၚျပလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸါယ္က လက္ပံေတာင္းျပည္သူ မ်ားရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈ၊ အၾကမ္းဖက္ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲ၊ ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဒီသေဘာထားရဲ႕ လက္ေတြ႔ လုပ္ရပ္အဆင့္ဆင့္ကို ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ျဖစ္ရပ္ကေန ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အထင္အရွားေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

– ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာ မီးေလာင္းဗံုးပစ္သြင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲေစခဲ့တယ္။

– ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁၁/၂၀၁၂) ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး။ ထုိသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေန႔ခ်င္း ျပန္ လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့တယ္။

– ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ ရက္၊ မံုရြာၿမိဳ႕၊ အုန္းၿခံရပ္ကြက္၊ ဇက္ဆိပ္ေသာင္ျပင္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တယ္။

– ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၉၂/၂၀၁၂) ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲတယ္။ အဆုိပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္  “ဆႏၵျပမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔အေပၚ အေျခအေနအမွန္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္” ဆိုသည့္အခ်က္ပါဝင္ပါတယ္။

– ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၉၅/၂၀၁၂) ထုတ္ျပန္ၿပီး “အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၉၂/၂၀၁၂)” ကို ရုပ္သိမ္းခဲ့တယ္။

အထူးသျဖင့္  ႏုိဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ မံုရြာၿမိဳ႕၊ အုန္းၿခံရပ္ကြက္၊ ဇက္ဆိပ္ေသာင္ျပင္တြင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ က “အမုန္းမထားဖို႔ ေျပလည္ေၾကေအးေရးတရား” ေဟာခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း မွာ (ဗုိလ္) ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစုိးရဘက္မွ  သိသိသာသာ အေပၚစီးယူ ေျပာင္းလာခဲ့ တဲ့ သေဘာထားေတြအျဖစ္လည္းေတြ႔ရွိရတာျဖစ္ပါတယ္။ 


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:တူေမာင္ညိဳ, သူတိုု႔အာေဘာ္

5 Responses to လက္ပံေတာင္းအၾကမ္းဖက္မႈကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြရရွိခဲ့ၾကသလဲ (Tu Maung Nyo)

 1. free burma on December 5, 2012 at 9:04 am

  war crimial

 2. free burma on December 5, 2012 at 9:09 am

  used chemical weapon on human are world crimial. Hello’ usa and UN why shutup ur mouth….say some thing….i know you want some thing from thank shwe…thank shwe stay command …..

 3. ေၾကးေတာသား on December 5, 2012 at 10:51 am

  သေဘာတူတယ္။

 4. Saw Mon Eim on December 5, 2012 at 6:55 pm

  The idea appears to be excellent and acceptable. But it is an absolutely bad idea to implement it in practicle situation.

 5. Saw Mon Eim on December 5, 2012 at 11:16 pm

  The author should be an actual politician with dependable capacities for the people of Burma like DASSK, Min Ko Naing etc. rather than being a political Guru in Moemakha just as a writer.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ၾကပါေစ …

မိုုးမခကိုု အိမ္အေရာက္ ပိုု႔ေပးမည္

မိုုးမခမာတိကာစဥ္

%d bloggers like this:

ေၾကာ္ျငာရန္ …

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ

By

 မိုးမခ ဧၿပီ ရန္ကုန္ဆိုင္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိၿပီးပါၿပီ (မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၇ ကမၻာဟာအၾကမ္းပညာနဲ႔...

Read more »

မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ

By

  မိုုးမခ မတ္၊ ၂၀၁၇ ထြက္ပါျပီ (မတ္ ၉ ၊ ၂၀၁၇)...

Read more »

မိုးမခ ေဖေဖာ္ဝါရီကို အိမ္အေရာက္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ

By

မိုးမခ ေဖေဖာ္ဝါရီကို အိမ္အေရာက္ မွာယူႏိုင္ပါၿပီ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၇ တရားမွ်တဖို႔ အတြက္...

Read more »

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္

By

မိုးမခမဂၢဇင္းကို ျမန္မာျပည္အႏွံ႔  အိမ္အေရာက္ ပို႔ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ (မုိးမခ) ဇန္နဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၇ ၂၀၁၆...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Recent Comments

က႑မ်ားအလိုက္

Maung Swan Yi Myanmar Now ကခ်င္ ကမ္လူေဝး ကာတြန္း Joker ကာတြန္း ကုိေခတ္ ကာတြန္း ဇာနည္ေဇာ္၀င္း ကာတြန္း ညီပုေခ် ကာတြန္း ညီေထြး ကာတြန္း မုိးသြင္ ကာတြန္း သြန္းခ ကာတြန္း ေဆြသား ကာတြန္း ေရႊဗုိလ္ ကာတြန္း ေရႊလူ ခက္ဦး ခ်မ္းျမ စုိးေနလင္း ဆန္ဖရန္ ဇင္လင္း ဇာနီၾကီး ထက္ေခါင္လင္း (Myanmar Now) ထင္ေအာင္ ဒီလူည နရီမင္း မင္းကုိႏုိင္ မာမာေအး မိုးသြင္ ရခိုုင္ လင္းခါး လင္းသက္ၿငိမ္ သြန္းခ အင္တာဗ်ဴး အရွင္စႏၵိမာ (မြန္စိန္ေတာရ) အိခ်ယ္ရီေအာင္ (Myanmar Now) ဦးကိုနီ ေက်ာ္ေမာင္ (တုိင္းတာေရး) ေဆာင္းျဖဴ ေန၀န္းနီ (မႏၱေလး) ေမာင္စုိးခ်ိန္ ေမာင္ဥကၠလာ ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ျပည္တြင္းစစ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ (Myanmar Now)
က႑မ်ားအလိုက္ မာတိကာစဥ္