စတီဗင္ကိုေဗး (ပါေမာကၡ) ရဲ့ The 3rd Alternative လူမႈစီးပြား၊ ျပသနာေျဖရွင္းျခင္း – စာအုပ္

December 6, 2012

ေဇာ္ေအာင္ (မုံရြာ)
ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၂
အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ စိတ္ေနစိတ္ထား Attitude ပညာေပးဆရာျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သူရဲ့ Seven Habits of Highly Efficient People စာအုပ္ (၁၉၈၉) ဟာ အလြန္နာမည္ၾကီးလွျပီး အုပ္ေရ ၂၅သန္း၊ အသံဖိုင္ Audio Book ၁.၅သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ရတဲ့ အေရာင္းေကာင္းဆံုးအဆင့္မွာ ရွိပါတယ္။ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေအာင္ သူမလုပ္ေဆာင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀၊နာမည္ေက်ာ္မ်ားစြာ သူ႔ရဲ့စာကိုဖတ္၊ က်င့္သံုးျပီး၊ သူ႔ရဲ့သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ၾကပါတယ္။ ေကာ္ပိုရိတ္ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွာ လက္စြဲအျဖစ္ သင္ၾကားေပးတဲ့ ဘာသာရပ္တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သူေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ..ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ့ အက်င့္တရား(၇)ပါး  7 Habits ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ
1. Be Proactive
2. Begin with the End in Mind
3. Put First things First
4. Think; Win-Win
5. Seek First to Understand, Then to be Understood
6. Synergize
7. Sharpen the Saw ဆိုတဲ့အခ်က္(၇)ခ်က္အေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ 7 Habits နဲ႔ဆက္ႏြယ္တဲ့ Attitude ပညာေပးစာအုပ္မ်ားစြာေရးသားခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းမ်ားအားျဖင့္ လူအမ်ားကို အက်ိဳးျပဳ ခဲ့ပါတယ္။ First Thing First ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာ Urgent:Non-Urgent,  Important:Non-important ဆိုတဲ့ ၄မ်ိဳးကိုေဖၚျပပါတယ္။ ထိပ္တန္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ အလွ်င္တလိုမလိုအပ္ေပမဲ့ အေရးၾကီးလွတဲ့ Non-Urgeng and Important အလုပ္မ်ားကို မ်ားမ်ား လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါတယ္။  The 8 Habits ဆိုတဲ့စာအုပ္မွာေတာ့ မိမိအေၾကာင္းကိုနားလည္ျပီး၊ သူတပါးရဲ့အသံကို နားလည္တတ္ဖိ္ု႔ေရးထားပါတယ္။ မက်င့္အပ္တဲ့ 5c  Criticism, Complaining, Comparing, Competing, Contending အေၾကာင္းေတြလည္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

ပါေမာကၡစတီဗင္ကိုေဗး Utah State University မွာ စာေပပို႔ခ်မႈမ်ားနဲ႔အတူ၊ R. Covey and Associates (1987), Stephen Covey’s Online Community (2008)သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ လာေရာက္သင္တန္းတက္ၾကတဲ့အတြက္ ၂၁ရာစုရဲ့ လူမႈ၊စီးပြားပညာေပးသင္တန္းလို႔ေခၚႏိုင္ပါတယ္။

စတီဗင္ကိုေဗး ေရးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ္မ်ားအခ်ဳိ႕ျဖစ္ပါတယ္။
Spiritual Roots of Human Relations (1970)
The Divine Center (1982)
The Seven Habits of Highly Effective People (1989, 2004)
Principle Centered Leadership (1990) (
First Things First, co-authored with Roger and Rebecca Merrill (1994)
Living the Seven Habits (2000)
6 Events: The Restoration Model for Solving Life’s Problems (2004)
The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness (2004)
Quest: The Spiritual Path to Success by Stephen R. Covey (Editor) (1997), with Thomas Moore, Mark Victor Hansen, David Whyte, Bernie Siegel, Gabrielle Roth and Marianne Williamson. Simon & Schuster AudioBook
The Leader in Me: How Schools and Parents Around the World Are Inspiring Greatness, One Child At a Time (2008)
The 7 Habits of Highly Effective Network Marketing Professionals (2009)
The 3rd Alternative: Solving Life’s Most Difficult Problems (2011)

ေနာက္ဆံုး ၂၀၁၁ မွာေရးတဲ့ The 3rd Alternative စာအုပ္မွာေတာ့ ဘ၀အတြက္ အလြန္ခက္ခဲလွတဲ့ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းနည္းအေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ရဲ့ စာမ်က္ႏွာ ၉၁မွာေရးထားတာကေတာ့ …. ကြ်ႏို္ပ္တို႔ဟာ နံရံမ်ားျပိဳက်သြားတဲ့ ဘ၀မွာေရာက္သြားတဲ့အခါ အကြယ္ကာမဲ့အခ်ိန္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာေတာင္ ေခတ္ေပၚနည္းပညာရပ္မ်ားျဖင့္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ျခားနားခ်က္ နံရံမ်ားကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီနံရံဟာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ မ်က္စိနဲ႔မျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီနံရံ အတားအဆီးဟာ လူအခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ တီထြင္ၾကံဆမႈမ်ားမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစပါတယ္။ ယေန႔လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွာ ဒီနံရံအတားအဆီး မရွိမွျဖစ္ပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ေစ်းကြက္နဲ႔အေရာင္းဌာနေတြ၊ အလုပ္သမားနဲ႔မန္ေနဂ်ာ၊ ေတြမွာ ဒီအတားအဆီးနံရံကေတာ့  ငါ..ဆိုတဲ့အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ..အစား..ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ..ဆိုတဲ့အျမင္ရွိရပါမယ္။  ကြ်ႏိုပ္တို႔ နားလည္ေအာင္ နားေထာင္ေနခ်ိန္မွာ ဒီ 3rd Alternatives အခ်က္ကို နက္ရႈိင္းစြာ ယံုၾကည္ရပါမယ္။ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ရင္ ထူးျခားတဲ့ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ ဌာနအလုိက္၊ အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္ အတားအဆီးေတြ ျပည့္လွ်ံေနပါတယ္။ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္သူနဲ႔သာမန္လူ ၀န္ထမ္းၾကားမွာရွိတဲ့အတားအဆီးမ်ား၊ အရာရွိနဲ႔အလုပ္သမားအၾကားမွာရွိတဲ့ အတားအဆီးမ်ား၊ ကုမၸဏီနဲ႔စားသံုးသူမ်ားအၾကားမွာရွိတဲ့ အတားအဆီးမ်ား.. ဒီအတားအဆီးမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပသနာမ်ားျဖစ္ရပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္လိုျခင္း၊ စိတ္ေနစိတ္ထား တကိုယ္ေကာင္းစိတ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ငါ..ဆိုတဲ့အျမင္မရွိရင္ အလြန္ခက္ခဲတဲ့ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။

အသက္၈၀ အရြယ္ July 16, 2012 မွာ ကြယ္လြန္ပါတယ္။ သားသမီး ၉ေယာက္ရဲ့ဖခင္ျဖစ္ျပီး၊ ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ ေျမးျမစ္၅၂ေယာက္ရွိပါတယ္။ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းသူျဖစ္ျပီး ခရစ္ယန္ (ေမာ္မြန္) ဘာသာ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints  LDS ဘုရားေက်ာင္းမွာ မစ္ရွင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အသင္းေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ဆပ္ကပ္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးစာအုပ္အခ်ိဳ႔လည္း ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

Spiritual Roots of Human Relations (1970)
The Divine Center (1982)
6 Events: The Restoration Model for Solving Life’s Problems (2004).

The 3rd Alternative စာအုပ္အေၾကာင္း စတီဗင္ကိုေဗး ကိုယ္တိုင္ရွင္းျပခ်က္ ၆မိနစ္ဗီြဒီယိုကို ယူၾကဳမွာ ၾကည့္ရႈ၊နားဆင္ရန္လင့္ထည့္လိုက္ပါတယ္။ သင့္ဘ၀အတြက္ အခက္ခဲဆံုးျပသနာကို ေျဖရွင္းလိုပါသလား။ အလုပ္ခြင္မွာမေပ်ာ္ျဖစ္ေနပါသလား၊ ေငြေၾကးအ ခက္အခဲျဖစ္ေနပါသလား၊ မိသားစုျပသနာ၊ က်န္းမာေရးအခက္ခဲ၊ အမႈအခင္းမ်ားကို သာမန္ေတြးေခၚျခင္းနဲ႔ ေျဖရွင္းလို႔မရေတာ့ပါ။ တတိယ အျမင္နဲ႔ ေျဖရွင္းရပါမယ္…..။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဦးေနမ်ိဳးေမာင္ရဲ့ 05-Dec-2012 ေပးပိုခ်က္မ်ားကိုမွီျငမ္းေရးသားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


သင့္အေၾကာင္း သင့္လုုပ္ငနး္ ေၾကာ္ျငာ သည္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာႏိုုင္ပါျပီ
No tags for this post.

Related posts

အလားတူ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ စာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား ...:စာအုပ္စင္

Comments are closed.

ေၾကာ္ျငာ … ေၾကာ္ျငာ …

စာအုပ္ျမင္ ခ်စ္ခင္ပါေစ

မိုုးမခမွာ ေၾကာ္ျငာပါ

Help MoeMaKa

မိုုးမခ Kindel Store

မိုုးမခ Kindel Store

MoeMaKa Online Store

MoeMaKa Online Store

Colorful People Memorial Place

%d bloggers like this:

မိုုးမခနဲ႔ ပတ္သက္သမွ်

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ

By

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ)၏ Fuzzy Logic & Set Theory ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊...

Read more »

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ

By

ဂ်ဴနီယာ၀င္း ဘာသာျပန္တဲ့ ၂၁ရာစု ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ ထြက္ျပီ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဇန္န၀ါရီ ၃၁၊ ၂၀၁၉...

Read more »

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္

By

ေအး၀င္း(လမင္းတရာ) ၆၆ ေမြးေန႔ အတြက္ ကေလာင္စုံေရးတဲ့ စာအုပ္ (မိုးမခစာအုပ္စင္) ဒီဇင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၈...

Read more »

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ

By

ဇင္လင္း၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းသူ နဲ႔ အျခားေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၈၊...

Read more »

သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ စာကို အနည္းဆုံး ၁ ေဒၚလာ လွဴျပီး မိုးမခကို ကူညီပါ

Donate while shopping on amazon

Recent Comments

Tags

(all tags)